Những tính năng mới – Bản cập nhật tính năng trong Zoho Mail

2019

Th6

Enhancement

Button Labels

Choose how your options appear in Zoho Mail. You now have the options to view them as icons or icons with their titles. You can change it in Zoho Mail Settings >> System >> Button Labels.

Button Labels

Tháng 5

Enhancement

Out of Office response - Save or Sweep

Now have more control over your out of office reply. You can now choose to Save all the responses in Sent folder or choose to skip them from your Sent folder. This new setting is now available in Out of Office settings, in case you want to change it. 

Learn more
Enhancement

Save emails in EML format

EML is the most preferred format for saving an email since the whole message will be saved including attachments. Now you can save emails for future reference in EML format in Zoho Mail. While reading your email, you can choose to save it in this format from the More options menu.

Learn more

Th4

Mới

Encrypt with S/MIME certificates

Add an extra layer of security to your emails using S/MIME. You can now upload your S/MIME certificates and ensure that your emails are secure and encrypted. This enhances the confidentiality and authenticity of your emails and comes with two security enhancements: Encryption in transit & Digital signatures. 

Learn more
Mới

Arabic/ English

Choose your preferred text direction in Zoho Mail. Right to left or left to right, you can select either text direction from the Compose settings. The emails sent using this text direction will retain its format in the recipient's email.

Learn more

Th3

Enhancement

Key in with Zoho Mail

If you are Key-Savvy user, there is more for you in Zoho Mail. Keyboard Shortcuts are now customizable. You can now define your most favorite/ comfortable key combinations for the oft-repeated Zoho Mail Actions done by you. 

Choose your keys
Enhancement

Rich or Plain - Text it your way

You can now set your default editor mode the way you want. You can choose the 'Rich-text' editor as the default, if you love all the colors and formatting in your email. If you prefer to get to the point without all the fancy stuff, you can choose 'Plain' text as your default style. The drafts, templates you use will be based on your default editor settings, at the time they were created. 
 

 

Select your editor

Feb

Mới

Tích hợp Automate.io

Automate.io, một nền tảng tích hợp của bên thứ ba, giúp tự động hóa bằng cách tạo các bot giữa các ứng dụng khác nhau. Thiết lập quy trình làm việc chéo chức năng trong automate.io để kết nối Zoho Mail và các ứng dụng điện toán đám mây khác nhau. Bạn có thể tạo tích hợp một đối một hoặc quy trình làm việc đa ứng dụng dưới dạng bot. Bạn cũng có thể xây dựng các bot tùy chỉnh có thể tự động hóa hơn 100 ứng dụng với email trong Zoho Mail.

Hãy xem tính năng này!

Th1

Mới

Hoàn tác gửi

Dừng gửi email trước khi đến tay người nhận bằng tính năng Hoàn tác gửi trong Zoho Mail. Bạn có thể thiết lập tính năng Hoàn tác gửi trong cài đặt soạn thư của Zoho Mail và chọn thời lượng mà bạn muốn tùy chọn Hoàn tác hiển thị sau khi gửi email.

Tìm hiểu thêm
Enhancement

Dừng lên lịch

Dừng lên lịch cho một email từ thư mục Hộp thư đi của bạn. Bấm vào biểu tượng lên lịch cạnh email có liên quan trong danh sách Hộp thư đi để bỏ lên lịch cho email đó.

Tìm hiểu thêm

2018

Th12

Enhancement

eWidget

Truy cập ứng dụng bên trong và bên ngoài ngay từ hộp thư của bạn bằng eWidget. Bạn có thể quản lý tất cả các tích hợp ở một nơi.

Hãy khám phá!

Th11

Enhancement

Cải tiến Trả lời khi đi nghỉ

Bạn có thể đặt Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cùng với Ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho Trả lời khi đi nghỉ. Bạn cũng có thể chọn tài khoản muốn áp dụng cho trả lời khi đi nghỉ.

Mới

Chỉ báo mức mã hóa

Mức mã hóa của các email mà bạn nhận được hiển thị trong tiêu đề của email. Bạn cũng có thể xem mức mã hóa cho các email đã gửi trong thư mục Đã gửi.

Tìm hiểu thêm!
Mới

Trình soạn thảo văn bản đa dạng thức trong Streams

Bạn có thể thêm định dạng vào bài đăng trên Streams bằng cách sử dụng tùy chọn Trình soạn thảo văn bản đa dạng thức. 

Enhancement

Cải tiến Truy cập nhanh

Một số cài đặt nhất định như Giao diện, Dạng xem thư, v.v. trực tiếp bằng Truy cập nhanh mà không cần phải điều hướng đến trang cài đặt. 

Bấm vào đây để tìm hiểu thêm!

Th10

Mới

Đề xuất người liên hệ

Nếu thường xuyên gửi email cho cùng một nhóm người nhận, bạn không còn cần phải nhập tất cả các liên hệ mỗi lần như vậy. Khi nhập bất kỳ hai người nhận trong nhóm này, các liên hệ khác thường được gửi email cùng với các liên hệ đã nhập sẽ được đề xuất. Bạn có thể bấm vào liên hệ đó để đặt họ làm người nhận.

Tìm hiểu thêm!
Enhancement

Lựa chọn múi giờ trong Email được lên lịch

Bạn có thể chọn múi giờ yêu thích khi lên lịch gửi email cho liên hệ của mình. Bạn cũng có thể thay đổi múi giờ đã chọn của email đã lên lịch từ thư mục Hộp thư đi.

Mới

Lưu trữ các bài đăng

Bạn có thể lưu trữ các bài đăng trên Streams bằng cách chọn tùy chọn Lưu trữ, với điều kiện bạn là chủ sở hữu bài đăng, chủ sở hữu nhóm và người điều hành nhóm.

 

Bấm vào đây để tìm hiểu thêm!
Enhancement

Chữ ký trong Trả lời

Bạn sẽ quyết định xem có muốn đưa chữ ký khi trả lời email bằng cách sử dụng nút chuyển đổi Chữ ký trong Trả lời ở trang Cài đặt chữ ký

Th9

Mới

Cải tiến trong Mẫu

Trong thư mục Mẫu, bạn sẽ thấy nút Tạo mẫu mà bạn có thể dễ dàng thêm một mẫu mới.

