Domeinverificatie - Zoho Mail instellen

Domeinverificatie in Zoho

U moet het domein verifiëren dat is toegevoegd aan Zoho, om te controleren of het een geldig domein is en of u over de vereiste bevoegdheden in het domein beschikt om de e-mailservices te beheren. 

Domeinverificatie is een essentiële stap om ervoor te zorgen dat het domein dat u hebt toegevoegd, geldig is, niet is verlopen en dat de gebruiker die het domein heeft toegevoegd, over de vereiste bevoegdheden beschikt voor toegang tot het DNS en om te bepalen wat de e-mailservice voor het domein is. Het is verplicht om ervoor te zorgen dat het domein niet vervalst is en om te voorkomen dat service verloren gaat door een verkeerd gebruik van domeinnamen.

Stappen zoals DNS-toegang zijn niet alleen nodig om het domein te verifiëren, maar ook om e-maillevering voor het domein te configureren. 

Zoho Mail biedt drie verschillende verificatiemethoden:

 • CNAME-methode: voeg een unieke, door ons gespecificeerde, CNAME-record toe in het DNS-beheer van het domein.
 • TXT-recordmethode: voeg een specifieke TXT-record toe in de opmaak die is gespecificeerd in het DNS-beheer van het domein. 
 • HTML-methode: upload het opgegeven HTML-bestand in de specifieke map die in de instructies wordt genoemd, onder de hoofdmap van uw website. 

De gedetailleerde instructies om uw domein te verifiëren met behulp van de CNAME-methode voor een aantal populaire DNS-hosts vindt u in de bovenstaande links. 

In sommige gevallen hebt u de domeinnaam mogelijk geregistreerd bij een provider, terwijl de hosting van de NS (Name Server) bij een andere provider is ingesteld. In dit geval moet de CNAME/TXT worden toegevoegd aan uw nieuwe DNS-host. DNS-records als MX en CNAME worden geretourneerd door uw naamservers en zijn beschikbaar bij uw DNS-host. De registrar van de DNS of uw DNS-host kan u hiermee verder helpen. 

Overstappen op een andere DNS-provider na verificatie:

Nadat u het domein hebt geverifieerd, kunt u de CNAME (zb-code zb*****) of het HTML-bestand verwijderen; u hebt deze niet meer nodig. Als uw domeinnaam al is geverifieerd en u overstapt op een andere DNS-provider, hoeft u de zb-code of de CNAME niet opnieuw toe te voegen. Nadat u het DNS hebt gewijzigd, moet u de MX-records van uw domein controleren. De meeste DNS-providers stellen de MX-records namelijk opnieuw in tijdens de overstap. 

CNAME-methode

De CNAME-methode voor het verifiëren van het domein bestaat uit twee stappen: het genereren van de unieke CNAME-code in Zoho en het toevoegen van de code in het DNS-beheer. Nadat de code is toegevoegd, klikt u op Verifiëren om het domein te verifiëren.

Unieke code in Zoho verifiëren

 1. Meld u bij uw Zoho Mail-account aan als hoofdbeheerder.
 2. Klik op Configuratiescherm >> Domeinen.
 3. Klik op het validatiepictogram (!) naast het domein dat u in Zoho hebt toegevoegd en dat moet worden gecontroleerd. 
 4. Hiermee opent u de configuratiewizard met details voor domeinverificatie. 
 5. Selecteer het tabblad CNAME om de unieke zb-code voor uw domein te genereren. Noteer (of kopieer) de unieke zb****** code die voor uw account is gegenereerd.
 6. Nadat u de zb-code hebt gekopieerd, selecteert u uw domeinprovider uit de vervolgkeuzelijst voor stapsgewijze instructies voor uw provider.
 7. De gegenereerde zb***** code is uniek en anders voor elk domein dat in Zoho wordt toegevoegd.

Algemene instructies voor het toevoegen van CNAME in DNS

U kunt elk geldig domein in Zoho gebruiken, zolang u beschikt over de vereiste toegangsrechten voor het beheer van de DNS-records van het domein. De generieke stappen of instructies om CNAME in te stellen voor verificatie worden hieronder beschreven. U kunt deze instructies gebruiken als uw specifieke domeinprovider niet voorkomt in de bovenstaande lijst. U kunt ook vragen of uw domeinprovider een CNAME aanmaakt met de code die is gegenereerd in Zoho als het u niet lukt.

