Cách quản lý dự án toàn diện nhất

 • Quản lý nhiệm vụ
 • Tùy chỉnh
 • Cộng tác nhóm
 • Tự động hóa
 • Quản lý thời gian
 • Biểu đồ và Báo cáo
 • Quản trị người dùng
 • Tích hợp với Zoho
 • Tích hợp và Add-on
 • Nhập
 • Ứng dụng và Thiết bị
 • Quản lý nhiệm vụ
 • Tùy chỉnh
 • Cộng tác nhóm
 • Tự động hóa
 • Quản lý thời gian
 • Biểu đồ và Báo cáo
 • Quản trị người dùng
 • Tích hợp với Zoho
 • Tích hợp và Add-on
 • Nhập
 • Ứng dụng và Thiết bị

Quản lý nhiệm vụ

toàn diện
 • Cơ cấu phân chia công việc

  Chia nhỏ dự án của bạn thành các mục công việc đơn giản hơn, chẳng hạn như mốc thời gian, danh sách nhiệm vụ, nhiệm vụ và nhiệm vụ con để sắp xếp công việc hiệu quả. Tìm hiểu thêm

 • Quản lý sự cố

  Liệt kê các sự cố hoặc lỗi trong dự án của bạn, phân công cho nhóm và theo dõi chặt chẽ các lỗi này để đảm bảo chúng nhanh chóng được khắc phục. Tìm hiểu thêm

 • Thêm nhanh

  Nếu bạn đang vội và muốn nhanh chóng thêm mục công việc, hãy dùng tab bổ sung chung để thêm người dùng, nhiệm vụ, sự cố, sự kiện hoặc tài liệu một cách dễ dàng. Tìm hiểu thêm

 • Các chế độ xem nhiệm vụ khác nhau

  Chế độ xem Cổ điển cung cấp cho bạn một danh sách nhiệm vụ chi tiết với tất cả thông tin nhiệm vụ quan trọng, dạng xem Đơn giản hiển thị danh sách nhiệm vụ đơn giản và bảng Kanban biểu thị nhiệm vụ dưới dạng thẻ được nhóm theo các cột khác nhau dựa trên trạng thái nhiệm vụ. Tìm hiểu thêm

 • Sơ đồ Gantt

  Lập kế hoạch dự án, theo dõi tiến độ, trực quan hóa quan hệ phụ thuộc, xếp lịch lại nhiệm vụ nếu cần và hoàn thành dự án đúng thời hạn với sơ đồ Gantt. Tìm hiểu thêm

 • Quan hệ phụ thuộc

  Thiết lập quan hệ phụ thuộc giữa các nhiệm vụ liên quan theo thứ tự cần hoàn tất. Tìm hiểu thêm

 • Lặp lại

  Một số nhiệm vụ lặp lại hàng ngày hoặc hàng tuần. Tránh những rắc rối khi luôn phải xếp lịch lại cho các nhiệm vụ đó bằng cách thiết lập nhiệm vụ định kỳ. Tìm hiểu thêm

 • Lời nhắc

  Thiết lập lời nhắc nhiệm vụ để bạn không bỏ lỡ bất cứ điều gì quan trọng ngay cả khi đang trong lịch trình bận rộn. Tìm hiểu thêm

 • Nhiệm vụ quan trọng

  Để thực hiện dự án theo đúng lịch trình, hãy xác định đường găng trong dự án để đảm bảo các nhiệm vụ quan trọng không bị trì hoãn và làm chệch hướng toàn bộ dự án. Tìm hiểu thêm

 • Đường cơ sở dự án

  Tạo đường cơ sở cho dự án đều đặn để bạn có thể so sánh tiến độ của mình với mục tiêu theo kế hoạch và bảo đảm bạn không đi chệch khỏi với lịch trình ban đầu. Tìm hiểu thêm

