กําหนดค่าการนำส่งอีเมล - อัปเดตระเบียน MX

กําหนดค่าการนำส่งอีเมล - อัปเดตระเบียน MX

หลังจากที่คุณยืนยันโดเมนของคุณและสร้างผู้ใช้แล้ว คุณจะสามารถส่งอีเมลจากบัญชีที่อิงตามโดเมนได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถรับอีเมลได้จนกว่าคุณจะกําหนดค่าระเบียน MX สําหรับโดเมนของคุณ คู่มือวิธีใช้นี้จะช่วยคุณทำความเข้าใจหน้าที่ของบทบาท MX ในการทำงานของอีเมลและแนะนำการตั้งค่าทีละขั้นตอน 

เกี่ยวกับระเบียน MX

รายการ MX คือระเบียนเซิร์ฟเวอร์ DNS พิเศษที่กำหนดเซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับสำหรับโดเมน ระเบียน MX เป็นรายการทรัพยากรใน DNS ของโดเมนที่จะส่งข้อมูลเซิร์ฟเวอร์อีเมลไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS อื่นๆ บนเว็บ ซึ่งจากนั้นจะส่งอีเมลไปยังโดเมนของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนระเบียน MX หลังจากสร้างบัญชีผู้ใช้และที่อยู่อีเมลทั้งหมดใน Zoho

ในเบื้องต้น คุณควรตั้งค่าที่อยู่อีเมล Catch-all ชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีอีเมลสูญหาย เมื่อคุณยืนยันการสร้างทุกบัญชีแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนระเบียน MX ของโดเมนได้

หน้านี้จะให้คําแนะนําทีละขั้นตอนเพื่อเพิ่มระเบียน MX สําหรับผู้ให้บริการโดเมนบางราย เลือกผู้ให้บริการโดเมนของคุณจากรายการหรือทําตามคําแนะนําทั่วไปที่ให้คําแนะนําสําหรับการเปลี่ยนระเบียน MX หากคุณยังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับการตั้งค่า DNS คุณควรติดต่อพอร์ทัลฝ่ายสนับสนุนของผู้ให้บริการ DNS ของคุณ ติดต่อพวกเขา ให้รายละเอียดของระเบียน MX ของ Zoho (URL ของหน้านี้) และขอให้พวกเขาอัปเดตระเบียนสําหรับโดเมนในนามของคุณ

คําแนะนําทั่วไปในการเปลี่ยนระเบียน MX

ทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนระเบียน MX ของโดเมนของคุณ คําศัพท์ที่ใช้ในที่นี่จะกล่าวถึงอย่างกว้างๆ และอาจแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการของคุณ

 1. เข้าสู่ระบบพอร์ทัลเว็บของบริษัทจดทะเบียนโดเมนของคุณ
 2. เปิดใช้ ตัวจัดการ DNS/ หน้าการจัดการโดเมน/ แผงควบคุม DNS สําหรับบัญชีของคุณ ซึ่งจะแสดงรายการโดเมนทั้งหมดที่คุณจดทะเบียน
 3. ค้นหาตัวเลือก ระเบียน MX/ เซิร์ฟเวอร์อีเมล/ การตั้งค่าอีเมล (สำหรับวิธีใช้ โปรดดูหน้าวิธีใช้ของผู้ให้บริการหรือรับการสนับสนุนจากบริษัทจดทะเบียน)
 4. ลบรายการที่มีอยู่แล้วที่คุณอาจมีออก
 5. เลือกตัวเลือก เพิ่มระเบียน
 6. ระบุค่าในฟิลด์ ชื่อ/ โฮสต์ เป็น @ หรือปล่อยว่าง
 7. ระบุค่าของระเบียนแรกเป็น mx.zoho.com
 8. ตั้งค่าลําดับความสําคัญเป็น 10 หรือต่ำกว่านี้ตามที่บริษัทจดทะเบียนของคุณรองรับ
 9. ทําตามขั้นตอนเดียวกันนี้เพื่อเพิ่มระเบียน MX อื่นสําหรับโดเมนของคุณ
 10. เพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำส่งอีเมลไปยังโดเมนของคุณอย่างถูกต้อง เฉพาะระเบียน MX ที่ระบุไว้ทางด้านล่างเท่านั้นที่ควรแสดงรายการ

  โฮสต์/โดเมน

  ที่อยู่/ เซิร์ฟเวอร์อีเมล/ รายการ MX/ ค่า

  ลำดับความสำคัญ

  @/ ว่างเปล่า/ ชื่อโดเมน

  mx.zoho.com.

  10

  @/ ว่างเปล่า/ ชื่อโดเมน

  mx2.zoho.com.

  20

  @/ ว่างเปล่า/ ชื่อโดเมน

  mx3.zoho.com.

  50

  ค่า MX ในตารางด้านบนจะอิงตามข้อมูลการกําหนดค่าทั่วไป สำหรับการกำหนดค่าเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับโดเมนของคุณ โปรดดูส่วนนี้ในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ

  หมายเหตุ:

  จุด (.) ที่อยู่ท้ายสุดของระเบียน MX จะใส่หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ DNS ของคุณ เราขอแนะนําให้คุณไปที่เอกสารสนับสนุนของผู้ให้บริการ DNS เพื่อดูวิธีการที่แท้จริงในการเพิ่มรายการ MX

 11. หาก TTL สามารถแก้ไขได้ ให้ระบุค่าที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลโดยเร็วที่สุด
 12. เลือก บันทึกไฟล์โซนบันทึกเพิ่มระเบียน เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ:

