Bắt đầu nhanh với Zoho Analytics, chọn bất kỳ giải pháp nào nổi bật được liệt kê dưới đây

Phân tích kinh doanh

 • Zoho CRM

  Phân tích trực quan dữ liệu trên Zoho CRM của bạn ngay lập tức bằng cách sử dụng Zoho Analytics với cổng kết nối liền mạch này. Bắt đầu phân tích với hơn 100 báo cáo & bảng chỉ số được chọn thủ công. Hỗ trợ bản thân với các chỉ số hiệu suất kinh doanh phù hợp.

 • Salesforce CRM

  Phân chia dữ liệu Salesforce CRM theo cách bạn muốn. Theo dõi ngay lập tức các chỉ số hiệu suất chính của bạn để chủ động quản lý quy trình bán hàng. Giải phóng tiềm năng báo cáo không giới hạn bằng cổng kết nối này.

 • Microsoft Dynamics CRM

  Phân tích chuyên sâu dữ liệu Microsoft Dynamics CRM của bạn. Theo dõi các chỉ số kinh doanh quan trọng, đưa ra các quyết định kinh doanh có hiểu biết và làm phong phú các kênh bán hàng của bạn với những thông tin chuyên sâu có giá trị được cung cấp từ cổng kết nối Phân tích nâng cao.

 • HubSpot CRM

  Phân tích và rút ra những thông tin chuyên sâu chính hữu ích từ dữ liệu HubSpot CRM của bạn. Theo dõi các số liệu kinh doanh quan trọng, nâng cao hiệu suất và tối đa hóa việc chuyển đổi bán hàng.

 • Phân tích các dữ liệu CRM khác

  Nhập dữ liệu từ các giải pháp CRM như Insightly CRM, Pipedrive CRM và Base CRM vào Zoho Analytics bằng Flatly.

Phân tích tiếp thị

 • Zoho Campaigns

  Phân tích sâu dữ liệu Zoho Campaigns. Hiểu chiến dịch của bạn thực hiện như thế nào, hiểu hành vi của người nhận và cải thiện chiến lược tiếp thị qua email của bạn để việc chuyển đổi được hiệu quả.

 • MailChimp

  Thực hiện phân tích tiếp thị email chuyên sâu về dữ liệu MailChimp. Phân tích tỷ lệ mở và tỷ lệ bấm của bạn, tạo kênh chuyển đổi, theo dõi hiệu suất chiến dịch và còn nhiều hơn nữa.

 • Google Analytics

  Các chuyên gia SEO/SEM, quản trị trang web và chuyên viên tiếp thị kỹ thuật số giờ đây phân chia dữ liệu Google Analytics theo cách họ muốn. Phân tích các số liệu chính và tối ưu hóa các hoạt động SEO/SEM bằng Zoho Analytics.

 • Google Ads

  Đo lường sự thành công của các chiến dịch với Google Ads của bạn. Theo dõi số lần nhấp, tỷ lệ chuyển đổi, chi phí phát sinh và còn nhiều hơn nữa. Tạo các báo cáo chuyên sâu và đưa ra quyết định kinh doanh thông minh.

 • bing ads analytics
  Bing Ads

  Tăng hiệu quả của các chiến dịch Bing Ad của bạn bằng cách theo dõi các chỉ số hiệu suất chính như CTR, CPC và hơn thế nữa. Chia sẻ thông tin chuyên sâu với các đồng nghiệp và cùng nhau tạo chiến lược SEM mạnh mẽ.

 • Zoho Survey

  Thực hiện phân tích chuyên sâu về dữ liệu Zoho Survey. Đo lường tác động của các khảo sát, theo dõi các số liệu chính, tạo các báo cáo chuyên sâu và có được những thông tin chuyên sâu hữu ích.

 • SurveyMonkey

  Trích xuất những thông tin chuyên sâu có ý nghĩa từ dữ liệu SurveyMonkey. Theo dõi hiệu suất khảo sát, phân tích tỷ lệ phản hồi khảo sát, tỷ lệ hoàn thành và hơn thế nữa.