 • Sprints

  Tích hợp Projects với Zoho Sprints, công cụ quản lý dự án linh hoạt của chúng tôi, để dễ dàng xử lý các dự án kết hợp. Đồng bộ hóa dự án và nhiệm vụ, ghi lại số giờ và người dùng, tạo và xem bảng sprint và nhận báo cáo sprint chi tiết, tất cả đều có trong Zoho Projects. Tìm hiểu thêm

 • Bảng chỉ số danh mục dự án

  Có cái nhìn tổng thể về các dự án, nhiệm vụ và sự cố trong cổng thông tin của bạn. Xem tiến độ của từng dự án và nhận báo cáo chi tiết về trạng thái, quyền sở hữu, khách hàng và tình trạng ngân sách của dự án. Tìm hiểu thêm

 • Tổng hợp

  Tóm tắt tổng số giờ làm việc theo kế hoạch, tổng số giờ đã ghi trong thực tế và tổng phần trăm hoàn thành nhiệm vụ dựa trên tất cả các nhiệm vụ và nhiệm vụ con trong một dự án nhất định. Tìm hiểu thêm

Tùy chỉnh

toàn diện
 • Bố cục

  Tạo bố cục tùy chỉnh cho dự án, nhiệm vụ và sự cố của bạn để phù hợp hoàn hảo với yêu cầu dự án. Lưu và sử dụng lại bố cục cho dự án hoặc mục công việc mới. Tìm hiểu thêm

 • Trường tùy chỉnh

  Thêm trường tùy chỉnh vào bố cục của bạn để nắm bắt đúng thông tin. Đây có thể là trường một dòng, danh sách chọn, nhiều người dùng, nhiều lựa chọn, ngày, số, email, điện thoại hoặc URL. Tìm hiểu thêm

 • Chế độ xem tùy chỉnh

  Ưu tiên công việc tốt hơn bằng cách tạo chế độ xem tùy chỉnh cho mục công việc. Xem nhiệm vụ quá hạn hoặc nhiệm vụ có mức ưu tiên cao chỉ với một lần nhấp chuột để lập kế hoạch công việc hiệu quả. Tìm hiểu thêm

 • Trạng thái tùy chỉnh

  Thêm trạng thái tùy chỉnh cho dự án, nhiệm vụ hoặc sự cố dựa trên nhóm, bản chất công việc hoặc ngành nghề để mọi người biết mục công việc cụ thể tiến triển như thế nào. Tìm hiểu thêm

 • Hàm tùy chỉnh

  Viết mã của riêng bạn để tự động hóa các quy trình và làm việc dễ dàng hơn. Tự động hóa thông báo, gọi webhook hoặc kích hoạt quy tắc kinh doanh để thực hiện bất kỳ chức năng nào khác. Tìm hiểu thêm

 • Mẫu

  Tiết kiệm thời gian bằng cách tạo mẫu cho dự án, danh sách nhiệm vụ hoặc nhiệm vụ. Sử dụng những mẫu này cho các dự án tương tự có cùng bộ mục công việc để hoàn thành công việc nhanh hơn. Tìm hiểu thêm

 • Miền tùy chỉnh

  Ánh xạ tên miền công ty tới cổng thông tin Zoho Projects để truy cập từ chính tên miền của bạn. Tìm hiểu thêm

 • Thẻ

  Khi có hàng trăm dự án, bạn có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhiệm vụ theo tên hoặc mã số. Projects giúp bạn dễ dàng tìm kiếm khi thêm thẻ vào mục công việc, bài đăng trên diễn đàn hoặc trạng thái. Tìm hiểu thêm

 • Tab trên web

  Truy cập các tab trình duyệt của bạn bằng cách nhúng URL từ một ứng dụng bên thứ ba hoặc tạo một tab web trong Zoho Projects khi cần. Tìm hiểu thêm

Cộng tác nhóm

toàn diện
 • Bảng tin

  Cập nhật nhanh về tất cả các dự án thông qua bảng tin tương tác, tại đây bạn có thể dễ dàng đăng nhận xét, gắn thẻ thành viên nhóm và thêm tập tin đính kèm. Tìm hiểu thêm

 • Đề cập

  Đề cập người dùng, vai trò hoặc nhóm thông qua cập nhật trạng thái, nhận xét, chat hoặc diễn đàn để hướng sự chú ý của mọi người tới một nhiệm vụ hoặc cuộc thảo luận.

