Integratie van Zoho Finance Plus in Zoho Mail

Integratie van Zoho Finance Plus in Zoho Mail

Zoho Books

Zoho Books is slimme boekhoudsoftware voor uw bedrijf, om uw financiën effectief te beheren. U kunt de Zoho Books-integratie gebruiken in eWidget om de financiële en transactionele informatie van uw klanten of leveranciers te bekijken terwijl u hun e-mails leest. Hiermee krijgt u een overzicht van de factuur- en verzendadressen van de contactpersoon en de gebruikte valuta, facturen en prognoses. U kunt ook facturen maken in eWidget, die vervolgens worden gesynchroniseerd met uw Zoho Books-account.

De Zoho Books-extensie gebruiken in eWidget:

 1. Meld u aan bij uw Zoho Mail-account
 2. Klik op het pictogram eWidget >> Zoho Books.
 3. Selecteer uw Bedrijf.
 4. Kies een contactpersoon in de lijst Lijst met contactpersoon weergeven om een overzicht weer te geven van de financiële transacties van die specifieke contactpersoon.

Het Overzicht toont de factuur- en verzendadressen, samen met de gebruikte valuta en de contactpersoon. Het gedeelte Opmerkingen houdt u op de hoogte van de voortgang van de transacties van de contactpersoon met uw bedrijf. U kunt uw opmerkingen in dit gedeelte toevoegen, naast de geautomatiseerde opmerkingen die door Zoho Books worden toegevoegd. Het gedeelte Schattingen geeft de schattingen van facturen en verkopen van die specifieke contactpersoon weer, met opties om deze gegevens toe te voegen indien ze niet beschikbaar zijn.

Contactpersoon toevoegen:

 1. Selecteer Zoho Books in het eWidget-app-menu
 2. Selecteer uw Bedrijf.
 3. Klik op de optie Toevoegen aan contactpersonen.
 4. Vul de vereiste gegevens in en klik op Opslaan.

Zoho Inventory

Zoho Inventory is software om uw voorraden, bestellingen en het magazijn van uw bedrijf te beheren. eWidget ondersteunt de Zoho Inventory-integratie. Zo kunt u een snelle blik werpen op de voorraadgegevens van een bepaalde contactpersoon, klant of leverancier, en kunt u wanneer dit nodig is opmerkingen plaatsen onder de transacties naast de geautomatiseerde opmerkingen.

Zoho Inventory gebruiken in eWidget

 1. Meld u aan bij uw Zoho Mail-account.
 2. Navigeer naar het pictogram eWidget >> Zoho Inventory
 3. Selecteer uw Bedrijf.
 4. Gebruik de optie Toevoegen aan Contactpersonen of selecteer een bestaande contactpersoon in de optie Lijst met contactpersonen weergeven.

De transacties tussen u en de contactpersoon worden weergegeven in eWidget. Het gaat hierbij om verzend- en factuuradressen, valuta's, facturen en schattingen die zijn gekoppeld aan die specifieke contactpersoon. U kunt een nieuwe contactpersoon toevoegen via het pictogram Toevoegen in het koptekstmenu en u kunt opmerkingen toevoegen in het gedeelte voor opmerkingen.

Zoho Invoice

Zoho Invoice is online factureringssoftware waarmee u facturen kunt maken en automatisch betalingsherinneringen kunt laten verzenden. Daarnaast ondersteunt deze extensie de mogelijkheid van online betalen. eWidget ondersteunt de Zoho Invoice-integratie voor het maken en bewerken van facturen voor klanten en maakt het mogelijk om opmerkingen bij deze facturen te plaatsen.

Zoho Invoice gebruiken in eWidget:

 1. Meld u aan bij uw Zoho Mail-account.
 2. Ga naar het pictogram eWidget >> Zoho Invoice.
 3. Selecteer uw Bedrijf.
 4. Klik op de optie Lijst met contactpersonen weergeven.
 5. Selecteer een contactpersoon om de transacties met hun te bekijken.

De gegevens over uw financiële transactie met een bepaalde klant worden weergegeven in de eWidget, zodat u deze informatie snel kunt bekijken. U kunt een contactpersoon maken via het pictogram Toevoegen in het koptekstmenu. Het pictogram Toevoegen biedt ook de opties aan waarmee u een nieuwe factuur of schatting kunt maken. Als u hierop klikt, wordt u doorgestuurd naar uw Zoho Invoice-account.

Zoho Subscriptions

Zoho Subscriptions is online software voor het innen van abonnementsgelden waarmee u facturering kunt automatiseren, overzicht hebt over abonnementen van klanten en waarmee u uw activiteiten kunt analyseren. Deze integratie wordt ondersteund in eWidget om de abonnementsgegevens van een bepaalde contactpersoon in uw postvak te kunnen bekijken. 

Zoho Subscriptions gebruiken in eWidget:

 1. Meld u aan bij uw Zoho Mail-account
 2. Navigeer naar het pictogram eWidget >> Zoho Subscriptions
 3. Selecteer uw Bedrijf.
 4. Selecteer de optie Lijst met contactpersonen weergeven.
 5. Kies de contactpersoon die u wilt bekijken of voor wie u opmerkingen over abonnementsgegevens wilt toevoegen.

De abonnementsgegevens van de contactpersoon worden weergegeven als een overzicht met daarin facturen en schattingen. 

Zoho Expense

Zoho Expense is software voor beheren van uitgaven, het automatiseren van uitgavenrapportages, het stroomlijnen van goedkeuringen en het snel verwerken van declaraties. De Zoho Expense-integratie in eWidget geeft u de mogelijkheid om uw transacties met een bepaalde contactpersoon te volgen. Alleen de beheerder heeft toestemming om de uitgaven die door gebruikers worden gedeclareerd, goed te keuren.

Zoho Expense gebruiken in eWidget:

 1. Meld u aan bij uw Zoho Mail-account.
 2. Selecteer Zoho Expense in het app-menu van eWidget.
 3. Selecteer uw Bedrijf.
 4. Uw rapporten worden weergegeven. Mijn rapporten wordt standaard weergegeven.
 5. Klik op het menu Meer opties in de rechterbovenhoek van het koptekstmenu om toegang tot de lijst met rapporten en goedkeuringen te krijgen.

Uitgaven maken in eWidget:

Met de Zoho Expense-integratie in eWidget kunt u uitgaven maken vanuit uw e-mails.

 1. Navigeer naar eWidget >> Zoho Expense.
 2. Open de e-mail die u als een uitgave wilt toevoegen.
 3. Klik op Uitgave maken om de e-mailinhoud naar pdf te converteren en automatisch een uitgave te genereren.
 4. Uw e-mail wordt beschikbaar als een uitgave in het gedeelte Bonnenpostvak in Zoho Expense.

 Als de e-mail bijlagen heeft, krijgt u de mogelijkheid om deze bijlagen als uitgaven op te slaan.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com