ฟอร์มย่อย

ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มในแอปพลิเคชันของคุณ: ใช้ฟอร์มย่อย

การตั้งค่าความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา ทั้งหมดที่คุณต้องมีคือฟิลด์การค้นหา มีบางอย่างที่ช่วยคุณตั้งค่าความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว ในความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลายคน จะมีแบบฟอร์มพ่อแทนด้านหนึ่งของความสัมพันธ์ และแบบฟอร์มลูกที่เป็นการแทนอีกหลายด้านของความสัมพันธ์ แบบฟอร์มลูกจะรวมมาเป็นส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มหลักและมีชื่อเรียกว่าฟอร์มย่อย

เพิ่มฟอร์มย่อย

เพิ่มอีกแบบฟอร์มหนึ่งเข้าไปในแบบฟอร์มของคุณ เหมือนการเพิ่มฟิลด์

การเพิ่มบันทึกลูก

สามารถเพิ่มบันทึกลูกได้หลายแถว ทั้งหมดในครั้งเดียว

การดูบันทึกลูก

มุมมองรวมที่จะแสดงทั้งบันทึกพ่อและบันทึกลูกในที่เดียว

เหตุการณ์ Deluge สำหรับฟอร์มย่อย

นอกเหนือจากงานตามปกติ มีอีก 2 งานใหม่ โดยเฉพาะสำหรับฟอร์มย่อย

เพิ่มฟอร์มย่อยเข้าสู่แอปพลิเคชันของคุณ

เมื่อสร้างแอปพลิเคชันธุรกิจแบบกำหนดเอง คุณต้องเผชิญกับความต้องการใช้ความสัมพันธ์แบบพ่อลูกในหลายกรณี ฟอร์มย่อยตอบสนองความต้องการนี้ได้ในไม่กี่นาที ก่อนอื่น สร้างแบบฟอร์มลูกเหมือนแบบฟอร์มทั่วไปอื่นๆ และเพิ่มฟิลด์ทั้งหมด จากนั้นให้สร้างแบบฟอร์มหลัก ในแบบฟอร์มหลัก คุณสามารถเพิ่มฟอร์มย่อยได้เหมือนการเพิ่มฟิลด์ จากหน้าต่างด้านซ้าย ลากแล้วปล่อยฟิลด์ของฟอร์มย่อยลงในพื้นที่การสร้างฟอร์ม คุณสามารถเลือกแบบฟอร์มลูกจากภายในแอปพลิเคชันเดียวกันหรือจากแอปพลิเคชันอื่น

การเพิ่มบันทึกลูก

ฟอร์มย่อยจะใส่เข้าไปในแบบฟอร์มพ่อ คุณสามารถเพิ่มหลายบันทึกลูกเข้าไปในฟอร์มย่อยได้ในครั้งเดียว ในโหมดการเข้าถึง จะแสดงฟอร์มย่อยในเค้าโครงตาราง คุณสามารถเพิ่มบันทึกเข้าไปได้ทีละบันทึกด้วยกันคลิกที่ลิงก์ “เพิ่มใหม่” แต่ละบันทึกจะเพิ่มแถวในตารางหนึ่งแถว แม้ในระหว่างการเพิ่มบันทึก คุณก็สามารถลบแถวที่ไม่ต้องการเพิ่มได้ ไม่เพียงแค่ในฟอร์มเท่านั้น แม้ในขณะที่แก้ไขบันทึก คุณก็สามารถเพิ่มบันทึกลูกลงในฟอร์มย่อยได้

การดูบันทึกลูก

บันทึกลูกจะแสดงไปพร้อมกับบันทึกพ่อที่เกี่ยวข้องในมุมมองรวม ในแต่ละแถว จะแสดงบันทึกลูกทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบันทึกพ่อเป็นลิงก์ การคลิกลิงก์จะเปิดรายละเอียดของบันทึกลูกขึ้นมาเป็นหน้าต่างป็อบอัป สรุปบันทึกของบันทึกพ่อจะแสดงรายละเอียดทั้งหมดของบันทึกพ่อและบันทึกลูก จากมุมมองของโหมดดีไซน์ ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการแสดงฟิลด์ใดจากฟอร์มย่อยในมุมมองรวม

เหตุการณ์ Deluge สำหรับฟอร์มย่อย

ฟอร์มย่อยมีสองเหตุการณ์เฉพาะใหม่ - On Add Row และ On Delete Row เหตุการณ์ On Add Row จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการเพิ่มบันทึกลูกเข้าไปในแบบฟอร์มพ่อ ส่วน On Delete Row จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการลบบันทึกลูกจากแบบฟอร์มพ่อเช่นกัน นอกจากการระบุกฎธุรกิจภายใต้เหตุการณ์เหล่านี้สำหรับฟอร์มย่อยแล้ว คุณยังสามารถเพิ่มเวิร์กโฟลว์สำหรับฟิลด์ที่มีอยู่ในฟอร์มย่อยได้อีกด้วย การดำเนินการที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ป้อนค่าในฟิลด์ของฟอร์มลูกสามารถระบุได้จากฟอร์มพ่อได้อีกด้วย