 • Chat

  Cộng tác tốt hơn với sự trợ giúp của phòng chat nhóm hoặc cá nhân. Dễ dàng trao đổi, nhận phản hồi nhanh hoặc bắt đầu thảo luận. Tìm hiểu thêm

 • Diễn đàn

  Thảo luận về ý tưởng, đăng chủ đề và lưu thông tin quan trọng trong không gian trung tâm với sự trợ giúp của các diễn đàn tương tác. Tìm hiểu thêm

 • Tài liệu

  Dễ dàng tạo, lưu trữ, sắp xếp và chia sẻ tập tin dự án với nhóm của bạn. Ngoài ra, hệ thống kiểm soát phiên bản đảm bảo mọi người có quyền truy cập vào phiên bản tập tin mới nhất. Tìm hiểu thêm

 • Bí danh email

  Quản lý trực tiếp dự án từ hộp thư đến của bạn. Thêm ghi chú hoặc liên kết các tài liệu với nhiệm vụ, đăng nhận xét hoặc đính kèm tập tin vào diễn đàn, ghi sự cố và hơn thế nữa, tất cả từ nền tảng email của bạn. Tìm hiểu thêm

Tự động hóa

toàn diện
 • Blueprint

  Thiết kế workflow để tự động hóa quy trình nhiệm vụ và giúp công việc thường ngày trở nên dễ dàng hơn. Phân công đúng người để thay đổi trạng thái nhiệm vụ, tự động cập nhật trường nhiệm vụ và thông báo với nhóm khi trạng thái nhiệm vụ thay đổi. Tìm hiểu thêm

 • SLA

  Tạo quy trình tăng cấp để mọi sự cố đều được khắc phục ngay lập tức. Xác định tiêu chí để một sự cố cần được tăng cấp và thông báo với những người cần thiết. Tìm hiểu thêm

 • Quy tắc công việc

  Xây dựng bộ quy tắc để thực hiện một số hành động, chẳng hạn như thay đổi mức độ nghiêm trọng của sự cố hoặc gán sự cố cho người dùng, sau đó xác định thời điểm kích hoạt các quy tắc này. Tìm hiểu thêm

 • Webhook

  Cấu hình URL HTTP của bạn và liên kết với quy tắc kinh doanh cụ thể để tự động hóa thông báo cho các ứng dụng bên thứ ba từ Zoho Projects. Tìm hiểu thêm

 • Thông báo

  Tự động hóa thông báo sẽ được gửi đến người được phân công, khách hàng hoặc người dùng cụ thể khi trạng thái sự cố hoặc nhiệm vụ được sửa đổi. Tìm hiểu thêm

 • Quy tắc workflow

  Xác định quy tắc để tự động hóa workflow cho bất kỳ mục công việc nào trong dự án. Tính năng vô cùng linh hoạt và có thể tùy chỉnh sâu này giúp bạn tự động hóa bất cứ công việc gì.

