การใช้ eWidget ใน Zoho Mail - Zoho Desk - Zendesk- Zoho Assist

Zoho Mail มีการผสานการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันบริการช่วยเหลือเช่น Zoho Desk, Zendesk และ Zoho Assist ในฐานะส่วนขยาย ซึ่งให้คุณสามารถดูและเข้าถึงข้อมูลและดำเนินการต่างๆในแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องออกจากกล่องจดหมาย สามารถเข้าใช้งานส่วนขยายเหล่านี้ได้จาก eWidget ที่ด้านขวาของกล่องข้อความของคุณ

สารบัญ

Zoho Desk

Zoho Desk คือซอฟต์แวร์ช่วยเหลือแบบออนไลน์ ที่จะช่วยเหลือช่างเทคนิคในการจัดการทิกเก็ตที่พวกเขาได้รับมอบหมาย คุณสามารถสร้าง มอบหมาย ค้นหา และดูทิกเก็ตของคุณได้จาก Zoho Desk ใน eWidget การผสานการทำงานนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลทิกเก็ตที่มอบหมายให้คุณได้ใน eWidget เมื่อคุณอ่านอีเมลที่เกี่ยวข้อง

คุณจำเป็นต้องสร้างการผสานการทำงานกับ Zoho Desk เพื่อใช้บริการจาก eWidget

การตั้งค่าส่วนขยาย Zoho Desk:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Zoho Mail
 2. ไปที่การตั้งค่า >> การ์ดผสานการทำงาน
 3. ไปที่ Zoho Desk และคลิกที่บริการนั้น
 4. เลือกพอร์ทัลจากเมนูดรอปดาวน์เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า
 5. Zoho Desk จะแสดงรายการอยู่ในเมนูแอปใน eWidget

การใช้งานการผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Desk

หลังจากตั้งค่าแล้วให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อใช้การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Desk ใน eWidget:

 1. คลิกที่ไอคอน eWidget ที่มุมขวาล่างของกล่องจดหมายของคุณ
 2. เลือก Zoho Desk จากเมนูแอป
 3. คุณจะมีตัวเลือกในการเปิดดู แก้ไข ค้นหา สร้าง และเข้าถึงทิกเก็ตในพอร์ทัลนั้น 

คุณยังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทิกเก็ตเพื่อสื่อสารกับพนักงานฝ่ายสนับสนุน และมอบหมายทิกเก็ตที่ยังไม่ได้มอบหมายผ่าน eWidget ได้ด้วย

ทิกเก็ตที่เปิดอยู่ของฉัน:

ส่วนนี้จะแสดงทิกเก็ตที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่คุณได้รับมอบหมายในพอร์ทัลดังกล่าว และให้คุณแสดงความคิดเห็นได้ คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อดูทิกเก็ตตามสถานะและ/หรือช่องทางได้

ทิกเก็ตที่ยังไม่ได้มอบหมาย:

ทิกเก็ตที่ไม่ได้ถูกมอบหมายจะแสดงอยู่ในส่วนนี้ และสามารถกรองตามชุดพารามิเตอร์ สถานะ หรือช่องทางที่กำหนดซึ่งคุณได้ตั้งค่าไว้ใน Zoho Desk ได้ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการแยกแยะและมอบหมายทิกเก็ตให้กับสมาชิกทีมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างพารามิเตอร์สถานะ ‘ติดตามผล’ ใน Zoho Desk พารามิเตอร์นั้นจะอยู่ใต้ส่วนสถานะของเมนูตัวกรองในส่วนงานที่ยังไม่ได้มอบหมาย

สร้างทิกเก็ต:

คุณสามารถสร้างและมอบหมายทิกเก็ตผ่าน eWidget ได้โดยตรงใน Zoho Mail ซึ่งจะถูกซิงค์และมองเห็นได้โดยอัตโนมัติใน Zoho Desk

