การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Finance Plus ใน Zoho Mail

การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Finance Plus ใน Zoho Mail

Zoho Books

Zoho Books เป็นซอฟต์แวร์บัญชีที่ชาญฉลาดสำหรับธุรกิจของคุณ เพื่อการบริหารจัดการฝ่ายการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้การผสานการทำงานกับ Zoho Books ใน eWidget เพื่อดูและเข้าถึงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าหรือผู้จำหน่ายของคุณขณะอ่านอีเมลจากพวกเขาได้ ซึ่งจะแสดงภาพรวมของข้อมูลที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน และที่อยู่จัดส่งของผู้ติดต่อ สกุลเงินที่แลกเปลี่ยน ใบกำกับสินค้า และการประมาณมูลค่าได้ คุณยังสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้จาก eWidget ซึ่งจะถูกซิงค์กับบัญชี Zoho Books ของคุณอีกด้วย

การใช้ส่วนขยาย Zoho Books ใน eWidget:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Zoho Mail
 2. คลิกที่ไอคอน eWidget > Zoho Books
 3. เลือกองค์กรของคุณ
 4. เลือกผู้ติดต่อจากรายการดูผู้ติดต่อเพื่อดูภาพรวมของธุรกรรมทางการเงินของผู้ติดต่อนั้น

ข้อมูลภาพรวมประกอบไปด้วยที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับส่งสินค้า พร้อมด้วยสกุลเงินใช้ และผู้ติดต่อ ส่วนข้อคิดเห็นจะช่วยให้คุณทราบถึงความคืบหน้าของธุรกรรมของผู้ติดต่อกับองค์กร คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นของคุณลงในส่วนนี้ นอกเหนือข้อคิดเห็นอัตโนมัติที่เพิ่มโดย Zoho Books ได้ ส่วนการประมาณจะแสดงใบแจ้งหนี้และยอดขายของผู้ติดต่อรายนั้น พร้อมด้วยตัวเลือกในการเพิ่มรายการเหล่านั้นถ้ารายการเหล่านั้นไม่ปรากฏ

การเพิ่มผู้ติดต่อ:

 1. เลือก Zoho books จากเมนูแอปของ eWidget
 2. เลือกองค์กรของคุณ
 3. คลิกตัวเลือกเพิ่มไปยังผู้ติดต่อ
 4. กรอกรายละเอียดที่จำเป็นแล้วคลิกบันทึก

Zoho Inventory

Zoho Inventory เป็นซอฟต์แวร์สต็อกสินค้า คำสั่งซื้อ และการจัดการคลังสินค้าสำหรับธุรกิจของคุณ EWidget รองรับการผสานการทำงานกับ Zoho Inventory เพื่อช่วยให้คุณสามารถดูรายละเอียดสินค้าคงคลังของผู้ติดต่อ ลูกค้า หรือผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมนอกเหนือไปจากธุรกรรมอัตโนมัติได้หากต้องการ

การใช้ Zoho Inventory ใน eWidget

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Zoho Mail
 2. ไปที่ไอคอนeWidget>>Zoho Inventory
 3. เลือกองค์กรของคุณ
 4. ใช้ตัวเลือกเพิ่มไปยังผู้ติดต่อหรือเลือกผู้ติดต่อที่มีอยู่จากตัวเลือกดูรายชื่อผู้ติดต่อ

ธุรกรรมระหว่างคุณและผู้ติดต่อจะแสดงใน eWidget ซึ่งรวมถึงที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าและการเรียกเก็บเงิน สกุลเงิน ใบแจ้งหนี้ และข้อมูลประมาณการเกี่ยวกับผู้ติดต่อนั้นๆ ด้วย คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อใหม่โดยใช้ไอคอนเพิ่มในเมนูส่วนหัว และเพิ่มข้อคิดเห็นในส่วนข้อคิดเห็นเพื่อใช้อ้างอิงได้

