ZOHO ONE - CHI TIẾT CÁC GÓI

Với mức giá khó tin, Zoho One cung cấp cho bạn các ứng dụng sau.

Zoho One

Đăng nhập một lần
Đồng bộ hóa Active Directory
Đồng bộ hóa mật khẩu
Quản lý người dùng tập trung
Quản lý ứng dụng tập trung
SAML SSO
Ứng dụng tùy chỉnh
Ứng dụng di động
Xác minh tên miền
Quản lý người dùng
Chính sách bảo mật
Xác thực đa yếu tố
- Yếu tố sinh trắc họcCảm biến vân tay/Nhận dạng khuôn mặt
- SMS
- OTP theo thời gian
- Quét QR
- Thông báo theo thời gian thực
Giới hạn IP
Chính sách mật khẩu
Nhóm
Chính sách bảo mật cấp nhóm Tùy chỉnh
Quản lý nhóm tập trung
Hỗ trợ
Hỗ trợ 24*5

CRM

Tự động hóa lực lượng bán hàng
Khách hàng tiềm năng
Tài khoản
Danh bạ
Giao dịch
Dự báo bán hàng
Dự báo dựa trên khu vực
Macros
Bảng tin
SalesSignals
Thư viện tài liệu
Hoạt động - Nhiệm vụ, sự kiện, cuộc gọi
Lời nhắc
Hoạt động định kỳ
Nhiều loại tiền tệ
Mạng xã hội (Tích hợp với Facebook, Twitter, Google Plus)
Tab xã hội (tài khoản Facebook và Twitter của Công ty)
Quy tắc chấm điểm30 trường/mô-đun
Đặt lịch trước
CRM events with Zoho Meeting
Liên kết email với giao dịch
Phân tích CRM
Báo cáo tiêu chuẩn
Báo cáo tùy chỉnhKhông giới hạn
Báo cáo theo lịch trình20 trình lập lịch/nhân viên
Tối đa 100 trình lập lịch/ngày cho tổ chức.
Bảng chỉ số tiêu chuẩn
Bảng chỉ số tùy chỉnhKhông giới hạn
KPI
Phân tích dạng phễu
Mục tiêu
Trình so sánh
Trình phát hiện bất thường (Được hỗ trợ bởi Zia)
Tự động hóa tiếp thị
Campaigns
Email hàng loạt1000/ngày
Mẫu email tùy chỉnhKhông giới hạn
Từ chối nhận email
Trình trả lời tự động3 trình trả lời tự động
Lên lịch gửi email hàng loạt
Zia
Lời nhắc của Zia
Zia Intelligence cho tự động hóa
Phân tích xu hướng
Thời điểm tốt nhất để liên hệ
Đề xuất vĩ mô
Dự đoán chốt giao dịch
Dự đoán chuyển đổi khách hàng tiềm năng
Zia Voice
Quản lý hàng tồn kho
Sản phẩm
Giá theo giá trị sổ sách
Báo giá
Đơn đặt hàng khách hàng
Hóa đơn
Nhà cung cấp
Đơn đặt hàng
Mẫu báo cáo hàng tồn kho
Hỗ trợ khách hàng
Các tình huống
Giải pháp
Biểu mẫu web-to-case20 biểu mẫu/mô-đun
Thông báo cho chủ sở hữu
Quy tắc phân công20 quy tắc và 50 mục nhập quy tắc
Quy tắc tăng cấp theo tình huống
Giờ làm việc
Cổng thông tin người dùng
Cổng thông tin Miễn phí tạo loại người dùng cổng thông tin đầu tiên và chỉ
tối đa 10.000 người dùng dựa trên khách hàng có thể được mời miễn phí.
Tạo nhiều loại người dùng cổng thông tin sẽ có tính phí
Quản trị dữ liệu
Dung lượng lưu trữ tập tin (cho tổ chức)1GB cộng với
1 GB/giấy phép người dùng
Bản ghiKhông giới hạn
Nhập dữ liệu30.000/gói
Tùy chọn sao chép-nhập dữ liệu
Tùy chọn nhập-bỏ qua và
ghi đè dữ liệu
30.000 bản ghi/gói
Tùy chọn hợp nhất bản sao - tìm hợp nhất
Tùy chọn hợp nhất bản sao-
loại bỏ trùng lặp
Lịch sử nhập60 ngày qua
Sao lưu dữ liệu2 lần sao lưu dữ liệu/tháng
Sao lưu dữ liệu10USD/yêu cầu
Các biến CRM11 nhóm + 25
mục nhập/nhóm
Quản lý bảo mật
Tùy chỉnh bố cục người dùng50 trường tùy chỉnh
Hồ sơ25
Vai trò250
Phân cấp báo cáo
Quản lý khu vực150 khu vực
Nhóm50
Bảo mật cấp trường
Liên kết tùy chỉnh10 liên kết/mô-đun
Cài đặt chia sẻ dữ liệu mặc định
Chế độ chỉ đọc công khai
(Trong cài đặt chia sẻ dữ liệu mặc định)
Quy tắc chia sẻ dữ liệu15 quy tắc
Nhật ký kiểm tra
IP được phép
Chia sẻ bản ghi
Mã hóa dữ liệu5 trường/mô-đun
Cài đặt tuân thủ theo GDPR
Tùy chỉnh sản phẩm
Canvas (Tạo trải nghiệm của riêng bạn)
Dịch thuật
Thành phần trang chủ10
Sắp xếp tab
Đổi tên tab
Tạo nhóm tab25 nhóm
Mô-đun tùy chỉnh50 mô-đun
Trình chỉnh sửa bố cục
Trình chỉnh sửa trang3 bố bục/mô-đun.
Không áp dụng cho mô-đun sự kiện
Bố cục có điều kiện10 quy tắc bố cục cho mỗi bố cục
Quy tắc xác nhận10 quy tắc mỗi bố cục
Biểu mẫu phụ2 biểu mẫu phụ mỗi mô-đun
Kiểm tra địa chỉ email trùng lặp
Trường riêng2 trường/mô-đun
Chế độ xem danh sách tiêu chuẩn
Chế độ xem danh sách tùy chỉnhKhông giới hạn
Bản ghi trong chế độ xem danh sách100
Chế độ xem Kanban
Sửa đổi mẫu tiêu chí
Lần hoạt động cuối trong tiêu chí
Tùy chỉnh liên kết liên quan5 danh sách liên quan tùy chỉnh/mô-đun
Tùy chỉnh bố cục tìm kiếm
Tùy chỉnh cột danh sách liên quan
Nút tùy chỉnh50/mô-đun
Trường tùy chỉnh
(Bao gồm tất cả các loại trường)
310 trường/mô-đun
(Lưu ý: Mô-đun hoạt động chỉ có 230 trường)
Tab web25
Sao chép tùy chỉnh
Tự động hóa
Quy tắc workflow50 quy tắc/mô-đun
10 điều kiện/quy tắc
Thao tác theo lịch trình5 thao tác/quy tắc workflow
Sử dụng workflow
Nhiệm vụ5 nhiệm vụ/thao tác
Nhắc nhở nhiệm vụ trong workflow
Thông báo qua email5 thông báo/thao tác
Chủ sở hữu bản ghi, Trình tạo bản ghi
Trình quản lý chủ sở hữu bản ghi
(tùy chọn trong thông báo)
Sử dụng trường email từ mô-đun này &
mô-đun liên quan
Cập nhật trường3 cập nhật trường/thao tác
Xóa (thực hiện trên thao tác bản ghi)
Cập nhật trường (thực hiện trên thao tác bản ghi)
Chuyển đổi workflow
Thực hiện dựa trên giá trị trường ngày
Thực hiện dựa trên điểm số trong bản ghi
Webhook1/thao tác
20000 cuộc gọi/ngày hoặc
500 cuộc gọi/giấy phép người dùng cho tổ chức
(tùy mức nào thấp hơn)
Chức năng1 thao tác tức thì và 5 thao tác theo thời gian cho mỗi quy tắc
Lịch trình tùy chỉnh
Quy trình phê duyệt
Blueprint20 Blueprint (Bao gồm
Blueprint mặc định
)
Biểu mẫu web
Biểu mẫu cho khách hàng tiềm năng/địa chỉ liên lạc20 biểu mẫu/mô-đun
Phê duyệt hồ sơ
Quy tắc phân công20 & 50 mục nhập quy tắc
Quy tắc trả lời tự động
Hủy đăng ký biểu mẫu
Thông báo cho chủ sở hữu bản ghi
Email
Add-on Zoho Mail
IMAP
Thông tin chi tiết về email
Dropbox BCC
Plug-in cho Microsoft Outlook
Zoho CRM cho Office 365
Đính kèm trong email10MB
Chia sẻ email
Trình phân tích email
Tích hợp
Check-in
Kho ứng dụng CRM
Quản lý người dùng add-on thư
Tích hợp Zoho Creator
Tích hợp Zoho SalesIQ để theo dõi người truy cập
Tích hợp Zoho Survey
Add-on của Zoho Writer
Tích hợp Zoho Desk
Tích hợp Zoho Projects
Tích hợp bộ ứng dụng Zoho Finance
(bao gồm Zoho Books, Zoho Invoice và Zoho Subscriptions,
Zoho Expense và Zoho Inventory
Tích hợp Zoho PhoneBridge
đã khả dụng cho PBX lưu trữ tại chỗ
Tích hợp Zoho Reports
Tích hợp Zoho Campaigns
Plug-in cho Microsoft Office
Đính kèm từ Zoho Docs
Đính kèm từ Google Docs
Đồng bộ hóa lịch Google
(Dành cho người dùng Google)
Đồng bộ hóa danh bạ Google
(Dành cho người dùng Google)
Zoho CRM cho Google AdWords
Game hóa nâng cao
(Tích hợp Zoho Motivator)
Tích hợp Slack
Google Apps
Tiện ích ngữ cảnh của Zoho CRM cho Gmail
Xuất sự kiện vào lịch Google
Xuất vào Google Tasks
Đồng bộ hóa lịch Google
(Cho người dùng Google Suite)
Đồng bộ hóa danh bạ Google
Biểu mẫu web của Zoho CRM cho
Google Sites
20/mô-đun
Công cụ dành cho nhà phát triển
APITín dụng tối đa: 1.000.000
Tín dụng cho phép: 15.000 tín dụng + (Số lượng giấy phép người dùng x 1000)
Chức năng- Số cuộc gọi mỗi ngày20.000 cuộc gọi/ngày +
(Số lượng giấy phép người dùng*500) Hạn mức tối đa- 100.000
Chức năng- Integration tasksKhông giới hạn
Chức năng-Nhận dữ liệuKhông giới hạn
Chức năng-Đăng tải dữ liệuKhông giới hạn
Chức năng-Gửi thư1000 email/ngày
Widget
Kết nối
Khác
Sandbox
Xem danh thiếp
Lịch
Đồng bộ hóa lịch
(Truy cập CalDAV)
Bộ lọc nâng cao
Gamescope
Gắn thẻ10 thẻ/hồ sơ
100 thẻ/mô-đun
Giấy ghi chú