เมื่อคุณเพิ่มระเบียน MX แล้ว คุณสามารถยืนยันระเบียน MX โดยใช้เครื่องมือของบุคคลที่สาม www.mxtoolbox.com คุณสามารถลองส่งอีเมลทดสอบจากบัญชีภายนอกของคุณเพื่อดูว่าคุณสามารถรับอีเมลได้หรือไม่ และตรวจสอบว่ามีการเพิ่มระเบียน MX อย่างถูกต้องหรือไม่

ระเบียน MX หลายระเบียน - เหตุผลและวิธีการทำงาน

ระเบียน MX หลายระเบียนไม่ส่งอีเมลไปยังหลายเซิร์ฟเวอร์ โดยไม่คํานึงถึงจํานวนระเบียนที่คุณกําหนดค่า​ อีเมลจะถูกส่งไปยังระเบียน MX ที่มีลำดับความสำคัญต่ำสุดตามที่ส่งกลับโดยเซิร์ฟเวอร์ DNS ของโดเมนของคุณ ในกรณีที่ลําดับความสําคัญต่ำสุดออฟไลน์อยู่หรือไม่ยอมรับอีเมล ระบบจะใช้เซิร์ฟเวอร์ถัดไปเท่านั้น

เซิร์ฟเวอร์ MX เพิ่มเติมจะเป็นระบบคู่ขนานสําหรับการสํารองข้อมูลระเบียน MX หรือผู้ดูแลระบบการบริการเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมและการกำหนดค่า

การแก้ไขปัญหาการนำส่งอีเมล

ไม่สามารถรับอีเมลได้ แม้ว่าจะเปลี่ยนระเบียน MX แล้วก็ตาม

คุณจะเริ่มได้รับอีเมลเฉพาะเมื่อมีการกำหนดค่าระเบียน MX อย่างถูกต้องเท่านั้น หากคุณเพิ่มระเบียน MX แล้ว แต่ยังไม่สามารถรับอีเมลได้ ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบระเบียน MX ของโดเมนที่ www.mxtoolbox.com
 • ระเบียน MX ที่ควรแสดงขึ้น ได้แก่
  • 10 mx.zoho.com
  • 20 mx2.zoho.com
  • 50 mx3.zoho.com

โดยยึดตามศูนย์ข้อมูล (US/ UK/ CN) ค่าระเบียน MX จะแตกต่างไปสำหรับโดเมนของคุณ ระเบียน MX ที่ถูกต้องเฉพาะสำหรับโดเมนของคุณจะมีอยู่ที่ส่วนนี้ในแผงควบคุม 

 • หากมีรายการ MX อื่นๆ ที่มีลําดับความสําคัญต่ำกว่า (เช่น 0 หรือ 5) อีเมลจะไม่ถูกส่งไปยัง Zoho Mail
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลบระเบียน MX อื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการอีเมลก่อนหน้าของคุณ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดใช้งาน 'การนำส่งอีเมลภายในระบบ’ ในการตั้งค่าโฮสต์เว็บและโฮสต์ DNS
 • หากผู้ให้บริการ DNS ของคุณไม่อนุญาตให้คุณระบุลําดับความสําคัญของเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า mx.zoho.com คือระเบียนที่มีค่าลำดับความสำคัญต่ำสุดเพื่อรับอีเมลโดยปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ

ไม่สามารถรับอีเมลบางรายการ:

หากคุณไม่สามารถรับอีเมลบางรายการ ให้ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ส่งอีเมลดังกล่าวไม่ได้ส่งไปยัง Zoho Mail หรือส่งไปยังบัญชีโดเมนของคุณเท่านั้น ในบางกรณี หากคุณตั้งค่า การนำส่งอีเมลภายในระบบ ในโฮสต์ก่อนหน้านี้ของคุณ อีเมลที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลก่อนหน้านี้จะถูกส่งภายในระบบและจะไม่ส่งไปยังบัญชี Zoho Mail

เมื่อคุณสลับจากผู้ให้บริการอีเมลก่อนหน้านี้ คุณจําเป็นต้องอัปเดตการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้าและขาออกสําหรับไคลเอ็นต์อีเมล เช่น Outlook/ Thunderbird/ iPhone /อุปกรณ์เคลื่อนที่ Android ตามชื่อและพอร์ต Zoho Server ที่แนะนำ

ไม่สามารถรับอีเมลจากแบบฟอร์มที่ติดต่อบนเว็บไซต์:

เมื่อคุณใช้แบบฟอร์ม 'ติดต่อเรา’ หรือ 'เว็บฟอร์ม’ จากเว็บไซต์ โดยทั่วไปแล้วจะใช้ตัวเลือกส่งในการส่งอีเมล อีเมลเหล่านี้จะถูกทริกเกอร์จากผู้ให้บริการการโฮสต์เว็บไซต์ (โฮสต์เว็บ) ในกรณีส่วนใหญ่ ชื่อโดเมนของเว็บไซต์จะตรงกับชื่อโดเมนในที่อยู่อีเมลที่ส่งอีเมลมา เช่น หน้า www.yourdomain.com/contact.html จะส่งรายละเอียดไปยัง contact@yourdomain.com 

ในกรณีนี้ โฮสต์เว็บหรือเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ทริกเกอร์อีเมลเข้าใจผิดว่าควรส่งอีเมลภายในระบบ เนื่องจากชื่อโดเมนเหมือนกัน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เปิดการตั้งค่าโอสต์เว็บและเลือกตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์อีเมลระยะไกลเพื่อบ่งชี้ว่าควรส่งอีเมลเหล่านี้ไปยังภายนอก คุณจะต้องตรวจสอบการกําหนดค่าการนำส่งอีเมลภายในระบบและปิดการตั้งค่าภายในระบบของโฮสต์เว็บ ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าอีเมลจากเว็บฟอร์มจะส่งถึงเซิร์ฟเวอร์ Zoho Mail และส่งไปยังบัญชีอีเมลที่ถูกต้อง

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com