Add-on và tích hợp

Zoho Desk cung cấp một số add-on và tích hợp để giúp bạn mở rộng khả năng của bộ phận trợ giúp. Bạn có thể thiết lập điện thoại, kết nối bộ phận trợ giúp với các thông báo qua SMS, cập nhật liên hệ và còn nhiều hơn thế nữa với những tích hợp này.

Zoho Apps

 • CRM

  Tích hợp tài khoản Zoho Desk và Zoho CRM của bạn để phối hợp liền mạch giữa các nhóm kinh doanh và nhóm dịch vụ khách hàng.

  Đọc thêm
 • BugTracker

  Thêm lỗi cho yêu cầu hỗ trợ từ trong Zoho Desk bằng cách tích hợp với Zoho BugTracker.

  Đọc thêm
 • Creator

  Viết đoạn mã trong Zoho Creator để lấy bản ghi và cập nhật bản ghi trong Zoho Desk.

  Đọc thêm
 • SalesIQ

  Chuyển đổi ngay cuộc trò chuyện với khách truy cập từ Zoho SalesIQ thành yêu cầu trong Zoho Desk.

  Đọc thêm
 • Forms

  Thêm các mục nhập biểu mẫu trong Zoho Forms dưới dạng yêu cầu trong Zoho Desk.

  Đọc thêm
 • Analytics

  Thực hiện phân tích nâng cao trong Zoho Desk bằng cách tích hợp với Zoho Analytics, một sản phẩm Business Intelligence đầy đủ dịch vụ.

  Đọc thêm
 • Assist

  Cung cấp hỗ trợ tức thì bằng cách truy cập vào màn hình của khách hàng ngay từ màn hình của yêu cầu bằng cách tích hợp Zoho Assist.

  Đọc thêm
 • Cliq

  Đưa tính năng cộng tác nhóm, phân công yêu cầu và các số liệu thống kê quan trọng vào một cửa sổ chat.

  Đọc thêm
 • Books

  Thực hiện tất cả các thao tác liên quan đến thanh toán từ trong Zoho Desk.

  Đọc thêm
 • Invoice

  Tạo và gửi các ước tính và hóa đơn từ trong Zoho Desk.

  Đọc thêm
 • Forms

  Add form entries in Zoho Forms as tickets in Zoho Desk.

  Read More

Đối tác qua điện thoại

 • central logo
 • amazon-weblogo
 • babel-forcelogo
 • duocomlogo
 • workphonelogo
 • spotfonelogo
 • koologo
 • knowlarity
 • Numintec Logo
 • Zadarma Logo
 • Foneco Logo

Các ứng dụng khác

 • G Suite

  Cộng tác, giao tiếp và chia sẻ thông tin trực tiếp từ Zoho Desk bằng cách tích hợp với GSuite.

  Đọc thêm
 • Screen Magic

  Zoho Desk cho phép bạn thông báo cho khách hàng và đại diện hỗ trợ bằng tin nhắn văn bản (SMS).

  Đọc thêm
 • Jira

  Dễ dàng chuyển đổi yêu cầu được nêu Zoho Desk thành các vấn đề kỹ thuật trong JIRA.

  Đọc thêm
 • Slack

  Nhận cập nhật hỗ trợ theo thời gian thực, cộng tác với nhóm và tăng năng suất từ trong Slack.

  Đọc thêm
 • Salesforce

  Lấy thông tin khách hàng và cộng tác với nhóm kinh doanh.

  Đọc thêm
 • Trello

  Đưa ngữ cảnh của khách hàng vào quản lý dự án và tăng cường sự cộng tác giữa các nhóm.

  Đọc thêm
 • Microsoft Teams

  Cộng tác, thực hiện các thao tác trên yêu cầu và nhận thông báo tức thì từ bên trong Microsoft Teams.

  Đọc thêm
 • Zapier

  Với tích hợp này, Zoho Desk có thể tương tác với các ứng dụng khác để chia sẻ dữ liệu quan trọng một cách hiệu quả.

  Đọc thêm
 • Intercom

  The right balance between having meaningful conversations with your customers and finding solutions.

  Read more
 • cliq-integ-mailchimp
  Mailchimp

  Support team members can easily get the full picture on which email campaigns are sent to a customers.

  Read More
 • Pipedrive

  View existing customer details, manage contacts, deals and activities between Pipedrive and Zoho Desk.

  Read More
 • HubSpot

  With the HubSpot integration, understand customer information to prioritize and manage tickets in Zoho Desk.

  Read More
 • Asana

  Quickly address customer issues by keeping your customer support and project management teams in sync.

  Read More
 • Clearbit

  With Clearbit integration, you can view your customer's information as soon as you open a ticket.

  Read More