Motivator

Bảng chỉ số
Bảng chỉ số tiêu chuẩn
Bảng chỉ số tùy chỉnh
Bảng chỉ số trực tiếp
Kiểm soát quyền truy cập bảng chỉ số
Mục tiêu/Thẻ điểm
Thẻ điểm công ty
Thẻ điểm cá nhân và nhóm
Thi đua
Thi đua không giới hạn
Motivator TV
Kênh TV thi đua
Kênh TV tiêu chuẩn
Kênh TV tùy chỉnh
Bảng điểm KPI và mục tiêu
4*4 Chế độ xem kiểu lưới

ContactManager

Địa chỉ liên hệKHÔNG GIỚI HẠN
Giao dịchKHÔNG GIỚI HẠN
Trường tùy chỉnh
Tích hợp email & phương tiện truyền thông xã hội
Tích hợp G Suite, Outlook & MailChimp

Sites

Số lượng trang web1 trang/10 nhân viên (Tối đa 5 trang)
Lưu trữ miền tùy chỉnh
Không chứa quảng cáo
Lưu trữ SSL
Trang web đơn
Đoạn mã
Nút chia sẻ trên mạng xã hội
Chuyển hướng 301
Biểu mẫu Zoho CRM
Tích hợp Sales IQ
Yếu tố động
Yếu tố cao cấp
Máy nghe nhạc
Khung bình luận
Bài viết trên blog theo lịch trình
Tự động đăng tin lên mạng xã hội
Đăng ký nhận bản tin
Biểu tượng phím tắt
Blog
Tối ưu hóa cho thiết bị di động
Mã đầu trang và chân trang
Bản đồ trang web tự động
Cổng thông tin thành viên1000 thành viên
Biểu mẫu50 biểu mẫu
Kích thước tập tin tối đa(MB)100 MB
Số lượng trang2000 trang
Phiên bản trang500 phiên bản/trang
Dung lượng100 GB
Băng thông/thángKhông giới hạn
Thư viện hình ảnh200
Cộng tác viên1/nhân viên

SalesIQ

Số lượng người truy cập được theo dõi mỗi thángBản dùng thử - Cố định 5000
Có trả phí - 5000/nhân viên
(Tối đa 200.000 mỗi tháng)
Số lượng lượt nhúng web (lượt nhúng tùy chỉnh)25
Khối lượng chat mỗi thángKhông giới hạn
Bộ phận25
Trình kích hoạt thông minh25
Định tuyến người truy cập25
Vai trò và quyền khác nhau
Lịch sử chatKhông giới hạn
Lịch sử người truy cập website
Xuất danh sách người truy cập website
Gán điểm số khách hàng tiềm năng cho người truy cập website của bạn
Tổ chức theo thẻ - xử lý nhiều lượt chat
Thông tin người truy cập nâng caoNâng cao
Chia sẻ tập tin khi chat
Chế độ xem trước
Tin nhắn soạn sẵn để phản hồi nhanh
Chuyển nội dung chat cho người khác
Chặn IP của đối tượng gửi thư rác hoặc quấy rối
Kết thúc phiên chat thông minh
Thêm và xem ghi chú cho lượt chat
Thêm và xem ghi chú cho lượt chat
Dễ dàng kết nối
Chat mà không cần rời khỏi cửa sổ hiện tại
Nhắn tin ngoại tuyến
Dễ dàng tải lên tập tin cho nhân viên
Trình bày phản hồi của họ
Khả năng đánh giá nhân viên của họ
Tự gửi email bản ghi cho họ
Nhiều tùy chọn nhúng
Tùy chỉnh giao diện nhúng của bạn
Tùy chỉnh giao diện và cảm nhận về cửa sổ chat của bạn
Tùy chỉnh nâng cao - cửa sổ chat với CSS
Lập thương hiệu Zoho SalesIQ của bạn
Thêm ảnh của nhân viên để tạo dấu ấn cá nhân
Nhiều thương hiệu, tên miền web, sản phẩm
Định tuyến phiên chat đến nhân viên hoặc bộ phận cụ thể
Cấu hình email theo bộ phận
Giám sát chat trực tiếp
Giờ làm việc
Chat với khách hàng từ thiết bị di động
Nhận thông báo qua máy tính
Tích hợp Analytics
Tích hợp Zoho CRM
Tích hợp Zoho Support
Chat giữa các nhân viên
Bảng tin mở rộng trên cổng thông tin
Trung tâm thông báo
Dễ dàng truy cập vào tìm kiếm tích hợp
Cập nhật trạng thái của bạn
Báo cáo và bảng chỉ số dựng sẵn mạnh mẽ
Số liệu thống kê hàng ngày được gửi đến hộp thư đến của bạn
Báo cáo hiệu suất nhân viên
Bảng chỉ số theo dõi
Báo cáo hàng tháng
Báo cáo hàng ngày
Báo cáo hàng tuần
Xếp lịch báo cáo của bạn
Số lượng báo cáo có thể được xếp lịch