  Tìm hiểu thêm

Quản lý thời gian

toàn diện
 • Công cụ bấm giờ

  Bật công cụ bấm giờ nhiệm vụ khi bạn bắt đầu làm nhiệm vụ và tắt bất cứ khi nào bạn hoàn thành công việc để giờ làm việc được tự động ghi lại dưới dạng mục nhập mới trong bảng chấm công. Tìm hiểu thêm

 • Bảng chấm công

  Ghi và theo dõi thời gian dành cho nhiệm vụ và sự cố theo cách thủ công hoặc bằng công cụ bấm giờ tự động. Quản trị viên có thể phê duyệt hoặc từ chối mục nhập bảng chấm công của nhân viên, cũng như sử dụng mục nhập để tạo hóa đơn thanh toán cho khách hàng và trả lương cho nhân viên. Tìm hiểu thêm

 • Lập hóa đơn

  Lập hóa đơn nhật ký thời gian và ghi lại chi phí cho tất cả các dự án của bạn bằng cách tích hợp Zoho Projects với Zoho Books hoặc Zoho Invoice. Tính năng tích hợp của chúng tôi giúp việc tạo dự toán và gửi báo giá cho khách hàng dễ dàng hơn bao giờ hết. Tìm hiểu thêm

 • Lập ngân sách

  Lập kế hoạch và quản lý ngân sách dự án để cải thiện việc quản lý chi phí và giảm tình trạng vượt quá ngân sách. Xem chi phí dự kiến so với chi phí trên thực tế theo thời gian thực qua các báo cáo trạng thái ngân sách chi tiết. Tìm hiểu thêm

 • Calendar

  Xem tất cả các hoạt động dự án của bạn ở một nơi, dễ dàng xếp lịch cuộc họp và sự kiện và xem kế hoạch của tuần tiếp theo để cập nhật lịch biểu của mình. Tìm hiểu thêm

Biểu đồ và Báo cáo

toàn diện
 • Báo cáo nhiệm vụ

  Xem báo cáo cơ bản hoặc nâng cao về tất cả các nhiệm vụ trong dự án dựa trên trạng thái, tỉ lệ phần trăm hoàn thành, chủ sở hữu hoặc mức độ ưu tiên. Projects cũng cung cấp cho bạn báo cáo chung về các dự án. Tìm hiểu thêm

 • Báo cáo sự cố

  Nhận thông tin chuyên sâu hơn về trạng thái lỗi hoặc sự cố với sự trợ giúp của các báo cáo sự cố cơ bản và nâng cao. Tìm hiểu thêm

 • Báo cáo bảng chấm công

  Giúp nhóm của bạn làm việc hiệu quả hơn: xem giờ làm việc được phân chia như thế nào trong nhóm của bạn và nhiệm vụ nào chiếm nhiều thời gian nhất để phân công công việc thường ngày cho phù hợp. Tìm hiểu thêm

 • Bảng chỉ số dự án

  Bảng chỉ số của bạn biểu thị tiến độ dự án với sự trợ giúp của nhiều báo cáo về ngân sách dự án, trạng thái nhiệm vụ và sự cố, mục công việc quá hạn và trạng thái nhóm. Tìm hiểu thêm

 • Dự báo ngân sách

  Dự báo tổng chi phí ước tính cho một dự án dựa trên tỉ lệ phần trăm hoàn thành hiện tại cùng với chi phí theo kế hoạch và chi phí thực tế. Tìm hiểu thêm

 • Chi phí dự kiến so với chi phí thực tế

  Lên kế hoạch chi phí và tránh tình trạng vượt quá ngân sách. Projects giúp bạn tính toán chi phí theo kế hoạch và chi phí thực tế của dự án dựa trên mức phí mỗi giờ cho từng dự án hoặc mức phí của người dùng cụ thể. Tìm hiểu thêm

 • Quản lý giá trị thu được

  So sánh các giá trị của lịch trình theo kế hoạch so với trên thực tế, chi phí và thời gian để đo lường hiệu suất một cách hiệu quả và dự đoán các thông số dự án quan trọng.