 1. คลิกที่ไอคอน eWidget ที่มุมขวาล่างของกล่องจดหมายของคุณ
 2. เลือก Zoho Desk จากเมนูแอปใน eWidget
 3. เลือกสร้างทิกเก็ต
 4. ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดในช่องที่เกี่ยวข้อง
 5. มอบหมายทิกเก็ตให้กับบุคคลโดยการป้อนชื่อหรือเลือกจากรายการดรอปดาวน์ในช่องเจ้าของคำร้องและคลิกสร้าง

คุณยังสามารถสร้างทิกเก็ตจากอีเมลได้ โดยใช้ตัวเลือกสร้างทิกเก็ตอีกด้วย รายละเอียดในอีเมลจะถูกป้อนลงในช่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณสร้างทิกเก็ตได้อย่างง่ายดาย

ดูทิกเก็ต:

ส่วนดูทิกเก็ตจะถูกตั้งค่าตามค่าเริ่มต้นให้กับทุกเคส และจะแสดงรายชื่อทิกเก็ตทั้งหมดในพอร์ทัลนั้นไว้ในที่เดียว หากคุณสร้างมุมมองแบบกำหนดเองใน Zoho Desk คุณสามารถเลือกจากมุมมองที่ต้องการดูทิกเก็ตจากเมนูดรอปดาวน์ได้

ใช้ตัวกรองในส่วนต่อไปนี้ (สถานะและช่องทาง) นอกเหนือจากมุมมองเพื่อปรับปรุงการค้นหาของคุณให้มีประสิทธิภาพ

ค้นหาทิกเก็ต:

พารามิเตอร์ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสามตัวในส่วนค้นหาทิกเก็ตจะช่วยจำกัดการค้นหาของคุณให้แคบลง

ผู้ติดต่อ - ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้
เอเจนต์ - บุคคลที่ได้รับมอบหมายทิกเก็ต
รหัสทิกเก็ต - หมายเลขอ้างอิงทิกเก็ต

Zendesk

ผู้ใช้ Zoho Mail และ Zendesk สามารถใช้ส่วนขยาย Zendesk ใน eWidget เพื่อดู แก้ไข แสดงความคิดเห็น ตอบกลับ ปิดและแม้แต่สร้างทิกเก็ตใน Zendesk ได้

คุณต้องตั้งค่าส่วนขยายของ Zoho Mail เพื่อให้เข้าใช้งานได้จาก eWidget

การตั้งค่าส่วนขยาย Zendesk ใน eWidget:

 1. ไปที่การตั้งค่า >> การ์ดผสานการทำงาน
 2. ไปที่ Zendesk และคลิกเลือก
 3. ใส่ชื่อโดเมนย่อยในเขตข้อมูล และคลิกตรวจสอบ
 4. คุณจะไปยังหน้าการตรวจสอบใน Zendesk
 5. ใส่ข้อมูลประจำตัวของคุณและคลิกลงชื่อเข้าใช้ 
 6. คลิกอนุญาตเพื่อทำการตั้งค่าต่อไป
 7. ส่วนขยายของ Zendesk จะถูกเปิดใช้งานและแสดงอยู่ในเมนูแอปใน eWidget

การใช้ส่วนขยาย ZenDesk ใน eWidget:

 1. ไปที่ไอคอน eWidget ที่มุมขวาล่างของกล่องจดหมายของคุณ
 2. เลือก Zendesk จากเมนูแอปพลิเคชัน
 3. คุณจะมีตัวเลือกในการเปิดดู แก้ไข ค้นหา สร้าง และเข้าถึงทิกเก็ตในโดเมนย่อยนั้น 

ใช้ eWidget ในการป้อนข้อมูลจากอีเมลลงในช่องที่เหมาะสมในขณะที่สร้างทิกเก็ตจากส่วนขยาย ZenDesk คุณยังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทิกเก็ตเป็นการตอบกลับสาธารณะหรือบันทึกภายในและมอบหมายทิกเก็ตที่ยังไม่ได้มอบหมายได้ด้วย

ทิกเก็ตที่เปิดอยู่ของฉัน:

ดูและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทิกเก็ตที่คุณได้รับมอบหมายในโดเมนย่อย คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกการกรองสถานะลำดับความสำคัญ และประเภทอีกด้วย