Định vị nút Chèn mẫu trong trình soạn thảo email của bạn, tìm kiếm nhiều mẫu bằng tùy chọn Tìm kiếm và dễ dàng chọn mẫu theo yêu cầu. 

Có thể tạo danh mục mẫu từ cửa sổ bật lên Chèn mẫu

Tìm hiểu thêm
Mới

Phông chữ tùy chỉnh

Bạn có thể soạn email bằng bất kỳ phông chữ mà bạn yêu thích. Tùy chỉnh phông chữ của bạn bằng tùy chọn Phông chữ hệ thống trong Cài đặt soạn thảo.

Tìm hiểu cách thức thực hiện!
Mới

Đặt “Trả lời” dựa trên Địa chỉ Email “Từ”

Cấu hình địa chỉ email Trả lời cho tất cả các địa chỉ email của bạn bao gồm bí danh và tài khoản POP bên ngoài.

Tìm hiểu thêm
Mới

Sắp xếp email của bạn theo kích thước

Sắp xếp danh sách email của bạn trong một thư mục cụ thể tùy thuộc vào kích thước của email. Dễ dàng hơn ki định vị những email có thể chiếm quá nhiều dung lượng!

Tìm hiểu thêm
Enhancement

Hiển thị/ Ẩn trường CC khi soạn email

Chọn xem bạn có muốn xem trường CC khi soạn email từ Cài đặt soạn thảo. Bạn có thể tắt tính năng này sau theo yêu cầu của bạn.

 

Tìm hiểu cách thức thực hiện!
Enhancement

Bộ lọc mới trong Tìm kiếm tập tin đính kèm

Việc tìm kiếm tập tin đính kèm cụ thể đã đơn giản hóa với việc bổ sung nhiều tham số bộ lọc mới.

Tìm hiểu thêm
Enhancement

Cải tiến Chia sẻ bản nháp

Truy cập tất cả các ý kiến và phản hồi về bản nháp đã chia sẻ từ một phần dành riêng ở bên phải hộp thư của bạn. 

Hãy xem tính năng này!
Enhancement

Số lượng Email chưa đọc trong Thư mục

Xem số lượng email chưa đọc trong một thư mục cụ thể ngay bên cạnh tên thư mục. Thậm chí là bạn có thể bấm vào thư mục đó để xem tất cả các email chưa đọc trong thư mục ở một dạng xem.

Tìm hiểu thêm
Enhancement

Số lượng Email chưa đọc trong Dạng xem hội thoại

Chúng tôi đã bỏ việc đếm số chuỗi thư khó hiểu trong cuộc hội thoại. Bạn có thể xem tất cả các email chưa đọc trong một cuộc hội thoại cụ thể ở dạng xem danh sách email.

Hãy xem tính năng này!
Enhancement

Sao chép/ Di chuyển Ghi chú và Nhiệm vụ trong Streams

Sao chép và di chuyển Ghi chú và Nhiệm vụ trong Streams giữa nhiều nhóm bằng tùy chọn có liên quan trong nút Thêm tùy chọn.

Th8

Mới

Bộ lọc nâng cao

Sử dụng tốt nhất các bộ lọc của bạn bằng cách kết hợp sử dụng cả hai điều kiện logic AND và OR trong cùng một bộ lọc. 
Xử lý và chỉnh sửa mẫu tiêu chí cho nhiều điều kiện đã đặt theo sở thích của bạn và các bộ lọc Zoho Mail sẽ đảm bảo rằng hộp thư của bạn gọn gàng hơn bao giờ hết.

Tìm hiểu thêm
Mới

Tùy chỉnh danh sách email

Hầu hết mọi thứ bạn cần biết về email như kích thước email, nhãn, ngày, v.v. đều hiển thị trong danh sách của bạn. Chỉ chọn những gì bạn muốn thấy trong danh sách bằng các tùy chọn tùy chỉnh hiện có sẵn! 

Tìm hiểu thêm!
Mới

Chia sẻ email đã chọn

Không cần phải chia sẻ toàn bộ chuỗi email khi bạn chỉ cần chia sẻ một email. Tùy chọn chia sẻ email chọn lọc cho phép bạn chia sẻ các email cụ thể từ toàn bộ chuỗi email.

Tìm hiểu thêm
Enhancement

Nhận xét email nâng cao

Bạn cũng có thể làm nhiều hơn là chỉ nhận xét từ hộp nhận xét. Tạo một ghi chú hoặc nhiệm vụ bằng cách sử dụng nội dung nhận xét và liên kết nhận xét đó với email.

Th7

Mới

Sắp xếp email đã gửi của bạn - Bộ lọc thư đi

Bạn luôn phải mất công tổ chức email đã gửi? Không còn phải lo lắng nữa. Chỉ cần thiết lập bộ lọc gửi đi để tự động phân loại các email đã gửi của bạn. 

Bạn có thể thiết lập bộ lọc dựa trên người nhận, chủ đề hoặc email có tập tin đính kèm hay không. Tìm hiểu thêm.

Mới

Bấm và gửi - Trình soạn thảo mặc định

Khi bạn gặp các địa chỉ email trong trang web, bạn thường sao chép dán địa chỉ đó vào trình chỉnh sửa của chúng tôi để gửi email. Không còn rắc rối với việc sao chép nữa. Chỉ cần bấm vào liên kết email để bắt đầu viết email.  

Thực hiện theo các bước đơn giản để biến Zoho Mail thành trình soạn thảo mặc định để bật tính năng này. Tìm hiểu thêm.

Mới

Báo lại hoặc Từ chối - Trì hoãn lời nhắc của bạn

Bạn đã thử tính năng nhắc nhở email (Thử ngay nếu chưa) trong Zoho Mail chưa?  Bạn có thể là đã nhận thấy tùy chọn từ chối cùng với thông báo nhắc nhở email/ tác vụ. Chúng tôi đã thêm tùy chọn “Báo lại” để nhắc lại bạn sau. 

Tìm hiểu thêm.

