ส่วนขยายใน Zoho Mail - การใช้ eWidget

eWidget ใน Zoho Mail

Zoho Mail มีการผสานการทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เป็นส่วนขยาย ซึ่งให้คุณสามารถดูและเข้าถึงข้อมูลและดำเนินการต่างๆ ในแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องออกจากกล่องจดหมาย สามารถเข้าใช้งานส่วนขยายเหล่านี้ได้จากไอคอน eWidget ที่ด้านขวาของกล่องข้อความ

คุณจะต้องเป็นผู้ใช้แอปดังกล่าวเพื่อใช้แอปนั้นใน eWidget ใน Zoho Mail แอปส่วนขยายที่พร้อมใช้งานทั้งหมดจะแสดงอยู่ในเมนูแอป eWidget โปรดทราบว่า ในขณะที่การผสานการทำงานบางแอปจะเปิดใช้งานอยู่แล้วโดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้บางรายอาจจำเป็นต้องตั้งค่าการผสานการทำงานในหน้าการตั้งค่าของ Zoho Mail เพื่อใช้แอปนั้นๆ ใน eWidget คุณยังสามารถตั้งค่าแอปได้จาก eWidget อีกด้วย

Zoho CRM

Zoho CRM เป็นซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับทุกธุรกิจ และช่วยเข้าถึงว่าที่ลูกค้าได้ในเวลาที่เหมาะสม และมีส่วนร่วมกับลูกค้าในทุกช่องทาง คุณสามารถดูและเข้าถึงข้อมูล CRM ของผู้ติดต่อ/ลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงจาก eWidget รวมถึงการสร้างหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลว่าที่ลูกค้า และเชื่อมโยงบันทึกย่อ งาน และกิจกรรมกับผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย ตามค่าเริ่มต้น การผสานการทำงานกับ Zoho CRM จะเปิดใช้งานอยู่แล้วใน Zoho Mail สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่ใช้ทั้งสองบริการนี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

Zoho Desk

Zoho Desk คือซอฟต์แวร์ช่วยเหลือแบบออนไลน์ ที่จะช่วยเหลือช่างเทคนิคในการจัดการทิกเก็ตที่พวกเขาได้รับมอบหมาย คุณสามารถสร้าง มอบหมาย ค้นหา และดูทิกเก็ตของคุณได้จาก Zoho Desk ใน eWidget การผสานการทำงานนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลทิกเก็ตที่มอบหมายให้คุณได้ใน eWidget เมื่อคุณอ่านอีเมลที่เกี่ยวข้อง คุณจำเป็นต้องสร้างการผสานการทำงานกับ Zoho Desk เพื่อใช้บริการจาก eWidget คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

Zendesk

ผู้ใช้ Zoho Mail และ Zendesk สามารถใช้ส่วนขยาย Zendesk ใน eWidget เพื่อดู แก้ไข แสดงความคิดเห็น ตอบกลับ ปิดและแม้แต่สร้างทิกเก็ตใน Zendesk ได้ คลิกที่นี่สำหรับคำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับการใช้ส่วนขยาย Zendesk ใน eWidget

Zoho Projects

Zoho Projects คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับการวางแผน ติดตาม และทำงานร่วมกันในโครงการและงานต่างๆ ร่วมกับทีมของคุณ eWidget รองรับการผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Projects เพื่อช่วยเหลือคุณในการจัดการโครงการและงานต่างๆ จาก Zoho Mail คุณต้องตั้งค่า Zoho Projects เพื่อใช้งานใน eWidget เรียนรู้เพิ่มเติม

Asana

ผู้ใช้ Zoho Mail และ Asana สามารถใช้ส่วนขยายนี้เพื่อสร้างงานจากอีเมล ตั้งวันครบกำหนด และมอบหมายเจ้าของงานภายใน Zoho Mail ผ่าน eWidget ได้  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้ส่วนขยาย Asana ใน eWidget ได้ที่นี่

Clearbit

EWidget รองรับส่วนขยาย Clearbit ในการแสดงข้อมูลผู้ติดต่อและบริษัทของบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่อยู่อีเมลของบุคคลเหล่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการใช้งาน Clearbit ปัจจุบันของคุณ คุณสามารถตั้งค่าส่วนขยายใน Zoho Mail ได้ โดยทำตามคำแนะนำที่หน้านี้