Campaigns

Địa chỉ liên lạcBản dùng thử - Cố định 5000
Có trả phí - 5000/nhân viên
EmailKhông giới hạn nếu có ít hơn 100.000 địa chỉ liên hệ
Nếu không, số lượng địa chỉ liên hệ*10
Workflow
Công cụ trả lời tự động
Chiến dịch mạng xã hội

Social

(Các) Thương hiệu1 thương hiệu
Mạng xã hộiFacebook, Twitter, LinkedIn, Google My Business và Instagram
Quảng cáo và biểu mẫu cho khách hàng tiềm năng trên Facebook
Cộng tác nhóm
Phân tích cảm tính
Tiện ích mở rộng trình duyệt zShare
Đăng bài và lên lịch bài đăng
Đăng bài
SmartQ
CustomQ
Xếp lịch
Tạm dừng/Bắt đầu lại bài đăng theo lịch trình
Trình lên lịch hàng loạt
Đăng lại
Lịch đăng
Nhắm mục tiêu đối tượng tùy biến
Công cụ rút ngắn URL
Công cụ rút ngắn của Zoho
Công cụ rút ngắn của Bitly
Kết nối
Danh sách các kết nối tương tác nhiều nhất
Danh sách các kết nối tương tác gần đây
Người theo dõi/Đang theo dõi trên Twitter
Thông tin hồ sơ mạng xã hội
Reports
Thống kê bài viết đã đăng
Tất cả báo cáo và phân tích
Báo cáo tùy chỉnh10 bảng chỉ số/thương hiệu
Báo cáo theo lịch trình
Giám sát
Cột thu thập dữ liệu dựa trên mạng xã hội, luồng tìm kiếm tùy chỉnh15 cột
Tích hợp Zoho Desk
Tạo yêu cầu hỗ trợ từ các cập nhật mạng xã hội
Chat với chủ sở hữu Desk
Báo cáo Desk
Tạo yêu cầu hỗ trợ dựa trên quy tắc
Xem ID yêu cầu hỗ trợ
Tích hợp Zoho CRM
Thêm khách hàng tiềm năng vào Zoho CRM
Chat với chủ sở hữu CRM
Báo cáo CRM
Kết nối - Địa chỉ liên lạc và Khách hàng tiềm năng CRM
Xem thông tin và trạng thái CRM
Tạo khách hàng tiềm năng dựa trên quy tắc
Theo dõi khách hàng tiềm năng/Địa chỉ liên hệ

Survey

Khảo sátKhông giới hạn
Câu hỏiKhông giới hạn
Phản hồiBản dùng thử - Giới hạn ở mức 2500 phản hồi
Có trả phí -Không giới hạn Nếu thanh toán hàng năm - Phản hồi không giới hạn.Nếu thanh toán hàng tháng - Giới hạn ở mức 3000 phản hồi/tháng.
Tạo khảo sát
Trình tạo khảo sát (7 ngôn ngữ)
Mẫu (Hơn 200 mẫu)
Loại câu hỏiTẤT CẢ
Phân trang
Nhãn, tiêu đề và đánh số
Câu hỏi bắt buộc
Xác nhận câu trả lời
Chọn ngẫu nhiên các lựa chọn trả lời
Xuất dưới dạng PDF
In khảo sát
Tạo khảo sát nâng cao
Logic câu hỏi
Logic trang
Logic trang kết thúc
Tự động điền
Logic chuyển hướng
Các biến tùy chỉnh
Dịch thuậtSang hơn 70 ngôn ngữ
Gửi thông báo qua email
Kích hoạt các chức năng
Lập thương hiệu khảo sát
Tùy chỉnh thiết kế khảo sát
Khảo sát nhãn trắng
Tùy chỉnh trang kết thúc
Thêm logo
Xóa chân trang Zoho Survey
Thu thập phản hồi
Khảo sát nhúng trong website
Mua phản hồi
Loại bỏ người trả lời
Phân phối email
Mã hóa HTTPS
Chia sẻ trên mạng xã hội
Mã QR cho khảo sát
Thu thập phản hồi ngoại tuyến
Chống thư rác
Bảo vệ bằng mật khẩu
Thiết lập ngày kết thúc khảo sát
Giới hạn số lượng phản hồi
Số lượng người thu thậpKhông giới hạn
Báo cáo và phân tích khảo sát
Phản hồi theo thời gian thực
Báo cáo tùy chỉnh
Báp cáo xu hướngTùy chỉnh
Báo cáo bảng chéo
Bộ lọcTùy chỉnh
In báo cáo
Xuất dưới dạng XLS, CSV, SPSS
Tải báo cáo xuống dưới dạng PDF
Tải xuống biểu đồ
Xem IP của người trả lời
Cộng tác
Chia sẻ khảo sát
Mời người đánh giá
Chia sẻ báo cáo
Tích hợp
MailChimp
Google Sheets
Facebook
Suite marketplace

Forms

Biểu mẫuBản dùng thử - 10 biểu mẫu
Có trả phí - Không giới hạn
Lượt gửiBản dùng thử - 1000 lượt
Có trả phí - 2.00.000 lượt/tháng
Dung lượng lưu trữBản dùng thử - Dung lượng 200 MB
Có trả phí - Dung lượng 20 GB
Báo cáoKhông giới hạn
Tích hợp thanh toán
Chủ đề tích hợp và tùy chỉnh
Phê duyệt
Nhiệm vụ

PageSense

Bản đồ nhiệt
Bản đồ cuộn
Phân tích dạng phễu
Thử nghiệm A/B
Thử nghiệm URL phân tách
Trình chỉnh sửa trực quan
Nhắm mục tiêu đối tượng
Phân đoạn báo cáo
Phân tích doanh thu
Báo cáo theo thời gian thực
Quyền truy cập theo vai trò
Tích hợp
Tiện ích mở rộng trình duyệt
Nhắm mục tiêu URL
Thử nghiệmKhông giới hạn
TrangKhông giới hạn
Đăng ký PageSense
Người truy cập hàng tháng/Nhân viênBản dùng thử - 30000
Có trả phí - 30000
Dự ánBản dùng thử - 3
Có trả phí - 25

Backstage

Sự kiện
Sự kiện doanh nghiệpLên đến 25 nhân viên - 1 Sự kiện doanh nghiệp/5 Giấy phép nhân viên.  26 đến 50 nhân viên - 10 Sự kiện doanh nghiệp
Trên 51 - Sự kiện doanh nghiệp không giới hạn
Sự kiện miễn phíKhông giới hạn
Cổng thông tin1 cổng
Người tham dựKhông giới hạn
Trước sự kiện
Website thiết kế và tổ chức sự kiện
Trình tạo chương trình trực quan
Quản lý diễn giả
Quảng bá trên phương tiện truyền thông xã hội
Biểu ngữ quảng cáo
Tích hợp Eventbrite để tạo yêu cầu
Lập bản đồ địa điểm có chỉ đường cho sự kiện
Liệt kê trang web khách sạn
Tùy chỉnh văn bản website
Bổ sung các mục tùy chỉnh
Hỗ trợ website song ngữ
Quản lý nhà tài trợ
Tùy chỉnh chiến dịch email
Hỗ trợ website đa ngôn ngữ
Trong thời gian diễn ra sự kiện
Lượt check-in của người tham dự
Thống kê sơ bộ số người tham dự
Ứng dụng di động cho người tham dự
Tạo chương trình cho người tham dự
Thực hiện thuyết trình có
tương tác với người xem
Thư viện bài thuyết trình
Cập nhật thư viện sự kiện tức thì
Thông báo
Quản lý vai trò (thêm tình nguyện viên)
Diễn đàn thảo luận
Sau sự kiện
Danh sách người tham dự
Bảng chỉ số sự kiện
Phân tích phiên chi tiết
Nhập/xuất thông tin chi tiết người tham dự
Dịch vụ giá trị gia tăng
Đào tạo cá nhân
Xây dựng thương hiệu riêng
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: support@zohoone.com/sales@zohocorp.com