  Tìm hiểu thêm

Quản trị người dùng

toàn diện
 • Hồ sơ

  Xác định quyền truy cập cho cả người dùng cổng thông tin và người dùng khách hàng dựa trên vai trò của họ trong công ty bằng cách tạo hồ sơ tùy chỉnh cho họ. Tìm hiểu thêm

 • Vai trò

  Xác định vai trò cho người dùng để xác định chức danh của họ trong tổ chức. Bạn có thể @đề cập đến vai trò này khi thêm trạng thái mới hoặc nhận xét vào một nhiệm vụ hoặc cập nhật bảng tin. Tìm hiểu thêm

 • Người dùng khách hàng

  Thêm khách hàng làm người dùng vào dự án của bạn để họ có thể cập nhật những gì đang xảy ra với các nhiệm vụ và sự cố và có thể thấy tiến độ công việc. Tìm hiểu thêm

 • Quản lý tài nguyên

  Phân bổ đều công việc trong nhóm bằng cách phân công lại công việc khi một thành viên trong nhóm bị quá tải hoặc nhàn rỗi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem phân bổ công việc của người dùng trong khi phân công nhiệm vụ để chia công việc một cách tối ưu. Tìm hiểu thêm

 • Số giờ dự kiến so với số giờ thực tế

  Xem tiến độ làm việc của mỗi người dùng trong nhóm về nhiệm vụ mà họ được giao bằng cách theo dõi sự khác biệt giữa số giờ làm việc theo kế hoạch và số giờ làm việc thực tế. Tìm hiểu thêm

Tích hợp với Zoho

toàn diện
 • Sprints

  Tích hợp với Zoho Sprints, công cụ quản lý dự án linh hoạt của chúng tôi, để dễ dàng xử lý các dự án kết hợp. Đồng bộ hóa dự án và nhiệm vụ, ghi lại số giờ và người dùng, tạo và xem bảng sprint và nhận báo cáo sprint, tất cả đều có trong Zoho Projects. Tìm hiểu thêm

 • Analytics

  Nhận thông tin chuyên sâu hữu ích hơn về dữ liệu dự án với sự trợ giúp của công cụ báo cáo và business intelligence của chúng tôi. Thậm chí, bạn còn có thể tạo báo cáo tùy chỉnh bên cạnh hơn 50 báo cáo và bảng chỉ số có sẵn. Tìm hiểu thêm

 • CRM

  Đồng bộ hóa dự án của bạn với Zoho CRM và làm việc trực tiếp trên các dự án này từ bảng chỉ số CRM. Bất cứ khi nào bạn tạo nhiệm vụ, cập nhật trường nhiệm vụ hoặc thêm nhận xét vào nhiệm vụ trong CRM, tất cả sẽ được phản ánh trong Projects. Tìm hiểu thêm

 • Desk

  Xử lý sự cố một cách hiệu quả bằng cách tích hợp với Zoho Desk. Gửi yêu cầu hỗ trợ dưới dạng sự cố để đảm bảo mọi lỗi đều được xử lý một cách hệ thống. Tìm hiểu thêm

 • Books and Invoice

  Tích hợp với các ứng dụng kế toán của chúng tôi để quản lý ngân sách dự án của bạn hiệu quả, tạo hóa đơn từ nhật ký thời gian và ghi lại chi phí dự án. Tìm hiểu thêm

 • Cliq

  Cộng tác dễ dàng với nhóm của bạn thông qua chat cá nhân hoặc chat nhóm, trực tiếp thêm nhiệm vụ hoặc sự cố qua chat, nhận cập nhật nhóm hàng tuần cũng như cập nhật nhiệm vụ và sự cố trong kênh chat dự án được liên kết. Tìm hiểu thêm

 • Mail

  Quản lý trực tiếp dự án từ hộp thư đến của bạn: xem, thêm và quản lý nhiệm vụ dự án thông qua Zoho Mail và dễ dàng thêm email dưới dạng nhiệm vụ hoặc lỗi trong Projects. Tìm hiểu thêm

 • Meeting

  Tránh những rắc rối trong việc sắp xếp cuộc họp trực tiếp và thay vào đó là họp trực tuyến. Bắt đầu cuộc họp tức thì hoặc xếp lịch họp để tiến hành một cuộc thảo luận quan trọng hoặc chỉ đơn giản là cập nhật thông tin về nhóm của bạn. Tìm hiểu thêm