FullContact

FullContact เป็นโซลูชันการจัดการผู้ติดต่อบนระบบคลาวด์ ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อหรือบริษัทจากฐานข้อมูล เพื่อแสดงเมื่อค้นหาโดยใช้ที่อยู่อีเมล EWidget รองรับนามสกุล FullContact ในการแสดงข้อมูล คุณต้องกำหนดค่าบัญชี FullContact ใน Zoho Mail เพื่อใช้ใน eWidget จำนวนการค้นหาที่คุณทำผ่าน eWidget จะขึ้นอยู่กับแผนการใช้บริการ FullContact ที่คุณสมัครไว้ เรียนรู้เพิ่มเติม

Zoho Vault

Zoho Vault คือตัวจัดการรหัสผ่านออนไลน์สำหรับทีม ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยในการแบ่งปันรหัสผ่านระหว่างสมาชิก ผู้ใช้ Zoho Vault สามารถเข้าใช้งานส่วนขยายนี้ได้จาก eWidget ใน Zoho Mail เพื่อสร้าง แก้ไข และแบ่งปันรหัสผ่านเหล่านี้ (ความลับ) กับสมาชิกในทีมของคุณ การผสานการทำงานนี้จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นใน Zoho Mail จึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าเพิ่มเติม คลิกที่นี่เพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Vault ใน eWidget

Zoho Books

Zoho Books เป็นซอฟต์แวร์บัญชีที่ชาญฉลาดสำหรับธุรกิจของคุณ เพื่อการบริหารจัดการฝ่ายการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้การผสานการทำงานกับ Zoho Books ใน eWidget เพื่อดูและเข้าถึงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าหรือผู้จำหน่ายของคุณขณะอ่านอีเมลจากพวกเขาได้ ซึ่งจะแสดงภาพรวมของข้อมูลที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน และที่อยู่จัดส่งของผู้ติดต่อ สกุลเงินที่แลกเปลี่ยน ใบกำกับสินค้า และการประมาณมูลค่าได้ คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานการทำงานกับ Zoho Books ใน eWidget

Zoho Inventory

Zoho Inventory เป็นซอฟต์แวร์สต็อกสินค้า คำสั่งซื้อ และการจัดการคลังสินค้าสำหรับธุรกิจของคุณ EWidget รองรับการผสานการทำงานกับ Zoho Inventory เพื่อช่วยให้คุณสามารถดูรายละเอียดสินค้าคงคลังของผู้ติดต่อ ลูกค้า หรือผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมนอกเหนือไปจากธุรกรรมอัตโนมัติได้หากต้องการ เรียนรู้เพิ่มเติม

Zoho Invoice

Zoho Invoice เป็นซอฟต์แวร์การออกใบแจ้งหนี้ออนไลน์ที่ช่วยสร้างใบแจ้งหนี้ ส่งการแจ้งเตือนให้ชำระเงินโดยอัตโนมัติ และรองรับตัวเลือกการชำระเงินออนไลน์ Ewidget รองรับการผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Invoice เพื่อสร้าง แก้ไข แสดงความคิดเห็น และส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ติดต่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

Zoho Subscriptions

Zoho Subscriptions เป็นซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินแบบออนไลน์ ซึ่งคุณสามารถเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ ตรวจสอบการสมัครใช้งานของลูกค้า วิเคราะห์ธุรกิจของคุณได้ การผสานการทำงานนี้รองรับใน eWidget เพื่อแสดงรายละเอียดการสมัครสมาชิกของผู้ติดต่อที่ต้องการในกล่องจดหมายของคุณ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Subscriptions ใน eWidget

Zoho Expense

Zoho Expense เป็นซอฟต์แวร์การจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อการรายงานค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ การอนุมัติงาน และการชำระเงินคืนได้อย่างรวดเร็ว การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Expense ใน eWidget ช่วยให้คุณสามารถติดตามธุรกรรมของคุณกับผู้ติดต่อรายใดรายหนึ่งได้ เฉพาะผู้ดูแลเท่านั้นที่มีสิทธิ์อนุมัติค่าใช้จ่ายที่เพิ่มโดยผู้ใช้ เรียนรู้เพิ่มเติม

หมายเหตุ:

สามารถเข้าใช้งานส่วนขยายภายนอกใน eWidget ได้เฉพาะผู้ใช้บัญชีขององค์กรที่ใช้แผนแบบเสียค่าใช้จ่าย และผู้ใช้บัญชีส่วนบุคคลเท่านั้น ผู้ใช้บัญชีขององค์กรแบบฟรีสามารถใช้บริการได้เมื่ออัปเกรดเป็นแผนแบบเสียค่าใช้จ่ายแล้ว ตัวเลือกให้อัปเกรดจะปรากฏขึ้นถัดจากการ์ดแอปพลิเคชันภายนอก ในการตั้งค่าภายใต้การผสานการทำงาน

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com