MarketingHub

Khách hàng tiềm năng500/tổ chức
500/nhân viên
Người truy cập2*số khách hàng tiềm năng
Số lượng email tự động không giới hạn
Mục tiêu và sự kiện trên website
Theo dõi hành vi trên website
Mẫu hành trình có sẵn cơ bản
Trình kích hoạt hành trình, yếu tố và thao tác cơ bản
Mục tiêu hành trình tùy chỉnh
Theo dõi lộ trình khách hàng tiềm năng
Chấm điểm khách hàng tiềm năng
Báo cáo hành trình
Tiếp thị qua tin nhắn SMS
Trình lập kế hoạch tiếp thị
Chiến dịch khảo sát
Quảng bá hội thảo qua web
Quảng bá sự kiện
Tiếp thị thương mại điện tử
Điểm tiếp xúc
Pop-up thông minh
Mục tiêu bị bỏ lỡ cho website
Hủy bỏ mua hàng trên trang web
Hủy bỏ mua hàng từ giỏ hàng
Theo dõi ứng dụng web
Tên miền bí danh để theo dõi web
Lọc IP
Báo cáo đặc điểm khách hàng tiềm năng
Biểu mẫu OnSpot
Thẻ khách hàng tiềm năng tùy chỉnh
Chế độ xem theo điểm số
Phân loại giai đoạn của khách hàng tiềm năng
Mẫu hành trình có sẵn nâng cao
Trình kích hoạt hành trình, yếu tố và hành động nâng cao
Tính ROI
Quản lý nhiều sản phẩm
Bán chéo và bán gia tăng sản phẩm
Rút ngắn URL bằng tên miền tùy chỉnh
Liên kết thông minh và liên kết ứng dụng
Hành trình và workflow trong thương mại điện tử
Thông báo rời khỏi cửa hàng
Chiến dịch chữ ký email

Desk

Quản lý yêu cầu
Quản lý phản hồi emailKhông giới hạn
Theo dõi yêu cầu dựa trên sản phẩm
Phân công nhiệm vụ
Theo dõi thời gian ở cấp yêu cầu
Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng
Quản lý địa chỉ liên hệ & tài khoản
Trình chỉnh sửa phản hồi có hỗ trợ văn bản phong phú
Bài viết gợi ý
Phát hiện xung đột nhân viên
Ý kiến cá nhân trong yêu cầu
Thẻ yêu cầu
Các chế độ làm việc
Các kênh hỗ trợ khách hàng
Địa chỉ email để theo dõi yêu cầuKhông giới hạn
Cổng khách hàng
Biểu mẫu Web-to-ticket20
Twitter (số lượng tài khoản không giới hạn)
Diễn đàn cộng đồng
Điện thoại điện toán đám mây của Twilio
Nhiều số. với IVR
Chat trực tiếp tích hợp
Kho kiến thức
Số lượng danh mục bài viết
Kho kiến thức trong cổng web
Các bài viết công khai và riêng tư
Chuyển đổi cách thức giải quyết yêu cầu thành bài viết
Thư viện ảnh của bài viết
Bỏ phiếu ủng hộ và không ủng hộ bài viết
Trung tâm trợ giúp
Người dùng cổng thông tinKhông giới hạn
Chủ đề tùy chỉnh
Widget tùy chỉnh
Trung tâm trợ giúp đa thương hiệu
SEO cho Trung tâm trợ giúp và bài viết cá nhân
Bài viết gợi ý
Đề xuất chủ đề diễn đàn
Bảng chỉ số kho kiến thức có thông tin chi tiết về bài viết
Kiểm duyệt bài đăng từ cộng đồng
Quản lý nhiều bộ phận
Số lượng bộ phậnKhông giới hạn
Chế độ xem tất cả bộ phận của dữ liệu yêu cầu
Tự động hóa bộ phận trợ giúp
Quy tắc workflow20 mỗi bộ phận/mô-đun
Quy tắc theo thời gian15 mỗi bộ phận/mô-đun
Quy tắc phân công yêu cầu20
Quy tắc phân công yêu cầu luân phiên5/bộ phận
Macros10/bộ phận/mô-đun
Quy tắc thông báo
Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA)
Số lượng SLA10/bộ phận
Tăng nhiều cấp
Danh sách giờ làm việc & ngày nghỉ
Quản lý hợp đồng
Hợp đồng SLA
Tùy chỉnh bộ phận trợ giúp
Các tab & trường tùy chỉnh
Mẫu email tùy chỉnh
Mẫu yêu cầu
Chế độ xem tùy chỉnh
Bảng chỉ số báo cáo
Báo cáo tùy chỉnh
Bảng chỉ số tiêu chuẩn
Bảng chỉ số tùy chỉnh
Bảng chỉ số tiêu chuẩn và tùy chỉnh
Xuất báo cáo dưới dạng CSV, XLS hoặc PDF
Báo cáo theo lịch trình
Bảng chỉ số nhân viên
Bảng chỉ số trình quản lý
Bảng chỉ số kho kiến thức
Bảng chỉ số tổng quan yêu cầu
Chuyển đổi thương hiệu
Ánh xạ tên miền
Xác thực từ xa
Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
Cài đặt múi giờ
Bảo mật của bộ phận trợ giúp
Hồ sơ30
Vai trò250
Quyền truy cập cấp trường
Quyền chia sẻ dữ liệu
Tạo nhóm người dùng
Nhân viên
Nhân viên phụ trợ Nhân viên phụ trợ là những người dùng có quyền truy cập hạn chế, chỉ có thể được đề cập trong yêu cầu và sẽ không có quyền truy cập trực tiếp để trả lời bất kỳ ai trong số họ. Họ phải trả phí trong Zoho One theo chính sách tất cả nhân viên
Tích hợp
Đồng bộ hai chiều với Zoho CRM
Tích hợp G Suite
Tích hợp Zoho BugTracker
Zoho PhoneBridge dành cho Trung tâm cuộc gọi

Assist

Các phiên đồng thời6/kỹ thuật viên
Trò chuyện tức thì
Ứng dụng máy tính
Tương thích UAC
Chia sẻ bộ nhớ tạm
Lịch sử máy tính
Hỗ trợ MAC
Quản lý người dùng
Chuyển tập tin
Điều hướng nhiều màn hình
Gửi Ctrl+Alt+Del
Khởi động lại và kết nối lại
Chuyển phiên
Xếp lịch cho các phiên
Chia sẻ màn hình hai chiều
Ghi chú phiên
Mẫu email tùy chỉnh
Chuyển đổi thương hiệu
Widget tùy chỉnh
Truy cập không giám sát5/tổ chức
1/giấy phép nhân viên

