ZOHO ONE - CHI TIẾT CÁC GÓI

Với mức giá khó tin, Zoho One cung cấp cho bạn các ứng dụng sau.

 • Zoho One
 • Kinh doanh
 • Tiếp thị
 • Hỗ trợ
 • Hiệu suất
 • Tài chính
 • Nhân sự
 • Pháp lý
 • Quy trình kinh doanh
Bộ tính giới hạn
Zoho Directory
 • Zoho Directory
Kinh doanh
 • CRM
 • Bigin
 • Sites
 • Bookings
Tiếp thị
 • SalesIQ
 • Campaigns
 • Mạng xã hội
 • Survey
 • Forms
 • PageSense
 • Backstage
 • Tự động hóa tiếp thị
 • Commerce
Hỗ trợ
 • Desk
 • Assist
 • Lens
Năng suất & Hợp tác
 • Mail
 • Cliq
 • Projects
 • Sprints
 • Connect
 • Tìm hiểu
 • TeamInbox
 • WorkDrive
 • Sign
 • Vault
 • Meeting
Tài chính
 • Books
 • Invoice
 • Subscriptions
 • Expense
 • Inventory
 • Checkout
 • Payroll
Nhân sự
 • People
 • Recruit
Pháp lý
 • Hợp đồng
Quy trình kinh doanh
 • Creator
 • Analytics
 • DataPrep
 • Flow

Zoho Directory

 • Bảng điều khiển quản trị
 • Đăng nhập một lần
 • Đồng bộ hóa Active Directory
 • Quản lý người dùng tập trung
 • Hỗ trợ 24x5
 • Quản lý tên miền
 • Chỉ định ứng dụng có điều kiện
 • Trường tùy chỉnh
 • Thống kê/báo cáo sử dụng
 • Điện thoại
 • Quản lý ứng dụng
 • Ứng dụng Zoho
 • Ứng dụng tùy chỉnh Creator
 • Ứng dụng di động
 • Ứng dụng Directory
 • Tự động hóa tài liệu
 • 1000 tín dụng miễn phí mặc định/tổ chức/tháng + 50 tín dụng miễn phí/giấy phép nhân viên/tháng
 • Kết hợp thư
 • Tài liệu có thể điềnTìm hiểu thêm
 • Chính sách bảo mật
 • Xác thực đa yếu tố
  • Yếu tố sinh trắc học - Cảm biến vân tay/Nhận dạng khuôn mặt
  • SMS
  • OTP dựa trên thời gian
  • Quét mã QR
  • Thông báo theo thời gian thực
  • Yubikey
 • Giới hạn IP
 • Chính sách mật khẩu
 • Nhóm
 • Quản lý nhóm tùy chỉnh
 • Chính sách bảo mật tùy chỉnh

CRM

 • Tự động hóa lực lượng bán hàng
 • Khách hàng tiềm năng
 • Tài khoản
 • Danh bạ
 • Giao dịch
 • Dự báo doanh số
 • Dự báo dựa trên khu vực
 • Macro
 • Bảng tin
 • SalesSignals
 • Calendar
 • Đồng bộ hóa lịch (Truy cập CalDAV)
 • Bộ lọc nâng cao
 • Gamescope
 • Gắn thẻ
  • 10 thẻ/bản ghi
  • 100 thẻ/mô-đun
 • Thư viện tài liệu
 • Hoạt động - nhiệm vụ, sự kiện, cuộc gọi
 • Lời nhắc
 • Hoạt động định kỳ
 • Nhiều loại tiền tệ
 • Mạng xã hội (tích hợp với Facebook, Twitter)
 • Tab Mạng xã hội (tài khoản Facebook & Twitter của công ty)
 • Quy tắc chấm điểm - 30 trường/mô-đun
 • Đặt lịch trước
 • Sự kiện CRM với Zoho Meeting
 • Liên kết email với giao dịch
 • Tín hiệu tùy chỉnh
 • Trình hướng dẫn
 • Nhiều quy trình
 • 25 quy tắc chấm điểm/mô-đun
 • Phân tích CRM
 • Báo cáo tiêu chuẩn
 • Báo cáo tùy chỉnh không giới hạn
 • Báo cáo theo lịch trình - 20 trình lên lịch/giấy phép nhân viên hoặc 100 trình lên lịch/ngày, tùy theo mức nào thấp hơn
 • Bảng chỉ số tiêu chuẩn
 • Bảng chỉ số tùy chỉnh không giới hạn
 • KPI
 • Phân tích dạng phễu
 • Công cụ đo lường mục tiêu
 • Trình so sánh
 • Trình phát hiện bất thường (được hỗ trợ bởi Zia)
 • Tổ hợp
 • Góc phần tư
 • Vùng
 • Phân tích biểu mẫu web
 • Thử nghiệm A/B đối với biểu mẫu web
 • Ứng dụng phân tích dành cho thiết bị di động - Analytics Studio
 • Báo cáo workflow
 • Zia
 • Lời nhắc của Zia
 • Zia Intelligence cho tự động hóa
 • Phân tích xu hướng
 • Thời điểm thích hợp nhất để liên hệ
 • Đề xuất macro
 • Dự đoán chốt giao dịch
 • Dự đoán chuyển đổi khách hàng tiềm năng
 • Zia Voice
 • Làm giàu dữ liệu
 • Trình tạo dự đoán
 • Đề xuất phân công bởi Zia
 • Đề xuất workflow bởi Zia
 • AI cho email
 • Công cụ đề xuất
 • Xác thực hình ảnh
 • Thông báo đề xuất
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Sản phẩm
 • Sổ sách
 • Báo giá
 • Lệnh bán hàng
 • Hóa đơn
 • Nhà cung cấp
 • Đơn đặt hàng
 • Mẫu báo cáo hàng tồn kho
 • Nhóm hỗ trợ khách hàng
 • Trường hợp
 • Giải pháp
 • 20 biểu mẫu web-to-case/mô-đun
 • Thông báo cho chủ sở hữu
 • Quy tắc tăng cấp tình huống
 • Đặt giờ làm việc
 • Cổng thông tin người dùng
 • Cổng thông tinLần tạo loại cổng thông tin người dùng đầu tiên sẽ được miễn phí với 10.000 lời mời cổng thông tin. Có thể mua cổng thông tin bổ sung trong sản phẩm.
 • Quản trị dữ liệu
 • Dung lượng lưu trữ dữ liệu
  • 1 - 200 người dùng - 10 GB (khoảng 5 triệu bản ghi) + 50 MB/nhân viên
  • Trên 200 người dùng - 15 GB (khoảng 7,5 triệu bản ghi) + 50 MB/nhân viên
 • Dung lượng lưu trữ dữ liệu bổ sung
  • 1 - 200 người dùng - /100 MB/tháng
  • Trên 200 người dùng - /100 MB/tháng
 • Dung lượng lưu trữ dữ liệu nhập - 30.000/gói
 • Xuất dữ liệu mô-đun
 • 2 lần sao lưu dữ liệu miễn phí/tháng
 • Xóa dữ liệu trùng lặp
 • Lịch sử nhập
 • Sao lưu dữ liệu bổ sung/yêu cầu -
 • Dung lượng lưu trữ tập tin - 1 GB/tổ chức và 1 GB/giấy phép nhân viên
 • Quản lý bảo mật
 • 25 hồ sơ
 • 250 vai trò
 • 150 khu vực
 • 50 nhóm
 • Bảo mật cấp trường
 • Chế độ chỉ đọc công khai (trong cài đặt chia sẻ dữ liệu mặc định)
 • 15 quy tắc chia sẻ dữ liệu
 • Nhật ký kiểm tra
 • Chia sẻ bản ghi
 • Mã hóa dữ liệu - 5 trường/mô-đun
 • Hỗ trợ nhiều tổ chứcSiêu quản trị viên có thể tạo tối đa 5 tổ chức, Người dùng có thể là thành viên của tối đa 10 tổ chức
 • Biểu mẫu web
 • Biểu mẫu cho khách hàng tiềm năng/ liên hệ - 20 biểu mẫu/mô-đun
 • Phê duyệt bản ghi
 • Thông báo cho chủ sở hữu bản ghi
 • Tùy chỉnh sản phẩm
 • Canvas (tạo trải nghiệm của riêng bạn)
  • Chế độ xem danh sách - 3/người dùng/mô-đun
  • Chế độ xem bản ghi - 5 chế độ xem/mô-đun
 • Bản dịch
 • Tra cứu nhiều lựa chọn - 2/mô-đun
 • Lịch sử danh sách chọn
 • 10 thành phần trang chủ
 • Sắp xếp tab
 • Đổi tên tab
 • 10 liên kết tùy chỉnh/mô-đun
 • Phân cấp báo cáo
 • 25 nhóm tab
 • Mô-đun tùy chỉnh - 100 hoặc 25 + (số giấy phép nhân viên x 2), tùy theo mức nào thấp hơn
 • Trình chỉnh sửa bố cục
 • 3 bố cục trang/mô-đun
 • Quy tắc bố cục - 10/mô-đun
 • Sandbox
  • Loại cấu hình - 3
  • Loại cấu hình và dữ liệu - 2
 • Quy tắc xác thực - 10/bố cục
 • 2 biểu mẫu phụ/mô-đun
 • 2 trường riêng/mô-đun
 • 5 danh sách liên quan tùy chỉnh/mô-đun
 • 50 nút tùy chỉnh/mô-đun
 • Trường tùy chỉnh - 300 trường/mô-đun
 • 25 tab trên web
 • Tự động hóa
 • Quy tắc workflow
  • 125 quy tắc/mô-đun
  • 10 điều kiện/quy tắc
 • 5 thao tác theo lịch trình/quy tắc workflow
 • Thao tác chuyển đổi
 • 5 nhiệm vụ/hành động
 • Lời nhắc cho nhiệm vụ workflow
 • Thông báo qua email
  • 5 thông báo qua email/quy tắc
  • 500 email/giấy phép nhân viên hoặc 25.000 email/ngày (tùy theo mức nào thấp hơn)
 • Quy tắc phân công
  • 20 quy tắc
  • 50 mục nhập quy tắc
 • 3 cập nhật trường/hành động
 • Webhook - 1/thao tác, 500.000 cuộc gọi/ngày, hoặc 500 cuộc gọi/giấy phép nhân viên/ngày (tùy theo mức nào thấp hơn)
 • Chức năng - 1 thao tác tức thì và 5 thao tác theo lịch cho mỗi quy tắc
 • Lịch trình
 • Quy trình phê duyệt
 • Quản lý tiến trình
 • Blueprint
  • 50 blueprintBao gồm blueprint mặc định
  • 10 chuyển tiếp chung/blueprint
  • 100 chuyển tiếp/blueprint
  • 10 số lượng trường trong quá trình chuyển tiếp
 • Quy trình xem xét
 • CommandCenter
 • Email
 • Add-on của Zoho Mail
 • Add-on của Zoho Writer
 • IMAP
 • Thông tin chi tiết email
 • Dropbox BCC
 • Plug-in cho Microsoft Outlook
 • Zoho CRM cho Office 365
 • Tập tin đính kèm trong email - 10 MB
 • Trình phân tích email
 • Tự động hóa tiếp thị
 • Campaigns
 • 1.000 email hàng loạt/ngày
 • Mẫu email tùy chỉnh không giới hạn
 • Từ chối email
 • 3 công cụ trả lời tự động
 • Lên lịch gửi email hàng loạt
 • Google Ads
 • Chuyển tiếp email
 • Theo dõi người truy cập website
 • Phân bổ tiếp thị
 • Phân khúc khách hàng
 • Tích hợp
 • Tích hợp với Zoho
  • Kho ứng dụng CRM
  • PhoneBridge
  • Motivator
  • Campaigns
  • Analytics
  • Projects
  • SalesIQ
  • Desk
  • Cliq
  • Survey
  • Mạng xã hội
  • Forms
  • Add-on của Mail
  • Add-on của Writer
  • Bộ ứng dụng Finance
  • Tích hợp Zoho Webinar
  • Backstage
  • Creator
 • Các tích hợp khác
  • Plug-in cho Microsoft Outlook
  • Plug-in cho Microsoft Office
  • Tích hợp với Google
 • Công cụ dành cho nhà phát triển
 • Tập lệnh phía máy khách
 • Tín dụng API - 1.000.000/ngày hoặc 15.000 + (số lượng giấy phép nhân viên x 1.000), tùy theo mức nào thấp hơn
 • Chức năng - 200.000 tín dụng/ngày/tổ chức (500/giấy phép người dùng) hoặc 20.000 tín dụng + (số giấy phép người dùng x 500), tùy theo mức nào thấp hơn
 • Chức năng - gửi thư - 1.000 email/ngày
 • Widget
 • SDK di động
 • SDK cho ứng dụng web
 • Kết nối

* Phiên bản CRM Ultimate có sẵn dưới dạng add-on. Tìm hiểu thêm

Bigin

 • 50.000 bản ghi
 • Nhiều quy trình
 • SalesSignals
 • 5 biểu mẫu web
 • Sản phẩm
 • Bảng chỉ số tùy chỉnh
 • 25 workflow
 • Nhiệm vụ
 • Thông báo qua email
 • Cập nhật trường
 • Thẻ
 • Mẫu email
 • Thông tin chi tiết email
 • IMAP
 • Thư hàng loạt
 • Sao lưu dữ liệu miễn phí
 • Hồ sơ và vai trò
 • Nhật ký kiểm tra
 • Trường riêng
 • Trường tùy chỉnh
 • Chế độ xem danh sách tùy chỉnh
 • Sắp xếp lại tab danh sách liên quan
 • Tích hợp
 • Tích hợp với Zoho
  • Zoho Campaigns
  • Zoho Desk
  • Zoho Flow
  • Zoho Meeting
 • Các tích hợp khác
  • Office 365
  • G Suite
  • Twitter

Sites

 • Số lượng site
  • Tối đa 50 nhân viên - 1 site/10 giấy phép nhân viên
  • Trên 50 nhân viên - 5 site
 • Lưu trữ miền tùy chỉnh
 • Không chứa quảng cáo
 • Lưu trữ SSL
 • Trang web đơn
 • Đoạn mã
 • Nút chia sẻ trên mạng xã hội
 • Chuyển hướng 301
 • Yếu tố động
 • Yếu tố cao cấp
 • Máy nghe nhạc
 • Khung bình luận
 • Bài viết trên blog theo lịch trình
 • Tự động đăng tin lên mạng xã hội
 • Đăng ký nhận bản tin
 • Favicon
 • Blog
 • Tối ưu hóa cho thiết bị di động
 • Mã đầu trang và chân trang
 • Bản đồ trang web tự động
 • Cổng thông tin thành viên
  • Tối đa 10 nhân viên - 2 người dùng cổng thông tin mỗi site
  • Trên 10 nhân viên - 100 người dùng cổng thông tin mỗi site
 • 50 biểu mẫu
 • Kích thước tập tin tối đa - 100 MB
 • 50 trang
 • Phiên bản trang
 • Dung lượng 100GB
 • Băng thông không giới hạn
 • 200 thư viện ảnh
 • Tích hợp với Zoho
  • SalesIQ
  • Biểu mẫu Zoho CRM
  • Zoho Campaigns
  • Zoho Forms
  • PageSense
  • Tự động hóa tiếp thị
 • Các tích hợp khác
  • MailChimp
  • Google Analytics
  • Mạng xã hội (FB & Twitter)

Bookings

 • Cuộc hẹn không giới hạn
 • Khách hàng không giới hạn
 • Dịch vụ không giới hạn
 • Không gian làm việc - 3 không gian làm việc/tổ chức và 1 không gian làm việc/10 giấy phép nhân viên
 • Lịch tài nguyên - 10/tổ chức và 2/giấy phép nhân viên
 • Báo cáo
 • Hàm tùy chỉnh
 • Bookings
 • Đặt trước trực tiếp
 • Các lớp định kỳ
 • Lên lịch tài nguyên
 • Họp trực tuyến (với hỗ trợ từ Zoho Meeting)
 • Tùy biến
 • Cổng thông tin đăng ký dành cho khách hàng
 • Miền tùy chỉnh
 • Nhúng vào website
 • Tùy chỉnh trang đặt chỗ (giao diện, logo, bố cục)
 • Bảng màu thương hiệu
 • Các liên kết đặt chỗ tùy chỉnh dành cho nhân viên, dịch vụ và không gian làm việc
 • Thêm trường tùy chỉnh vào biểu mẫu đặt chỗ
 • Thông báo/Lời nhắc
 • Lời nhắc và thông báo bằng tin nhắn
 • Mẫu thông báo qua tin nhắn và email tùy chỉnh
 • Gửi email từ địa chỉ của nhân viên, quản trị viên, không gian làm việc hoặc địa chỉ công tymới
 • Thông báo tự động
 • Tích hợp
 • Zoho CRM
 • Zoho AssistMới
 • Zoho Flow
  • Thêm cuộc hẹn mới với tư cách là người đăng ký trong Mailchimp
  • Cập nhật lịch Outlook
  • GoToMeeting
 • Google Calendar
 • Đồng bộ lịch hai chiều
 • Hơn 2000 tích hợp ứng dụng với Zapier Mới
 • Cổng thanh toán
  • Stripe
  • PayPal
  • Razorpay
  • Authorize.Net
  • Forte
  • Worldpay
 • Cổng SMS
  • Twilio
  • Clickatell
  • Hoiio
  • Nexmo
  • SMS-Magic
  • SMS định giờ