 • SurveyGizmo

  Không chỉ có được phản hồi mà bạn còn nhận thông tin chi tiết có giá trị từ dữ liệu SurveyGizmo. Đo lường và phân tích hiệu suất khảo sát, tỷ lệ phản hồi và hơn thế nữa.

 • Facebook

  Đo lường và tăng cường tác động của bạn trên Facebook bằng các phân tích Facebook Ads chuyên sâu. Tác động lên đối tượng mục tiêu của bạn, tối đa hóa ROI và tối ưu hóa chi phí cho tiếp thị của bạn.

 • Twitter

  Phân tích trực quan và khám phá những thông tin chuyên sâu bị ẩn trong dữ liệu Twitter của bạn. Chạy các phân tích cạnh tranh mạnh mẽ, tăng cường sự tham gia và giúp cho các chiến dịch tiếp thị Twitter của bạn hiệu quả.

Phân tích tài chính

 • facebook advanced analytics
  Zoho Books

  Tăng cường phân tích tài chính dựa trên Zoho Finance. Cổng kết nối này giúp bạn tạo các báo cáo & bảng chỉ số chuyên sâu về dữ liệu Zoho Finance để phân tích tài chính chuyên sâu

 • twitter advanced analytics
  QuickBooks

  Hỗ trợ cho dữ liệu tài chính của bạn trong QuickBooks với tính năng Phân tích nâng cao. Với cổng kết nối này, bạn có thể phân tích dữ liệu QuickBooks Online, theo dõi các số liệu tài chính quan trọng và luôn theo dõi dòng tiền của bạn.

 • twitter advanced analytics
  Xero

  Nhận được những thông tin chuyên sâu từ dữ liệu Xero của bạn bằng cách sử dụng tính năng Phân tích nâng cao. Với cổng kết nối này, theo dõi hiệu suất kế toán tổng thể, phân tích hóa đơn, tạo báo cáo tài chính và còn nhiều hơn nữa.

 • twitter advanced analytics
  Stripe

  Phân tích dữ liệu đăng ký của bạn có trong Stripe. Theo dõi các số liệu đăng ký chính như doanh thu, tỷ lệ bỏ việc, duy trì và còn nhiều hơn nữa.

Phân tích quản lý dự án

 • Zoho Projects

  Cổng kết nối Zoho Projects giúp bạn có được chế độ xem 360° về dữ liệu dự án của mình bằng tính năng Phân tích quản lý dự án. Bắt đầu với hơn 50 báo cáo và bảng chỉ số được tích hợp sẵn.

 • Teamwork Projects

  Với cổng kết nối phân tích nâng cao của Teamwork Project, trích xuất những thông tin chuyên sâu về dữ liệu quản lý dự án của bạn. Hỗ trợ cho bản thân với các số liệu hiệu suất chính và tối ưu hóa việc thực hiện dự án của bạn.

 • Xero

  Derive deep insights from your Xero data using Advanced Analytics. With this connector, track your overall accounting performance, analyze invoices, generate financial reports and do much more.

 • Stripe

  Analyze your subscription data present in Stripe. Track key subscription metrics such as revenue, churn, retention, and do much more.

Phân tích trợ giúp

 • Zoho Desk

  Phân chia dữ liệu Zoho Desk theo cách bạn muốn. Phân tích và theo dõi các số liệu trợ giúp quan trọng của bạn. Đưa ra quyết định sáng suốt và nhận thông tin chuyên sâu về hoạt động hỗ trợ khách hàng của bạn.

 • Zoho Analytics Connector
  Zendesk

  Nhận thông tin chuyên sâu từ dữ liệu Zendesk của bạn thông qua khả năng phân tích mạnh mẽ của Zoho Analytics. Theo dõi số liệu trợ giúp quan trọng của bạn và đưa ra quyết định sáng suốt.

