กําหนดค่าการนำส่งอีเมล - อัปเดตระเบียน MX

หลังจากที่คุณยืนยันโดเมนของคุณและสร้างผู้ใช้แล้ว คุณจะสามารถส่งอีเมลจากบัญชีที่อิงตามโดเมนได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถรับอีเมลได้จนกว่าคุณจะกําหนดค่าระเบียน MX สําหรับโดเมนของคุณ

เกี่ยวกับระเบียน MX

รายการ MX คือระเบียนเซิร์ฟเวอร์ DNS พิเศษที่กำหนดเซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับสำหรับโดเมน ระเบียน MX เป็นรายการทรัพยากรใน DNS ของโดเมนที่จะส่งข้อมูลเซิร์ฟเวอร์อีเมลไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS อื่นๆ บนเว็บ ซึ่งจากนั้นจะส่งอีเมลไปยังโดเมนของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนระเบียน MX หลังจากสร้างบัญชีผู้ใช้และที่อยู่อีเมลทั้งหมดใน Zoho Mail

ในเบื้องต้น คุณควรตั้งค่าที่อยู่อีเมล Catch-all ชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้พลาดอีเมลใดๆ เมื่อคุณยืนยันการสร้างทุกบัญชีแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนระเบียน MX ของโดเมนได้

หน้านี้จะให้คําแนะนําทีละขั้นตอนเพื่อเพิ่มระเบียน MX สําหรับผู้ให้บริการโดเมนบางราย เลือกผู้ให้บริการโดเมนของคุณจากรายการหรือทําตามคําแนะนําทั่วไปที่ให้คําแนะนําสําหรับการเปลี่ยนระเบียน MX หากคุณยังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับการตั้งค่า DNS คุณควรติดต่อพอร์ทัลฝ่ายสนับสนุนของผู้ให้บริการ DNS ของคุณ ติดต่อพวกเขา ให้รายละเอียดของระเบียน MX ของ Zoho (URL ของหน้านี้) และขอให้พวกเขาอัปเดตระเบียนสําหรับโดเมนในนามของคุณ

การกำหนดค่าระเบียน MX

การตรวจสอบความถูกต้องในคลิกเดียว:

ในวิธีการตรวจสอบความถูกต้องในคลิกเดียว คุณสามารถกำหนดค่าระเบียน MX ของโดเมนของคุณได้ในไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของโดเมน ถ้าคุณได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวแล้ว คุณสามารถกำหนดค่าระเบียน MX, SPF และ DKIM ได้ด้วยการใช้วิธีง่ายๆ นี้

ปัจจุบันมีการตรวจสอบความถูกต้องในคลิกเดียวสำหรับผู้ถือโดเมนแบบ 1 & 1 และ GoDaddy

การตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง:

ทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนระเบียน MX ของโดเมนของคุณ คําศัพท์ที่ใช้ในที่นี่จะกล่าวถึงอย่างกว้างๆ และอาจแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการของคุณ

 1. เข้าสู่ระบบพอร์ทัลเว็บของบริษัทจดทะเบียนโดเมนที่เซิร์ฟเวอร์ชื่อของโดเมนของคุณชี้อยู่
 2. เปิดใช้ ตัวจัดการ DNS/ หน้าการจัดการโดเมน/ แผงควบคุม DNS สําหรับบัญชีของคุณ ซึ่งจะแสดงรายการโดเมนทั้งหมดที่คุณจดทะเบียน
 3. ค้นหาตัวเลือก MX Records/ Email Servers/ Email Settings (สำหรับวิธีใช้ โปรดดูหน้าวิธีใช้ของผู้ให้บริการหรือรับการสนับสนุนจากบริษัทจดทะเบียน)
 4. ลบรายการที่มีอยู่แล้วที่คุณอาจมีออก
 5. เลือกตัวเลือก Add Record
 6. ระบุค่าในฟิลด์ Name/ Host เป็น @ หรือปล่อยว่าง
 7. ระบุค่าของระเบียนแรกเป็น mx.zoho.com
 8. ตั้งค่าลําดับความสําคัญเป็น 10 หรือต่ำกว่านี้ตามที่บริษัทจดทะเบียนของคุณรองรับ
 9. ทําตามขั้นตอนเดียวกันนี้เพื่อเพิ่มระเบียน MX อื่นสําหรับโดเมนของคุณ
 10. เพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำส่งอีเมลไปยังโดเมนของคุณอย่างถูกต้อง เฉพาะระเบียน MX ที่ระบุไว้ทางด้านล่างเท่านั้นที่ควรแสดงรายการ

  Host/ Domain

  Address/ Mail Server/ MX Entries/ Value

  Priority

  @/ ว่างเปล่า/ ชื่อโดเมน

  mx.zoho.com.

  10

  @/ ว่างเปล่า/ ชื่อโดเมน

  mx2.zoho.com.