 1. Meld u aan bij uw account waar het DNS van uw domein wordt gehost. (De DNS-beheerhost van uw domein)
 2. Open de pagina Domeinbeheer om de DNS-records bij te werken (DNS-beheer of configuratiescherm DNS of Geavanceerde DNS-editor).
 3. Zoek de optie om CNAME-records toe te voegen (meestal te vinden onder DNS-records; u kunt ook de help-pagina van uw registrar raadplegen bij onduidelijkheden)
 4. Voeg in Naam/Host/Alias/CNAME de code toe die is gegenereerd in Zoho zb********.
 5. Voeg in het veld Waarde/Wijst naar/Bestemming zmverify.zoho.com toe. 

  Naam/Host/Alias/CNAME

  Waarde/Wijst naar/Bestemming

  zb********

  zmverify.zoho.com

 6. Als de TTL bewerkbaar is, verlaagt u deze tot 300 seconden of de minimumwaarde die door uw registrar wordt aanbevolen.
 7. Klik op Opslaan of Record toevoegen om de CNAME-records op te slaan.

De toegevoegde CNAME in de browser verifiëren

U kunt de geldigheid van de CNAME verifiëren door zb******.uwdomein.com op te geven in de browser. U wordt doorgestuurd naar de inlogpagina van Zoho. Dit geeft aan dat de CNAME correct is toegevoegd. 

Als er tijdens de verificatie een foutmelding verschijnt, gaat u hier naartoe om de meest voorkomende verificatiefouten op te lossen.

TXT-methode

U kunt uw domein ook verifiëren met behulp van de TXT-methode. Bij deze methode maakt u een TXT-record in uw DNS-beheer aan met de opgegeven waarden.

 1. Selecteer het tabblad TXT-methode op de pagina Domeinverificatie.
 2. Maak een TXT-record aan in uw DNS met de titel zoho-verification en de waarde zmverify.zoho.com.
 3. De hostnaam moet @/domeinnaam zijn voor de tekstrecord die u toevoegt. 
 4. De waarde moet zoho-verification=zb*****.zmverify.zoho.com zijn, waarbij de zb-code automatisch wordt gegenereerd en beschikbaar is op de verificatiepagina. 
   
 5. Wacht een tijdje nadat u de TXT-record hebt opgeslagen.
 6. Meld u aan bij uw Zoho-account >> Configuratiescherm >>pagina Domeinen en klik op Verifiëren.

HTML-methode

U kunt uw domein ook verifiëren met behulp van de HTML-methode. Bij deze methode voegt u het bestand toe dat is opgegeven in een specifiek pad onder uw websitepagina. Als u op Verifiëren klikt, wordt gezocht naar het specifieke bestand op uw website en wordt uw domein geverifieerd op basis van het bestand. Hieronder volgen de stappen om een domein te verifiëren met behulp van de HTML-methode. De website kan worden gehost door elke webhostingprovider, zoals WordPress, GoDaddy, enzovoort.

 1. Selecteer het tabblad HTML-methode op de pagina Domeinverificatie.
 2. Download het bestand verifyforzoho.html via de link 'Klik hier' op de pagina.
   
 3. De inhoud van het bestand is voor elk domein verschillend en is doorgaans een unieke reeks getallen.
 4. Meld u aan bij uw account dat door het webhostingbedrijf is geleverd.
 5. Maak in de hoofdmap een map aan met de naam zohoverify.
 6. Upload het bestand naar ./zohoverify/verifyforzoho.html.
 7. U kunt nu de code bekijken wanneer u op de link voor de webpagina klikt.
 8. Klik op Verifiëren.

Als u het HTML-bestand, zoals hierboven vermeld, hebt toegevoegd, kunt u dit controleren door www.yourdomain.com/zohoverify/verifyforzoho.html in de browser te typen. Er wordt een numerieke code van 13 cijfers weergegeven die aan uw nieuwe domein is gekoppeld. 

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com