 • Zoho Analytics Connector
  Teamwork Desk

  Khám phá những thông tin chuyên sâu bị ẩn trong dữ liệu Teamwork Desk và thúc đẩy thành công cho doanh nghiệp của bạn. Đo lường số liệu trợ giúp chính và đi đến quyết định đúng đắn một cách nhanh hơn và tự tin hơn.

 • Zoho Analytics Connector
  ManageEngine ServiceDesk Plus

  Khởi động phân tích hỗ trợ dịch vụ CNTT của bạn với hơn 80 báo cáo được tích hợp sẵn. Hỗ trợ cho bản thân bằng các KPI/CSF cho phép bạn tối ưu hóa các hoạt động CNTT của mình.

 • Zoho Analytics Connector
  ManageEngine SupportCenter Plus

  Phân tích trực quan dữ liệu của bạn trong ManageEngine SupportCenter Plus. Theo dõi các yếu tố thành công quan trọng (CSF) và các chỉ số đo lường hiệu suất chính (KPI) của bộ phận trợ giúp.

Phân tích nhân sự

 • Zoho Recruit

  Thực hiện phân tích sâu hơn về dữ liệu Zoho Recruit của bạn bằng cổng kết nối này. Chuyển đổi dữ liệu tuyển dụng của bạn thành những phân tích chuyên sâu có giá trị và tối ưu hóa quy trình tuyển dụng của bạn.

 • Zoho People

  Phân tích trực quan và hiểu khuôn khổ doanh nghiệp, nhân viên và vai trò của họ trong công ty của bạn. Nhận thông tin chuyên sâu mạnh mẽ về giờ có thể thanh toán, mô hình tuyển dụng và còn nhiều hơn nữa với tính năng phân tích chuyên sâu.

 • Zoho Analytics Connector
  Teamwork Desk

  Discover hidden insights from your Teamwork Desk data and drive your business' success. Measure key helpdesk metrics and arrive at the right decisions -faster and with confidence.

 • ManageEngine ServiceDesk Plus

  Jump-start your IT service desk analytics with 80+ pre-packaged reports. Empower yourself with KPIs/CSFs that enable you to optimize your IT operations.

 • ManageEngine SupportCenter Plus

  Visually analyze your data in ManageEngine SupportCenter Plus. Track your helpdesk's Critical Success Factors (CSFs) & Key Performance Indicators (KPIs).

Khác

 • Tại sao sử dụng Báo cáo và BI theo yêu cầu (SaaS)?

  BI SaaS hoặc theo yêu cầu tốt hơn so với các công cụ Business Intelligence tại chỗ điển hình ở nhiều khía cạnh. Ngoài ra, điểm này cũng rất phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 • Zoho People Analytics
  Ai nên sử dụng Zoho Analytics?

  Zoho Analytics có thể được sử dụng trên nhiều lĩnh vực chức năng khác nhau và cho nhiều người dùng với nhu cầu báo cáo và phân tích của họ.

 • Zoho People Analytics
  Zoho Analytics so với Trang tính

  Biết Zoho Analytics là một công cụ Business Intelligence vượt trội như thế nào khi so sánh với các ứng dụng trang tính.

 • Zoho People Analytics
  Nhãn trắng dành cho nhà cung cấp phần mềm độc lập

  Zoho Analytics cung cấp một giải pháp nhãn trắng hoàn chỉnh dành cho các nhà cung cấp phần mềm độc lập/nhà sản xuất thiết bị gốc đang tìm kiếm một giải pháp báo cáo được tích hợp trong sản phẩm/dịch vụ của họ.

 • Zoho People Analytics
  Dành cho người dùng G-Suite

  Nếu tổ chức của bạn sử dụng G-Suite, giờ đây bạn có quyền truy cập vào giải pháp Business Intelligence đầy đủ, từ bên trong G-Suite.