Zoho Invoice

Zoho Invoice เป็นซอฟต์แวร์การออกใบแจ้งหนี้ออนไลน์ที่ช่วยสร้างใบแจ้งหนี้ ส่งการแจ้งเตือนให้ชำระเงินโดยอัตโนมัติ และรองรับตัวเลือกการชำระเงินออนไลน์ EWidget รองรับการผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Invoice เพื่อสร้าง แก้ไข แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ของผู้ติดต่อ

การใช้ Zoho Invoice ใน eWidget:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Zoho Mail
 2. ไปที่ไอคอน eWidget> >Zoho Invoice
 3. เลือกองค์กรของคุณ
 4. คลิกตัวเลือกดูรายชื่อผู้ติดต่อ
 5. เลือกผู้ติดต่อเพื่อดูธุรกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน

ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของคุณกับลูกค้ารายที่เลือกจะแสดงอยู่ใน eWidget เพื่อให้ใช้อ้างอิงได้รวดเร็ว คุณสามารถสร้างผู้ติดต่อโดยใช้ไอคอนเพิ่มในเมนูส่วนหัวได้ ไอคอนเพิ่มยังมีตัวเลือกในการสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่และข้อมูลประมาณ ซึ่งการคลิกไอคอนจะนำคุณไปยังบัญชี Zoho Invoice

Zoho Subscriptions

Zoho Subscriptions เป็นซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินแบบออนไลน์ ซึ่งคุณสามารถเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ ตรวจสอบการสมัครใช้งานของลูกค้า วิเคราะห์ธุรกิจของคุณได้ การผสานการทำงานนี้รองรับใน eWidget เพื่อแสดงรายละเอียดการสมัครสมาชิกของผู้ติดต่อที่ต้องการในกล่องจดหมายของคุณ 

การใช้ Zoho Subscriptions ใน eWidget:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Zoho Mail
 2. ไปที่ไอคอนeWidget >> Zoho Subscriptions
 3. เลือกองค์กรของคุณ
 4. เลือกตัวเลือกดูรายชื่อผู้ติดต่อ
 5. เลือกผู้ติดต่อเพื่อดูหรือเพิ่มข้อคิดเห็นลงในรายละเอียดการสมัครใช้งานของพวกเขา

รายละเอียดการสมัครใช้งานของผู้ติดต่อจะแสดงเป็นภาพรวมพร้อมใบแจ้งหนี้และข้อมูลการประมาณ 

Zoho Expense

Zoho Expense เป็นซอฟต์แวร์การจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อการรายงานค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ การอนุมัติงาน และการชำระเงินคืนได้อย่างรวดเร็ว การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Expense ใน eWidget ช่วยให้คุณสามารถติดตามธุรกรรมของคุณกับผู้ติดต่อรายใดรายหนึ่งได้ เฉพาะผู้ดูแลเท่านั้นที่มีสิทธิ์อนุมัติค่าใช้จ่ายที่เพิ่มโดยผู้ใช้

การใช้ Zoho Expense ใน eWidget:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Zoho Mail
 2. เลือก Zoho Expense จากเมนูแอป eWidget
 3. เลือกองค์กรของคุณ
 4. รายงานของคุณจะปรากฏขึ้น รายงานของฉันจะปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้น
 5. คลิกเมนูตัวเลือกเพิ่มเติมที่มุมบนขวาของเมนูส่วนหัวเพื่อเข้าถึงรายการรายงานและการอนุมัติ

การสร้างค่าใช้จ่ายโดยใช้ eWidget:

คุณสามารถสร้างค่าใช้จ่ายจากอีเมลของคุณโดยใช้การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Expense ใน eWidget

 1. ไปที่ eWidget >Zoho Expense
 2. เปิดอีเมลที่คุณต้องการเพิ่มเป็นค่าใช้จ่าย
 3. คลิกสร้างค่าใช้จ่ายเพื่อแปลงเนื้อหาอีเมลเป็น PDF และสร้างค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ
 4. อีเมลของคุณจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนกล่องใบเสร็จขาเข้าใน Zoho Expense

 ถ้าอีเมลมีไฟล์แนบคุณจะมีตัวเลือกในการบันทึกไฟล์แนบเหล่านั้นเป็นค่าใช้จ่าย

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com