SalesIQ

 • Tính năng
 • 1 thương hiệu
 • Xây dựng thương hiệu
 • Logo công ty
 • Favicon công ty
 • Với người vận hành
 • Vai trò và quyền
 • Khối lượng phiên chat mỗi tháng không giới hạn
 • 25 bộ phận + (số thương hiệu đã mua x 3)
 • 100 quy tắc kích hoạt chat chủ động
 • 100 quy tắc định tuyến phiên chat
 • 25 quy tắc định tuyến người truy cập
 • Chặn IP
 • 10 thư viện quản lý từ cấm
 • Chức năng dịch chat
 • Chuyển phiên chat
 • Chat nhóm với khách hàng
 • Lịch sử chat không giới hạn
 • Giới hạn chat đồng thời
 • Giờ làm theo thương hiệu
 • Cấu hình email theo bộ phận
 • Mẫu email không giới hạn
 • Làm giàu hồ sơ công ty bằng Zia
 • Tính năng theo dõi chat cho người điều hành
 • Theo dõi người truy cập website
 • Bảng chỉ số theo dõi trực tiếp
 • 200.000 người truy cập được theo dõi mỗi tháng
 • 100 quy tắc chấm điểm khách hàng tiềm năng
 • 100 quy tắc chấm điểm công ty
 • Chatbot
 • 10 chatbot tùy chỉnh
 • Bot trả lờiZia
 • People
 • Người truy cập
 • Danh bạ
 • Công ty
 • Xuất dữ liệu People
 • Với khách hàng của bạn
 • Nhắn tin ngoại tuyến
 • Lịch sử chat phía người truy cập
 • Mở lại phiên chat
 • Che thẻ tín dụng
 • Mạng xã hội
 • Chia sẻ tập tin
 • Nhấp để gọi
 • Chia sẻ màn hình
 • Tài nguyên
 • Bài viết không giới hạn
 • Câu hỏi thường gặp không giới hạn
 • 5.000 câu hỏi chưa được trả lời
 • Phản hồi soạn sẵn
 • 10 mẩu trò chuyện đơn giản
 • Thuật ngữ chuyên ngành
 • Kênh
 • Website
 • Ứng dụng di động
 • Chữ ký email
 • Điện tín
 • Công cụ tùy chỉnh
 • 50 widget
 • 5 widget đặc thù thương hiệu
 • 100 bộ điều khiển biểu mẫu
 • 3 webhook quản trị
 • 10 webhook dữ liệu
 • Báo cáo
 • Báo cáo hàng ngày
 • Số liệu thống kê hàng tuần
 • Số liệu thống kê hàng tháng
 • Plugin
 • Wordpress
 • OpenCart
 • Joomla
 • Drupal 7
 • Drupal 8
 • OSCommerce
 • Cs-cart
 • Magento
 • WooCommerce
 • PrestaShop
 • Sharepoint
 • Facebook
 • Tích hợp
 • Tích hợp với Zoho
  • Zoho Desk
  • Zoho CRM
  • Zoho Assist
  • Zoho Campaigns
 • Các tích hợp khác
  • MailChimp
  • Zendesk
  • Salesforce CRM
  • ClearBit
  • Leadberry
  • Điện thoại điện toán đám mây và PBX
 • Ứng dụng máy tính
 • Ứng dụng di động dành cho người điều hành
 • Truy cập Apple TV trên 100 thiết bị

Campaigns

 • Chiến dịch tin nhắn SMS
 • Cổng SMS
 • Gửi hàng loạt
 • Báo cáo và phân tích
 • Danh bạ
  • Dùng thử - 5.000
  • Trả phí - 5.000/giấy phép nhân viên
 • Số lượng email
  • Dùng thử - 15.000 email
  • Trả phí (tối đa 100.000 liên hệ) - không giới hạn
  • Trả phí (trên 100.000 liên hệ) - 10 x số lượng liên hệ
 • Bản tin email
 • Mẫu bản tin thiết kế sẵn
 • Bố cục mẫu
 • Trình tạo kéo và thả
 • Thư viện mẫu
 • Nhập mẫu email
 • Nhập nội dung mẫu từ Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box và Zoho Docs
 • Tập tin đính kèm email
 • Quản lý danh sách gửi thư
 • Quản lý người đăng ký
 • Quản lý chủ đề
 • Biểu mẫu pop-up
 • Tạo danh sách gửi thư
 • Phân khúc danh sách gửi thư
 • Phân khúc hàng loạt
 • Trường tùy chỉnh
 • Đồng bộ khách hàng tiềm năng & liên hệ từ Zoho CRM
 • Nhập thông tin người đăng ký từ các tập tin định dạng XLS, XLSX và CSV
 • Tóm tắt email danh sách gửi thư
 • Biểu mẫu đăng ký
 • Xóa & tự động email hủy đăng ký & email bị trả về
 • Theo dõi biểu mẫu đăng ký
 • Kích hoạt workflow cho biểu mẫu đăng ký
 • Chấm điểm người đăng ký
 • Quản lý dựa trên sự chấp thuận
 • Gửi email được chấp thuận đến những người đăng ký quan tâm
 • Gửi email tiếp thị lại đến những người đăng ký không phản hồi
 • Lên lịch chiến dịch dựa trên sự chấp thuận
 • Báo cáo chiến dịch dựa trên sự chấp thuận
 • Tiếp thị qua email
 • Lên lịch chiến dịch email
 • Gửi email dựa trên múi giờ của người nhận
 • Gửi email dựa trên thời gian mở tối ưu của người nhận
 • Gửi email hàng loạt
 • Thẻ kết hợp
 • Nội dung động
 • Chiến dịch email RSS
 • Thăm dò ý kiến qua email
 • Thử nghiệm A/B
 • Tùy chỉnh đầu trang và chân trang email
 • Người nhận mở & không mở email
 • Chia sẻ trên mạng xã hội
 • Tiếp thị qua email bằng videoLiên kết đến video YouTube và Vimeo trong các mẫu email
 • Bình luận của người nhận
 • Chứng thực email bằng ID người gửi/SPF, DKIM/khóa tên miền
 • So sánh các chiến dịch email
 • Chiến dịch email có phiếu giảm giá tùy chỉnhThêm thẻ kết hợp phiếu giảm giá để tạo phiếu giảm giá riêng cho từng người nhận
 • Chiến dịch email thương mại điện tửGửi thông tin chi tiết về sản phẩm trong cửa hàng Shopify đến khách hàng
 • Chiến dịch email khảo sát
 • Gửi email thử nghiệm
 • Tài liệu lưu trữ chiến dịch emailLiên kết đến chiến dịch trước trên website của bạn
 • Báo cáo chiến dịch email
 • Hiện Hoạt động trên nền tảng Zoho Campaigns ở chân trang
 • Xác nhận tham gia
 • Thiết kế & tùy chỉnh biểu mẫu xác nhận tham gia
 • Thêm logo công ty vào biểu mẫu xác nhận tham gia
 • Tùy chỉnh trang xác nhận tham gia
 • Gửi email xác nhận tham gia
 • Tùy chỉnh email xác nhận tham gia
 • Thêm vào sổ địa chỉ - vCard
 • Tiếp thị qua email thương mại điện tử
 • Tạo chiến dịch
 • Theo dõi và báo cáo cửa hàng trên web
 • Đồng bộ mã phiếu giảm giá
 • Đồng bộ hóa nội dung sản phẩm
 • Hoạt động theo sau việc mua hàng
 • Theo dõi giỏ hàng bị bỏ lại
 • API nhà phát triển
 • Quản lý chiến dịch
 • Quản lý danh sách gửi thư
 • URL gọi lại
 • Tự động hóa tiếp thị qua email
 • Workflow kéo và thả
 • Mẫu workflow
 • Công cụ trả lời tự động cho nhóm cụ thể
 • Công cụ trả lời tự động theo chu kỳ
 • Theo dõi hành trình workflow
 • Công cụ trả lời tự động dựa trên đăng ký
 • Công cụ trả lời tự động dựa trên thao tác emailGửi email liên quan và tiếp thị lại dựa trên số lượt mở và nhấp
 • Công cụ trả lời tự động dựa trên lịchTạo khuyến mãi cho ngày lễ hoặc ngày cụ thể
 • Công cụ trả lời tự động dựa trên trường ngày tháng tùy chỉnh
 • Công cụ trả lời tự động theo sê-ri thông minh
 • Báo cáo tóm tắt công cụ trả lời tự động
 • Tiếp thị trên mạng xã hội
 • Chia sẻ chiến dịch email trên mạng xã hội
 • Tiếp thị trang Facebook
 • Đăng chiến dịch - 1 tài khoản/mạng xã hội/giấy phép nhân viên
 • Đăng bài tự động trên Facebook, Twitter, & LinkedIn
 • Quảng cáo trang qua các chiến dịch email
 • Báo cáo và theo dõi & chiến dịch
 • Báo cáo hoạt động người nhận
 • Theo dõi trả lời
 • Xuất báo cáo cá nhân & tổng thể
 • Tỷ lệ email hủy đăng ký & email bị trả về
 • Tỷ lệ mở
 • Tỷ lệ nhấp
 • Khiếu nại thư rác
 • Báo cáo dựa trên vị trí
 • Báo cáo dựa trên thiết bị
 • Báo cáo dựa trên chiến dịch email
 • Báo cáo dựa trên danh sách gửi thư
 • Chia sẻ báo cáo
 • Thống kê chiến dịch mạng xã hội
 • Phân tích nâng cao với Google Analytics
 • Chuyển tiếp thư (kể cho bạn bè)
 • Tích hợp
 • Tích hợp với Zoho
  • CRM
  • Creator
  • Survey
  • Danh bạ
  • Invoice
  • Books
  • Recruit
  • Meeting
  • Commerce
  • Desk
  • Backstage
 • Các tích hợp khác
  • SugarCRM
  • Salesforce
  • G Suite
  • Theo dõi URL với Google Analytics
  • Eventbrite
  • SurveyMonkey
  • Shopify
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Tumblr
  • YouTube cho các chiến dịch email sử dụng video
  • Flickr để thêm hình ảnh vào thư viện mẫu
  • Gravatar
  • Bigstock
  • PayPal
  • Litmus
  • Giphy
  • GoToWebinar
  • Evernote
  • Dropbox
  • OneDrive
  • Box
  • Unsplash
  • Unbounce
  • Wistia
  • Zoom
  • HubSpot
  • MS Dynamics 365
  • Zendesk
  • BigCommerce
  • WooCommerce
 • Quản lý chiến dịch
 • Giới hạn số lượng email
 • Phê duyệt quản lý
 • Vai trò và đặc quyền
 • Vai trò tùy chỉnh
 • Thư mục
 • Mục ưa thích
 • Lịch tiếp thị
 • Webhook
 • Thông báo danh sách gửi thư
 • Thông báo chiến dịch đã gửi

Mạng xã hội

 • 1 thương hiệu
 • Mạng xã hội
  • Hồ sơ Twitter
  • Hồ sơ Instagram doanh nghiệp
  • Trang Facebook
  • Nhóm Facebook
  • Trang LinkedIn doanh nghiệp
  • Hồ sơ LinkedIn
  • Hồ sơ Google My Business
  • Kênh YouTube
 • Tiện ích mở rộng trình duyệt zShare
 • Cộng tác nhóm
 • Đăng bài & lên lịch bài đăng
 • Phát hành đa kênh
 • Lịch trình tùy chỉnh
 • Bản nháp
 • Bài đăng đã phát hành
 • Bài đăng theo lịch trình
 • Bài đăng đột xuất
 • Lịch đăngLịch & nội dung hàng tuần và hàng tháng với các công cụ phát hành có thể thao tác
 • Trình lên lịch hàng loạtLập lịch nâng cao số lượng bài đăng cho các kênh mạng xã hội với tập tin CSV/XLS
 • Đăng lạiTự động đăng để sử dụng lại các bài đăng hàng tuần/hàng tháng.
 • CustomQCó thể tạo khung giờ cho các bài đăng chờ để thiết lập lịch đăng bài.
 • Tạm dừng/Bắt đầu lại bài đăngNút khẩn cấp để dừng tất cả nội dung đã lên lịch của bạn (có thể truy xuất và đăng lại.)
 • Nhắm mục tiêu đối tượng
 • Nguồn cấp dữ liệu RSSTab RSS để khám phá nội dung từ trang web để đăng bài/lên lịch
 • Hình thu nhỏ video tùy chỉnh
 • Lên lịch đăng lại
 • Thông số UTM
 • Nhận xét đầu tiên trên Instagram
 • Bài đăng được quan tâm
 • Thông tin chi tiết về bài đăng
 • Xuất bài đăng
 • Thảo luận về bài đăng
 • Thư viện hình ảnhBộ nhớ phương tiện tích hợp cho bài đăng hình ảnh/video mà bạn muốn đăng/lên lịch đăng
 • CloudpickerĐính kèm phương tiện vào cửa sổ đăng bài từ đám mây
 • Kết nối
 • Danh sách các kết nối tương tác nhiều nhất
 • Danh sách các kết nối tương tác gần đây
 • Người theo dõi/Đang theo dõi trên Twitter
 • Bảng chỉ số kết nốiLiệt kê người theo dõi/đang theo dõi của thương hiệu và người tương tác trên Twitter và Facebook
 • Công cụ rút ngắn URL
 • Công cụ rút ngắn liên kết zurlCông cụ rút ngắn liên kết miễn phí trong cửa sổ đăng bài của Zoho Social
 • Công cụ rút ngắn của Bitly
 • Lead Ads
 • Facebook Lead Ads
 • LinkedIn Lead Ads
 • Cộng tác nhóm
 • Bảng chỉ số cộng tácThảo luận nội bộ & không gian làm việc cho nhóm của bạn (và khách hàng trong các gói Agency).
 • Workflow & Phê duyệtHệ thống phê duyệt nội dung để phát hành bài đăng trên mạng xã hội
 • Gắn thẻ các cuộc thảo luận
 • Thành viên nhóm cuộc gọi âm thanh/video
 • Chat với thành viên nhóm
 • Tin nhắn
 • Tin nhắn Twitter
 • Tin nhắn Facebook
 • Báo cáo
 • Bảng chỉ số báo cáo
 • Thống kê bài viết đã đăng
 • Báo cáo tóm tắt
 • Tất cả báo cáo & phân tích
 • Báo cáo tùy chỉnh
 • Lên lịch báo cáo
 • Xuất báo cáo
 • Thảo luận về báo cáo
 • Giám sát
 • Bảng chỉ số theo dõi
 • Trang Facebook
 • Đánh giá trên Facebook
 • @Đề cập trên trang Facebook
 • Bài đăng của người truy cập Facebook
 • Dòng thời gian Twitter
 • Lượt thích trên Twitter
 • Lượt @đề cập trên Twitter
 • Tìm kiếm từ khóa trên Twitter
 • Tìm kiếm người dùng Twitter
 • Danh sách Twitter
 • Tìm kiếm hashtag trên Instagram
 • Câu hỏi trên Google My Business
 • Đánh giá trên Google My Business
 • Theo dõi các tương tác của khách hàng tiềm năng/ liên hệ
 • Tích hợp với Zoho
 • Desk
  • Tạo yêu cầu hỗ trợ từ các cập nhật mạng xã hội
  • Chat với chủ sở hữu Desk
  • Báo cáo Desk
  • Tạo yêu cầu hỗ trợ dựa trên quy tắc
  • Xem ID yêu cầu hỗ trợ
 • CRM
  • Thêm khách hàng tiềm năng vào Zoho CRM
  • Chat với chủ sở hữu CRM
  • Báo cáo CRM
  • Kết nối - Khách hàng tiềm năng & liên hệ trong CRM
  • Xem thông tin và trạng thái CRM
  • Tạo khách hàng tiềm năng dựa trên quy tắc

