Hàm tùy chỉnh

Hàm tùy chỉnh

Đã bao lần bạn phải thay đổi cách làm việc chỉ vì một ứng dụng không thực hiện được chính xác những gì bạn cần? Zoho One sẽ giải quyết vấn đề này với Hàm tùy chỉnh. Hàm tùy chỉnh cung cấp một ngôn ngữ lập trình dễ viết cho phép tùy chỉnh các ứng dụng của chúng tôi cho phù hợp với quy trình kinh doanh của bạn.

Tôi sẽ đạt được những gì?

Tính toán hoa hồng

Tự động tính toán hoa hồng khi một giao dịch bán hàng được xử lý.

Dữ liệu tự động điền

Tạo điều kiện cho việc nhập dữ liệu nhanh hơn bằng cách tự động điền thành phố và tiểu bang/tỉnh khi nhập mã bưu chính.

Tích hợp phần mềm bên thứ ba

Thực hiện cuộc gọi API để cập nhật phần mềm bên thứ ba hoặc cơ sở dữ liệu của công ty.

Chức năng theo lịch trình

Xóa dữ liệu rác khỏi CRM của bạn mỗi quý một lần hoặc tự động cộng phí trả chậm vào hóa đơn quá hạn.

Bot tạo khách hàng tiềm năng

Tạo bot tuyển lựa khách hàng tiềm năng với một tập lệnh bán hàng tùy chỉnh để tiết kiệm thời gian cho đại diện bán hàng của bạn

Tạo Hàm tùy chỉnh bằng cách nào?

Để tạo một hàm tùy chỉnh đòi hỏi phải viết lập trình Deluge. Deluge là ngôn ngữ lập trình dễ viết và độc quyền của Zoho, cho phép bạn thêm logic và khả năng tùy chỉnh cho các ứng dụng trên nền tảng Zoho One.

TẠO HÀM TÙY CHỈNH BẰNG CÁCH NÀO?

Tìm hiểu Deluge

Kho kiến thức Delugehướng dẫn tham khảo của chúng tôi sẽ cung cấp kiến thức chi tiết về Deluge và cách thức hoạt động. Khám phá cơ sở dữ liệu của chúng tôi để tìm hiểu thêm về hàm tùy chỉnh và cách sử dụng.

Tìm hiểu Deluge
Làm việc với đối tác

Làm việc với Đối tác

Nhiều khách hàng của Zoho thuê Đối tác và Nhà phát triển được chứng nhận để giúp họ tạo hàm tùy chỉnh. Những chuyên gia này sẽ tìm hiểu quy trình kinh doanh và workflow của bạn, đồng thời hỗ trợ tùy chỉnh phần mềm của chúng tôi theo các yêu cầu cụ thể của bạn.

Thuê Nhà phát triển được chứng nhận

Kho ứng dụng

Kho ứng dụng Zoho liệt kê các ứng dụng tùy chỉnh, tiện ích mở rộng và các giải pháp cụ thể được thiết kế cho nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Khám phá Kho ứng dụng Zoho
Kho ứng dụng