ทิกเก็ตที่ยังไม่ได้มอบหมาย:

ทิกเก็ตที่ยังไม่ได้มอบหมายใน Zendesk จะถูกแสดงรายการในส่วนนี้ และสามารถกรองตามสถานะ ลำดับความสำคัญ และชนิดที่ได้ตั้งค่าไว้ใน ZenDesk ได้ 

ดูทิกเก็ต:

ส่วนการดูทิกเก็ตจะอยู่ในค่าเริ่มต้น ซึ่งจะแสดงทิกเก็ตที่ยังไม่ได้แก้ไข คุณสามารถเลือกตัวเลือกอื่นๆ ได้จากเมนูดรอปดาวน์ ซึ่งมีทั้งมุมมองที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและมุมมองแบบกำหนดเองที่คุณสร้างไว้หากมี

ค้นหาทิกเก็ต:

คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ตัวกรองทั้งสามนี้ในส่วนค้นหาทิกเก็ต เพื่อจำกัดการค้นหาของคุณให้แคบลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ผู้ร้อง - ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้
 • ผู้ได้รับมอบหมาย - บุคคลที่ได้รับมอบหมายทิกเก็ต
 • รหัสทิกเก็ต - หมายเลขอ้างอิงทิกเก็ต

สร้างทิกเก็ต:

ทิกเก็ตที่คุณสร้างใน eWidget ใน Zoho Mail จะแสดงใน Zendesk โดยตรง

 1. เลือก Zendesk จากเมนูแอปพลิเคชันใน eWidget
 2. คลิกสร้างทิกเก็ต
 3. ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดในช่องที่เกี่ยวข้อง
 4. มอบหมายทิกเก็ตให้กับผู้รับผิดชอบ โดยการป้อนชื่อของพวกเขาหรือเลือกจากรายการดรอปดาวน์ในช่องผู้ได้รับมอบหมาย แล้วคลิกสร้าง


คุณสามารถแปลงอีเมลเป็นทิกเก็ตใน Zendesk ได้ด้วยการเลือกตัวเลือกสร้างทิกเก็ต รายละเอียดในอีเมลจะถูกป้อนลงในช่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณสร้างทิกเก็ตได้อย่างง่ายดาย

Zoho Assist

Zoho Assist เป็นซอฟต์แวร์ช่วยเหลือด่วนทางไกล ซึ่งจะช่วยช่างเทคนิคในการจัดตารางเวลาและรองรับการแชร์หน้าจอเพื่อให้การสนับสนุนแก่ลูกค้า คุณสามารถดำเนินการหรือกำหนดเวลาเซสชันการช่วยเหลือทางไกล หรือแชร์หน้าจอของคุณร่วมกับบุคคลอื่นจากกล่องจดหมายใน eWidget ได้ขณะอ่านอีเมลที่เกี่ยวข้อง ตามค่าเริ่มต้น การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Assist จะเปิดใช้งานใน Zoho Mail สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่ใช้ทั้งบริการเหล่านี้อยู่แล้ว 

การใช้การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Assist ใน Zoho Mail

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Zoho Mail
 2. คลิกที่ไอคอน eWidget ที่มุมขวาล่างของกล่องจดหมายของคุณ
 3. เลือก Zoho Assist จากเมนูแอปใน eWidget เพื่อกำหนดเวลา/เริ่มเซสชันการช่วยเหลือทางไกล หรือแชร์หน้าจอของคุณจากกล่องจดหมาย

การกำหนดเวลาเซสชันการช่วยเหลือทางไกล:

 1. เลือก Zoho Assist ในเมนูแอปพลิเคชัน eWidget
 2. คลิกที่การช่วยเหลือทางไกล > กำหนดการ
 3. หากเมลปัญหาดังกล่าวเปิดอยู่ eWidget จะกรอกข้อมูลที่มีอยู่ในช่องที่เหมาะสมไว้ให้โดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการ
 4. คุณสามารถแก้ไขข้อมูลช่องใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกวางกำหนดการ

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com