Mail

Email miền tùy chỉnh
Logo tùy biến/URL đăng nhập
Dung lượng lưu trữ50 GB/nhân viên
MỚIGiới hạn đính kèmLên đến 250 MB
Lưu trữ email cho nhiều miền
Tập tin đính kèm email40 MB
MỚIMã hóa S/MIME
Tên miền bí danh
MỚILưu giữ email
MỚIeDiscovery
Lịch, nhiệm vụ và ghi chú tích hợp
MớiĐặt trước tài nguyên
Truy cập IMAP và POP
Phát trực tuyến và chia sẻ email
Chia sẻ và ủy quyền thư mục
Trình xem tập tin đính kèm
Lọc chống vi-rút và thư rác
Chữ ký và trả lời khi đi nghỉ
Chuyển tiếp email

Cliq

Tin nhắn
Không giới hạn 1-1 chats and
group chats
Số lượng tin nhắn có thể tìm kiếmKhông giới hạn
Trò chuyện 1-1 và trò chuyện nhóm với người dùng bên ngoài
Thông tin chung
Dung lượng lưu trữ tập tin100 GB/nhân viên
Thư mục org hợp nhấtNâng cao
Lời nhắc
Sự kiện Zia
Tích hợp
Tích hợp lịch
Tích hợp với các ứng dụng Zoho khác
Tiện ích mở rộng100/tổ chức
Cửa sổ chat
@đề cập và #gắn thẻ
Gắn sao tin nhắn quan trọng
Xem trước liên kết
In bản ghi chat
Kênh
Kênh tổ chức & cá nhân
Kênh nhóm và đa nhóm
Các kênh bên ngoài
Quyền đối với kênh
Kênh thông báo
Vai trò tùy chỉnh
Kênh lưu trữ
Số lượng người tham gia mỗi kênh
(Tổ chức, Nhóm & Cá nhân)
1500
Số lượng người tham gia mỗi kênh (Bên ngoài)500
Phương tiện truyền thông trực tiếp
Gọi video & thoại 1-1
Chia sẻ màn hình 1-1
PrimeTime Truyền phát video nhóm lên tới 100 người dùng
Công cụ nội bộ nền tảng
Lệnh bắt đầu bằng dấu gạch chéo1000/tổ chức
Thao tác tin nhắn1000/tổ chức
Bot250/tổ chức
Chức năng1000/tổ chức
Trình lệp lịch100/tổ chức
Cơ sở dữ liệu100/tổ chức
Bản ghi cơ sở dữ liệu10000/tổ chức
Bảo mật và quyền riêng tư
Đồng ý Hộp thoại yêu cầu quyền truy cập dữ liệu trong các tiện ích mở rộng và công cụ nội bộ
Chat bí mật Tắt lịch sử chat để tắt bản ghi chat
Tùy chọn của người dùng
Thông báo trên màn hình
Chủ đề
Thông báo qua email và âm thanh
Bảng điều khiển quản trị
Vai trò người dùng Để cấu hình quyền truy cập cho các vai trò cụ thể
Truy cập mô-đun Kiểm soát toàn bộ các mô-đun như chat, phương tiện truyền thông trực tiếp, tích hợp...
Một giao diện cho toàn bộ tổ chức
Logo thương hiệu & biểu tượng phím tắt
Tên miền tùy chỉnh
Email tùy chỉnh

Projects

Gói Basic
Projects-hàng thángKhông giới hạn
Projects-hàng nămKhông giới hạn
Dung lượng lưu trữ100GB
Mẫu dự án20
Pages & ChatTất cả dự án
Biểu đồ/Báo cáo
Sơ đồ GanttCó thể chỉnh sửa đối với các dự án
Biểu đồ sử dụng tài nguyênĐối với các dự án
Báo cáo vấn đề/nhiệm vụ nâng caoNâng cao
Tính năng cốt lõi
Bảng tin dự án
Quản lý nhiệm vụ
Chia sẻ tài liệu
Lịch & diễn đàn
Tích hợp Google Apps
Trạng thái tùy chỉnh của nhiệm vụ
Sơ đồ Gantt dòng thời gian dự án
Bố cụcTạo
Đồng bộ hóa Google Tasks
Gamescope
Theo dõi thời gian
Ngân sách dự án
Xuất dự án
Chế độ xem tùy chỉnh (Nhiệm vụ &
vấn đề)
Nhiệm vụ phụ
Giờ làm việc dự kiến
(Báo cáo dự kiến và thực tế)
Lặp lại & Lời nhắc
Thời hạn nhiệm vụ (Giờ/Ngày)
Giờ làm việc
Cuối tuần và ngày nghỉ
Dự án nghiêm ngặt
Trường tùy chỉnh
(Dự án/Nhiệm vụ/Vấn đề)
Hồ sơ và vai trò tùy chỉnh
Tên miền tùy chỉnh
Issuetracker
Nhập vấn đề (CSV,XLS & JIRA)
Thêm vấn đề qua email
Xuất vấn đề
Thông báo
Quy tắc kinh doanh
Biểu mẫu web-to-issue
Liên kết vấn đề
Trường tùy chỉnh
Thiết lập email
SLA
Webhook
Mẫu email tùy chỉnh
Tích hợp
Zoho CRM
Zapier
Zoho Meeting
Zoho Invoice (Dành cho hóa đơn & chi phí)
Zoho Books (Dành cho hóa đơn & chi phí)
Zoho People
Dropbox
Zoho Reports
GitHub
BltBucket
Crashlytics
Zoho Desk

Sprints

Dự ánKhông giới hạn
Bảng Scrum
Cột chia trạng thái
Biểu đồ năng suất
Biểu đồ tổng khối lượng công việc và công việc còn lại
Sơ đồ luồng tích lũy
Bảng chỉ số dự án
Bảng chỉ số sprint
Dòng thời gian trạng thái
Bảng tin dự án
Trạng thái tùy chỉnh
Ưu tiên tùy chỉnh
Loại hạng mục công việc tùy chỉnh
Hạng mục phụ
Cuộc họp
Theo dõi thời gian
Phê duyệt bảng chấm công
Thiết lập số giờ làm việc
Xuất bảng chấm công
Xuất hạng mục công việc
Thông báo

Connect

Thích, nhận xét, chia sẻ, đính kèm, tạo hashtag và @đề cập.
Thăm dò ý kiến
Sự kiện
Thông báo
Câu hỏi
Tường của công ty
Bài đăng riêng tư
Nhóm
Tạo nhómKhông giới hạn
Nhóm công khai
Nhóm riêng tư
Nhiều quản trị viên nhóm
Phân tích nhóm
Kênh dành cho nhóm
Quyền cấp nhóm
Kiểm duyệt cấp nhóm
Kênh
Tạo kênh
Kênh riêng tưKhông giới hạn
Diễn đàn
Tạo diễn đàn
Danh mục diễn dàn
Ứng dụng tùy chỉnh
Tạo ứng dụng tùy chỉnh
Trình tạo ứng dụng tùy chỉnh
Biểu mẫu trực tuyến có thể dùng ngay
Ứng dụng tùy chỉnh cấp công tyKhông giới hạn
Ứng dụng tùy chỉnh cấp nhóm
Quyền đối với ứng dụng tùy chỉnh
Tập tin
Tạo và chỉnh sửa tài liệu
Dung lượng lưu trữ tập tin trực tuyến100 GB tối đa 50 người dùng và 2GB cho mỗi người dùng bổ sung Giới hạn tối đa là 2TB
Tải lên tập tin từ máy tính
Tải lên tập tin từ đám mây
Sổ tay hướng dẫn
Tạo sổ tay hướng dẫn
Sổ tay hướng dẫn cấp công ty
Sổ tay hướng dẫn cấp nhóm
Quyền đối với sổ tay hướng dẫn
Nhiệm vụ
Tạo nhiệm vụ
Bảng
Quyền đối với bảng
Mẫu bảngKhông giới hạn
Sự kiện
Tạo sự kiện
Sự kiện công ty
Sự kiện nhóm
Chế độ xem lịch
Thông báo
Thông báo đẩy dành cho ứng dụng di động
Thông báo qua email
Cài đặt thông báo
Tùy chọn thông báo của nhóm
Email tùy chỉnh dành cho thông báo
Thư mục công ty
Hồ sơ người dùng
Theo dõi mọi người
Cuộc gọi thoại 1:1
Cuộc gọi video 1:1
Trò chuyện tức thì
Đề xuất dành cho người dùng
Thêm trường hồ sơ tùy chỉnh
Cài đặt dành cho quản trị viên
Thêm logo tùy chỉnh và Favicon
Thêm miền tùy chỉnh
CSS tùy chỉnh
Quản lý người dùng
Kiểm duyệt cấp mạng
Quyền cấp mạng
Quản lý nhóm
Nhiều quản trị viên mạng
Quản lý ứng dụng ở cấp mạng
Phân tích
Chính sách
Xuất dữ liệu
Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
Tích hợp
Tích hợp với ứng dụng bên thứ ba
*Tính năng gói Enterprise của mạng nội bộ Connect được tích hợp vào Zoho One.
Vui lòng lưu ý rằng mạng bên ngoài cần được mua riêng và không sẵn dụng như là một tính năng của gói Zoho One.