Mới

Chú thích và liên kết hình ảnh - Thêm ngữ cảnh vào hình ảnh nội tuyến

Các hình ảnh nội tuyến mà chúng ta gửi thường để nhấn mạnh một lỗi hoặc biểu thị một khu vực cụ thể. Thêm ngữ cảnh vào ảnh chụp màn hình của bạn bằng cách thêm các chú thích chính xác vào đó mà không cần bất kỳ công cụ bổ sung nào. Dù bạn dán hình ảnh hoặc chèn hình ảnh, hãy sử dụng các tùy chọn chú thích để tô sáng, viết ghi chú và thêm thông tin chi tiết cho hình ảnh mà bạn đã dán.

Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn nhiều hơn để thêm siêu liên kết vào hình ảnh trong trường hợp bạn muốn liên kết logo của mình với các trang web hoặc trang mạng xã hội. Tìm hiểu thêm.

Mới

Lọc thư rác dựa trên ngôn ngữ

Bạn có thể chọn đánh dấu một số hình ảnh ngôn ngữ nhất định là Thư rác. Trong trường hợp bạn thường thấy những email gây khó chịu hay gửi thư rác đến Hộp thư đến bằng một ngôn ngữ cụ thể, bạn có thể đưa vào danh sách đen các ngôn ngữ bằng tùy chọn lọc Thư rác. Tìm hiểu thêm.

Mới

Danh mục đang di chuyển - Danh mục Liên hệ

Dễ dàng tạo các danh mục từ sổ địa chỉ và sử dụng danh mục đó trong email của bạn. Bạn có thể trực tiếp tạo một danh mục từ một tập hợp các liên hệ từ Danh bạ.

Tìm hiểu thêm.

 

 

Th6

Mới

Classic Mail đã trở lại - Giao diện cổ điển

Tin vui cho những người dùng yêu thích giao diện cũ của chúng tôi. Giao diện “Cổ điển” hiện có sẵn cho những người nghĩ rằng cũ nhưng đẹp.

Mới

Cách mới để xem email - Ngăn xem trước nằm ngang

Một cách mới để xem trước email của bạn ở dạng xem nhanh. Những người có ít không gian theo chiều dọc và muốn sử dụng chiều rộng màn hình tốt hơn có thể chọn dạng xem xem trước nằm ngang, cho phép bạn đọc các email dưới danh sách các email. 

Mới

Chiều rộng linh hoạt - Ngăn có thể điều chỉnh

Chiều rộng của ngăn xem trước và ngăn danh sách email có thể được điều chỉnh để bạn cảm thấy thoải mái. Tính năng này cũng cho phép bạn tự do có chiều rộng yêu thích để đọc email từ ngăn xem trước. 

Mới

Giao diện Hộp thư đến rộng hơn - Hiển thị/ Ẩn Ngăn ứng dụng

Trong trường hợp bạn có thiết bị có màn hình nhỏ hơn và gặp khó khăn khi xem email ngay cả sau khi điều chỉnh độ rộng của ngăn, bạn có thể tiếp tục và ẩn ngăn Ứng dụng. Bạn có thể dễ dàng hiển thị/ ẩn ngăn để chuyển đổi giữa các ứng dụng và vẫn có không gian đọc rộng hơn. 

​ 

Tháng 5

Mới

Giao diện tuyệt vời nhất - Zoho Mail 2018!

Giao diện mới tuyệt vời nhất của Zoho Mail, Zoho Mail 2018 đã được ra mắt cho tất cả người dùng với tốc độ tải nâng cao, thao tác trực quan và giao diện gọn gàng hơn. 

 

Th3

Mới

Đặt trước màu cho email của bạn

Cùng với họ phông chữ và kích thước phông chữ, bạn có thể chọn màu phông chữ mặc định cho tất cả các email mà bạn gửi.

Tham khảo ở đây để biết thêm chi tiết.

Mới

Ghi chú phong phú hơn với định dạng đẹp!

Giờ bạn có thể làm cho Ghi chú đẹp hơn bằng các tùy chọn định dạng phong phú

Điều này cũng đảm bảo rằng bạn có thể gửi trực tiếp ghi chú dưới dạng email, sử dụng tùy chọn Gửi dưới dạng Email mà không cần phải định dạng lại ghi chú đó. 

Mới

Kéo và thả tập tin từ mọi nơi!

Bạn chỉ cần kéo và thả tập tin đính kèm từ trong giao diện email, từ thư này đến thư khác hoặc thậm chí là trực tiếp từ trình xem tập tin đính kèm

Mới

Dễ dàng bật/ tắt Bộ lọc thông minh

Bạn có thể bật/ tắt các bộ lọc thông minh phân loại email tự động là Bản tin hoặc Thông báo. 

Mới

Những cải tiến khác

Xóa các thư mục con trong Thùng rác: Giờ đây bạn có thể xóa các thư mục con trong Thùng rác bằng menu ngữ cảnh. Tham khảo ở đây để biết thêm chi tiết. 

Cải tiến thẻ liên hệ: Bạn có thể xem danh sách Nhiệm vụ/ Ghi chú được tạo bởi một liên hệ cụ thể từ thẻ chi tiết liên lạc. 

Tùy chọn làm mới cho Bộ nhớ người dùng: Khi người dùng xóa email và Thùng rác, họ có thể xem thay đổi trong bộ nhớ của người dùng đã sử dụng bằng cách sử dụng tùy chọn Làm mới trong Hồ sơ người dùng. 

 

Feb

Mới

Truy cập dễ dàng hơn vào các nhóm Streams

Việc cộng tác trong tổ chức của bạn trở nên đơn giản hơn nhiều. 
Tận dụng Streams cho tất cả giao tiếp nội bộ với quyền truy cập nâng cao vào tất cả nhóm Streams từ bảng bên trái. Danh sách đầy đủ của tất cả nhóm mà bạn là thành viên, cho phép bạn nhanh chóng di chuyển giữa các trang trong Streams.

Tìm hiểu thêm
Mới

Bắt đầu chat về Email hoặc bài đăng trên Streams bất kỳ chỉ bằng một cú nhấp chuột

Bạn đã bao giờ phát hiện ra một bài đăng và muốn trò chuyện về bài đăng này với các thành viên liên quan chưa? Zoho Mail đã tích hợp với Zoho Cliq để cung cấp cho bạn tính năng Chatlet. Bấm vào biểu tượng Chat ở góc trên cùng của email, bài đăng trên Streams, Nhiệm vụ hoặc Ghi chú để bắt đầu chat nhóm với các thành viên tham gia vào bài đăng. Bạn cũng có thể chỉnh sửa những người tham gia trò chuyện.

