Add-on và tích hợp

Zoho Desk cung cấp một số add-on và tích hợp để giúp bạn mở rộng khả năng của bộ phận trợ giúp. Bạn có thể thiết lập điện thoại, kết nối bộ phận trợ giúp với các thông báo qua SMS, cập nhật liên hệ và còn nhiều hơn thế nữa với những tích hợp này.

Các ứng dụng Zoho

 • CRM

  Tích hợp tài khoản Zoho Desk và Zoho CRM của bạn để phối hợp liền mạch giữa các nhóm kinh doanh và nhóm dịch vụ khách hàng.

  Tìm hiểu thêm
 • BugTracker

  Thêm lỗi cho yêu cầu hỗ trợ từ trong Zoho Desk bằng cách tích hợp với Zoho BugTracker.

  Tìm hiểu thêm
 • Creator

  Viết đoạn mã trong Zoho Creator để lấy bản ghi và cập nhật bản ghi trong Zoho Desk.

  Tìm hiểu thêm
 • SalesIQ

  Chuyển đổi ngay cuộc trò chuyện với khách truy cập từ Zoho SalesIQ thành yêu cầu trong Zoho Desk.

  Tìm hiểu thêm
 • Sprints

  Đưa kỹ sư của bạn đến gần hơn với nhu cầu của khách hàng, xây dựng sản phẩm tốt hơn với thông tin theo ngữ cảnh có giá trị mà bộ phận trợ giúp nhận được.

  Tìm hiểu thêm
 • Analytics

  Thực hiện phân tích nâng cao trong Zoho Desk bằng cách tích hợp với Zoho Analytics, một sản phẩm Business Intelligence đầy đủ dịch vụ.

  Tìm hiểu thêm
 • Assist

  Cung cấp hỗ trợ tức thì bằng cách truy cập vào màn hình của khách hàng ngay từ màn hình của yêu cầu bằng cách tích hợp Zoho Assist.

  Tìm hiểu thêm
 • Cliq

  Đưa tính năng cộng tác nhóm, phân công yêu cầu và các số liệu thống kê quan trọng vào một cửa sổ chat.

  Tìm hiểu thêm
 • Books

  Thực hiện tất cả các thao tác liên quan đến thanh toán từ trong Zoho Desk.

  Tìm hiểu thêm
 • Invoice

  Tạo và gửi các ước tính và hóa đơn từ trong Zoho Desk.

  Tìm hiểu thêm
 • Forms

  Thêm các mục nhập biểu mẫu trong Zoho Forms dưới dạng yêu cầu trong Zoho Desk.

  Tìm hiểu thêm
 • Zoho Subscriptions
  Subscriptions

  Xem ngay tất cả thông tin liên quan đến đăng ký cùng với yêu cầu trong Zoho Desk.

  Tìm hiểu thêm
 • Zoho Inventory
  Inventory

  Tạo đơn hàng và theo dõi các lô hàng từ yêu cầu bằng cách đồng bộ Zoho Desk với Zoho Inventory

  Tìm hiểu thêm
 • Zoho Survey
  Survey

  Tìm hiểu hiệu quả trong việc hỗ trợ khách hàng bằng cách gửi khảo sát cho khách hàng.

  Tìm hiểu thêm
 • Flow

  Kết nối Zoho Desk với nhiều ứng dụng kinh doanh khác nhau và tự động hóa quy trình công việc phức tạp một cách dễ dàng.

  Tìm hiểu thêm
 • Bigin

  Nhập thông tin khách hàng, tài khoản và sản phẩm vào Zoho Desk từ một cơ sở dữ liệu hợp nhất thông qua tích hợp Bigin.

  Tìm hiểu thêm
 • More Zoho Desk Integrations
  Marketplace
  Xem thêm

Các đối tác điện thoại

 • voip-studio

Các ứng dụng khác

 • G Suite

  Cộng tác, giao tiếp và chia sẻ thông tin trực tiếp từ Zoho Desk bằng cách tích hợp với GSuite.

  Tìm hiểu thêm
 • Screen Magic

  Zoho Desk cho phép bạn thông báo cho khách hàng và đại diện hỗ trợ bằng tin nhắn văn bản (SMS).

  Tìm hiểu thêm
 • Jira

  Dễ dàng chuyển đổi yêu cầu được nêu trong Zoho Desk thành các vấn đề kỹ thuật trong JIRA.

  Tìm hiểu thêm
 • Slack

  Nhận cập nhật hỗ trợ theo thời gian thực, cộng tác với nhóm và tăng năng suất từ trong Slack.

  Tìm hiểu thêm
 • Salesforce

  Lấy thông tin khách hàng và cộng tác với nhóm kinh doanh.

  Tìm hiểu thêm
 • Trello

  Đưa ngữ cảnh của khách hàng vào quản lý dự án và tăng cường sự cộng tác giữa các nhóm.

  Tìm hiểu thêm
 • Microsoft Teams

  Cộng tác, thực hiện các thao tác trên yêu cầu và nhận thông báo tức thì từ bên trong Microsoft Teams.

  Tìm hiểu thêm
 • Zapier

  Với tích hợp này, Zoho Desk có thể tương tác với các ứng dụng khác để chia sẻ dữ liệu quan trọng một cách hiệu quả.

  Tìm hiểu thêm
 • Intercom

  Sự cân bằng phù hợp giữa thực hiện các cuộc trò chuyện có ý nghĩa với khách hàng và tìm ra giải pháp.

  Tìm hiểu thêm
 • cliq-integ-mailchimp
  Mailchimp

  Hỗ trợ các thành viên trong nhóm dễ dàng có được cái nhìn toàn diện về chiến dịch email nào được gửi đến khách hàng.

  Tìm hiểu thêm
 • Pipedrive

  Xem chi tiết khách hàng hiện có, quản lý địa chỉ liên hệ, giao dịch và hoạt động giữa Pipedrive và Zoho Desk.

  Tìm hiểu thêm
 • HubSpot

  Hiểu được thông tin khách hàng để ưu tiên và quản lý yêu cầu trong Zoho Desk nhờ tích hợp với HubSpot.

  Tìm hiểu thêm
 • Asana

  Nhanh chóng giải quyết các vấn đề của khách hàng bằng cách liên kết hiệu quả đội ngũ hỗ trợ khách hàng và quản lý dự án.

  Tìm hiểu thêm
 • Clearbit

  Với tích hợp Clearbit, bạn có thể xem thông tin khách hàng ngay khi mở một yêu cầu.

  Tìm hiểu thêm
 • More Zoho Desk Integrations
  Marketplace
  Xem thêm