ShowTime

Phiên từ xaCho tối đa 200 người tham dự
Giấy phép người dùng10 vai trò cho 10 nhân viên Cứ thêm 5 nhân viên sẽ được cấp 1 vai trò người huấn luyện
Phiên trực tiếp
Tích hợp Zoho CRM
Tạo doanh thuTổ chức đào tạo có trả phí và tính phí người tham dự
Ghi HDNên sử dụng băng thông internet chuyên dụng 8Mb/giây
Phát video và âm thanh
Đồng huấn luyện/Đồng thuyết trình
Tính năng quảng bá học phần
Bảng trắng
Đánh giá và Khảo sát
Thống kê chiến dịch email
Tính năng tương tác đối tượng Thăm dò, Q&A, Chat và Chia sẻ màn hình
Phân tích chi tiết

WorkDrive

Dung lượng lưu trữ
Giới hạn tải lên tập tin50 GB
Dung lượng lưu trữ5 TB/nhóm tối đa 10 người dùng
Năng suất và hợp tác
Thư mục nhóm
Kiểm soát truy cập chi tiết
Chia sẻ cấp thư mục con
Chia sẻ tập tin ra bên ngoài
Liên kết được bảo vệ bằng mật khẩu có thời hạn
Xem trướchơn 160 định dạng
Xem trước tập tin Zip
Tìm kiếm nội dung phổ quát
Tạo phiên bản tập tin không giới hạn
Thông báo chưa đọc
Khóa tập tin
Dòng thời gian hoạt động của tập tin
Bộ ứng dụng Zoho Office
Zoho Writer
Zoho Sheet
Zoho Show
Khả năng truy cập
Đồng bộ hóa máy tính
Truy cập di động
Phân tích và báo cáo
Số liệu thống kê truy cập tập tin
Dòng thời gian hoạt động của tập tin
Bảo mật
Mã hóa trên thiết bị lưu trữ (AES 256 bit) và mã hóa SSL/TLS
Hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập
Quản trị
Xây dựng thương hiệu riêng
Kiểm soát chia sẻ bên ngoài
Chuyển quyền sở hữu các tập tin riêng tư
Quản lý & hiển thị nội dung đầy đủ
Khôi phục tập tinKhôi phục các tập tin đã bị xóa khỏi thùng rác trong khoảng thời gian 90 ngày sau khi xóa.
Bảng điều khiển quản trị
Dòng thời gian hoạt động của Thư mục nhóm
Kiểm soát quản trị nâng cao

Docs

Dung lượng lưu trữ & Chia sẻ
Dung lượng lưu trữBản dùng thử - 5 GB/nhân viên
Có trả phí - 1 TB/nhân viên
Giới hạn tải lên tập tin25 GB
Đồng bộ hóa máy tính
Chia sẻ tập tin & thư mụcChia sẻ không giới hạn
Chia sẻ tập tin & thư mục dưới dạng liên kết
Tải lên thư mục
Tích hợp Dropbox
Tích hợp GApp
Chia sẻ được bảo vệ bằng mật khẩu
Email nội bộ
Gửi thư
Trình chỉnh sửa tài liệu tích hợp
Writer
Sheet
Show
Cộng tác
Lịch sử phiên bảnPhiên bản không giới hạn
Check-in/Check-out
Quản lý nhiệm vụ
Chia sẻ nhóm
Quản lý tài liệu
Thư mục đa cấp
Tạo và chỉnh sửa tài liệu trực tuyến
Nén/Giải nén tập tin (Zip)
Gắn thẻ
Tìm kiếm toàn văn
Ứng dụng di động
Quản lý người dùng
Quản lý truy cập
Nhật ký kiểm tra và hoạt động truy cập
Báo cáo
Bảo mật
Chữ ký số
Quản lý quản trị
Chuyển giao quyền sở hữu
Khôi phục tài liệu đã xóa
eDiscovery

Sign

Tài liệuKhông giới hạn
Gửi hàng loạt100 tài liệu/tháng/tổ chức
SignForms50 phản hồi/tháng/tổ chức
Quy trình ký tên
Mã xác thực người ký
Biên bản kiểm tra
Lời nhắc & thông báo
Ký trực tiếp
Mẫu
Xây dựng thương hiệu tùy chỉnh
Nhập & xuất tài liệu
(Từ Google Drive,Dropbox,OneDrive,Box)
Báo cáo
Xác thực bằng tin nhắn SMSĐể biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:
support@zohoone.com/
sales@zohocorp.com
Tích hợp
Zoho CRM, Recruit, People,
Forms, Writer, Docs,
Flow & Deluge
G Suite
Office 365
Google Drive
OneDrive
Dropbox
Box
Microsoft Teams

Vault

Lưu trữ mật khẩu và ghi chú không giới hạn
Đính kèm tập tin/tài liệu
Truy cập từ máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng
Tự động đăng nhập vào website
Tạo mật khẩu mạnh mẽ
Xác định và thực thi chính sách mật khẩu
Theo dõi truy cập mật khẩu và các hoạt động
Truy cập ngoại tuyến
Nhập và xuất mật khẩu
Tiện ích mở rộng trình duyệt (Chrome, Firefox và Safari)
Chia sẻ mật khẩu an toàn với các thành viên trong nhóm
Chia sẻ một lần với bên thứ ba
Quy định, vai trò và quản lý người dùng
Chuyển nhượng/mua lại quyền sở hữu mật khẩu
Các quyền điều khiển của quản trị viên tập trung
Thông báo hết hạn mật khẩu
Sao lưu dữ liệu
Giới hạn truy cập dựa trên địa chỉ IP
Tạo và quản lý nhóm người dùng
Chia sẻ ngăn (nhóm mật khẩu) với nhóm người dùng
Báo cáo truy cập và hoạt động của người dùng
Phá mật khẩu tài khoản để truy cập khẩn cấp
Thay đổi mật khẩu cho website
Workflow kiểm soát truy cập mật khẩu (yêu cầu - phát hành)
Thông báo về các sự kiện liên quan mật khẩu
Báo cáo đánh giá mật khẩu