 • People

  Kiểm tra xem nhân lực có trống lịch vào một ngày cụ thể không trước khi bạn phân công nhiệm vụ hoặc sự cố cho họ. Nhân viên có thể xin nghỉ phép và nếu được phê duyệt thì thông tin nghỉ phép sẽ tự động có trong Projects. Tìm hiểu thêm

 • Flow

  Tích hợp với Zoho Flow và kết nối Projects với hơn 300 ứng dụng đám mây để công việc diễn ra suôn sẻ. Tìm hiểu thêm

Tích hợp và Add-on

toàn diện
 • Google Calendar

  Đồng bộ Google Calendar của bạn với Zoho Projects để dễ dàng theo dõi dự án, mốc thời gian và nhiệm vụ từ không gian ưa thích của bạn. Tìm hiểu thêm

 • Google Tasks

  Tạo và đồng bộ hóa nhiệm vụ giữa Zoho Projects và Google Tasks và quản lý chúng từ một trong hai ứng dụng. Tìm hiểu thêm

 • Google Spreadsheets

  Tạo dự án và nhiệm vụ trong Spreadsheets và thêm vào Zoho Projects. Cộng tác dễ dàng với nhóm của bạn ngay cả khi bạn làm việc trong Spreadsheets. Tìm hiểu thêm

 • Google Drive

  Truy cập tài khoản Google Drive và Google Team Drive và tải tập tin lên một cách đơn giản dưới dạng tài liệu hoặc liên kết chúng với các nhiệm vụ hoặc sự cố trong Zoho Projects. Tìm hiểu thêm

 • Kho ứng dụng Google Apps

  Giao tiếp và cộng tác hiệu quả với tích hợp Google Apps của chúng tôi. Hệ thống đăng nhập một lần này tập hợp bộ ứng dụng Google cần thiết cho doanh nghiệp của bạn. Tìm hiểu thêm

 • Microsoft Excel

  Tạo và thêm trực tiếp nhiệm vụ và lỗi vào Zoho Projects từ bảng tính Excel của bạn. Cộng tác dễ dàng với nhóm ngay cả khi bạn làm việc trên Excel.

 • OneDrive

  Truy cập tài khoản OneDrive của bạn và dễ dàng tải tập tin lên Zoho Projects. Bạn có thể lưu chúng dưới dạng tài liệu hoặc liên kết với nhiệm vụ hoặc sự cố. Tìm hiểu thêm

 • Microsoft Outlook Calendar

  Đồng bộ Outlook Calendar của bạn với Zoho Projects và theo dõi nhiệm vụ hoặc sự kiện dự án từ không gian ưa thích của bạn. Tìm hiểu thêm

 • Microsoft Office 365

  Nhập người dùng Office 365 của bạn vào cổng thông tin Zoho Projects hoặc vào các dự án cụ thể và bắt đầu cộng tác. Bạn cũng có thể thêm nhiệm vụ hoặc sự kiện từ Projects vào tài khoản Office 365 của mình. Tìm hiểu thêm

 • Microsoft Teams

  Thêm tab Zoho Projects vào tài khoản Microsoft Teams của bạn và bắt đầu làm việc trực tiếp trên các dự án từ không gian làm việc của Teams. Tìm hiểu thêm

 • Dropbox

  Thêm ngữ cảnh vào công việc của bạn nhờ khả năng chia sẻ tập tin và thư mục quan trọng dễ dàng giữa Dropbox và Projects. Tìm hiểu thêm

 • Box

  Bằng tích hợp này, bạn có thể thêm các tập tin từ Box vào một dự án hoặc liên kết chúng với một nhiệm vụ hoặc sự cố trong Projects. Tìm hiểu thêm