Chỉ cần nhập tiêu đề cho cuộc trò chuyện và Cliq đi! 

Tìm hiểu cách thức thực hiện!
Mới

Quản lý các Nhóm Streams của bạn một cách hiệu quả

Quản lý các Nhóm Streams của bạn không thể dễ dàng hơn nữa. Trang Quản lý nhóm giúp việc tạo một nhóm mới từ trong hộp thư của bạn trở nên dễ dàng. 
Trang Quản lý nhóm là dạng xem hợp nhất của tất cả các nhóm mà bạn là thành viên. Bạn có thể quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến nhóm từ trang Quản lý nhóm. 

Tìm hiểu thêm
Mới

Có thể đính kèm email dưới dạng tập tin EML trong Trình soạn thảo

Bạn có thể trực tiếp đính kèm các email trong hộp thư vào email dưới dạng tập tin EML. Chỉ cần kéo email từ danh sách email và thả email vào cửa sổ soạn thảo. Có thể đính kèm nhiều email cùng một lúc bằng cách chọn email bằng hộp kiểm, kéo và thả email.

Tìm hiểu cách thức thực hiện!
Mới

Tùy chọn nâng cao trong Trình soạn thảo email

Thêm vào vô số tùy chọn trong khi soạn thảo email, chúng tôi có các tùy chọn để chỉnh sửa khoảng cách dòng và thêm chỉ số dưới, chỉ số trên trong nội dung email.

Tìm hiểu thêm
Mới

Các cải tiến khác ở dạng xem Nhiệm vụ, Trả lời khi đi nghỉ và Dòng công việc

Thêm vào chức năng hiện tại trong Nhiệm vụ, Nhiệm vụ nhóm có thể được gán cho thành viên không thuộc nhóm. Tìm hiểu thêm.

Khi cấu hình Trả lời khi đi nghỉ, bạn có thể đặt khoảng thời gian cho phản hồi. Phản hồi sẽ được gửi đi dựa trên số ngày đã chỉ định trong cấu hình. Tìm hiểu thêm.

Mọi bài đăng trên Streams mà bạn được mời sẽ hiển thị trong dạng xem Lời mời trong Streams. Tab này có ở dạng xem Trang chủ của Streams. Tìm hiểu thêm.

Th1

Mới

Cuộc gọi video/ âm thanh qua Cliq từ Mail

Không còn rắc rối liên quan đến Điện thoại! Chỉ cần Cliq và gọi cho liên hệ của bạn ngay từ thư. Tra cứu thông tin liên hệ ngay từ email để bắt đầu trò chuyện qua Cliq. Tốt hơn là có cuộc trò chuyện trực tiếp bằng các tùy chọn cuộc gọi Âm thanh/ Video của Cliq được tích hợp ngay trong email của bạn. 

Mới

Tự động tải lên tập tin đính kèm qua Bộ lọc

Giờ đây, bạn có thể tạo quy trình công việc/ quy tắc qua Bộ lọc để tự động tải tập tin đính kèm từ email của mình trong Zoho Mail lên thiết bị lưu trữ điện toán đám mây phổ biến (Zoho Docs/ Dropbox/ Google Drive/ Box/ One Drive) mà bạn chọn. Chỉ cần tạo bộ lọc có các điều kiện dựa trên kết hợp của từ / Đến / Chủ đề cho email có tập rin đính kèm và chọn thao tác “Thêm tập đính kèm vào điện toán đám mây”. Thực hiện theo các bước để hoàn tất quy trình ủy quyền và bắt đầu tải lên các tập tin của bạn. 

Mới

Chỉ báo trạng thái email trong danh sách Thư

Xem nhanh danh sách của bạn và biết email nào đã được trả lời và email nào đã được chuyển tiếp trong nháy mắt. Các biểu tượng thư trong danh sách có các chỉ báo để biểu thị khôn khéo trạng thái của email, ngoài trạng thái đọc/ chưa đọc. 

 

2017

Th12

Mới

Một cài đặt hoàn toàn cải tiến

Cài đặt hoàn toàn cải tiến trong nháy mắt với dạng xem thẻ tập thể để giúp bạn tùy chỉnh Zoho Mail cho phù hợp với sở thích của bạn.  

Chỉ cần bấm vào thẻ có liên quan để bắt đầu thay đổi sở thích của bạn. 

Tìm hiểu thêm
Mới

Đọc thoải mái với Dạng xem người đọc linh hoạt

Dạng xem người đọc linh hoạt giúp bạn đọc các email dài mà không có bất kỳ phiền toái nào hiện đã có trong Zoho Mail. 

Bạn có thể chọn loại phông chữ yêu thích, điều chỉnh kích thước phông chữ, giãn dòng hoặc thậm chí là chọn dạng xem ban đêm để đọc khi thuận tiện dù định dạng ban đầu trong email là gì đi nữa. 

Tìm hiểu thêm
Mới

Xóa email sau “n” ngày - Xóa theo lịch

Bạn có thể lên lịch để xóa email mới, dựa trên một số điều kiện đã xác định trong Bộ lọc. Trong bộ thao tác mới, tùy chọn xác định khoảng thời gian các email cần có trong Hộp thư đến của bạn cũng sẵn có. Một số email mất tính quan trọng sau khi đọc xong và có thể chỉ để tham khảo trong vài ngày sau khi đọc. Tạo bộ lọc dành riêng cho các email như vậy với các điều kiện đã xác định trước và lên lịch xóa tự động các email đó sau “n” ngày. 

Tìm hiểu cách thức thực hiện
Mới

Plugin Wordpress - Để gửi email bằng tài khoản Zoho

Thiết lập mẫu liên hệ để gửi email từ trang web Wordpress của bạn chỉ cần một cú nhấn chuột. Bạn có thể trực tiếp cài đặt Plugin Zoho trong Wordpress để gửi email bằng tài khoản Zoho Mail mà không mất nhiều công sức. 