Meeting

Chủ tọa1 chủ tọa/nhân viên
Người tham gia100 người tham gia/chủ tọa
Dung lượng lưu trữ25 bản ghi Để lưu trữ nhiều hơn, vui lòng tải xuống bản ghi ở định dạng mp4 và xóa để sử dụng lại dung lượng lưu trữ. Phát và chia sẻ bản ghi trực tuyến.
Hội thảo qua web100 người tham dự
Bản ghi
VoIP
Chia sẻ màn hình/ứng dụng
Số điện thoại quốc tế
Lời nhắc qua email
Meeting
Xếp lịch RSVP
Tích hợp lịch
Chat
Hội nghị truyền hình
Nhúng widget họp
Hội thảo qua web
Đăng ký
Chia sẻ webcam
Hỏi đáp
Thăm dò ý kiến
Nhúng biểu mẫu đăng ký
Phân tích chuyên sâu
Lưu trữ điện toán đám mây

Books

Địa chỉ liên hệKhông giới hạn
Tính năng cốt lõi
Hóa đơn
Dự toán
Theo dõi thời gian
Theo dõi chi phí
Cổng khách hàng
Báo cáo tài chính
Kế toán
Ngân hàng
Luồng công việc10 quy tắc mỗi mô-đun
Giấy báo thanh toán
Hóa đơn
Tín dụng nhà cung cấp
Đơn đặt hàng
Đơn đặt hàng khách hàng
Hàng tồn kho
Nhiều loại tiền tệ
Đa ngôn ngữ
Thẻ báo cáo
Tự động hóa
Hóa đơn định kỳ
Chi phí định kỳ
Thanh toán định kỳ
Nhắc nhở thanh toán
Quản lý tài liệu
Quét tự động5

Invoice

Các gói của chúng tôi bao gồm
Khách hàngKhông giới hạn
Email không có thương hiệu
Tên miền tùy chỉnh
Tính năng cốt lõi
Hóa đơn
Dự toán
Theo dõi thời gian
Theo dõi chi phí
Giấy báo thanh toán
Thanh toán trực tuyến
Nhiều loại tiền tệ
Đa ngôn ngữ
Báo cáo linh hoạt
Theo dõi thanh toán
Mẫu hóa đơn tùy chỉnh
Cổng khách hàng
Thư gửi qua bưu điện
Tự động hóa
Hóa đơn định kỳ
Nhắc nhở thanh toán
Chi phí định kỳ
Tích hợp
API mạnh mẽ
Cổng thanh toán trực tuyến
Tích hợp CRM
Tích hợp G Suite
Bảo mật
Mã hóa SSL

Subscriptions

Khách hàng5000 Khách hàng đã được xuất hóa đơn
Trang thanh toán được lưu trữ
Hỗ trợ nhiều loại tiền tệ
Hối thúc thanh toán tự động
Nhiều cổng thanh toán
Thanh toán ngoại tuyến
Rest API & Webhook
Số liệu đăng ký

Expense

Lưu trữ biên nhậnKhông giới hạn
Quét tự độngKhông giới hạn
Mã hóa SSL
Thực thi chính sách
Nhiều loại tiền tệ
Nhập sao kê tài khoản thẻ
Workflow phê duyệt

Inventory

Đơn hàng trực tuyến30000 đơn hàng/tháng
Đơn hàng ngoại tuyếnkhông giới hạn
Tem vận chuyển3000 tem/tháng
Kho hàngBản dùng thử - 2 kho
Gói trả phí - 10 kho
Các mục tổng hợp
Tích hợp thương mại điện tửKhông giới hạn

Checkout

Trang thanh toánKhông giới hạn
Nhận thanh toán không giới hạn
Thanh toán một lần và thanh toán định kỳ
Được tích hợp với Razorpay
Phân tích thanh toán
Thông báo qua email
Thử lại thanh toán tự động
Mã hóa SSL
Tích hợp MailChimp
Tích hợp Zoho Campaigns
Xây dựng thương hiệu riêng

People

Quản trị viên10
Mô-đun
Bảng chấm công
Công cụ theo dõi nghỉ phép
Sự có mặt
Tủ hồ sơ
Đi lại
Đào tạo
Phê duyệt hiệu suất
Reports
Báo cáo100
Tùy chỉnh
Biểu mẫu mới100
Tùy chỉnh biểu mẫu
Tự động hóa
Phê duyệtĐa cấp
Cấu hình danh sách kiểm tra100
Cấu hình thông báo thư100
Webhook
Cấu hình mẫu100
Chức năng tùy chỉnh100
Dung lượng lưu trữ
Dung lượng lưu trữ mặc định1 GB/10 nhân viên
API nhà phát triển
API10000 cuộc gọi/ngày
Khác
Tích hợp website