 • Github

  Lưu trữ các kho lưu trữ của bạn, xem cam kết nguồn, thực hiện các thay đổi mã và xem tất cả các thay đổi đã được thực hiện trong Zoho Projects. Tìm hiểu thêm

 • Gitea

  Lưu trữ các kho lưu trữ của bạn, xem cam kết nguồn, thực hiện các thay đổi mã và xem tất cả các thay đổi đã được thực hiện trong Zoho Projects. Tìm hiểu thêm

 • Gitlab

  Lưu trữ các kho lưu trữ của bạn, xem cam kết nguồn, thực hiện các thay đổi mã và xem tất cả các thay đổi đã được thực hiện trong Zoho Projects. Tìm hiểu thêm

 • Bitbucket

  Lưu trữ các kho lưu trữ và mã cam kết của bạn trong Bitbucket và xem tập hợp các thay đổi trong Zoho Projects. Tìm hiểu thêm

 • iCal

  Đồng bộ hóa iCal với Zoho Projects và xem nhiệm vụ, sự cố hoặc sự kiện từ không gian ưa thích của bạn. Tìm hiểu thêm

 • Slack

  Giúp công việc trở nên dễ dàng hơn: đưa các cập nhật trong Projects của bạn lên bảng tin Slack và nhóm các hoạt động và cuộc trò chuyện trong dự án lại với nhau trong Slack. Tìm hiểu thêm

 • Zapier

  Tích hợp với Zapier và ngay lập tức kết nối Zoho Projects với hơn 2.000 ứng dụng để tự động hóa công việc và tăng năng suất. Tìm hiểu thêm

 • Zendesk

  Chuyển đổi yêu cầu thành sự cố hoặc nhiệm vụ - hoặc liên kết yêu cầu với nhiệm vụ hoặc sự cố hiện có - và theo dõi cũng như ưu tiên chúng dựa trên nhu cầu của khách hàng. Tìm hiểu thêm

 • ServiceNow

  Quản lý yêu cầu hoặc sự cố của bạn dưới dạng nhiệm vụ hoặc sự cố, đặt mức ưu tiên, theo dõi và xử lý khi cần thiết. Tìm hiểu thêm

 • Tiện ích mở rộng Google Chrome

  Xem tất cả dự án và cổng thông tin của bạn trong một không gian và cộng tác với người khác, thêm dự án hoặc nhiệm vụ, xem thông báo dự án,... Tìm hiểu thêm

 • Gmail

  Quản lý dự án ngay từ hộp thư đến của Gmail và thêm trực tiếp email dưới dạng nhiệm vụ hoặc sự cố vào tài khoản Zoho Projects của bạn. Tìm hiểu thêm

Nhập

toàn diện
 • Nhập từ Microsoft Projects

  Dễ dàng nhập dự án từ Microsoft Projects vào cổng thông tin Zoho Projects của bạn, cộng tác với nhóm và bắt đầu làm việc ngay lập tức. Tìm hiểu thêm

 • Nhập từ JIRA

  Dễ dàng nhập dữ liệu từ đám mây JIRA vào Zoho Projects, thêm người dùng vào dự án và sẵn sàng trải nghiệm cách làm việc hiệu quả hơn. Tìm hiểu thêm

 • Nhập từ Basecamp

  Di chuyển từ Basecamp sang Zoho Projects chỉ với vài cú nhấp chuột và tận hưởng khả năng quản lý nhiệm vụ nâng cao, cộng tác dễ dàng hơn và tích hợp tốt hơn. Tìm hiểu thêm

Ứng dụng và Thiết bị

toàn diện
 • Web

  Làm việc suôn sẻ với các dự án từ trình duyệt theo lựa chọn của bạn mà không bị gián đoạn. Tất cả những gì bạn cần là kết nối internet.

 • Di động

  Dễ dàng làm việc mọi lúc mọi nơi với các ứng dụng iOS và Android của chúng tôi. Quản lý dự án của bạn mọi lúc mọi nơi. Tìm hiểu thêm