Tìm hiểu thêm
Mới

Cải tiến bản nháp chia sẻ - Làm mới trong bản nháp được chia sẻ

Bạn biết khi nào bản nháp đã chia sẻ với bạn được chủ sở hữu thay đổi. Bạn sẽ thấy một biểu tượng làm mới khi có thay đổi trong bản nháp được chia sẻ với bạn mà bạn đang xem. 

Tìm hiểu thêm
Mới

Các cải tiến khác - Danh mục Ngôn ngữ, Tổ chức

Chúng tôi đã thêm một số ngôn ngữ (Bulgaria, Croatia, Bengal, Hàn Quốc, Marathi, Telugu và Ukraina để giúp bạn xem Zoho Mail bằng ngôn ngữ địa phương của bạn. Tìm hiểu thêm.

Trong trường hợp tài khoản bị chặn do vấn đề sử dụng hoặc lưu trữ, người dùng sẽ được thông báo bằng biểu ngữ và liên kết để tự bỏ chặn. Tìm hiểu thêm.

Bạn có thể chọn từ danh mục Tổ chức từ sổ địa chỉ để điền nhanh nhiều liên hệ do quản trị viên của bạn đưa vào nhóm. Tìm hiểu thêm.

Th11

Mới

Nâng cấp hồ sơ - Thông tin người dùng nâng cao

Thông tin hồ sơ, chi tiết lưu trữ và cài đặt tài khoản của bạn giờ chỉ cần một cú nhấn chuột. Bấm vào hình ảnh hồ sơ của bạn để có tất cả các thông tin trong nháy mắt. Truy cập với một cú nhấp chuột nhiều ứng dụng di động của chúng tôi. Ngoài ra, Quản trị viên có thể có thông tin gia hạn và bảng điều khiển trong tầm tay.

 

Tìm hiểu thêm
Mới

Chia sẻ bản nháp - Để nội dung email của bạn được đánh giá

Nhận đánh giá tức thì cho email mà bạn đang soạn thảo. Chỉ cần chia sẻ bản nháp và yêu cầu các thành viên trong nhóm thêm nhận xét về bản nháp. Chỉnh sửa lại bản nháp, nếu cần và thông báo cho họ về những thay đổi, tất cả đều nằm trong bản nháp. 

 

Tìm hiểu thêm
Mới

Đoạn email - Quét thông tin quan trọng trong nháy mắt

Quét thông tin quan trọng trong nháy mắt. Đặt phòng, vé máy bay cho kỳ nghỉ qua email? Đọc thông tin chuyến bay, chi tiết khách sạn ngay từ danh sách mà không cần mở email. Bạn muốn gửi email, hiển thị dưới dạng các đoạn email?

 

Tìm hiểu cách thức thực hiện
Mới

Thêm Nhanh - Nhiệm vụ, Ghi chú, Dấu trang

Chỉ cần bấm vào biểu tượng + để thêm nhiệm vụ/ ghi chú/ dấu trang mới trong nháy mắt. Rất tiện lợi khi bạn sao chép một số thông tin và thêm thông tin vào đây dưới dạng nhiệm vụ/ ghi chú / dấu trang. 

Tìm hiểu thêm
Mới

Bút Định dạng - Sao chép dán định dạng

Không còn rắc rối phải định dạng để duy trì cùng kích thước loại phông chữ, v.v. Chỉ cần sử dụng bút định dạng để sao chép định dạng và vẽ cùng định dạng sang phần văn bản khác. 

Tìm hiểu thêm

Th10

Mới

Bộ công cụ được Zoho Mail cung cấp

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề liên quan đến email. Với Bộ công cụ, bạn có thể kiểm tra bản ghi DNS và trạng thái cấu hình của bản ghi, truy xuất thông tin cơ quan đăng ký tên miền, phân tích tiêu đề email và những thông tin khác miễn phí.

Tìm hiểu thêm
Mới

Ghi chú dán giờ cũng đồng bộ hóa

Tất cả chúng ta đều mở nhiều phiên. Với các ghi chú dán tiện lợi cho việc ghi chú, việc tạo các phiên bản khác nhau trong các phiên khác nhau có thể gây nhầm lẫn. Giờ đây, thay đổi trong ghi chú ở một phiên sẽ được chuyển đến tất cả các phiên. 

Mới

Các cải tiến khác - Danh sách dấu trang, Nhắc nhở

Dạng xem danh sách dấu trang: Dựa trên các yêu cầu phổ biến, có thể xem Dấu trang ở dạng xem dựa trên danh sách ngoài Dạng xem thẻ. 

Cải tiến thư nhắc nhở: Khi bạn sử dụng tùy chọn theo dõi và nhắc nhở tự động, để nhắc nhở người nhận, các email nhắc nhở liên hệ của bạn giờ đây hiệu quả và theo ngữ cảnh hơn. Các email nhắc nhở được gửi bằng địa chỉ email “Từ” của riêng bạn, do đó làm cho email đó là như là email theo dõi thực tế từ bạn. 

Th9

Mới

Tùy chọn Gửi sau trong Zoho Mail

Sử dụng tùy chọn Gửi sau trong Zoho Mail để gửi email vào thời gian đã lên lịch do bạn thiết lập. Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn này để gửi email định kỳ từ Zoho Mail. 

Tìm hiểu thêm
Mới

Tích hợp Zoho People trong Zoho Mail

Tích hợp Zoho People cho phép bạn Check in và Check out ngay từ Zoho Mail. Bạn cũng có thể xem trạng thái sẵn sàng của đồng nghiệp cùng với thông tin liên hệ và chức danh của họ trong thẻ Liên hệ.

Tìm hiểu thêm
Mới

Những cải tiến khác

Tên hiển thị và địa chỉ Từ: Để đảm bảo rằng bạn biết “Tên hiển thị” được đặt cho tài khoản của bạn, Tên hiển thị giờ đây sẽ hiển thị cùng với địa chỉ Từ trong trình soạn thảo email. 

Tìm kiếm chi tiết: Bạn có thể tìm kiếm email được gửi cho bạn trong trường Đến và một email được gửi cho bạn trong trường Cc, thay vì tìm kiếm dựa trên kết hợp trường Đến/ Cc. 