Recruit

Cơ hội việc làm750 việc làm
Ứng viên
Khách hàng
Địa chỉ liên hệ
Phỏng vấn
Ghi chú
Nhiệm vụ, sự kiện, nhật ký cuộc gọi
Dự báo
Quản lý yêu cầu công việc
Công bố trên website
Bảng thông báo việc làm có trả phí
Bảng thông báo việc làm trên mạng xã hội
Bảng thông báo việc làm
Quản lý ứng viên
Phân tích sơ yếu lý lịchKhông giới hạn
Sơ yếu lý lịch có định dạng/thương hiệuCó với tùy chọn nâng cao
Gửi cho khách hàng
Biểu mẫu đánh giá ứng viên
Đăng nhập của khách hàng
Biểu mẫu phản hồi phỏng vấn
Chuyển đổi nhân viên
Công cụ trích xuất CV
RI tùy chỉnh
Tìm kiếm từ Indeed
Nhập từ IndeedCÓ (1000)
Nhập từ Monster
Nhập từ CareerBuilder
Biểu mẫu web
Biểu mẫu từ Ứng viên/Địa chỉ liên hệ20
Quy tắc phân công20 quy tắc và 50 mục nhập quy tắc
Quy tắc tự động trả lời
Quản lý khách hàng và địa chỉ liên hệ
Liên kết liên hệ ứng viên và khách hàng (Không áp dụng nội bộ)
Tìm kiếm
Tìm kiếm đơn giản
Tìm kiếm từ khóa Boolean
Tìm kiếm bên trong tập tin đính kèm của ứng viên
Gắn thẻ
Giao tiếp
Email hàng loạt750/ngày/tổ chức
Mẫu emailKhông giới hạn
Địa chỉ "Biểu mẫu" tùy chỉnh50
Dropbox BCC cho email
Công cụ trả lời tự độngCÓ (3)
Hủy đăng ký liên kết
Thư viện tài liệu
Chia sẻ thư mục
Đính kèm tài liệu
Lập phiên bản tập tin
Đánh giá
Analytics
Báo cáo tiêu chuẩn
Báo cáo tùy chỉnhKhông giới hạn
Lên lịch báo cáo20 trình lập lịch/nhân viên, tối đa 100 trình lập lịch/ngày cho tổ chức
Bảng chỉ số tiêu chuẩn
Bảng chỉ số tùy chỉnhKhông giới hạn
Biểu mẫu web
Biểu mẫu web-to-lead
Biểu mẫu web-to-contacts
Biểu mẫu web-to-case
Thông báo cho chủ sở hữu
Dung lượng lưu trữ tập tin
Dung lượng lưu trữ/tổ chức3GB
Dung lượng lưu trữ/giấy phép nhân viên 1GB
Quản trị viên dữ liệu
Lưu trữ dữ liệu (tất cả mô-đun)Không giới hạn
Nhập dữ liệu (mỗi gói)30000
Xuất dữ liệu mô-đun
API để tích hợp với bên thứ ba500 cuộc gọi/nhân viên
Giấy phép - Tối đa: 25000 cuộc gọi/ngày; Tối thiểu: 4000 cuộc gọi/ngày
Sao lưu dữ liệu2 lần sao lưu/tháng
Gỡ bỏ dữ liệu trùng lặp
Lịch sử nhậpQuá 60 ngày
Quản trị viên bảo mật
Hồ sơ25
Vai trò tổ chức250
Bảo mật cấp trường
Quy tắc chia sẻ dữ liệu15 quy tắc
Nhóm50
Chia sẻ cấp bản ghi
Quản lý khu vựcGiới hạn ở 150 lãnh thổ
Nhật ký kiểm tra
IP được phép
Tùy chỉnh sản phẩm
Tùy chỉnh trang
Đổi tên tab
Hệ thống tuyển dụng
Trường tùy chỉnh300 mô-đun
(Lưu ý: Mô-đun hoạt động chỉ có 140 trường)
Liên kết tùy chỉnh
Tab trên web25
Mô-đun tùy chỉnh50 mô-đun
Nút tùy chỉnh50/mô-đun
Bố cục trang3/mô-đun
Trường duy nhất2 trường/mô-đun
Chế độ xem danh sách tùy chỉnhKhông giới hạn
Tạo nhóm tab25 nhóm
Quản lý workflow
Quy tắc workflow (mỗi mô-đun)50 quy tắc tùy chỉnh
Thông báo WorkFlowCó (300/nhân viên, tối đa 10000)
Nhiệm vụ Workflow
Quy tắc phân công
WebhookCó (20000 cuộc gọi/ngày hoặc 500 cuộc gọi/giấy phép nhân viên đối với tổ chức)
Cập nhật trường
Thao tác theo thời gian
Cập nhật trường
Blueprint
Tích hợp website tuyển dụng
Đăng nhập của ứng viên
Mời hàng loạt ứng viênCÓ (200)
Nhiều trang tuyển dụngCÓ (10)
Xây dựng thương hiệu trong website và email được nhúng
Quản lý cổng thông tin
Miền phụ
Tên miền tùy chỉnh
Quản trị bảo mật
Hồ sơTối đa 25 hồ sơ tùy chỉnh
Phân cấp tổ chức250
Bảo mật cấp trường
Quy tắc chia sẻ dữ liệuCÓ (20)
NhómCÓ (50)
Quản lý khu vực
Người phỏng vấn và người dùng là kháchKhông giới hạn
Quyền đính kèm tập tin
Social
Tích hợp với LinkedIn
Tích hợp với Twitter
Tích hợp với Facebook
Tuyển dụng từ mạng xã hội
Tab xã hội
Thu thập địa chỉ liên hệ/ứng viên từ Twitter/Facebook
Tương tác xã hội theo ngữ cảnh với ứng viên/địa chỉ liên hệ
Tích hợp với Zoho
Tích hợp Zoho Mail
SMS Gateway
Plug-in cho Microsoft Outlook
Tích hợp Zapier
Tích hợp Sheet
Campaigns
Zoho Phonebridge
Kho ứng dụng Recruit
(Tiện ích mở rộng cho Zoho Recruit) Việc tích hợp với các nhà cung cấp và sản phẩm của bên thứ ba trong bộ ứng dụng Zoho thường yêu cầu giấy phép có trả phí từ cả Zoho Recruit và phần mềm tích hợp.
Tiện ích
Lịch
Đồng bộ hóa Lịch Google
Lên lịch sự kiện
Macro
Nhiều loại tiền tệ
Quản trị dữ liệu
Lưu trữ dữ liệu (tất cả mô-đun)Không giới hạn
Lưu trữ dữ liệu (mỗi mô-đun)Không giới hạn
Nhập dữ liệu (mỗi gói)30000
Xuất dữ liệu mô-đun
Sao lưu dữ liệu hàng tháng2
Gỡ bỏ dữ liệu trùng lặp30000
Số cuộc gọi API tối đa/ngày30000
Số cuộc gọi API tối thiểu/ngày10000
API đối với số lượng nhân viên1000
Trường tùy chỉnh (Bao gồm tất cả các loại trường)300 trường/mô-đun
(Lưu ý: Mô-đun những việc phải làm chỉ có 140 trường)
Trường chuỗi (Văn bản, danh sách chọn, danh sách chọn nhiều tìm kiếm, email, điện thoại,
vùng văn bản, URL và số tự động)
Tối đa 10 trường vùng văn bản
130
Trường số nguyên (hàng số không có số thập phân)30
Trường số (số thập phân, phần trăm và tiền tệ)20
Trường ngày tháng25
Trường ngày giờ25
Boolean (Hộp kiểm)50
Trường số nguyên dài15
Trường tra cứu5
Trường số tự động
(Được thêm vào tổng số trường văn bản)
1
Trường công thức
(Được thêm vào tổng số trường văn bản)
15

Creator

Ứng dụngKhông giới hạn
Bản ghiTrong trường hợp ít hơn 10 nhân viên
25.000 bản ghi/nhân viên Tài khoản có hơn 10 nhân viên có thể lưu trữ dữ liệu không giới hạn
Phát triển chức năng kéo & thả
Ứng dụng di động
Chia sẻ
Chủ đề và bố cục
Trường cơ bản
Trường nâng cao
Dung lượng lưu trữ tập tin5GB/nhân viên
Báo cáo
Trang
Xuất
Thông báo qua email500/nhân viên/ngày
Lịch trình500/nhân viên/tháng
SMS
Thông báo theo thời gian thực
Quy tắc & nhiệm vụ
Câu lệnh lập trình Deluge10000
Truy cập ngoại tuyến trên ứng dụng di động
Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
Sao lưu thủ công
Kiểm tra bản ghi
Các quyền dựa trên vai trò50 bộ quyền truy cập & 250 vai trò/ứng dụng
Sanbox dành cho nhà phát triển
Sao lưu theo lịch
Liên kết tĩnh/được nhúng vào website50
Cổng thanh toán
Cuộc gọi bên ngoài500/nhân viên/ngày
API cho nhà phát triển1000/nhân viên/ngày
Tích hợp
PayPal
Box
Dropbox
GDrive
OneDrive
Zoho Docs
Wordpress
iCal Feed
Intuit Quickbooks
Salesforce
Google Calendar
Zoho Books
Zoho Chat
Zoho Connect
Zoho CRM
Zoho Desk
Zoho Invoice
Zoho Recruit
Zoho Reports
Zoho Subscriptions
Người dùng cổng thông tin khách hàngMặc định - 3 người dùng cổng thông tin/tổ chức
Cổng thông tin khách hàng
Bộ quyền truy cập
5/ứng dụng

Analytics

Bản ghi/Hàng5 triệu hàng/tổ chức và
100.000/nhân viên
Báo cáo & Bảng chỉ số
Cơ sở dữ liệuKhông giới hạn
Bảng truy vấnKhông giới hạn
Nhập theo lịchKhông giới hạn
Gửi email theo lịch100
Nhiều nhóm100
Nhiều chủ sở hữu cơ sở dữ liệu
Liên kết riêng
Làm mới thương hiệu bằng logo
Sao lưu
TV màn hình lớn
Ứng dụng di động
Đơn vị API100.000/ngày
Trình kết nối
Tập tin & bảng tin
Cơ sở dữ liệu tương quan
Lưu trữ điện toán đám mây
Zoho CRM
Salesforce CRM
Google Analytics
MailChimp
Zoho Projects
Zoho BugTracker
Zoho Recruit
Zoho Books
QuickBooks
Xero
Zendesk
ME ServiceDesk Plus
ME SupportCenter Plus
API REST để tích hợp

Flow

Ứng dụng cơ bản
Ứng dụng cao cấp
Tiện ích logic
Chức năng tùy chỉnh
Gỡ lỗi
Tần suất thăm dò ý kiến5
Lịch sử (ngày)90
Số lượng luồngBản dùng thử - 20
Có trả phí - 50
Số lượng nhiệm vụ/nhân viên/thángBảng dùng thử - 1000
Có trả phí - Nhiệm vụ cơ bản: 3000, cộng với 1000 nhiệm vụ/nhân viên/tháng