Survey

 • Tính năng gói Enterprise
 • Thiết lập bộ phận
 • Lợi ích cơ bản
 • Khảo sát không giới hạn
 • Số lượng câu hỏi không giới hạn
 • Phản hồi
  • Tối đa 3 người dùng (gói hàng tháng): 7.000/tháng
  • Từ người dùng thứ 4 (gói hàng tháng): 1,000/giấy phép người dùng/tháng
  • Gói hàng năm: Không giới hạn
 • Khảo sát trong thư
 • iOS & Android
 • Tạo khảo sát
 • Trình tạo khảo sát bằng 26 ngôn ngữ
 • Hơn 250 mẫu
 • Loại câu hỏi
 • Phân trang
 • Nhãn, tiêu đề và đánh số
 • Nhúng video
 • Nhúng liên kết cuộc gọi
 • Câu hỏi bắt buộc
 • Xác nhận câu trả lời
 • Chọn ngẫu nhiên câu trả lời
 • Xuất dưới dạng PDF
 • In khảo sát
 • Tạo khảo sát nâng cao
 • Logic câu hỏi
 • Logic trang
 • Logic trang kết thúc
 • Tự động điền
 • Logic chuyển hướng
 • Chấm điểm
 • Biến tùy chỉnh
 • Biến số người trả lời
 • Dịch khảo sát sang 76 ngôn ngữ
 • Dịch báo cáo
 • Gửi thông báo qua email
 • Kích hoạt chức năng
 • Theo dõi khảo sát
 • Lập thương hiệu khảo sát
 • Tùy chỉnh hoàn toàn thiết kế khảo sát
 • Favicon tùy chỉnh
 • Khảo sát nhãn trắng
 • Tùy chỉnh trang kết thúc
 • Thêm logo
 • Xóa chân trang Zoho
 • Cộng tác
 • Chia sẻ khảo sát
 • Mời người đánh giá
 • Chia sẻ báo cáo
 • Chia sẻ chế độ xem trước khảo sát
 • Thu thập phản hồi
 • Nhúng khảo sát vào website
 • Mua phản hồi
 • Khảo sát pop-up
 • Loại bỏ người trả lời
 • Người trả lời ẩn danh
 • Gỡ địa chỉ IP
 • Phân phối email - 100.000/tháng
 • Mã hóa HTTPS
 • Chia sẻ trên mạng xã hội
 • Mã QR cho khảo sát
 • Thu thập phản hồi ngoại tuyến
 • Chế độ tự động tải lên Ki-ốt + trong khảo sát ngoại tuyến
 • Thiết bị ngoại tuyến không giới hạn
 • Chống thư rác
 • Bảo vệ bằng mật khẩu
 • Cài đặt ngày kết thúc khảo sát
 • Giới hạn số lượng phản hồi
 • Số người thu thập không giới hạn
 • Báo cáo và phân tích khảo sát
 • Phản hồi theo thời gian thực
 • Báo cáo tùy chỉnh
 • Báo cáo xu hướng tùy chỉnh
 • Báo cáo bảng chéo
 • Bộ lọc tùy chỉnh
 • Phân tích Turf
 • Phân tích cảm tính
 • In báo cáo
 • Xuất dưới dạng XLS và CSV
 • Xuất dưới dạng SPSS
 • Tải xuống biểu đồ
 • Xem IP của người trả lời
 • Tải báo cáo xuống dưới dạng PDF
 • Tích hợp
 • Tích hợp với Zoho
  • CRM
  • Campaigns
  • SalesIQ
 • Các tích hợp khác
  • MailChimp
  • Google Sheets
  • Thông báo gọi lại URL
  • Tableau
  • Slack
  • Shopify
  • Eventbrite
  • Zendesk
  • Facebook
  • Kho ứng dụng G Suite

Forms

 • Lợi ích cơ bản
 • Forms
  • Dùng thử - 10 biểu mẫu
  • Trả phí - không giới hạn
 • Lượt nộp
  • Dùng thử - 1.000/tháng
  • Trả phí - 200.000/tháng
 • Dung lượng lưu trữ
  • Dùng thử - 200 MB
  • Trả phí - 20 GB
 • Báo cáo không giới hạn
 • Chủ đề mặc định
 • Chủ đề tùy chỉnh
 • Phê duyệt biểu mẫu nhiều cấp
 • Biểu mẫu đáp ứng cho thiết bị di động
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Tính năng riêng tư
 • Mã hóa trường
 • Mã hóa SSL
 • Đánh dấu trường cá nhân
 • Thiết lập biểu mẫu
 • Miền tùy chỉnh trong URL cố định
 • MÃ CAPTCHA
 • Google reCAPTCHA v2
 • Tin nhắn gây chú ý
 • Trang cảm ơn
 • Chuyển hướng đến website
 • Thông báo qua email
 • Lưu và tiếp tục
 • Chỉnh sửa phản hồi
 • Thông báo qua email của người nộp
 • Tập tin đính kèm email
 • Email thông báo cho người dùng bên ngoài
 • Gửi biểu mẫu dưới dạng tập tin đính kèm PDF
 • Xác nhận kép
 • Vùng biểu mẫu
 • Favicon tùy chỉnh
 • Văn bản tiêu đề tùy chỉnh
 • Thiết lập PDF
 • Kết hợp tài liệu
 • Tùy chỉnh thông báo chung/thông báo lỗi
 • Bí danh trường
 • Quản lý nhiệm vụ
 • Quản lý tập tin đính kèm biểu mẫu
 • Chia sẻ biểu mẫu
 • Liên kết công khai
 • Rút ngắn URL
 • Chia sẻ riêng tư
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Tải xuống HTML của biểu mẫu
 • Mã nguồn iFrame
 • Mã QR
 • Chiến dịch email
 • Zoho Campaigns
 • MailChimp
 • Tích hợp
 • Tích hợp với Zoho
  • CRM
  • SalesIQ
  • Desk
  • Campaigns
  • Docs
  • Sign
  • Sheet
  • Projects
  • Recruit
 • Các tích hợp khác
  • G Suite
  • Webhook
  • Salesforce
  • Zapier
  • Microsoft Teams
  • WebMerge
 • Quản lý mục nhập
 • Danh sách mục nhập có thể in
 • Tóm tắt mục nhập có thể in
 • Xuất CSV
 • Xuất PDF
 • Xuất tập tin được bảo vệ bằng mật khẩu
 • Phân công nhiệm vụ
 • Kiểm tra bản ghi
 • Theo dõi
 • Google Adwords (GCLID)
 • Theo dõi UTM
 • Google Analytics - theo dõi mục tiêu
 • Facebook Pixel - theo dõi sự kiện
 • Báo cáo
 • Bộ lọc tùy chỉnh
 • Bộ lọc tự động
 • Hiển thị/Ẩn cột
 • Phê duyệt báo cáo
 • Liên kết chia sẻ công khai
 • Liên kết chia sẻ riêng tư
 • Mã nguồn iFrame
 • Nút HTML/liên kết để nhúng báo cáo
 • Quản lý biểu mẫu
 • Sao chép trường
 • Sao chép biểu mẫu
 • Phân tích biểu mẫu
 • Kiểm tra biểu mẫu
 • Quản lý quyền sở hữu biểu mẫu
 • Tắt biểu mẫu
 • Tích hợp thanh toán
 • Stripe
 • PayPal
 • 2Checkout
 • Razorpay
 • Thanh toán bằng PayPal
 • Authorize.Net
 • Trường biểu mẫu
 • Trường cơ bản (tên, địa chỉ, email, số điện thoại, v.v.)
 • Ngày tháng/Thời gian
 • Trường thả xuống
 • Nút radio
 • Nhiều lựa chọn
 • Ô chọn
 • Lựa chọn theo nhóm
 • Gán giá trị
 • Ngắt trang
 • Định vị địa lý
 • Nhập lựa chọn
 • Ô quyết định
 • Tải lên tập tin
 • Lựa chọn ma trận
 • Thẻ section
 • Trường Zoho CRM
 • Thanh trượt
 • Trường đánh giá
 • Trường mô tả
 • Trường chữ ký
 • Trường công thức
 • ID duy nhất
 • Lựa chọn hình ảnh
 • Các điều khoản và điều kiện
 • Biểu mẫu phụ
 • Công cụ tạo biểu mẫu
 • Trình tạo kéo và thả
 • Biểu mẫu nhiều trang
 • Quy tắc có điều kiện
 • Quy tắc trường
 • Quy tắc biểu mẫu
 • Quy tắc trang

PageSense

 • Phân tích web
 • Mục tiêu
 • Phân tích dạng phễu
 • Bản đồ nhiệt
 • Bản đồ cuộn
 • Bản đồ chú ý
 • Phân tích biểu mẫu
 • Ghi phiên
 • Thử nghiệm A/B
 • Thử nghiệm URL phân tách
 • Tùy biến
 • Thăm dò ý kiến
 • Thông báo theo thời gian thực
 • Pop-up
 • Trình tạo trực quan
 • Nhắm mục tiêu đối tượng
 • Phân đoạn báo cáo
 • Phân tích doanh thu
 • Báo cáo theo thời gian thực
 • Quyền truy cập theo vai trò
 • Tích hợp
 • Plugin Chrome
 • Nhắm mục tiêu URL
 • Thử nghiệm không giới hạn
 • Trang không giới hạn
 • Đăng ký PageSense
 • Người truy cập hàng tháng - 30.000/giấy phép nhân viên
 • Số lượng dự án
  • Dùng thử - 3
  • Trả phí - 25

Backstage

 • Sự kiện miễn phí không giới hạn
 • 1 cổng thông tin
 • Người tham dự không giới hạnTổ chức sự kiện có hơn 10.000 người tham dự? Hãy cùng trao đổi!
 • Ứng dụng di động
  • Ứng dụng Android và iOS dành cho người tổ chức sự kiện
  • Liệt kê sự kiện trong ứng dụng người tham dự - Android và iOS
 • Tích hợp với Zoho
  • Zoho CRM
  • Zoho Flow
  • Zoho PageSense
  • Zoho SalesIQ
 • Các tích hợp khác
  • Eventbrite
  • Google Analytics
 • Cổng thông tin sự kiện
  • Ánh xạ tên miền tùy chỉnh
  • Trang thương hiệu có liệt kê sự kiện
  • Widget lịch bằng HTML
 • Lập kế hoạch sự kiện và lịch trình
  • Trình tạo chương trình đa nhiệm
  • Quản lý diễn giả
  • Xuất và nhập chương trình
 • Trang web sự kiện
  • Thiết kế và tổ chức địa điểm sự kiện
  • Lập bản đồ địa điểm có chỉ đường
  • Gợi ý khách sạn
 • Bán vé sự kiện
  • Điểm danh người tham dự
 • Tiếp thị sự kiện
  • Biểu ngữ tùy chỉnh
  • Mẫu email tùy chỉnh
  • Nội dung chia sẻ qua mạng xã hội tùy biến
 • Phân tích sự kiện
  • Phân tích lưu lượng truy cập trang web
  • Xem danh sách người tham dự
  • Bảng chỉ số sự kiện
 • Sự kiện doanh nghiệp

  Bạn sẽ có 1 sự kiện doanh nghiệp miễn phí cùng với các tính năng được liệt kê bên dưới. Nếu cần nhiều hơn, bạn có thể mua thêm dưới dạng add-on.

 • Cổng thông tin sự kiện
  • Thiết lập webhook
 • Lập kế hoạch sự kiện và lịch trình
  • Sao chép sự kiện
  • Quản lý phiên sự kiện
  • Quản lý tài trợ
  • Hỗ trợ ngày diễn ra sự kiện
  • Xuất và nhập chương trình
 • Trang web sự kiện
  • Tùy chỉnh thương hiệu có chiều sâu
  • Logo và favicon tùy chỉnh
  • Trình tạo trang web đa ngôn ngữ
  • Bổ sung phần website tùy chỉnh
  • Bổ sung trang website tùy chỉnh
  • Tùy chỉnh văn bản website
  • Thư viện ảnh sự kiện
  • Hỗ trợ website đa ngôn ngữ
 • Bán vé sự kiện
  • Bán vé trên Zoho Backstage
  • Hỗ trợ thuế toàn cầu
  • Bán vé ngoại tuyến
  • Đặt mua số lượng lớn
  • Mã ưu đãi mua vé
  • Bán vé tại chỗ
  • Lời nhắc và xác nhận của người tham dự
  • Nhập/xuất dữ liệu người tham dự
 • Tiếp thị sự kiện
  • Trình lên lịch gửi email
 • Tương tác từ người xem
  • Cộng tác thuyết trình
  • Thực hiện thuyết trình
  • Câu hỏi tận dụng ưu thế đám đông
  • Thăm dò ý kiến trực tiếp
  • Phản hồi về phiên
  • Thư viện bài thuyết trình
  • Thông báo
  • Phân tích phiên chi tiết
  • Nhóm chat
 • Dịch vụ giá trị gia tăng
  • Đào tạo tùy biến

Tự động hóa tiếp thị

 • 5.000 khách hàng tiềm năng/giấy phép nhân viên
 • Email hàng loạt
  • Dùng thử - 15.000 email
  • Trả phí (tối đa 100.000 liên hệ) - không giới hạn
  • Trả phí (trên 100.000 liên hệ) - 10 x số lượng liên hệ
 • Người truy cập = 2 * số khách hàng tiềm năng
 • Email tự động không giới hạn
 • Sự kiện và mục tiêu website
 • Theo dõi hành vi trên website
 • Mục tiêu hành trình tùy chỉnh
 • Theo dõi hành trình khách hàng tiềm năng
 • Chấm điểm khách hàng tiềm năng
 • Báo cáo hành trình
 • Tiếp thị qua tin nhắn SMS
 • Trình lập kế hoạch tiếp thị
 • Chiến dịch khảo sát
 • Quảng bá hội thảo trực tuyến
 • Quảng bá sự kiện
 • Tiếp thị thương mại điện tử
 • Điểm tiếp xúc
 • Pop-up thông minh
 • Mục tiêu website đã bỏ lỡ
 • Rời khỏi trang mua hàng
 • Theo dõi ứng dụng web
 • Miền bí danh và lọc IP
 • Báo cáo phân bổ khách hàng tiềm năng
 • Biểu mẫu OnSpot
 • Thẻ khách hàng tiềm năng tùy chỉnh
 • Phân loại khách hàng tiềm năng theo giai đoạn
 • Mẫu hành trình nâng cao thiết kế sẵn
 • Tính ROI
 • Quản lý nhiều sản phẩm
 • Bán chéo và bán thêm sản phẩm
 • Rút ngắn URL với miền tùy chỉnh
 • Liên kết thông minh và liên kết ứng dụng
 • Workflow và hành trình thương mại điện tử
 • Thông báo rời khỏi cửa hàng
 • Chiến dịch chữ ký email

Commerce Mới

Dưới 5 giấy phép nhân viên
 • 0,75% phí giao dịch nếu trên /tháng
 • Các tính năng website
 • Trình tạo website
 • Website đáp ứng
 • Chứng chỉ SSL
 • Lưu trữ miễn phí
 • Blog
 • Băng thông không giới hạn
 • 200 trang chiến dịch bổ sungTrang đích tách biệt với trang sản phẩm
 • Lưu trữ tập tin không giới hạn dung lượng
 • Các tính năng thương mại điện tử
 • Báo cáo doanh số
 • Báo cáo trải nghiệm khách hàng
 • Đề xuất thông minhĐề xuất sản phẩm sử dụng AI của Zoho - Zia
 • Phiếu giảm giá nâng cao
 • 10.000 sản phẩmSố lượng sản phẩm bạn có thể lưu trữ
 • Cổng thông tin khách hàng không giới hạn lưu lượngSố lượng tài khoản khách hàng tối đa
 • Đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hộiKhách hàng có thể đăng nhập vào website của bạn bằng tài khoản Facebook hoặc Google của họ để quản lý đơn hàng và địa chỉ.
 • Trường tùy chỉnhThêm trường tùy chỉnh vào sản phẩm
 • 1 điểm lấy hàng
 • Tính năng tiếp thị
 • Facebook pixel
 • Google Shopping
 • Email nhắc giỏ hàng bị bỏ lại
 • Tính năng mạng xã hộiTự động đăng lên xã hội, blog đã lên lịch
 • Đánh giá & xếp hạng sản phẩm
 • Phân tích phát hiện giả mạo
 • Phân tích lưu lượng truy cập
5 giấy phép nhân viên trở lên
 • 0,5% phí giao dịch nếu trên /tháng
 • Các tính năng website
 • Trình tạo website
 • Website đáp ứng
 • Chứng chỉ SSL
 • Lưu trữ miễn phí
 • Blog
 • Băng thông không giới hạn
 • 500 trang chiến dịch bổ sungTrang đích tách biệt với trang sản phẩm
 • Lưu trữ tập tin không giới hạn dung lượng
 • Các tính năng thương mại điện tử
 • Báo cáo doanh số
 • Báo cáo trải nghiệm khách hàng
 • Đề xuất thông minhĐề xuất sản phẩm sử dụng AI của Zoho - Zia
 • Phiếu giảm giá nâng cao
 • 50.000 sản phẩmSố lượng sản phẩm bạn có thể lưu trữ
 • Cổng thông tin khách hàng không giới hạn lưu lượngSố lượng tài khoản khách hàng tối đa
 • Đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hộiKhách hàng có thể đăng nhập vào website của bạn bằng tài khoản Facebook hoặc Google của họ để quản lý đơn hàng và địa chỉ.
 • Trường tùy chỉnhThêm trường tùy chỉnh vào sản phẩm
 • 50 điểm lấy hàng
 • Mega menu
 • Bộ lọc
 • Tính năng tiếp thị
 • Facebook pixel
 • Google Shopping
 • Email nhắc giỏ hàng bị bỏ lại
 • Tính năng mạng xã hộiTự động đăng lên xã hội, blog đã lên lịch
 • Đánh giá & xếp hạng sản phẩm
 • Phân tích phát hiện giả mạo
 • Phân tích lưu lượng truy cập
 • Các tính năng B2B
 • Bảng giáMức giá riêng cho các khách hàng khác nhau
 • Theo dõi lô hàng qua số sê-ri
 • Các mục tổng hợp