Th8

Mới

Cảnh báo thư rác trong Zoho Mail

Bộ lọc Thư rác mạnh mẽ của chúng tôi đảm bảo hộp thư đến của bạn an toàn trước mọi email đáng ngờ. Cảnh báo Thư rác trong Zoho Mail hiển thị lý do tại sao một email cụ thể được coi là thư rác khi bạn mở email đó.

Tìm hiểu thêm
Mới

Tích hợp Zoho Meeting trong Zoho Mail

Bắt đầu cuộc họp với đồng nghiệp chỉ bằng một cú nhấp chuột nhờ có tích hợp Zoho Meeting trong Zoho Mail. 

Tìm hiểu thêm

Th6

Mới

Tất cả bài đăng chưa đọc trong Streams

Mục Tất cả bài đăng chưa đọc liệt kê tất cả các bài đăng trên Streams chưa được đọc ở chế độ xem gọn gàng. Bạn cũng có các tùy chọn để đánh dấu tất cả các bài đăng là đã đọc hoặc đánh dấu các bài đăng của một nhóm Streams cụ thể là đã đọc từ mục này.

Tìm hiểu thêm

Tích hợp Zoho Cliq trong Streams, Dấu trang và tập tin đính kèm email

Chia sẻ tập tin đính kèm email, liên kết cố định của các bài đăng trên Streams và Dấu trang trực tiếp từ hộp thư đến của bạn trong Zoho Cliq. Bạn cũng có thể kéo và thả tập tin đính kèm email vào bất kỳ cửa sổ chat nào đang mở từ Zoho Mail.

Tìm hiểu thêm

Tháng 5

Mới

Chỉnh sửa trong Writer

Sử dụng tùy chọn Chỉnh sửa bằng Zoho Writer để chỉnh sửa tài liệu bạn nhận được dưới dạng tập tin đính kèm email trước khi gửi cho người khác.

Tìm hiểu thêm

Tùy chọn Đánh dấu là đã đọc tùy chỉnh

Chọn thời điểm email của bạn sẽ được đánh dấu là đã đọc với tùy chọn Đánh dấu là đã đọc tùy chỉnh trong Cài đặt Zoho Mail.

Hãy xem tính năng này

Th4

Mới

Trích xuất nội dung từ hình ảnh nội tuyến trong ghi chú

Bạn có thể chèn hình ảnh nội tuyến vào ghi chú và trích xuất nội dung trong các hình ảnh này vào ghi chú. Chọn Hình ảnh nội tuyến và bấm Thêm >> Trích xuất nội dung.

Dùng thử ngay
Mới

Ghi chú dán - Ghim ghi chú lên màn hình của bạn

Ghi chú dán là công cụ tuyệt vời để ghi lại những suy nghĩ ngẫu nhiên mà không làm mất ngữ cảnh hiện tại. Ghi chú dán được ghim lên hộp thư cho đến khi bạn xóa đi. Bạn có thể dễ dàng lấy thông tin từ nhiều email khác nhau và ghép lại với nhau thành ghi chú để tham khảo! Tìm hiểu cách thức thực hiện!

Tìm hiểu cách thức thực hiện!

Th3

Mới

Tiện ích mở rộng Dấu trang trong Zoho Mail

Tiện ích mở rộng Dấu trang này cho phép bạn lưu liên kết (URL web) dưới dạng dấu trang trong Zoho Mail từ trình duyệt chỉ với một cú nhấp chuột. Tiện ích này có trong Cửa hàng trực tuyến Google ChromeAdd-on Firefox.

Tìm hiểu thêm

16 ngôn ngữ hiển thị mới

Zoho Mail hiện hỗ trợ 60 ngôn ngữ hiển thị! Bạn có thể chọn Ngôn ngữ hiển thị ưa thích từ cài đặt Hệ thống trong Zoho Mail.

Hãy xem tính năng này!

Thêm tập tin vào WorkDrive

Bây giờ, bạn có thể chia sẻ tập tin lên WorkDrive từ Trình xem tập tin đính kèm trong Zoho Mail.

Tìm hiểu thêm

Th1

Mới

Báo cáo lừa đảo

 Bạn có thể đánh dấu một email là lừa đảo bằng cách bấm vào Thêm tùy chọn >> Báo cáo lừa đảo trong thư xem trước. 

Tìm hiểu thêm

Gợi ý thông minh khi sử dụng phím nóng:

Gợi ý thông minh khi sử dụng phím nóng cho phép bạn xem văn bản mở rộng khi bắt đầu gõ phím nóng trong Trình soạn thảo. Chỉ cần nhấn phím Enter/Tab/Mũi tên phải để chèn văn bản thay thế mong muốn vào trình soạn thảo.

Tìm hiểu thêm

Chế độ trình soạn thảo cho Trả lời và Chuyển tiếp

Bạn có thể chọn chế độ trình soạn thảo mặc định cho email trả lời và chuyển tiếp trong Zoho Mail.

Tìm hiểu thêm

2016

Th1

Tích hợp Intergromat, Blendr.io và Workato trong Zoho Mail

Mở rộng hộp thư đến và kết nối các ứng dụng của bạn với Zoho Mail bằng các tích hợp Intergromat, Blendr.io hoặc Workato.

Tìm hiểu thêm

Th1

Tích hợp Zoho Sign trong Zoho Mail

Tăng tính xác thực cho email với chữ ký số bảo mật. Với tiện ích mở rộng này, bạn có thể ký tài liệu hoặc thiết lập quy trình ký điện tử để thu thập chữ ký và xin phê duyệt giấy tờ để tạo các tài liệu kinh doanh ràng buộc pháp lý trực tiếp từ eWidget trong Zoho Mail.

 

Tìm hiểu thêm

Th1

Trình kiểm tra chính tả nâng cao

Trình kiểm tra chính tả và ngữ pháp nâng cao dựng sẵn của Zoho Mail sẽ đảm bảo email hoàn hảo đúng như mong muốn của bạn. Chỉ cần soạn email và sau khi hoàn thành, bấm vào biểu tượng kiểm tra chính tả trong các tùy chọn định dạng để tìm lỗi đánh máy gây khó chịu và lỗi ngữ pháp và sửa lỗi bằng danh sách gợi ý được cung cấp.

