Một giải pháp quản lý và phối hợp làm việc trên tập tin cho mỗi nhóm

Dù quy mô doanh nghiệp của bạn là bao nhiêu hay bạn làm những gì, Zoho WorkDrive giúp nhóm của bạn làm việc với nhau tốt hơn và duy trì hiệu quả.

Chức năng

Pháp lý

Pháp lý

Kết hợp chuyên môn pháp lý và liên ngành để đảm bảo doanh nghiệp của bạn được an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu. Tìm hiểu thêm

Tài chính

Tài chính

Chuyển các quyết định tài chính đến một không gian chung mà không phải lo lắng về tính bảo mật và cùng nâng cao lợi nhuận. Tìm hiểu thêm

Tiếp thị

Tiếp thị

Thống nhất các phương thức tiếp thị để đưa quan điểm mới vào và giúp cho thương hiệu của bạn nổi bật so các thương hiệu khác. Tìm hiểu thêm

Vận hành

Vận hành

Sắp xếp hợp lý các quy trình và cùng tiếp thục thực hiện để đảm bảo doanh nghiệp của bạn hoạt động suôn sẻ. Tìm hiểu thêm

Nhân sự

Nhân sự

Làm việc như một tập thể thống nhất để giảm bớt khúc mắc và sa thải nhằm xây dựng một lực lượng lao động vui vẻ hơn và có động lực làm việc hơn. Tìm hiểu thêm

Nghiên cứu và phát triển

Nghiên cứu và phát triển

Làm việc với nhóm trong không gian chung để tạo ra những đổi mới đột phá nhanh hơn. Tìm hiểu thêm

Lĩnh vực

Đào tạo

Đào tạo

Tập hợp nhóm để thiết kế nội dung đào tạo chất lượng và quản lý nội dung này ở một nơi. Tìm hiểu thêm

Sản xuất

Sản xuất

Sắp xếp hợp lý luồng thông tin giữa các bộ phận và tạo điều kiện phối hợp theo thời gian thực để đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh chóng của người tiêu dùng. Tìm hiểu thêm

Chăm sóc sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe

Đưa hồ sơ bệnh nhân đa khoa đến một nền tảng duy nhất để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc bệnh nhân bằng cách cung cấp kịp thời các thông tin quan trọng. Tìm hiểu thêm

Pháp lý

Pháp lý

Lưu trữ các cuộc họp nhanh với khách hàng, hồ sơ trường hợp và xem xét lịch sử trong một không gian chung và làm việc cùng nhau để phát triển các chiến lược hiệu quả. Tìm hiểu thêm

Quy mô

Công ty khởi nghiệp

Cung cấp cho nhóm của bạn một không gian làm việc chung an toàn để xây dựng ý tưởng và biến ý tưởng thành hiện thực mà không mất quá nhiều chi phí cho CNTT.

Tìm hiểu thêm

 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tháo gỡ chướng ngại và tập hợp công việc của các nhân viên vào một nền tảng để thúc đẩy doanh nghiệp của bạn phát triển.

Tìm hiểu thêm