Desk

 • Quản lý yêu cầu
 • Yêu cầu qua email
 • Nhận xét trong yêu cầu
 • Yêu cầu là thư rác
 • Lịch sử yêu cầu
 • Lưu ý về phương án giải quyết yêu cầu
 • Thẻ yêu cầu
 • Theo dõi yêu cầu dựa trên sản phẩm
 • Thêm giải pháp vào Kho kiến thức
 • Người theo dõi
 • Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng
 • Bài viết gợi ý
 • Kết hợp các yêu cầu
 • Tách yêu cầu
 • Sao chép yêu cầu
 • Dòng thời gian của yêu cầu
 • Mục nhập thời gian
 • Phê duyệt
 • Quyền sở hữu nhóm
 • Chia sẻ yêu cầu
 • Gửi dưới dạng email
 • Cộng tác thời gian thực
 • Cập nhật theo thời gian thực trong Danh sách yêu cầu & Chế độ xem chi tiết
 • Số lượng yêu cầu theo thời gian thực ở Chế độ xem có gắn sao
 • Bảng tin nhóm
 • Phát hiện xung đột nhân viên
 • Chat về xung đột nhân viên
 • Tránh trả lời khi có xung đột nhân viên
 • Hiệu suất nhân viên
 • Xem nhanh yêu cầu
 • Trình chỉnh sửa phản hồi có hỗ trợ văn bản phong phú
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Soạn nháp phản hồi
 • Chế độ xem dạng bảng
 • Thuộc tính tìm kiếm
 • Đoạn mã để phản hồi nhanh hơn
 • Mẫu email trong trình chỉnh sửa phản hồi
 • Chế độ làm việc
 • Các phím tắt bàn phím
 • Xem lại trả lời yêu cầu
 • Các kênh hỗ trợ khách hàng
 • Kênh email - 100 email hỗ trợ
 • Trung tâm trợ giúp
 • Biểu mẫu web nâng cao
 • Twitter
 • Facebook
 • Diễn đàn cộng đồng
 • Điện thoại
 • Chat trực tiếp
 • Tự động hoá bộ phận trợ giúp
 • Quy tắc thông báo
 • 30 macro/bộ phận
 • Giám sát - các quy tắc dựa trên thời gian - 30/bộ phận
 • 30 quy tắc workflow/bộ phận
 • Các hàm tùy chỉnh trong workflow
 • Xem trường - bật cập nhật trường cụ thể
 • Quy tắc phân công yêu cầu
 • 30 phân công trực tiếp cho nhân viên và nhóm
 • Phân công yêu cầu theo hình thức luân phiên bằng cách cân bằng lượng công việc - 15/bộ phận
 • Quản lý quy trình nâng cao - blueprint
 • 20 blueprint/bộ phận
 • 100 chuyển tiếp/blueprint
 • 5 chuyển tiếp chung/blueprint
 • 30 trường và thao tác mỗi chuyển tiếp
 • Tăng cấp & SLA về mức trạng thái
 • Hàm tùy chỉnh trong blueprint
 • Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA)
 • 20 SLA mỗi bộ phận
 • Dừng đồng hồ SLA (trạng thái tạm dừng)
 • Tăng nhiều cấp
 • SLA dựa trên khách hàng
 • Quản lý hợp đồng trong SLA
 • Giờ làm việc của bộ phận trợ giúp
 • Giờ làm việc không giới hạn
 • Danh sách ngày nghỉ không giới hạn
 • Tùy chỉnh bộ phận trợ giúp
 • Tuỳ chỉnh mẫu email
 • Tùy chỉnh tab
 • Tùy chỉnh chế độ xem
 • Tùy chỉnh trường biểu mẫu
 • 230 trường tùy chỉnh/mô-đun
 • Trạng thái yêu cầu & nhóm trạng thái tùy chỉnh
 • Quan hệ phụ thuộc trường
 • Nhóm
 • Mẫu yêu cầu
 • Bố cục cụ thể của bộ phận
 • Quy tắc bố cục
 • Quy tắc xác nhận
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Trợ lý trả lời
 • Dự đoán cảm tính
 • Tự động gắn thẻ vào yêu cầu
 • Thông báo bất thường
 • Trợ lý trò chuyện kho kiến thức/ASAP
 • Zia Voice và Skill Builder
 • Làm mới thương hiệu
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
 • Ánh xạ tên miền tùy chỉnh
 • Xác thực từ xa
 • Trung tâm trợ giúp
 • Kho kiến thức riêng cho nhân viên
 • Kho kiến thức công cộng
 • Bảng chỉ số của kho kiến thức
 • Cộng đồng
 • Bảng chỉ số cộng đồng
 • Game hóa cộng đồng
 • Lập phiên bản bài viết
 • Chuyển hướng 301
 • Tiện ích ASAP
 • Bot trả lời trong tiện ích ASAP
 • Chat trực tiếp trong tiện ích ASAP
 • Tích hợp Google Analytics
 • Thư viện giao diện
 • Tùy chỉnh CSS
 • Widget tùy chỉnh
 • Trung tâm trợ giúp đa thương hiệu
 • Tùy chỉnh HTML
 • Nhiều bộ phận
 • Theo dõi hỗ trợ nhiều bộ phận
 • Chế độ xem yêu cầu của mọi bộ phận
 • Chữ ký của bộ phận
 • Xử lý sản phẩm theo từng bộ phận
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý thông tin liên hệ & khách hàng
 • Ghi chú riêng cho liên hệ & khách hàng
 • Chủ sở hữu dành riêng cho liên hệ & khách hàng
 • Thông tin chi tiết về liên hệ & khách hàng
 • Bỏ liên hệ & khách hàng trùng lặp
 • Trường tùy chỉnh liên hệ & khách hàng
 • Hợp nhất liên hệ
 • Hợp nhất khách hàng
 • Theo dõi liên hệ & khách hàng
 • Liên kết người liên hệ với sản phẩm
 • Chế độ xem tùy chỉnh dành cho khách hàng
 • Liên hệ thứ cấp (CC)
 • Hoạt động
 • Nhiệm vụ
 • Sự kiện
 • Cuộc gọi
 • Theo dõi thời gian
 • Theo dõi thủ công thời gian của yêu cầu
 • Tự động theo dõi thời gian của yêu cầu
 • Theo dõi thời gian hoạt động
 • Tùy chọn thanh toán
 • Sản phẩm
 • Theo dõi yêu cầu dựa trên sản phẩm
 • Liên kết sản phẩm với người liên hệ
 • Liên kết sản phẩm với khách hàng
 • Chủ sở hữu dành riêng cho sản phẩm
 • Chế độ xem tùy chỉnh cho sản phẩm
 • Trường tùy chỉnh cho sản phẩm
 • Analytics
 • Báo cáo tiêu chuẩn
 • Báo cáo dựng sẵn
 • Báo cáo tùy chỉnh
 • Bảng chỉ số của kho kiến thức
 • Xuất báo cáo sang định dạng CSV, XLS hoặc PDF
 • Bảng chỉ số tùy chỉnh
 • Bảng chỉ số tổng quan về yêu cầu
 • Bảng chỉ số Headquarters
 • Bảng chỉ số phản hồi, giải pháp & FCR
 • Bảng chỉ số trạng thái yêu cầu
 • Bảng chỉ số mức độ hài lòng của khách hàng
 • Bảng chỉ số cộng đồng
 • Báo cáo và bảng chỉ số của cuộc gọi
 • Bảng chỉ số SLA
 • Tính sẵn sàng của nhân viên qua điện thoại
 • 100 báo cáo theo lịch trình
 • Bảng chỉ số Blueprint
 • Bảng chỉ số ZIA
 • Phân tích tất cả các bộ phận (báo cáo và bảng chỉ số chung)
 • Điện thoại
 • Thông báo cuộc gọi trong sản phẩm
 • Chuyển đổi cuộc gọi thành yêu cầu
 • Trả lời qua web
 • Trả lời qua điện thoại
 • Ghi nhật ký cuộc gọi
 • Chuyển tiếp cuộc gọi
 • Ghi lại cuộc gọi
 • Giữ máy
 • Tắt tiếng cuộc gọi
 • Cấu hình giờ làm việc
 • Quản lý thời gian ngoài giờ làm việc
 • Xử lý hàng chờ cuộc gọi
 • Cuộc gọi đi
 • Quản lý cuộc gọi nhỡ
 • Cấu hình lời chào tùy chỉnh
 • Định tuyến cuộc gọi (tuần tự & đồng thời)
 • Thông điệp khi chờ cuộc gọi
 • Lịch sử người gọi
 • Thư thoại
 • Sự sẵn sàng của nhân viên theo thời gian thực
 • Báo cáo và bảng chỉ số của cuộc gọi
 • Hệ thống tương tác tự động bằng giọng nói (IVR) đa cấp
 • Nhân viên & các quyền
 • 50 hồ sơ
 • 250 vai trò
 • Kiểm soát truy cập cấp trường
 • Chia sẻ dữ liệu
 • Tích hợp
 • Tích hợp với Zoho
  • CRM
  • Analytics
  • Assist
  • BugTracker
  • Cliq
  • SalesIQ
  • Books/Invoice
  • PageSense
  • Zoho PhoneBridge dành cho Trung tâm cuộc gọi
 • Các tích hợp khác
  • G Suite
  • Atlassian Jira
  • Slack
  • Salesforce
  • Zapier
  • Office 365
  • MS Teams
 • Kho ứng dụng Zoho dành cho Zoho Desk
 • Tiện ích mở rộng công cộng
 • Tiện ích mở rộng riêng
 • Ứng dụng di động
 • Ứng dụng Zoho Desk
 • Ứng dụng Radar cho Zoho Desk
 • Quản trị dữ liệu
 • Xuất dữ liệu
 • Nhập dữ liệu
 • Lịch sử nhập
 • Di chuyển dữ liệu
 • Di chuyển từ bộ phận trợ giúp khác

Assist

 • 6 phiên đồng thời cho mỗi kỹ thuật viên
 • Truy nhập không giám sát
 • Số máy tính - 5/tổ chức và 1/giấy phép nhân viên
 • Phân nhóm máy tính
 • Quyền nhóm
 • Triển khai
 • Wake on LAN
 • Tùy chọn nguồn từ xa
 • Tổ chức
 • Vai trò tổ chức
 • Bộ phận
 • Làm mới thương hiệu
 • Mẫu email tùy chỉnh
 • Cấu hình email
 • Báo cáo nâng cao
 • Widget khách hàng
 • Bảo mật và tuân thủ
 • Bảo mật truyền tải TLS 1.2 với mã hóa AES-256-bit
 • Thời gian chờ phiên không hoạt động
 • Trình xem nhật ký hành động
 • Xác nhận phiên
 • Tích hợp/ API
 • Tích hợp với Zoho
  • Desk
  • SalesIQ
  • API của Assist
 • Các tích hợp khác
  • Zendesk*
  • ServiceNow*
  • Freshdesk
  • Jira
  • Đã nhập Google Contacts
 • Phiên từ xa
 • Chat tức thì
 • Ứng dụng dành cho máy tính
 • Tương thích UAC
 • Chia sẻ bộ nhớ tạm
 • Tắt xem màn hình từ xa
 • Chuyển tập tin
 • Điều hướng nhiều màn hình
 • Gửi Ctrl+Alt+Del
 • Khởi động lại và kết nối lại
 • Chuyển phiên
 • Lên lịch phiên
 • Trao đổi màn hình
 • Ghi chú phiên
 • Chat thoại và chat video
 • Quản lý liên hệ
 • Chú thích
 • In từ xa
 • Ghi phiên
 • Dung lượng bổ sung để ghi phiên
 • Kiểm tra phiên
 • Chia sẻ màn hình
 • Nền tảng được hỗ trợ
  • Windows
  • Mac
  • Linux
  • Chrome OS
  • Raspberry Pi
 • Ứng dụng di động
  • iOS
  • Android
* Các tích hợp chỉ có sẵn cho các tài khoản có tại trung tâm dữ liệu Hoa Kỳ và EU.

Lens Mới

 • Tổ chức
 • Bộ phận
 • Vai trò tổ chức
 • Làm mới thương hiệu
 • Mẫu email tùy chỉnh
 • Cấu hình email
 • Phân tích chuyên sâu
 • Trình quản lý tập tin
 • Nhập danh bạ CRM/Google
 • Bảo mật và tuân thủ
 • Bảo mật truyền tải TLS 1.2 với mã hóa AES-256-bit
 • Thời gian chờ phiên không hoạt động
 • Trình xem nhật ký hành động
 • Xác nhận phiên
 • Ẩn danh dữ liệu
 • Tích hợp
 • Tích hợp với Zoho
  • Zoho Desk
  • Zoho Calendar
 • API
  • Bộ công cụ phát triển phần mềm di động
 • Hỗ trợ từ xa
 • Chú thích AR
 • Dừng phát qua camera
 • VoIP
 • Phiên nhiều người tham gia
 • Thu nhỏ/Phóng to
 • Ghi chú phiên
 • Mời qua tin nhắn SMS
 • Ảnh chụp nhanh trực tiếp
 • Hỗ trợ kính thông minh
 • Ghi phiên
 • 4 phiên đồng thời/ giấy phép nhân viên

Mail

 • Dung lượng lưu trữ 50 GB/giấy phép nhân viên
 • Tập tin đính kèm lớn - lên đến 1GB
 • Lưu trữ email cho nhiều miền
 • Bí danh tên miền
 • Định tuyến email
 • Chia sẻ email và thư mục
 • Streams - công cụ cộng tác
 • Truy cập ngoại tuyến
 • Thu hồi email
 • eWidget và không gian nhà phát triển
 • Nhiệm vụ, ghi chú và dấu trang
 • Truy cập IMAP/POP trong ứng dụng email
 • Exchange Activesync
 • Ứng dụng di động cho iOS và Android
 • Lưu trữ và eDiscovery
 • Khôi phục và sao lưu email
 • Gắn nhãn trắng
 • S-MIME
 • Calendar
 • Lịch dùng chung
 • Lịch nhóm
 • Lên lịch cuộc hẹn
 • Đồng bộ lịch
 • Lịch trên thiết bị di động
 • Đặt trước tài nguyên

Cliq

 • Tin nhắn
 • Trò chuyện 1-1 và trò chuyện nhóm không giới hạn
 • Tin nhắn có thể tìm kiếm không giới hạn
 • Trò chuyện 1-1 và trò chuyện nhóm với người dùng bên ngoài
 • Thông tin chung
 • Dung lượng lưu trữ tập tin 100 GB/giấy phép nhân viên
 • Thư mục tổ chức hợp nhất nâng cao
 • Lời nhắc
 • Sự kiện Zia
 • Tích hợp
 • Tích hợp với Zoho
  • Calendar
  • People
 • Các tích hợp khác
  • Office 365
  • 100 tiện ích mở rộng/tổ chức
 • Cửa sổ chat
 • @đề cập và #gắn thẻ
 • Gắn sao tin nhắn quan trọng
 • Xem trước liên kết
 • Tin nhắn đã ghim
 • In bản ghi chat
 • Kênh
 • Kênh tổ chức & cá nhân
 • Kênh nhóm & đa nhóm
 • 5 kênh bên ngoài/giấy phép nhân viên
 • Quyền đối với kênh
 • Kênh thông báo
 • Vai trò tùy chỉnh
 • Kênh lưu trữ
 • 5.000 tổ chức, nhóm và người tham dự cá nhân cho mỗi kênh
 • 500 người tham dự bên ngoài cho mỗi kênh
 • Phương tiện truyền thông trực tiếp
 • Gọi video & thoại 1-1
 • Chia sẻ màn hình 1-1
 • PrimeTime - Bắt tay + Hội nghị & Chia sẻ màn hình
 • Công cụ nội bộ nền tảng
 • 1.000 lệnh bắt đầu bằng dấu gạch chéo/tổ chức
 • 1.000 thao tác tin nhắn/tổ chức
 • 250 bot/tổ chức
 • 1.000 chức năng/tổ chức
 • 100 trình lên lịch/tổ chức
 • 100 cơ sở dữ liệu/tổ chức
 • 10.000 bản ghi cơ sở dữ liệu/cơ sở dữ liệu/tổ chức
 • Bảo mật và quyền riêng tư
 • Mã hóa dữ liệu cả trong quá trình truyền và trên thiết bị lưu trữ
 • Đồng thuận
 • Chat bí mật
 • Tùy chọn của người dùng
 • Thông báo trên màn hình
 • Thông tin cá nhân
 • Phương tiện truyền thông và liên kết
 • Giao diện
 • Thông báo qua email & âm thanh
 • Bảng điều khiển quản trị
 • Vai trò người dùng
 • Trường người dùng
 • IP được phép
 • Chính sách tổ chức
 • Quản lý trên thiết bị di động của doanh nghiệp
 • Cấu hình mô-đun
 • Một giao diện cho toàn bộ tổ chức
 • Miền tùy chỉnh
 • Email tùy chỉnh