Tìm hiểu thêm

Ứng dụng Zoho Mail dành cho thiết bị di động đã có cho iOS 13

Tất cả các tính năng thú vị của bản cập nhật iOS 13, như chế độ ban đêm, phông chữ tùy chỉnh và trình quét tài liệu, hiện đã được hỗ trợ trên ứng dụng di động Zoho Mail.

Tìm hiểu thêm

Chọn địa chỉ email trả lời của bạn

Chọn địa chỉ email mà bạn muốn sử dụng khi trả lời hoặc chuyển tiếp email. Tùy chọn này có sẵn trong cài đặt Soạn thảo trong Zoho Mail.

Tìm hiểu thêm

Th1

Kho ứng dụng

Kho ứng dụng Zoho là nền tảng trực tuyến cung cấp các tiện ích mở rộng và widget giúp bạn cải thiện quy trình công việc trên nhiều ứng dụng. Kết nối và truy cập các ứng dụng bên ngoài dưới dạng tiện ích mở rộng trong hộp thư đến của bạn bằng eWidget trong Zoho Mail. Bạn có thể khám phá nhiều ứng dụng tương thích khác nhau trong Kho ứng dụng Zoho từ thẻ Tích hợp trong mục Cài đặt

Đi đến Kho ứng dụng Zoho

Không gian nhà phát triển

Xây dựng tiện ích mở rộng của riêng bạn trong Zoho Mail bằng Không gian nhà phát triển của chúng tôi. Bạn có thể tạo tiện ích mở rộng ứng dụng tùy chỉnh với các chức năng yêu thích của mình và công bố lên Kho ứng dụng Zoho để những người dùng Zoho khác cùng sử dụng. 

Không gian nhà phát triển trong Zoho Mail

Hỗ trợ Markdown trong bình luận trên Streams

Bắt đầu thể hiện quan điểm của bạn dưới dạng bình luận trên các bài đăng trên Streams trong Zoho Mail. Với hỗ trợ Markdown, giờ đây bạn có thể định dạng bình luận của mình để nhấn mạnh quan điểm.

Tìm hiểu thêm

Tin tưởng người gửi này

Zoho Mail tự động xác định email khả nghi và không được xác thực. Thông báo cảnh báo được hiển thị trong bản xem trước của những email này với các tùy chọn Báo cáo thư rác hoặc Tin tưởng người gửi này.

Trong trường hợp email chưa được xác minh đến từ người gửi đáng tin cậy, bạn có thể chọn Tin tưởng người gửi này để đánh dấu người gửi là an toàn.

Tìm hiểu thêm

Th1

Tích hợp WorkDrive trong Zoho Mail

Zoho WorkDrive là nền tảng cộng tác nội dung để các nhóm lưu trữ, chia sẻ và quản lý tập tin ở một nơi. Zoho Mail hỗ trợ tích hợp Zoho WorkDrive để bạn sử dụng các tập tin đó trong hộp thư của mình. Bạn có thể thêm chúng dưới dạng tập tin đính kèm khi soạn email. Bạn cũng có thể thêm, truy cập và chia sẻ tập tin với các thành viên trong nhóm trực tiếp trong Zoho Mail bằng eWidget.

Tích hợp Zoho WorkDrive

Tập tin đính kèm lớn

Khắc phục giới hạn tập tin đính kèm với tính năng Tập tin đính kèm lớn của Zoho Mail. Nếu giới hạn tập tin đính kèm của bạn vượt quá giới hạn gói, bạn có thể sử dụng tính năng này trong Zoho Mail để gửi tập tin đính kèm lên đến 250 MB/tập tin

Tìm hiểu thêm

Phím nóng

Tạo phím tắt văn bản tùy chỉnh (phím nóng) để mở rộng và thay thế các từ viết tắt theo lựa chọn của bạn bằng các cụm từ và từ đầy đủ khi soạn thảo.

Phím nóng

Th1

Lưu giữ email

Lưu giữ email của toàn bộ tổ chức trong một khoảng thời gian xác định để tuân thủ các tiêu chuẩn của công ty và để chống lại các tấn công pháp lý với tính năng Lưu giữ email trong Zoho Mail.

Tìm hiểu thêm

eDiscovery

eDiscovery cho phép bạn tìm kiếm nhanh chóng và toàn diện bất kỳ/tất cả các email được lưu giữ và truy xuất email từ các tài khoản trong tổ chức của bạn.

Tìm hiểu thêm

Tích hợp Trello và Hubspot trong eWidget

Theo dõi và quản lý nhiệm vụ và địa chỉ liên hệ của bạn với tích hợp Trello và Hubspot trong Zoho Mail.

Tìm hiểu thêm

Xóa tất cả tùy chọn thông báo

Bỏ qua tất cả thông báo cùng lúc bằng tùy chọn Xóa tất cả trong Zoho Mail.

Tiếng Trung phồn thể và giản thể

Ngôn ngữ hiển thị hiện đã hỗ trợ cả tiếng Trung phồn thể và tiếng Trung giản thể trong Zoho Mail. Chọn ngôn ngữ hiển thị ưa thích từ cài đặt Hệ thống trong Zoho Mail.

Ngôn ngữ hiển thị

Biểu tượng chữ ký trong Trình soạn thảo

Bây giờ, bạn có thể chèn chữ ký sử dụng biểu tượng Chữ ký có trong tùy chọn định dạng trong trình soạn thảo.

Chữ ký

Th1

Khôi phục và sao lưu email

Sao lưu email đảm bảo email từ những người dùng cụ thể của một tổ chức được lưu vào máy chủ ngay cả khi email đó đã bị xóa khỏi hộp thư. Nếu cần thiết, quản trị viên sau đó có thể khôi phục các email đã xóa này vào các tài khoản tương ứng.

Tìm hiểu thêm

Nhãn nút

Chọn cách hiển thị cho các tùy chọn của bạn trong Zoho Mail. Bây giờ, bạn đã có tùy chọn xem các tùy chọn dưới dạng biểu tượng hoặc biểu tượng cùng tiêu đề. Bạn có thể thay đổi biểu tượng trong Cài đặt Zoho Mail >> Hệ thống >> Nhãn nút.