  20

  @/ ว่างเปล่า/ ชื่อโดเมน

  mx3.zoho.com.

  50

  ค่า MX ในตารางด้านบนจะอิงตามข้อมูลการกําหนดค่าทั่วไป สำหรับการกำหนดค่าเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับโดเมนของคุณ โปรดดูที่ส่วน Tools & Configurations ในคอนโซลผู้ดูแล

  หมายเหตุ:

  จุด (.) ที่อยู่ท้ายสุดของระเบียน MX จะใส่หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ DNS ของคุณ เราขอแนะนําให้คุณไปที่เอกสารสนับสนุนของผู้ให้บริการ DNS เพื่อดูวิธีการที่แท้จริงในการเพิ่มรายการ MX

 11. หาก TTL สามารถแก้ไขได้ ให้ระบุค่าที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลโดยเร็วที่สุด
 12. เลือก Save Zone File/ Save/ Add Records เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ:

Zoho Mail Toolkit คือเครื่องมือค้นหาฟรีสำหรับการเรียกค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ DNS คุณสามารถค้นหา MX, ค้นหา CNAME และค่า DNS ที่มีอยู่อื่นๆ และดำเนินการกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลได้โดยใช้ Toolkit

หลังจากที่เผยแพร่ระเบียนแล้ว คุณสามารถลองส่งอีเมลทดสอบจากบัญชีภายนอกของคุณเพื่อดูว่าคุณสามารถรับอีเมลได้หรือไม่ และตรวจสอบว่ามีการเพิ่มระเบียน MX อย่างถูกต้องหรือไม่

สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้ Toolkit โปรดดูที่ Toolkit โดย Zoho Mail

ระเบียน MX หลายระเบียน - เหตุผลและวิธีการทำงาน

ระเบียน MX หลายระเบียนไม่ส่งอีเมลไปยังหลายเซิร์ฟเวอร์ โดยไม่คํานึงถึงจํานวนระเบียนที่คุณกําหนดค่า​ อีเมลจะถูกส่งไปยังระเบียน MX ที่มีลำดับความสำคัญต่ำสุดตามที่ส่งกลับโดยเซิร์ฟเวอร์ DNS ของโดเมนของคุณ ในกรณีที่ลําดับความสําคัญต่ำสุดออฟไลน์อยู่หรือไม่ยอมรับอีเมล ระบบจะใช้เซิร์ฟเวอร์ถัดไปเท่านั้น

เซิร์ฟเวอร์ MX เพิ่มเติมจะเป็นระบบคู่ขนานสําหรับการสํารองข้อมูลระเบียน MX หรือผู้ดูแลระบบการบริการเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมและการกำหนดค่า

การแก้ไขปัญหาการนำส่งอีเมล

ไม่สามารถรับอีเมลได้ แม้ว่าจะเปลี่ยนระเบียน MX แล้วก็ตาม

คุณจะเริ่มได้รับอีเมลเฉพาะเมื่อมีการกำหนดค่าระเบียน MX อย่างถูกต้องเท่านั้น หากคุณเพิ่มระเบียน MX แล้ว แต่ยังไม่สามารถรับอีเมลได้ ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบระเบียน MX ของโดเมนของคุณที่ Toolkit โดย Zoho Mail
 • ระเบียน MX ที่ควรแสดงขึ้น ได้แก่
  • 10 mx.zoho.com
  • 20 mx2.zoho.com
  • 50 mx3.zoho.com

โดยยึดตามศูนย์ข้อมูล (US/ UK/ CN) ค่าระเบียน MX จะแตกต่างไปสำหรับโดเมนของคุณ ระเบียน MX ที่ถูกต้องที่เฉพาะเจาะจงกับโดเมนของคุณจะพร้อมใช้งานในส่วน Tools & Configurations ในคอนโซลผู้ดูแล

 • ถ้ามีรายการ MX อื่นๆ ที่มีลำดับความสำคัญต่ำกว่า (เช่น 0 หรือ 5) อีเมลจะไม่ถูกส่งไปยัง Zoho Mail
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลบระเบียน MX อื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการอีเมลก่อนหน้าของคุณ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดใช้งาน 'การนำส่งอีเมลภายในระบบ’ ในการตั้งค่าโฮสต์เว็บและโฮสต์ DNS
 • หากผู้ให้บริการ DNS ของคุณไม่อนุญาตให้คุณระบุลําดับความสําคัญของเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า mx.zoho.com คือระเบียนที่มีค่าลำดับความสำคัญต่ำสุดเพื่อรับอีเมลโดยปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ

ไม่สามารถรับอีเมลบางรายการ:

หากคุณไม่สามารถรับอีเมลบางรายการ ให้ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ส่งอีเมลดังกล่าวไม่ได้ส่งไปยัง Zoho Mail หรือส่งไปยังบัญชีโดเมนของคุณเท่านั้น ในบางกรณี หากคุณตั้งค่าการนำส่งอีเมลภายในระบบในโฮสต์ก่อนหน้านี้ของคุณ อีเมลที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลก่อนหน้านี้จะถูกส่งภายในระบบและจะไม่ส่งไปยังบัญชี Zoho Mail