Projects

 • Tính năng chính
 • Thẻ
 • Bảng tin dự án
 • Quản lý nhiệm vụ
 • Chia sẻ tài liệu
 • Nhập từ MS Project
 • Lịch & diễn đàn
 • Tích hợp Google Apps
 • Trạng thái tùy chỉnh dự án
 • Trạng thái tùy chỉnh nhiệm vụ
 • Nhiệm vụ con
 • Thời lượng nhiệm vụ (giờ/ngày)
 • Lời nhắc
 • Sơ đồ gantt dòng thời gian dự án
 • Quan hệ phụ thuộc nhiệm vụ - giữa các dự án
 • Bố cục nhiệm vụ - tạo
 • Đồng bộ hóa Google Tasks
 • Theo dõi thời gian
 • Xuất dự án
 • Chế độ xem tùy chỉnh
 • Nhiệm vụ định kỳ
 • Phê duyệt bảng chấm công
 • Hạn chế nhật ký thời gian
 • Blueprint cho nhiệm vụ
 • Chatbot sử dụng AI được hỗ trợ bởi Zia
 • Ngân sách dự án
 • Giờ làm việc dự kiến
 • Giờ làm việc
 • Cuối tuần & ngày nghỉ
 • Dự án nghiêm ngặt
 • Tóm tắt nhiệm vụ
 • Đường găng
 • Đường cơ sở
 • Bố cục dự án
 • 155 trường tùy chỉnh dự án
 • 220 trường tùy chỉnh nhiệm vụ
 • 120 trường tùy chỉnh vấn đề
 • Hồ sơ và vai trò tùy chỉnh
 • Miền tùy chỉnh
 • Nhóm
 • Lợi ích cơ bản
 • Số lượng dự án không giới hạn
 • Người dùng của khách hàng - 5/giấy phép nhân viên
 • Dung lượng lưu trữ 100 GB
 • 20 mẫu dự án
 • Trang & chat (tất cả dự án)
 • Biểu đồ/Báo cáo
 • Sơ đồ Gantt niên biểu - có thể chỉnh sửa đối với các dự án
 • Sơ đồ Gantt cột mốc - có thể chỉnh sửa đối với các dự án
 • Biểu đồ sử dụng tài nguyên - đối với các dự án
 • Báo cáo vấn đề/nhiệm vụ nâng cao
 • IssueTracker
 • Nhập vấn đề
 • Thêm sự cố qua email
 • Xuất sự cố
 • Thông báo
 • Quy tắc công việc
 • Biểu mẫu Web-to-case
 • Liên kết vấn đề
 • Trường tùy chỉnh
 • Cài đặt email
 • SLA
 • Webhook
 • Mẫu email vấn đề tùy chỉnh
 • Tích hợp
 • Tích hợp với Zoho
  • CRM
  • Meeting
  • Invoice
  • Books
  • People
  • Analytics
  • Desk
 • Các tích hợp khác
  • Zapier
  • Dropbox
  • GitHub
  • Bitbucket

Sprints

 • Số lượng dự án không giới hạn
 • Dung lượng 100GB
 • Trạng thái tùy chỉnh
 • Loại mục tùy chỉnh
 • Ưu tiên tùy chỉnh
 • Vai trò và hồ sơ tùy chỉnh
 • Nhóm người dùng tùy chỉnh
 • Sprint song song
 • Epic
 • Bảng chấm công
 • Cuộc họp
 • Webhook
 • Quản lý bản phát hành
 • Mẫu dự án tùy chỉnh
 • Giới hạn WIP
 • Chế độ xem tùy chỉnh
 • Bố cục và trường tùy chỉnh
 • Tích hợp với Zoho
  • Desk
  • Projects
 • Các tích hợp khác
  • Github
  • Bitbucket
  • Gitlab
  • Zapier
  • Jenkins

Connect

Tính năng gói Enterprise của mạng nội bộ Connect được tích hợp vào Zoho One. Mạng bên ngoài cần được mua riêng.

 • Bài đăng & bảng tin
 • Thích, nhận xét, chia sẻ, đính kèm, tạo hashtag & @đề cập
 • Thăm dò ý kiến
 • Sự kiện
 • Thông báo
 • Câu hỏi
 • Tường của công ty
 • Bài đăng riêng tư
 • Kênh
 • Tạo kênh
 • Kênh riêng tư không giới hạn
 • Diễn đàn
 • Tạo diễn đàn
 • Danh mục diễn dàn
 • Ứng dụng tùy chỉnh
 • Tạo ứng dụng tùy chỉnh
 • Trình tạo ứng dụng tùy chỉnh
 • Biểu mẫu trực tuyến có thể dùng ngay
 • Ứng dụng tùy chỉnh cấp công ty không giới hạn
 • Ứng dụng tùy chỉnh cấp nhóm
 • Quyền đối với ứng dụng tùy chỉnh
 • Tập tin
 • Tạo & chỉnh sửa tài liệu
 • Dung lượng lưu trữ tập tin trực tuyến
  • Tối đa 50 nhân viên - 100 GB
  • Trên 50 nhân viên - 2 GB cho mỗi giấy phép nhân viên bổ sung
 • Tải lên tập tin từ máy tính
 • Tải lên tập tin từ đám mây
 • Sổ tay hướng dẫn
 • Tạo sổ tay hướng dẫn
 • Sổ tay hướng dẫn cấp công ty
 • Sổ tay hướng dẫn cấp nhóm
 • Quyền đối với sổ tay hướng dẫn
 • Nhiệm vụ
 • Tạo nhiệm vụ
 • Bảng không giới hạn
 • Quyền đối với bảng
 • Mẫu bảng
 • Người dùng máy khách
 • 5 người dùng máy khách/giấy phép
 • Nhóm
 • Số lượng nhóm không giới hạn
 • Nhóm công khai
 • Nhóm riêng tư
 • Nhiều quản trị viên nhóm
 • Phân tích nhóm
 • Kênh dành cho nhóm
 • Quyền cấp nhóm
 • Kiểm duyệt cấp nhóm
 • Sự kiện
 • Tạo sự kiện
 • Sự kiện công ty
 • Sự kiện nhóm
 • Chế độ xem lịch
 • Thông báo
 • Thông báo theo thời gian thực dành cho ứng dụng di động
 • Thông báo qua email
 • Cài đặt thông báo
 • Tùy chọn thông báo của nhóm
 • Email tùy chỉnh dành cho thông báo
 • Thư mục công ty
 • Hồ sơ người dùng
 • Theo dõi mọi người
 • Cuộc gọi thoại 1:1
 • Cuộc gọi video 1:1
 • Chat tức thì
 • Đề xuất dành cho người dùng
 • Cài đặt dành cho quản trị viên
 • Thêm logo & favicon tùy chỉnh
 • CSS tùy chỉnh
 • Kiểm duyệt cấp mạng
 • Quyền cấp mạng
 • Quản lý nhóm
 • Nhiều quản trị viên mạng
 • Quản lý ứng dụng ở cấp mạng
 • Analytics
 • Chính sách
 • Xuất dữ liệu
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
 • Tích hợp với ứng dụng bên thứ ba

Learn Mới

 • Không gian không giới hạn
 • Sổ tay hướng dẫn không giới hạn
 • Khóa học không giới hạn
 • Dung lượng lưu trữ 5 GB/nhân viên
 • Sổ tay kiến thức phong phú
 • Chia sẻ sổ tay hướng dẫn ra bên ngoài có mật khẩu bảo vệ
 • Lưu bài viết dưới dạng bản nháp trước khi công bố
 • Xuất bài viết ra PDF
 • Mẫu bài viết
 • Lịch sử phiên bản
 • Soạn khóa học sử dụng văn bản, video, tài liệu, bài học và bài kiểm tra
 • Miền tùy chỉnh
 • Cài đặt điều hướng khóa học
 • Bài tập và bài kiểm tra mô tả
 • Công cụ tính giờ kiểm tra và thời hạn khóa học
 • Điểm đạt và số lần làm bài kiểm tra
 • Thêm giáo viên, thiết lập các bài học nhỏ giọt và cho phép thảo luận về bài học
 • Sao chép khóa học
 • Báo cáo khóa học chi tiết
 • Dòng thời gian hoạt động
 • Tìm kiếm phổ quát
 • Mã hóa trên thiết bị lưu trữ

TeamInbox Mới

 • Cộng tác
 • Thảo luận nội bộ qua bình luận
 • Chia sẻ bản nháp email
 • Quản lý email
 • Chỉ định chủ sở hữu chuỗi
 • Theo dõi chuỗi
 • Báo lại chuỗi
 • Lưu trữ chuỗi
 • Nhóm
 • 5 hộp thư chia sẻ
 • Chữ ký nhóm
 • Thẻ nhóm
 • Mẫu phản hồi
 • Các quy tắc
 • Vai trò và quyền người dùng
 • 25 địa chỉ người gửi chia sẻ
 • Danh bạ
 • Liên hệ phân theo nhóm
 • Cá nhân
 • 1 hộp thư cá nhân cho mỗi người dùng
 • Địa chỉ người gửi cá nhân
 • Thẻ cá nhân
 • Quy tắc cá nhân
 • Mẫu phản hồi cá nhân
 • Chữ ký cá nhân
 • Công cụ quản trị
 • Nhật ký hoạt động
 • Cài đặt tỷ lệ gửi thành công
 • Analytics
 • Chế độ xem chuỗi
 • Được gán cho tôi
 • Được gán cho người khác
 • Tôi theo dõi
 • Đã gửi
 • Thùng rác
 • Đã tạm ẩn
 • Được chia sẻ với tôi
 • Bản nháp
 • Thư rác

WorkDrive

 • Giới hạn tải lên tập tin 50 GB
 • Dung lượng lưu trữ
  • Tối đa 10 nhân viên - 5 TB/tổ chức
  • Trên 10 nhân viên - 500 GB/dung lượng lưu trữ chia sẻ bổ sung cho giấy phép nhân viên
 • Trình chỉnh sửa tài liệu tích hợp
 • Writer
 • Sheet
 • Show
 • Cộng tác nội bộ
 • Thư mục nhóm
 • Kiểm soát truy cập chi tiết
 • Chia sẻ cấp thư mục con
 • Xem trước hơn 160 định dạng tập tin
 • Tìm kiếm nội dung phổ quát
 • Khóa tập tin
 • Nhận xét tập tin
 • Tạo phiên bản tập tin không giới hạn
 • Thông báo chưa đọc và thông báo toàn bộ
 • Theo dõi cập nhậtMới
 • Nhómmới
 • Cộng tác bên ngoài
 • Chia sẻ tập tin ra bên ngoài
 • Người dùng máy khách (mua ngoại tuyến)Mới
 • Liên kết được bảo vệ bằng mật khẩu có thời hạn
 • Kiểm soát quyền truy cập tập tin từ bên ngoài
 • Liên kết tải xuống tùy chỉnh
 • Tạo mã nhúng
 • Add-on và ứng dụng
 • WorkDrive TrueSync Beta
 • WorkDrive Genie cho WindowsBetaMới
 • WorkDrive Sync
 • Ứng dụng di động
 • Add-on Microsoft
 • Add-on Gmail
 • Tổ chức dữ liệuMới
 • Nhãn
 • Mẫu dữ liệu
 • Mẫu
 • Quản trị và bảo mật dữ liệu
 • Xóa từ xaMới
 • Quyền điều khiển của quản trị viên
 • Miền tùy chỉnhMới
 • Kiểm soát chia sẻ bên ngoài
 • Chuyển quyền sở hữu tập tin
 • Quản lý và hiển thị toàn bộ nội dung
 • Khôi phục tập tin
 • Quản lý thiết bịMới
 • Mã hóa 256 bit trên thiết bị lưu trữ
 • Mã hóa TLS, SSL và PFS trong quá trình chuyển
 • Phân tích và báo cáo nâng cao
 • Số liệu thống kê truy cập tập tin
 • Dòng thời gian hoạt động của tập tin
 • Bảng điều khiển cho quản trị viênMới
 • Tạo và xuất báo cáo hoạt động tùy chỉnhMới
 • Dòng thời gian hoạt động của Thư mục nhómMới
 • Tích hợpMới
 • Tích hợp với Zoho
  • Zoho Flow
 • Các tích hợp khác
  • Zapier

Sign

 • Mã xác thực người ký
  • Email
  • SMS
  • Tùy chỉnh ngoại tuyến
 • Tài liệu không giới hạnKhông bao gồm các tài liệu được gửi bằng tính năng gửi hàng loạt, SignForms, API, tự động hóa khối lượng lớn, chức năng tùy chỉnh và các tích hợp nâng cao trên cả ứng dụng Zoho và ứng dụng bên thứ ba.
 • Quy trình ký tên
 • Thao tác người phê duyệt
 • Tài liệu đính kèm của người ký
 • Lời nhắc và thông báo
 • Tính năng nâng cao
 • Tín dụng tự động hóa - 10/người dùng/tháng, với giới hạn tối đa 500/tổ chức/tháng
 • Gửi hàng loạt*Mỗi tài liệu sẽ cần sử dụng tín dụng tự động hóa.
 • SignForms*Mỗi phản hồi sẽ cần sử dụng tín dụng tự động hóa.
 • Mẫu
 • Ký trực tiếp
 • Làm mới thương hiệu
 • Pháp lý
 • In, ký và tải lên để ký tên trực tiếp
 • Ký tên bằng USB Token cho dịch vụ DSC (Chứng thực chữ ký số)Hiện chỉ được cung cấp qua ứng dụng USB Signer của Zoho Sign cho Microsoft Windows.Mới
 • Chữ ký điện tử đủ điều kiện (QES) - Uanataca Mới
 • Ký tên qua nhà cung cấp dịch vụ DSC bên thứ ba - eMudhraMới
 • Dấu thời gian tài liệu đáng tin cậy Mới
 • Dấu thời gian chuỗi khối thông tinHiện đang có ở phiên bản BETA và có sẵn mà không tính thêm phí. Có thể tính phí bổ sung khi phát hành đầy đủ.
 • Biên bản kiểm tra và chứng nhận hoàn thành
 • Báo cáo
 • Khả năng sử dụng
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữHiện hỗ trợ 12 ngôn ngữ: tiếng Trung (giản thể), tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, Tiếng ý, tiếng Nhật, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha và tiếng Thụy Điển.
 • Cấu hình bí danh email của tổ chức
 • Chuyển hướng người nhận
 • Quản lý tài liệu và thư mục
 • Chia sẻ mẫu và tài liệuMới
 • Sao lưu đám mây tự động
 • Hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên
  • Web
  • Điện thoại
  • Email
 • Ứng dụng di động
  • iOS
  • Hệ điều hành trên iPad
  • Android
 • Ứng dụng máy tính
  • Hệ điều hành Mac
  • Windows
 • Tích hợp
 • Nhập & xuất tài liệu
  • Google Drive
  • Dropbox
  • OneDrive
  • Box
  • Zoho Docs
  • Zoho Workdrive
 • Các tích hợp của Zoho (Mỗi yêu cầu chữ ký tài liệu được đưa ra qua tính năng tự động hóa sẽ cần sử dụng tín dụng tự động hóa)
  • CRM
  • Desk
  • Workerly
  • Books
  • Invoice
  • Inventory
  • Mail
  • Qntrl
  • Creator
  • Recruit
  • People
  • Forms
  • Writer
  • Flow
  • Deluge
 • Các tích hợp khác
  • G Suite
  • Gmail
  • Office 365
  • Integromat
  • Zapier
  • Formstack Documents (trước đây là WebMerge)
  • Microsoft Teams
  • Outlook
 • Webhook
 • API
 • SDK Mới
  • iOS
  • Android
  • PHP

Vault

 • Mở tài khoản trái phép để truy cập khẩn cấp
 • Quản lý mật khẩu & lưu trữ
 • Mã hóa AES-256
 • Lưu trữ mật khẩu không giới hạn
 • Đính kèm các tập tin và tài liệu không giới hạnKích thước tập tin tối đa - 2 MB
 • Truy cập từ máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng
 • Nhóm mật khẩu
 • Chia sẻ mật khẩu
 • Quyền truy cập chi tiết và dựa trên vai trò để xem/chỉnh sửa/quản lý mật khẩu
 • Chia sẻ ngăn
 • Tự động thay đổi mật khẩu của trang web
 • Đăng nhập một lần cho các ứng dụng đám mây
 • Thông báo sự kiện về mật khẩu
 • Cảnh báo và thông báo truy xuất, hết hạn, thay đổi quyền sở hữu mật khẩu, v.v.
 • Kiểm tra & báo cáo
 • Bản ghi đầy đủ tất cả các hoạt động quản lý mật khẩu
 • Báo cáo đánh giá mật khẩu
 • Ghi nhật ký tất cả truy cập vào mật khẩu
 • Báo cáo truy cập mật khẩu trực quan
 • Xuất báo cáo dưới dạng PDF
 • Sao lưu, khôi phục sau sự cố & tính khả dụng cao
 • Sao lưu dữ liệu theo lịch trình (email)
 • Sao lưu điện toán đám mây
 • Truy cập mật khẩu liền mạch
 • Truy cập ngoại tuyến
 • Công cụ & tiện ích
 • Nhập mật khẩu
 • Xuất mật khẩu
 • Đăng nhập với một cú nhấp chuột vào các trang web
 • Công cụ tạo mật khẩu
 • Lịch sử mật khẩu
 • Quản lý mật khẩu cá nhân
 • Ứng dụng di động
 • Tiện ích mở rộng của trình duyệt
 • Chính sách & tuân thủ về mật khẩu
 • Chính sách mật khẩu được tích hợp sẵn với các độ mạnh khác nhau
 • Cấp phép để tạo chính sách mật khẩu tùy chỉnh
 • Thực thi sử dụng chính sách mật khẩu theo tiêu chuẩn
 • Truy cập quy trình kiểm soát
 • Cơ chế yêu cầu-phát hành mật khẩu
 • Truy cập bị hạn chế thời gian vào mật khẩu
 • Cảnh báo tức thì về các sự kiện mật khẩu
 • Tích hợp bộ phận trợ giúp