Nhãn nút

Th1

Phản hồi khi vắng mặt - Lưu hoặc Bỏ qua

Bây giờ, bạn có thể kiểm soát nhiều hơn đối với phản hồi khi vắng mặt của bạn. Bạn có thể chọn Lưu tất cả các phản hồi trong thư mục Đã gửi hoặc chọn bỏ qua từ thư mục Đã gửi của bạn. Cài đặt mới này hiện có trong cài đặt Vắng mặt nếu bạn muốn thay đổi. 

Tìm hiểu thêm

Lưu email ở định dạng EML

EML là định dạng được ưa thích nhất để lưu email vì toàn bộ thư sẽ được lưu bao gồm cả các tập tin đính kèm. Bây giờ, bạn có thể lưu email để tham khảo sau ở định dạng EML trong Zoho Mail. Khi đọc email, bạn có thể chọn lưu email ở định dạng này từ menu Thêm tùy chọn.

Tìm hiểu thêm

Các cập nhật Bảo mật khác trong Zoho Mail

Tìm hiểu các email trong hộp thư đến của bạn được bảo mật như thế nào với các chỉ báo mã hóa và biểu ngữ cảnh báo thư rác của chúng tôi. 

Tìm hiểu thêm

Th1

Mã hóa với chứng chỉ S/MIME

Thêm một lớp bảo mật bổ sung cho email của bạn bằng mã hóa S/MIME. Bây giờ, bạn có thể tải lên chứng chỉ S/MIME và đảm bảo email của bạn được bảo mật và mã hóa. Cải tiến này giúp nâng cao tính bảo mật và tính xác thực của email và đi kèm với hai cải tiến bảo mật: Mã hóa trong quá trình truyền và Chữ ký số. 

Tìm hiểu thêm

Tiếng Ả Rập/Tiếng Anh

Chọn hướng văn bản ưa thích của bạn trong Zoho Mail. Bạn có thể chọn hướng văn bản từ phải sang trái hoặc từ trái sang phải trong cài đặt Soạn thảo. Email được gửi đi sử dụng hướng văn bản này sẽ giữ nguyên định dạng trong email của người nhận.

Tìm hiểu thêm

Th1

Các tích hợp Zoho Recruit, Zoho Assist và Zoho Notebook trong eWidget

Chuyển tiếp sơ yếu lý lịch, xử lý hỗ trợ từ xa và ghi lại các lưu ý mà không cần rời hộp thư đến. eWidget hiện có các tiện ích mở rộng Zoho Recruit, Zoho Assist và Zoho Notebook trong Zoho Mail.

Nhập bằng bàn phím với Zoho Mail

Nếu bạn là người dùng bàn phím thành thạo, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn trong Zoho Mail. Các phím tắt bàn phím giờ đây có thể tùy chỉnh được. Bây giờ, bạn có thể xác định các tổ hợp phím yêu thích/thuận tiện nhất cho bạn để thực hiện các thao tác lặp lại thường xuyên trong Zoho Mail do bạn thực hiện. 

Tự chọn phím

Phong phú hay đơn giản - Soạn thư theo cách của bạn

Bây giờ, bạn có thể đặt chế độ trình soạn thảo mặc định theo cách bạn muốn. Bạn có thể chọn trình soạn thảo “Văn bản đa dạng thức” làm mặc định nếu bạn thích email bao gồm đa dạng màu sắc và định dạng. Nếu bạn muốn đi thẳng vào vấn đề mà không cần những chi tiết kiểu cách, bạn có thể chọn kiểu văn bản “Đơn giản” làm mặc định. Các bản nháp, mẫu bạn sử dụng sẽ dựa trên cài đặt trình soạn thảo mặc định của bạn vào thời điểm được tạo. 
 

 

Chọn trình soạn thảo của bạn

Th1

Tích hợp Automate.io

Automate.io, một nền tảng tích hợp của bên thứ ba, giúp tự động hóa bằng cách tạo các bot giữa các ứng dụng khác nhau. Thiết lập quy trình làm việc chéo chức năng trong automate.io để kết nối Zoho Mail và các ứng dụng điện toán đám mây khác nhau. Bạn có thể tạo tích hợp một đối một hoặc quy trình làm việc đa ứng dụng dưới dạng bot. Bạn cũng có thể xây dựng các bot tùy chỉnh có thể tự động hóa hơn 100 ứng dụng với email trong Zoho Mail.

Hãy xem tính năng này!

Th12

Mới

Hoàn tác gửi

Dừng gửi email trước khi đến tay người nhận bằng tính năng Hoàn tác gửi trong Zoho Mail. Bạn có thể thiết lập tính năng Hoàn tác gửi trong cài đặt soạn thư của Zoho Mail và chọn thời lượng mà bạn muốn tùy chọn Hoàn tác hiển thị sau khi gửi email.

Tìm hiểu thêm
Mới

Dừng lên lịch

Dừng lên lịch cho một email từ thư mục Hộp thư đi của bạn. Bấm vào biểu tượng lên lịch cạnh email có liên quan trong danh sách Hộp thư đi để bỏ lên lịch cho email đó.

Tìm hiểu thêm
Mới

Nhắc nhở và Theo dõi - Theo dõi email của bạn hiệu quả hơn!

Dễ dàng thêm lời nhắc vào email cần được xử lý vào thời điểm sau. Tính năng này có thể dựa trên phản hồi cho email đó hoặc ngay cả khi không có phản hồi từ bên kia. Đôi khi chúng ta cần được nhắc nhở về email đó vào đúng thời điểm. Lời nhắc của chúng tôi cung cấp tùy chọn cho tất cả các trường hợp này và thậm chí là còn nhiều hơn thế nữa. Tìm hiểu cách thực hiện!

Tìm hiểu cách thực hiện!
Mới

@đề cập trong nội dung của bạn để thêm Người nhận

Khi viết email, chỉ cần @đề cập người dùng trong phần nội dung email để trực tiếp thêm họ là người nhận cho email đó. Tính năng này giúp bạn thêm tất cả mọi người liên quan đến email đó mà không cần phải thêm họ theo cách thủ công hoặc bỏ lỡ họ khi đang vội!