เมื่อคุณสลับจากผู้ให้บริการอีเมลก่อนหน้านี้ คุณจําเป็นต้องอัปเดตการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้าและขาออกสําหรับไคลเอ็นต์อีเมล เช่น Outlook/ Thunderbird/ iPhone /อุปกรณ์เคลื่อนที่ Android ตามชื่อและพอร์ต Zoho Server ที่แนะนำ

ไม่สามารถรับอีเมลจากแบบฟอร์มที่ติดต่อบนเว็บไซต์:

เมื่อคุณใช้แบบฟอร์ม 'ติดต่อเรา’ หรือ 'เว็บฟอร์ม’ จากเว็บไซต์ โดยทั่วไปแล้วจะใช้ตัวเลือกส่งในการส่งอีเมล อีเมลเหล่านี้จะถูกทริกเกอร์จากผู้ให้บริการการโฮสต์เว็บไซต์ (โฮสต์เว็บ) ในกรณีส่วนใหญ่ ชื่อโดเมนของเว็บไซต์จะตรงกับชื่อโดเมนในที่อยู่อีเมลที่ส่งอีเมลมา เช่น หน้า www.yourdomain.com/contact.html จะส่งรายละเอียดไปยัง contact@yourdomain.com

ในกรณีนี้ โฮสต์เว็บหรือเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ทริกเกอร์อีเมลเข้าใจผิดว่าควรส่งอีเมลภายในระบบ เนื่องจากชื่อโดเมนเหมือนกัน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เปิดการตั้งค่าโอสต์เว็บและเลือกตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์อีเมลระยะไกลเพื่อบ่งชี้ว่าควรส่งอีเมลเหล่านี้ไปยังภายนอก คุณจะต้องตรวจสอบการกําหนดค่าการนำส่งอีเมลภายในระบบและปิดการตั้งค่าภายในระบบของโฮสต์เว็บ ในกรณีที่คุณต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ DNS ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าอีเมลจากเว็บฟอร์มจะส่งถึงเซิร์ฟเวอร์ Zoho Mail และส่งไปยังบัญชีอีเมลที่ถูกต้อง

การแก้ไขปัญหาการเพิ่มระเบียน MX

ผู้ให้บริการ DNS - ข้อขัดแย้งของผู้รับลงทะเบียน

เมื่อคุณลงทะเบียนโดเมนกับผู้ให้บริการหนึ่งรายแต่ชี้ Nameservers ไปที่ผู้ให้บริการอื่นแทน ระเบียน MX ที่เพิ่มในผู้ให้บริการลงทะเบียนโดเมนของคุณนั้นจะถือว่าไม่ถูกต้อง คุณอาจเปลี่ยนผู้ให้บริการ DNS ในการโฮสต์เว็บไซต์ของคุณหรือการกำหนดค่าผู้ให้บริการอีเมลก่อนหน้าของคุณหรือตามที่คุณเลือกไว้

ระเบียน MX ที่ถูกเพิ่มลงในผู้ให้บริการซึ่ง Nameservers ถูกชี้มาเท่านั้นจึงจะมีประสิทธิภาพและถูกต้อง ดังนั้น ให้ค้นหา 'NameServer' ของโดเมนเพื่อตรวจสอบว่าโดเมนของคุณโฮสต์อยู่ที่ใด คุณยังสามารถตรวจสอบกับผู้ให้บริการลงทะเบียนโดเมนของคุณหรือผู้ติดต่อด้านเทคนิคเกี่ยวกับโดเมนได้ว่า มีการนำทางไปยัง Name Server ใดหากคุณไม่แน่ใจ

TTL ที่ยาวขึ้น

TTL (Time To Live) คือเวลาที่ระบุใน DNS สำหรับให้แต่ละการเปลี่ยนแปลงใน DNS มีผล หากคุณมีค่า TTL ขนาดใหญ่ (24 ชม./ 48 ชม.) ระเบียน MX อาจไม่มีการสร้างขึ้นในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 12 - 24 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลง DNS มีผลโดยอิงตาม TTL ที่ตั้งค่าไว้ โปรดตรวจสอบค่า TTL และลองตรวจสอบหลังจากเวลาผ่านไปสักครู่

ค่าที่ไม่ถูกต้อง

ความจำเป็นที่ต้องเพิ่มระเบียน MX มักจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ DNS แต่ละราย จึงขอแนะนําให้ตรวจดูหน้าวิธีใช้หรือคู่มือคำแนะนำ หรือติดต่อทีมสนับสนุนของผู้ให้บริการ DNS เพื่อเพิ่มระเบียน MX ที่เกี่ยวข้อง

หากไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

โปรดติดต่อเราที่: support@zohomail.com