Meeting

 • 1 chủ tọa/giấy phép nhân viên
 • 100 người tham gia cuộc họp/chủ tọa
 • Dung lượng lưu trữ - 25 bản ghi/chủ tọa
 • 100 người tham dự hội thảo trực tuyến
 • Tính năng cộng tác
 • Chia sẻ màn hình/ứng dụng
 • Yêu cầu điều khiển từ xa
 • Âm thanh máy tính/VoIP
 • Chia sẻ webcam
 • Số điện thoại quốc tế
 • Dựa trên trình duyệt (không cần tải xuống)
 • Tính năng họp trực tuyến
 • Lên lịch họp
 • Họp tức thì
 • RSVP
 • Thêm vào lịch
 • Cài đặt lời nhắc
 • Nhúng widget họp
 • Lên lịch và đăng ký hội thảo qua web
 • Tùy chỉnh biểu mẫu đăng ký
 • Nhúng widget đăng ký
 • Kiểm duyệt lượt đăng ký
 • Thêm người đồng tổ chức
 • Tạo thăm dò ý kiến trước phiên họp
 • Xem và xuất báo cáo đăng ký
 • Tương tác với người tham dự hội thảo qua web và các tính năng trong phiên
 • Tạo các cuộc thăm dò tức thì
 • Thăm dò ý kiến
 • HỎI&ĐÁP
 • Phát biểu
 • Phát thông báo
 • Cho phép người tham dự trao đổi
 • Trao quyền thuyết trình
 • Đăng phân tích hội thảo trực tuyến
 • Phân tích chuyên sâu
 • Xuất báo cáo
 • Quyền kiểm soát của người kiểm duyệt
 • Tắt tiếng/bật tiếng những người tham gia cuộc họp
 • Xóa người tham gia cuộc họp
 • Khóa cuộc họp
 • Ghi lại và lưu trữ
 • Ghi lại cuộc họp
 • Ghi lại hội thảo trực tuyến
 • Dung lượng lưu trữ trực tuyến
 • Xem và chia sẻ bản ghi
 • Quản lý tổ chức
 • Hợp tác thương hiệu
 • Cài đặt cấp tổ chức
 • Thiết lập email tự động
 • Bảo mật và tuân thủ
 • Bảo mật truyền tải TLS 1.2 với mã hóa AES-256-bit
 • Đồng ý cho bật video
 • Ứng dụng và tiện ích mở rộng
 • Ứng dụng trên máy tính (Windows và Mac)
 • Ứng dụng di động iOS
 • Ứng dụng di động Android
 • Tiện ích mở rộng Firefox
 • Tiện ích mở rộng Google Chrome
 • Tích hợp
 • Zoho CRM
 • Zoho Projects
 • Zoho Connect
 • Zoho Calendar
 • Zoho Campaigns
 • Zoho Bookings

Books

 • Tính năng chính
 • Hóa đơn - 25.000 mỗi năm
 • Hóa đơn/Chi phí
 • Dự toán
 • Theo dõi thời gian/Dự án
 • Theo dõi chi tiêu
 • Cổng thông tin dành cho khách hàng
 • Hàng tồn kho cơ bản
 • Hàng tồn kho nâng cao
 • Báo cáo tài chính
 • Kế toán
 • Lập ngân sách
 • Tích hợp và đối chiếu tài khoản ngân hàng trực tiếp
 • Nhập sao kê dưới dạng PDF
 • Quy trình công việc - 10 quy tắc mỗi mô-đun
 • Sao kê tín dụng
 • Tờ khai hải quan
 • Tín dụng nhà cung cấp
 • Đơn đặt hàng
 • Lệnh bán hàng
 • Phê duyệt mua hàng
 • Nhiều loại tiền tệ
 • Đa ngôn ngữ
 • Thẻ báo cáo
 • Bảng giá
 • Vai trò người dùng định sẵn
 • Vai trò người dùng tùy chỉnh
 • Hàm tùy chỉnh
 • Trường tùy chỉnh
 • 100 chế độ xem tùy chỉnh
 • Danh bạ
 • Miền tùy chỉnh
 • Tự động hóa
 • Hóa đơn định kỳ
 • Chi phí định kỳ
 • Thanh toán định kỳ
 • Lời nhắc thanh toán
 • Nhập dữ liệu tự động từ hóa đơn
 • Kê khai GST
 • GSTR-1
 • GSTR-3B
 • GSTR-4
 • Tích hợp
 • Tích hợp với Zoho
  • CRM
  • Inventory
  • Expense
  • Subscriptions
  • Projects
  • Analytics
 • Các tích hợp khác
  • Twilio

Invoice

 • Khách hàng không giới hạn
 • Email không có thương hiệu
 • Miền tùy chỉnh
 • Tính năng chính
 • Hóa đơn
 • Dự toán
 • Theo dõi thời gian
 • Theo dõi chi tiêu
 • Sao kê tín dụng
 • Thanh toán trực tuyến
 • Nhiều loại tiền tệ
 • Đa ngôn ngữ
 • Báo cáo linh hoạt
 • Theo dõi thanh toán
 • Mẫu hóa đơn tùy chỉnh
 • Cổng thông tin khách hàng
 • Thư gửi qua bưu điệnBạn có thể mua tín dụng thư gửi qua bưu điện và gửi giao dịch qua đường bưu điện.
 • Tự động hóa
 • Hóa đơn định kỳ
 • Lời nhắc thanh toán
 • Chi phí định kỳ
 • Tích hợp
 • Tích hợp với Zoho
  • Tích hợp Zoho CRM
 • Các tích hợp khác
  • API mạnh mẽ
  • Cổng thanh toán trực tuyến
  • Tích hợp G Suite
  • Tích hợp Twilio
 • Bảo mật
 • Mã hóa SSL

Subscriptions

 • 5.000 khách hàng
 • 10 workflow/mô-đun
 • Tính năng chính
 • Thanh toán định kỳ
 • Quản lý đăng ký
 • Tự động hóa gói đăng ký
 • Theo dõi số liệu
 • Hỗ trợ nhiều loại tiền tệ
 • Số liệu đăng ký
 • Đa ngôn ngữ
 • Cổng thông tin khách hàng
 • Đăng nhập một lần vào cổng thông tin khách hàng
 • Tạo thương hiệu miền
 • Nút tùy chỉnh
 • Tab trên web
 • Trình lên lịch tùy chỉnh
 • API Rest & Webhook
 • Hơn 40 báo cáo nâng cao
 • Thanh toán
 • Trang thanh toán được lưu trữ
 • Hối thúc thanh toán tự động
 • Nhiều cổng thanh toán
 • Thanh toán ngoại tuyến
 • Lời nhắc thanh toán
 • Tùy chỉnh
 • Mẫu
 • Thông báo qua email
 • Người dùng và vai trò
 • Lời nhắc
 • Kiểm tra
 • Sao lưu dữ liệu
 • Bảo mật
 • Tuân thủ PCI
 • Cổng thanh toán
 • Stripe
 • RazorPay
 • PayTabs
 • Wepay
 • Forte
 • Authorize.net
 • 2Checkout
 • Paypal
 • PayTM
 • Gocardless
 • ICICI Bank(Eazypay)
 • Marcado Pago
 • Tích hợp
 • Tích hợp với Zoho
  • Zoho CRM
  • Zoho Books
  • Zoho Inventory
  • Zoho Mail
  • Zoho Cliq
  • Zoho Analytics
  • Zoho Flow
  • Zoho Creator
  • Zoho Desk
  • Zoho Workdrive
 • Các tích hợp khác
  • Slack
  • Zendesk
  • GSuite
  • Office 365
  • WordPress
  • Zapier
  • Avalara
  • Evernote
  • Google Drive
  • Dropbox
  • Box
  • OneDrive
 • Ứng dụng di động
 • iOS
 • Android

Expense

 • Biên nhận và chi phí
 • Quét tự động biên nhận không giới hạn
 • Lưu trữ biên nhận không giới hạn
 • Địa chỉ email chuyển tiếp biên nhận
 • Tải biên nhận lên hàng loạt
 • Tải lên ngoại tuyến (ứng dụng dành cho thiết bị di động)
 • Chi phí bằng nhiều loại tiền tệ
 • Chuyển đổi tỷ giá hối đoái tự động
 • Chi phí đi lại
 • Theo dõi quãng đường qua GPS
 • Tự động hóa trợ cấp chi dùng hàng ngày
 • Chi phí cần thanh toán
 • Lời nhắc chi phí tự động
 • Ủy quyền chi phí
 • Theo dõi khách hàng/dự án
 • Theo dõi thuế
 • Chuyến đi Beta
 • Các yêu cầu đi lại
 • Phê duyệt trước khi đi
 • Quản lý lộ trình
 • Đánh dấu lộ trình cá nhân
 • Chính sách đi lại
 • Tự động hóa tạm ứng/trợ cấp đi lại
 • Quản lý hồ sơ khách du lịch
 • Quản lý tài liệu lữ hành
 • Quản lý bộ phận lữ hành của công ty
 • Phân bổ nhân viên lữ hành
 • Chia sẻ tùy chọn vé ngoại tuyến
 • Phê duyệt chi phí vé
 • Quản lý du lịch
 • Phân tích PNR trên GDS
 • Đánh dấu có mặt trên HRMS
 • Tự động hóa
 • Phê duyệt nâng cao
 • Quy tắc workflow không giới hạn
  • Cảnh báo (thông báo qua email/trong ứng dụng)
  • Webhook
  • Cập nhật trường
  • 100 chức năng tùy chỉnh
 • Tự động hóa báo cáo chi phí
 • Thông báo SMS (Ấn Độ)
 • Ngân sách
 • Quản lý ngân sách
  • Hàng tháng
  • Hàng quý
  • Nửa năm
  • Hàng năm
 • Báo cáo Ngân sách so với Chi tiêu thực tế
 • Tùy chỉnh
 • Tùy chỉnh biểu mẫu cơ bản
 • Trường bổ sung
  • Chi phí
  • Báo cáo
  • Thanh toán nâng cao
  • Người dùng
  • Chuyến đi
 • Trường tra cứuBeta
 • Quyền truy cập trường bổ sung
 • Vai trò người dùng của khách hàng
 • Chế độ xem tùy chỉnh
 • Bố cục trang
  • Chi phí
  • Chuyến đi
 • Nút tùy chỉnhbeta
 • Liên kết tùy chỉnhbeta
 • Danh sách liên quanbeta
 • 25 mô-đun tùy chỉnhbeta
 • 100 trình lên lịch tùy chỉnhbeta
 • Tab trên web
 • Thẻ
 • Nguồn cấp thẻ thương mại (Amex, MasterCard và Visa)
 • Kết nối thẻ cá nhân
 • Tải lên sao kê tài khoản thẻ
 • Quản lý thẻ công ty
 • Tự động khớp
 • Gắn cờ chi phí cá nhân trên thẻ công ty
 • Bảng chỉ số chi tiêu thẻ cho quản trị viên
 • Bảng chỉ số đối chiếu thẻ công ty
 • Lời nhắc tự động
 • Báo cáo chi phí
 • Báo cáo chi phí không giới hạn
 • Ứng trước tiền mặt
 • Phân công chuyến đi beta
 • Phân bổ chi phí
 • Loại báo cáobeta
 • Tự động hóa báo cáo chi phí
 • Lời nhắc gửi báo cáo
 • Tự động gửi báo cáo chi phí
 • Báo cáo chi phí dưới dạng PDF
 • Tải xuống dưới dạng Excel/CSV
 • Kiểm tra và Tuân thủ
 • Sao lưu dữ liệu và biên nhận
 • Sao lưu theo lịch
 • Báo cáo biên bản kiểm tra cơ bản
 • Báo cáo biên bản kiểm tra nâng cao
 • Quản lý dữ liệu PII
 • Tuân thủ quy định về thuế
 • Tỷ giá hối đoái tùy chỉnh
 • Đạo luật Sunshine (chỉ có ở Hoa Kỳ)
 • Mức chi phí theo quãng đường
 • Mức trợ cấp chi dùng hàng ngày
 • GDPR
 • SOC 2 Loại 2
 • ISO 27001
 • ISO 9001
 • Quản trị dữ liệu
 • Sao lưu dữ liệu và biên nhận
 • Sao lưu theo lịch
 • Xuất báo cáo tùy chỉnh
 • Xuất tập tin sao kê ngân hàng
 • Vai trò người dùng mặc định
  • Người gửi
  • Người phê duyệt
  • Quản trị viên
 • Vai trò người dùng tùy chỉnh
 • Cộng tác
 • Chú thích
 • Thông báo trong ứng dụng
 • Phân bổ
 • Khách hàng
 • Dự án
 • Mã cước phí
 • Thẻ
 • Người tham dự
 • Trung tâm chi phí
 • Địa điểm
 • Mã tùy chỉnh
 • Quyền kiểm soát
 • Chính sách không giới hạn
 • Quy tắc chi phí tùy chỉnh
 • Quy tắc tùy chỉnh không giới hạn
 • Quy tắc chặn
 • Phát hiện trùng lặp
 • Phát hiện gian lậnbeta
 • Thu thập biên nhận bản cứng
 • Thanh toán/Quyết toán
 • Tiền gửi trực tiếp (Hoa Kỳ, Canada và Ấn Độ)
 • Xuất tập tin sao kê ngân hàng
 • Đồng bộ tập tin quyết toán với bất kỳ phần mềm ERP/bảng lương nào
 • Thông báo quyết toán tự động
 • Bồi hoàn thủ công
 • Hoạt động kinh doanh/tài chính
 • Xuất báo cáo tùy chỉnh
 • Quản lý nhiều vị trí
 • Nhiều loại tiền cơ sở
 • Cấu hình tùy chỉnh
 • Tích hợp
 • Tích hợp với Zoho
  • CRM
  • Invoice
  • People
  • Cliq
  • Projects
  • Analyticsbeta
 • Kế toán và ERP
  • Zoho Books
  • QuickBooks Online
  • QuickBooks Desktop (chỉ có ở Hoa Kỳ và Canada)
  • Xero
  • Sage One (sắp ra mắt)
  • Oracle
  • SAP
  • NetSuite
  • Microsoft Dynamics
 • Bồi hoàn trực tuyến
  • Forte (Hoa Kỳ và Canada)
  • ICICI Bank (Ấn Độ)
 • Du lịch
  • Sabre GetTherebeta
  • Itilite
 • Ứng dụng gọi xe
  • Uber
  • Lyft
  • OLA
 • Các tích hợp khác
  • G Suite
  • Office 365
  • Slack
  • Amazon business
 • Nguồn cấp trực tiếp
  • Visa
  • Amex
  • Mastercard
 • Bộ lưu trữ đám mây
  • Zoho Docs
  • Google Drive
  • Dropbox
  • Box
  • OneDrive
  • Evernote
 • Bảo mật
 • Mã hóa SSL
 • Quyền truy cập dựa trên vai trò
 • Phê duyệt
 • Phê duyệt đơn giản
 • Phê duyệt theo cấu trúc phân cấp
 • Phê duyệt theo xếp loại
 • Phê duyệt theo chức danh
 • Phê duyệt theo dự án
 • Phê duyệt đặc biệt
 • Người phê duyệt theo tình huống
 • Quy trình phê duyệt tùy chỉnh
 • Ủy quyền phê duyệt
 • Phê duyệt/từ chối tự động
 • Lời nhắc quá hạn
 • Đồng bộ hệ thống phân cấp phê duyệt từ HRMS

Inventory

 • Tính năng chính
 • 30.000 đơn đặt hàng ngoại tuyến
 • 30.000 đơn đặt hàng trực tuyến
 • 60.000 lượt lập hóa đơn
 • 30.000 lượt thanh toán
 • Kho hàng
  • Dùng thử - 2
  • Gói trả phí - 10
 • 120.000 phiếu đóng gói
 • 3.000 nhãn vận chuyển
 • Đơn hàng tồn đọng
 • Giao hàng bỏ qua khâu vận chuyển
 • Các mục tổng hợp
 • Báo cáo hàng tồn kho
 • Nhiều loại tiền tệ
 • Đa ngôn ngữ
 • Theo dõi mặt hàng
 • Số sê-ri
 • Số lô hàng
 • Theo dõi vận chuyển
 • Tích hợp
 • Tích hợp với Zoho
  • Zoho Books
  • Zoho CRM
 • Các tích hợp khác
  • EDI
  • Thương mại điện tử
  • Tích hợp nhiều bộ lưu trữ
  • Vận chuyển
  • Cổng thanh toán
  • G Suite
 • Tự động hóa
 • Cảnh báo qua email - 10 quy tắc/mô-đun
 • Webhook - 10 quy tắc/mô-đun
 • Cập nhật trường - 10 quy tắc/mô-đun
 • Chức năng tùy chỉnh - 10 quy tắc/mô-đun

Checkout

 • Trang thanh toán không giới hạn
 • Nhận thanh toán không giới hạn
 • Thanh toán một lần và thanh toán định kỳ
 • Được tích hợp với Razorpay
 • Phân tích thanh toán
 • Thông báo qua email
 • Thử lại thanh toán tự động
 • Mã hóa SSL
 • Tích hợp MailChimp
 • Tích hợp Zoho Campaigns
 • Xây dựng thương hiệu riêng

Payroll

Chỉ có Payroll phiên bản Ấn Độ được đưa vào Zoho One.