 • Zoho People Analytics
  Phân tích dữ liệu lớn

  Phân tích dữ liệu lớn của bạn một cách dễ dàng và rút ra những thông tin chuyên sâu quan trọng về doanh nghiệp. Dữ liệu có thể ở bất kỳ nguồn nào như cơ sở dữ liệu hoặc ứng dụng tương quan, NoSQK và điện toán đám mây.

 • Zoho People Analytics
  Hướng dẫn chọn biểu đồ

  Hướng dẫn chọn biểu đồ này cung cấp các hướng dẫn đơn giản cho phép bạn chọn biểu đồ tốt nhất cho việc này.

 • Zoho People Analytics
  Kết nối với mọi nguồn dữ liệu

  Đồng bộ hóa dữ liệu của bạn với Zoho Analytics từ bất kỳ nguồn dữ liệu nào để phân tích & báo cáo. Đồng bộ dữ liệu được thực hiện tự động và có thể lên lịch theo định kỳ.

 • Zoho People Analytics
  Di chuyển dữ liệu từ cơ sở dữ liệu / ứng dụng

  Hiểu cách thức bạn có thể đồng bộ hóa hoặc tải dữ liệu lên từ cơ sở dữ liệu và ứng dụng của mình vào Zoho Analytics để báo cáo & phân tích mạnh mẽ.

 • Zoho People Analytics
  Báo cáo về các ứng dụng Zoho Creator

  Phân tích dữ liệu doanh nghiệp của bạn có trong ứng dụng Zoho Creator. Trích xuất những thông tin chuyên sâu quan trọng và đưa ra quyết định sáng suốt.

 • Zoho People Analytics
  Trực quan hóa dữ liệu của bạn với eSpatial Maps

  Chuyển đổi dữ liệu nhân khẩu học của bạn có trong Zoho Analytics thành các bản đồ có tính tương tác và sống động với Phần mềm lập bản đồ eSpatial.

 • Zoho People Analytics
  BI di động

  Truy cập và tương tác với các báo cáo & bảng chỉ số mà bạn tạo trong dịch vụ Zoho Analytics từ các thiết bị hỗ trợ iOS và Android.

Others

 • Why On-demand (SaaS) Reporting and BI?

  On-demand or SaaS BI scores over typical on-premises business intelligence tools in many respects. Also, it is well suited for SMBs.

 • Who should use Zoho Analytics?

  Zoho Analytics can be used across various functional areas and by a wide range of users for their reporting and analytics needs.

 • Zoho Analytics Vs Spreadsheets

  Know how Zoho Analytics is a superior business intelligence tool when compared to spreadsheet applications.

 • White Label for ISVs

  For ISVs/OEMs looking for a reporting solution to be integrated within their product/service, Zoho Analytics offers a complete white label solution.

 • For G-Suite Users

  If your organization uses G-Suite, you now have access to a full-fledged business intelligence solution, from within G-Suite.

 • Big Data Analytics

  Analyze your big data with ease and derive key business insights. Data can be in any source like relational, NoSQL and cloud databases or apps.

 • Chart-Picker Guide

  This chart picker guide offers simple guidelines that enable you to choose the best chart for the occasion.

 • Connect to any Data Source

  Synchronize your data with Zoho Analytics from any data source for analysis & reporting. Data sync is automatic and can be scheduled periodically.

 • Moving Data from Databases / Applications

  Understand how you can synchronize or upload data from your databases and apps into Zoho Analytics for powerful reporting & analysis.

 • Reporting on Zoho Creator Apps

  Analyze your business data present in your Zoho Creator apps. Extract key insights and take informed decisions.

 • Visualize Your Data with eSpatial Maps

  Transform your demographics data present in Zoho Analytics into vibrant and interactive maps with eSpatial Mapping Software.

 • Mobile BI

  Access and interact with the reports & dashboards that you create in Zoho Analytics service, from your iOS and Android-powered devices.

"Zoho Analytics—being fast, simple, yet compelling BI software—made our lives easier for importing, integrating, and analyzing data. Visualization is another plus in this product, and dashboards are very appealing."

anita-campbell
Maurizio Pisana

IT Manager, Caffè Moak