 • Tính năng chính
 • Tính toán tiền lương và thuế tự động
 • Thành phần pháp định tùy chỉnh (PF, PT, LWF, ESI)
 • Mẫu lương
 • Các thành phần thu nhập và khấu trừ tùy chỉnh
 • Lương linh hoạt
 • Xử lý dữ liệu việc làm trước đây
 • Quyết toán đầy đủ và cuối cùng
 • Trợ cấp và phúc lợi
 • Bảng thang thuế, phiếu lương trực tuyến
 • Gửi tiền lương trực tiếp qua Ngân hàng ICICI
 • Mẫu 16 được ký điện tử
 • Báo cáo thuế đã định dạng trước
 • Báo cáo bảng lương chi tiết
 • Cổng thông tin tự phục vụ dành cho nhân viên
 • Khoản vay của nhân viên
 • Ứng dụng di động cho nhân viên
 • Android
 • iOS
 • Tính năng quản trị
 • Khai báo CNTT trực tuyến
 • Thu thập bằng chứng trực tuyến
 • Nộp yêu cầu bồi hoàn trực tuyến
 • Quy trình công việc được xác định trước
  • Phê duyệt sửa đổi lương
  • Bằng chứng thẩm định đầu tư
  • Xác nhận bồi hoàn
 • Vai trò và quyền của người dùng dựa trên mô-đun
 • Cảnh báo và lời nhắc tùy biến
 • Tùy chỉnh dữ liệu thông qua các trường tùy chỉnh
 • Tích hợp
 • Tích hợp với Zoho
  • Zoho Books
  • Zoho People
 • Các tích hợp khác
  • ICICI Bank

People

 • Quản trị viên không giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu nhân viên
 • Cơ sở dữ liệu nhân viên
 • Quản lý nhiều tổ chức
 • Quản lý tài liệu
 • Nhập môn
 • Đào tạo nhập môn cho ứng viên
 • Quản lý thư mời nhận việc
 • Đào tạo nhập môn cho nhân viên
 • Quản lý thời gian nghỉ phép
 • Tùy chỉnh chính sách nghỉ phép
 • Theo dõi thời gian nghỉ phép
 • Quản lý nghỉ bù
 • Theo dõi ngày lễ
 • Điểm danh
 • Theo dõi chấm công
 • Tích hợp sinh trắc học
 • Theo dõi vị trí địa lý & IP
 • Phê duyệt sự có mặt
 • Theo dõi làm thêm giờ
 • Lập lịch ca làm việc
 • Bảng chấm công
 • Ánh xạ dự án, công việc và khách hàng
 • Lên lịch công việc
 • Theo dõi thời gian
 • Quản lý bảng chấm công
 • Trình lập lịch bảng chấm công
 • Tích hợp lập hóa đơn và thanh toán
 • Báo cáo
 • Báo cáo (dựa trên mô-đun)
 • Tích hợp Zoho Analytics - 100 báo cáo
 • Dung lượng lưu trữ
 • 10 GB
 • Quản lý hiệu suất
 • KRA
 • Mục tiêu
 • Phản hồi 360 độ
 • Năng lực
 • Bộ kỹ năng
 • Đánh giá hiệu suất
 • Tự đánh giá
 • Đánh giá nhiều cấp
 • Hệ thống quản lý học tập
 • Bảng chỉ số học viên
 • Tự học
 • Học tập kết hợp
 • Tạo khóa học có mục tiêu
 • Hội nghị truyền hình
 • Quản lý khóa học
 • Phản hồi về khóa học
 • Diễn đàn thảo luận
 • Quản lý trường hợp
 • Danh mục trường hợp
 • Nhân viên phụ trách trường hợp
 • Theo dõi SLA
 • Tùy chỉnh
 • 100 biểu mẫu
 • Dịch vụ và biểu mẫu tùy chỉnh
 • URL miền tùy chỉnh
 • Tự động hóa
 • Phê duyệt nhiều cấp
 • Danh sách kiểm tra & nhiệm vụ trong workflow
 • Thông báo thư trong workflow
 • Webhook
 • Cấu hình mẫu
 • Hàm tùy chỉnh
 • Blueprint

Recruit

 • Tính năng
 • Quản lý ứng viên
 • Quản lý hồ sơ xin việc
 • Phân tích báo cáo nâng cao
 • Đánh giá
 • Quản lý cổng thông tin
 • Lên lịch phỏng vấn
 • Tự động hóa tuyển dụng
 • 750 công việc hoạt động
 • Quản lý yêu cầu công việc
 • Trang tuyển dụng
 • Trang tuyển dụng miễn phí
 • Trang truyển dụng có trả phí
 • Đăng trên mạng xã hội
 • Công cụ tăng nguồn ứng viên
 • Công việc trên Google Search
 • Quản lý ứng viên
 • Phân tích sơ yếu lý lịch không giới hạn
 • Sàng lọc
 • Gửi đến nhà quản lý tuyển dụng
 • Biểu mẫu đánh giá ứng viên
 • Biểu mẫu phản hồi phỏng vấn
 • Công cụ trích xuất CV - 250/ngày
 • Phân tích Outlook không giới hạn
 • Resume Inbox
 • Resume Inbox tùy chỉnh
 • Tìm kiếm trên Indeed
 • Nhập từ Indeed
 • Biểu mẫu web
 • Biểu mẫu cho ứng viên
 • Quy tắc phân công
 • Quy tắc trả lời tự động
 • Tìm kiếm
 • Tìm kiếm đơn giản
 • Tìm kiếm từ khóa với công cụ tìm kiếm Boolean
 • Tìm kiếm ngữ nghĩa
 • Tìm kiếm bên trong tập tin đính kèm của ứng viên
 • Tìm kiếm mã bưu chính
 • Gắn thẻ không giới hạn
 • Giao tiếp
 • Email hàng loạt - 750/ngày
 • Mẫu email không giới hạn
 • 50 địa chỉ “Từ” tùy chỉnh
 • Dropbox BCC
 • 3 công cụ trả lời tự động
 • Hủy đăng ký liên kết
 • Thư viện tài liệu
 • Chia sẻ thư mục
 • Đính kèm tài liệu
 • Tạo phiên bản tập tin
 • Xem xét
 • Analytics
 • Báo cáo tiêu chuẩn
 • Báo cáo tùy chỉnh
 • Lên lịch báo cáo
 • Bảng chỉ số tiêu chuẩn
 • Bảng chỉ số tùy chỉnh
 • Tùy chỉnh sản phẩm
 • Tùy chỉnh logo
 • Đổi tên tab
 • 300 trường tùy chỉnh/mô-đun
 • 2 trường riêng
 • 20 liên kết tùy chỉnh
 • Tab trên web
 • 10 nhóm tab
 • Mô-đun tùy chỉnh
 • Chế độ xem tùy chỉnh
 • Cập nhật hàng loạt
 • Nút & chức năng tùy chỉnh
 • Quản lý workflow
 • 50 quy tắc tùy chỉnh workflow/mô-đun
 • Thông báo workflow - 300/giấy phép nhân viên, tối đa 10.000
 • Các nhiệm vụ trong workflow
 • Quy tắc phân công
 • Webhook
 • Cập nhật trường
 • Thao tác theo thời gian
 • Blueprint
 • Tích hợp trang tuyển dụng
 • Cổng thông tin dành cho ứng viên
 • 200 lời mời hàng loạt ứng viên
 • 10 website tuyển dụng
 • Quản lý cổng thông tin
 • Miền mặc định
 • Miền phụ
 • Cổng thông tin dành cho nhà cung cấp
 • 10 giấy phép cổng thông tin miễn phí
 • Quản trị bảo mật
 • 25 hồ sơ tùy chỉnh
 • 250 phân cấp tổ chức
 • Phân cấp báo cáo
 • Bảo mật cấp trường
 • 20 quy tắc chia sẻ dữ liệu
 • 50 nhóm
 • Quản lý khu vực
 • Mạng xã hội
 • Nộp đơn qua LinkedIn
 • Đăng cơ hội việc làm trên Twitter
 • Đăng cơ hội việc làm trên Facebook
 • Tích hợp
 • Tích hợp với Zoho
  • Kho ứng dụng
  • Mail
  • CRM
  • Docs
  • Campaigns
  • Forms
  • Workerly
  • Analytics
  • PhoneBridge
  • People
 • Các tích hợp khác
  • Cổng SMS
  • Plug-in cho Microsoft
  • Zapier
  • Slack
  • Mail chimp
  • Checkr
 • Tiện ích
 • Calendar
 • Đồng bộ với Google Calendar
 • Lên lịch sự kiện
 • Macro
 • Ghi chú
 • Nhiệm vụ, sự kiện, nhật ký cuộc gọi
 • Nhiều loại tiền tệ
 • Dung lượng lưu trữ tập tin
 • Dung lượng lưu trữ miễn phí 3 GB/tổ chức
 • Dung lượng lưu trữ bổ sung miễn phí/tổ chức khi mua một người dùng mới - 1 GB
 • Quản trị dữ liệu
 • Lưu trữ dữ liệu không giới hạn (tất cả mô-đun)
 • Lưu trữ dữ liệu không giới hạn (mỗi mô-đun)
 • 30.000 dữ liệu nhập (mỗi gói)
 • Xuất dữ liệu mô-đun
 • 2 lần sao lưu dữ liệu miễn phí hàng tháng
 • Xóa dữ liệu trùng lặp
 • 30.000 cuộc gọi API tối đa/ngày
 • 10.000 cuộc gọi API tối thiểu/ngày
 • 1.000 API cho mỗi giấy phép nhân viên
 • 200 cuộc gọi hàm tùy chỉnh cho mỗi nhà tuyển dụng

* Recruit phiên bản Công ty dịch vụ nhân sự có sẵn dưới dạng add-on. Tìm hiểu thêm

Hợp đồng

 • Tạo và soạn thảo tài liệu
 • Trình soạn thảo tài liệu tích hợp
 • Tập hợp tài liệu
 • Trường điền vào
 • Nhập hợp đồng
 • Số lượng hợp đồng - Không giới hạn
 • Chia sẻ và cộng tác
 • Chia sẻ hợp đồng
 • Chỉnh sửa cộng tác
 • Nhận xét theo ngữ cảnh
 • Theo dõi thay đổi
 • Phê duyệt hợp đồng
 • Phê duyệt song song
 • Phê duyệt theo thứ tự
 • Nhận xét theo ngữ cảnh
 • Ủy quyền phê duyệt
 • Số lượng workflow phê duyệt - Không giới hạn
 • Đàm phán và đánh giá bên đối tác
 • Đàm phán trực tuyến
 • Chỉnh sửa cộng tác giữa các bên đối tác
 • Nhận xét theo ngữ cảnh
 • Theo dõi thay đổi
 • So sánh thay đổi qua phiên bản hợp đồng trước
 • Chi tiết lịch sử đàm phán
 • Hợp thức hóa
 • Chữ ký điện tử
 • Quy trình ký tên
 • Lời nhắc và thông báo
 • Tái ký và gia hạn
 • Tái ký hợp đồng
 • Gia hạn hợp đồng
 • Tạo thư tái ký & thư gia hạn
 • Tùy chỉnh mẫu thư tái ký & gia hạn
 • Thông báo tái ký
 • Tích hợp
 • Tích hợp Zoho CRM
 • Quản lý nghĩa vụ
 • Theo dõi nghĩa vụ hợp đồng
 • Lời nhắc về nghĩa vụ
 • Nghĩa vụ định kỳ
 • Sửa đổi
 • Sửa đổi hợp đồng
 • Tạo thư sửa đổi
 • Tùy chỉnh mẫu thư sửa đổi
 • Chấm dứt
 • Chấm dứt hợp đồng
 • Tính toán lợi nhuận/thua lỗ
 • Tùy chỉnh mẫu thư chấm dứt hợp đồng
 • Tạo phiên bản & lịch sử hoạt động
 • Phiên bản tài liệu
 • Bảng tin hoạt động hợp đồng
 • Các bên đối tác
 • Thêm/Quản lý thông tin bên đối tác
 • Số đối tác - Không giới hạn
 • Cấu hình & tùy chỉnh
 • Thư viện điều khoản
 • 14 mẫu loại hợp đồng định sẵn
 • Cấu hình loại hợp đồng & Trình tạo mẫu
 • Tùy chỉnh danh sách chọn
 • Tùy chọn thông báo qua email
 • Báo cáo & phân tích
 • Báo cáo tiêu chuẩn
 • Bảng chỉ số phân tích
 • Xem lịch & lịch biểu/lời nhắc hợp đồng
 • Bảo mật & quyền riêng tư về dữ liệu
 • Nhật ký kiểm tra của quản trị viên
 • Nhật ký truy cập của người dùng
 • Nhật ký tải xuống
 • Bảng tin hoạt động của người dùng
 • Bảo vệ dữ liệu của bên đối tác

Creator

 • Gói Essentials
 • Ứng dụng không giới hạn
 • Thiết kế ứng dụng cho web, điện thoại di động và máy tính bảng
 • Trình tạo biểu mẫu
 • Trình tạo báo cáo
 • Chia sẻ
 • Giao diện và bố cục
 • Ứng dụng Zoho Creator dành cho iOS/Android
 • Thu thập và quản trị dữ liệu
 • Trường cơ bản
 • Trường nâng cao
 • Trường AI
  • Với ít hơn 10 giấy phép nhân viên - 30 trường dự đoán
  • Với 10 hoặc hơn 10 giấy phép nhân viên - 100 trường dự đoán
  • Các trường AI khác không giới hạn
 • Dung lượng lưu trữ tập tin
  • Với ít hơn 10 giấy phép nhân viên - 5 GB/giấy phép nhân viên
  • Với 10 hoặc hơn 10 giấy phép nhân viên - 25 GB/giấy phép nhân viên
 • Bản ghi
  • Với ít hơn 10 giấy phép nhân viên - 50.000 bản ghi/giấy phép nhân viên
  • Với 10 hoặc hơn 10 giấy phép nhân viên - 250.000 bản ghi/giấy phép nhân viên
 • Trình tạo lược đồ
 • Ghi lại nhận xét
 • Truy cập ngoại tuyến trên ứng dụng di động
 • Widget
 • Thông báo và lịch trình
 • Thông báo qua email
  • Với ít hơn 10 giấy phép nhân viên - 500/giấy phép nhân viên/ngày
  • Với 10 hoặc hơn 10 giấy phép nhân viên - 2.500/giấy phép nhân viên/ngày
 • Lịch trình
  • Với ít hơn 10 giấy phép nhân viên - 600/giấy phép nhân viên/tháng
  • Với 10 hoặc hơn 10 giấy phép nhân viên - 3.000/giấy phép nhân viên/tháng
 • SMS
 • Thông báo theo thời gian thực
 • Trình tạo workflow
 • Quy tắc workflow và hành động
 • Phê duyệt tích hợp sẵn
 • Lập trình Deluge
  • Với ít hơn 10 giấy phép nhân viên - 10.000 câu lệnh
  • Với 10 hoặc hơn 10 giấy phép nhân viên - 50.000 câu lệnh
 • Chức năng đám mây
  • Với ít hơn 10 giấy phép nhân viên - 200 cuộc gọi/giấy phép nhân viên/ngày (tối đa 20.000 cuộc gọi/ngày)
  • Với 10 hoặc hơn 10 giấy phép nhân viên - 500 cuộc gọi/giấy phép nhân viên/ngày (tối đa 50.000 cuộc gọi/ngày)
 • Tính năng cấp tổ chức
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
 • Sao lưu thủ công
 • Biên bản kiểm tra
 • Bộ quyền truy cập
  • Với ít hơn 10 giấy phép nhân viên - 50 bộ quyền/ứng dụng
  • Với 10 hoặc hơn 10 giấy phép nhân viên - 250 bộ quyền/ứng dụng
 • Vai trò
  • Với ít hơn 10 giấy phép nhân viên - 200 vai trò/ứng dụng
  • Với 10 hoặc hơn 10 giấy phép nhân viên - 1.000 vai trò/ứng dụng
 • Sandbox dành cho nhà phát triển
 • Sao lưu theo lịch
 • Hạn chế miền truy cập
 • Email người gửi
  • Với ít hơn 10 giấy phép nhân viên - 100 email người gửi
  • Với 10 hoặc hơn 10 giấy phép nhân viên - 500 email người gửi
 • Xác thực miền truy cập
  • Với ít hơn 10 giấy phép nhân viên - 5 tên miền
  • Với 10 hoặc hơn 10 giấy phép nhân viên - 25 tên miền
 • Tùy chỉnh cho thiết bị iOS/Android
 • Giao diện ứng dụng
 • Điều hướng tùy chỉnh
 • Bố cục tùy chỉnh
 • Hành động và cử chỉ được điều khiển bởi cảm ứng tùy chỉnh
 • Hỗ trợ tính năng gốc
 • Tính năng cấp khách hàng
 • Liên kết tĩnh/được nhúng vào website
  • Với ít hơn 10 giấy phép nhân viên - 50 liên kết tĩnh/được nhúng vào website
  • Với 10 hoặc hơn 10 giấy phép nhân viên - 250 liên kết tĩnh/được nhúng vào website
 • Cổng thanh toán
 • Các tích hợp tùy chỉnh
 • Cuộc gọi bên ngoài
  • Với ít hơn 10 giấy phép nhân viên - 500 cuộc gọi/giấy phép nhân viên/ngày
  • Với 10 hoặc hơn 10 giấy phép nhân viên - 2.500 cuộc gọi/giấy phép nhân viên/ngày
 • API nhà phát triển
  • Với ít hơn 10 giấy phép nhân viên - 1.000/giấy phép nhân viên/ngày
  • Với 10 hoặc hơn 10 giấy phép nhân viên - 5.000 giấy phép nhân viên/ngày
 • Các tích hợp dựng sẵn
 • Tích hợp với Zoho
  • Docs
  • Books
  • Chat
  • Connect
  • CRM
  • Desk
  • Invoice
  • Recruit
  • Báo cáo
  • Subscriptions
 • Các tích hợp khác
  • PayPal
  • Box
  • Dropbox
  • Google Drive
  • OneDrive
  • Wordpress
  • iCal Feed
  • Intuit Quickbooks
  • Salesforce
  • Google Calendar
 • Các tính năng bổ sung dành cho tổ chức có hơn 10 giấy phép nhân viên
 • Cổng thông tin khách hàng
 • 3 người dùng cổng thông tin
 • Xác thực SAML cho các đăng nhập qua cổng thông tin
 • Miền tùy chỉnh cho cổng thông tin
 • 250 bộ quyền truy cập cổng thông tin khách hàng/ứng dụng
 • Tải về và công bố các ứng dụng di động được làm mới thương hiệu

Analytics

 • Gói Essentials
 • 5 triệu bản ghi/hàng + thêm 100.000/nhân viên (Tối đa 50 triệu hàng)
 • Báo cáo & bảng chỉ số không giới hạn
 • Không gian làm việc không giới hạn
 • Bảng truy vấn không giới hạn
 • Công cụ tính công thức
 • Ask Zia
 • 100 cảnh báo dữ liệu
 • Ảnh chụp nhanh dữ liệu
 • Nhật ký truy cập
 • Nhật ký hoạt động
 • Ứng dụng di động
 • Cộng tác
 • Đặt ở chế độ công khai
 • Hiển thị trên màn hình lớn
 • Trình chiếu
 • Nhóm
 • Quản trị viên không gian làm việc
 • Quản trị viên tổ chức
 • Liên kết riêng
 • Lịch trình
 • Nhập không giới hạn
 • 100 email
 • Sao lưu
 • Khả năng mở rộng
 • API REST để tích hợp
 • 100.000 đơn vị API/ngày
 • Làm mới logo thương hiệu
 • Hỗ trợ chat trực tiếp
 • Trình kết nối
 • Tích hợp với Zoho
  • Zoho CRM
  • Zoho Projects
  • Zoho BugTracker
  • Zoho Finance
  • Zoho Desk
  • Zoho Campaigns
  • Zoho Survey
  • Zoho Creator
  • Zoho Recruit
  • Zoho People
  • ME ServiceDesk Plus
  • ME SupportCenter Plus
 • Các tích hợp khác
  • Ổ đĩa điện toán đám mây
  • Tập tin & bảng tin
  • Cơ sở dữ liệu tương quan
  • Cơ sở dữ liệu điện toán đám mây
  • Nhập từ email
  • Salesforce CRM
  • Microsoft Dynamics CRM
  • HubSpot CRM
  • Stripe
  • Teamwork Projects
  • QuickBooks
  • Xero
  • Teamwork Desk
  • MailChimp
  • SurveyMonkey
  • SurveyGizmo
  • Facebook
  • Twitter
  • Bing Ads
  • YouTube
  • Google Ads
  • Google Analysis
  • Zendesk

DataPrep Mới

 • Gói Essentials
 • 5 triệu hàng được xử lý mỗi tháng + thêm 100.000/nhân viên
 • Nguồn dữ liệu đã lên lịch không giới hạn số lượng
 • Số lượng đích dữ liệu đã lên lịch không giới hạn
 • 6 tháng lưu giữ dữ liệu dành để kiểm tra
 • Nguồn dữ liệu
 • Tập tin: CSV, TSV, JSON, XLSX
 • URL
 • Máy chủ FTP
 • Cơ sở dữ liệu cục bộ
 • Cơ sở dữ liệu điện toán đám mây
 • Dịch vụ lưu trữ đám mây: Google Drive, Dropbox, OneDrive, v.v.
 • Tích hợp
 • Tích hợp với Zoho
  • Zoho CRM Beta
  • Zoho Analytics
 • Lập mô hình dữ liệu
 • Lập mô hình dữ liệu tự động
 • Phát hiện giá trị ngoại lệ và bất thường
 • Phân tích mẫu
 • Lập hồ sơ dữ liệu
 • Loại dữ liệu tùy chỉnh
 • Biến đổi và kết hợp dữ liệu
 • Chắp nối và kết hợp
 • Phân tích chất lượng dữ liệu
 • Công cụ tính công thức
 • Loại bỏ trùng lặp dữ liệu
 • Pivot
 • Unpivot
 • Điền vào ô trống
 • Tìm kiếm toàn văn bản
 • Đề xuất thông minh
 • Luồng xử lý dữ liệu
 • Làm giàu dữ liệu dựa trên AI
 • Phân tích cảm tính
 • Phát hiện ngôn ngữ
 • Trích xuất từ khóa
 • Làm giàu dữ liệu dựa trên AI
 • Tập tin: CSV, TSV, JSON, XLSX, XML, v.v.
 • Dịch vụ lưu trữ đám mây: Google Drive, Dropbox, OneDrive, v.v.
 • Cơ sở dữ liệu điện toán đám mây
 • Zoho Analytics
 • So khớp với mục tiêu
 • Kiểm tra và xếp lịch
 • Quy trình dữ liệu tự động
 • Giám sát hoạt động đồng bộ dữ liệu
 • Lịch sử hoạt động
 • Chia sẻ & Cộng tác
 • Kiểm soát quyền truy cập theo vai trò
 • Nhóm người dùng
 • Quản trị viên tổ chức
 • Quản trị viên không gian làm việc
 • Khóa dữ liệu không cho chia sẻ
 • Danh mục dữ liệu
 • Đánh dấu dữ liệu là sẵn sàng để sử dụng
 • Thẻ
 • Tìm kiếm trên toàn hệ thống với sự hỗ trợ của Zia

Flow

 • Giới hạn
 • 50 luồng/tổ chức
 • 3.000 nhiệm vụ/tổ chức/tháng và 1.000 nhiệm vụ/nhân viên/tháng
 • Tần suất thăm dò ý kiến - 5 phút
 • Lịch sử - 90 ngày
 • Tính năng
 • Ứng dụng cơ bản
 • Ứng dụng cao cấp
 • Logic & tiện ích
 • Hàm tùy chỉnh
 • Kiểm tra & gỡ lỗi
Kinh doanh - CRM [[SDLENTIREF[gt]]][[SDLENTITIREF[gt]]]
Số lượng nhân viên
 • Zoho One
  • Zoho Directory
 • Kinh doanh
  • CRM
  • Sites
  • Bookings
 • Tiếp thị
  • Campaigns
  • Survey
  • PageSense
  • Backstage
  • Tự động hóa tiếp thị
 • Hỗ trợ
  • Assist
 • Hiệu suất
  • Mail
  • Cliq
  • Projects
  • Connect
  • Tìm hiểu
  • WorkDrive
  • Sign
  • Meeting
 • Nhân sự
  • Recruit
 • Quy trình kinh doanh
  • Creator
  • Analytics
  • DataPrep
  • Flow

Giới hạn tính năng Zoho Directory

Tính năngMô tảGiới hạn
Tự động hóa tài liệu1000 tín dụng miễn phí mặc định/tổ chức/tháng + 50 tín dụng miễn phí/giấy phép nhân viên/tháng tín dụng
Xem tất cả tính năng

CRM giới hạn tính năng

Tính năngMô tảGiới hạn
Dung lượng lưu trữ dữ liệu 1 - 200 người dùng - 10 GB (khoảng 5 triệu bản ghi) + 50 MB/nhân viên Hơn 200 người dùng - 15 GB (khoảng 7,5 triệu bản ghi) + 50 MB/nhân viên GB
Dung lượng lưu trữ tập tin1 GB/tổ chức và 1 GB/giấy phép nhân viên GB
Chức năng200.000 tín dụng/ngày/tổ chức (500/giấy phép người dùng) hoặc 20.000 tín dụng + (số giấy phép người dùng x 500), tùy theo mức nào thấp hơn tín dụng
Báo cáo theo lịch20 trình lên lịch/giấy phép nhân viên hoặc 100 trình lên lịch/ngày, tùy theo mức nào thấp hơn trình lên lịch
Xem tất cả tính năng

Giới hạn tính năng Sites

Tính năngMô tảGiới hạn
Số lượng siteTối đa 50 nhân viên - 1 site/10 giấy phép nhân viênHơn 50 nhân viên - 5 site site
Cổng thông tin thành viên Tối đa 10 nhân viên - 2 cổng thông tin thành viên mỗi site Hơn 10 nhân viên - 100 cổng thông tin thành viên mỗi site cổng thông tin thành viên
Xem tất cả tính năng

Giới hạn tính năng Bookings

Tính năngMô tảGiới hạn
Không gian làm việc3 không gian làm việc/tổ chức và 1 không gian làm việc cho mỗi giấy phép nhân viên thứ 10 không gian làm việc
Lịch tài nguyên 10/tổ chức và 2/giấy phép nhân viên lịch tài nguyên
Xem tất cả tính năng

Giới hạn tính năng Campaigns

Tính năngMô tảGiới hạn
Liên hệTrả phí - 5.000/giấy phép nhân viên liên hệ
Đăng chiến dịch 1 tài khoản/mạng xã hội/giấy phép nhân viên tài khoản
Xem tất cả tính năng

Giới hạn tính năng Survey

Tính năngMô tảGiới hạn
Phản hồi Tối đa 3 người dùng (gói hàng tháng): 7,000/thángtừ người dùng thứ 4 (gói hàng tháng): 1,000/giấy phép người dùng/tháng Gói hàng năm: Phản hồi không giới hạn
Xem tất cả tính năng

Giới hạn tính năng Pagesense

Tính năngMô tảGiới hạn
Người truy cập hàng tháng30.000/giấy phép nhân viên người truy cập
Xem tất cả tính năng

Giới hạn tính năng Backstage

Tính năngMô tảGiới hạn
Sự kiện doanh nghiệp1 sự kiện doanh nghiệp1 sự kiện doanh nghiệp
Xem tất cả tính năng

Giới hạn tính năng Marketing Automation

Tính năngMô tảGiới hạn
Khách hàng tiềm năng5.000 khách hàng tiềm năng/giấy phép nhân viên khách hàng tiềm năng
Xem tất cả tính năng

Giới hạn tính năng Assist

Tính năngMô tảGiới hạn
Số máy tính5/tổ chức và 1/giấy phép nhân viên máy tính
Xem tất cả tính năng

Giới hạn tính năng Mail

Tính năngMô tảGiới hạn
Dung lượng lưu trữ50 GB dung lượng lưu trữ/giấy phép nhân viên GB
Xem tất cả tính năng

Giới hạn tính năng Cliq

Tính năngMô tảGiới hạn
Dung lượng lưu trữ100 GB dung lượng lưu trữ tập tin/giấy phép nhân viên GB
Kênh bên ngoài5 kênh bên ngoài/giấy phép nhân viên kênh
Xem tất cả tính năng

Giới hạn tính năng Projects

Tính năngMô tảGiới hạn
Người dùng máy khách5/giấy phép nhân viên người dùng máy khách
Xem tất cả tính năng

Giới hạn tính năng Connect

Tính năngMô tảGiới hạn
Dung lượng lưu trữ tập tin trực tuyếnTối đa 50 nhân viên - 100 GBHơn 50 nhân viên - 2 GB cho mỗi giấy phép nhân viên bổ sung GB
Người dùng khách5 người dùng khách/giấy phép người dùng khách
Xem tất cả tính năng

Giới hạn tính năng Learn

Tính năngMô tảGiới hạn
Dung lượng lưu trữ cho nhân viên5 GB/nhân viên GB
Xem tất cả tính năng

Giới hạn tính năng Workdrive

Tính năngMô tảGiới hạn
Dung lượng lưu trữTối đa 10 nhân viên - 5 TB/tổ chứcHơn 10 nhân viên - 500 GB/dung lượng lưu trữ chia sẻ bổ sung cho giấy phép nhân viên TB
Xem tất cả tính năng

Giới hạn tính năng Sign

Tính năngMô tảGiới hạn
Tín dụng tự động hóa10/người dùng/tháng, với giới hạn tối đa là 500/tổ chức/tháng tín dụng
Xem tất cả tính năng

Giới hạn tính năng Meeting

Tính năngMô tảGiới hạn
Chủ tọa1 chủ tọa/giấy phép nhân viên chủ tọa
Người tham gia cuộc họp100 người tham gia/phiên họp100 người tham gia cuộc họp
Dung lượng lưu trữ25 bản ghi/chủ tọa bản ghi
Người tham dự hội thảo trực tuyến100 người tham dự hội thảo trực tuyến/phiên100 người tham dự hội thảo trực tuyến
Xem tất cả tính năng

Giới hạn tính năng Recruit

Tính năngMô tảGiới hạn
Thông báo workflow300/giấy phép nhân viên, tối đa 10.000 thông báo workflow
API1.000 API cho mỗi giấy phép nhân viên (tối thiểu 10.000 cuộc gọi API/ngày và tối đa 30.000 cuộc gọi API/ngày) API
Dung lượng lưu trữ miễn phí1 GB cho mỗi giấy phép nhân viên + 3 GB dung lượng lưu trữ/tổ chức GB
Xem tất cả tính năng

Giới hạn tính năng Creator

Tính năngMô tảGiới hạn
Dung lượng lưu trữ tập tinVới ít hơn 10 giấy phép nhân viên - 5 GB/giấy phép nhân viênVới 10 hoặc hơn 10 giấy phép nhân viên - 25 GB/giấy phép nhân viên GB
Thông báo qua emailVới ít hơn 10 giấy phép nhân viên - 500/giấy phép nhân viên/ngàyVới 10 hoặc hơn 10 giấy phép nhân viên - 2.500/giấy phép nhân viên/ngày thông báo qua email
Lịch trìnhVới ít hơn 10 giấy phép nhân viên - 600/giấy phép nhân viên/thángVới 10 hoặc hơn 10 giấy phép nhân viên - 3.000/giấy phép nhân viên/tháng lịch trình
Cuộc gọi bên ngoàiVới ít hơn 10 giấy phép nhân viên - 500 cuộc gọi/giấy phép nhân viên/ngàyVới 10 hoặc hơn 10 giấy phép nhân viên - 2.500 cuộc gọi/giấy phép nhân viên/ngày cuộc gọi
API nhà phát triểnVới ít hơn 10 giấy phép nhân viên - 1.000/giấy phép nhân viên/ngàyVới 10 hoặc hơn 10 giấy phép nhân viên - 5.000 giấy phép nhân viên/ngày API/ngày
Xem tất cả tính năng

Giới hạn tính năng Analytics

Tính năngMô tảGiới hạn
Bản ghi5 triệu bản ghi/hàng + thêm 100.000/nhân viên (tối đa 50 triệu hàng) hàng
Xem tất cả tính năng

Giới hạn tính năng DataPrep

Tính năngMô tảGiới hạn
Hàng5 triệu hàng được xử lý mỗi tháng + thêm 100.000/nhân viên hàng
Xem tất cả tính năng

Giới hạn tính năng Flow

Tính năngMô tảGiới hạn
Nhiệm vụ3.000 nhiệm vụ/tổ chức/tháng và 1.000 nhiệm vụ/nhân viên/tháng nhiệm vụ
Xem tất cả tính năng