Nieuw in Zoho Mail

E-mails migreren van een bestaande e-mailservice naar Zoho Mail

 Migratie van e-mail

Zodra u hebt besloten dat u uw e-mailhosting wilt onderbrengen bij Zoho Mail, kunt u uw oude e-mails vanaf uw huidige server gemakkelijk naar Zoho Mail migreren. IMAP-migratie is de meest aanbevolen methode voor het migreren van de e-mails. Met deze methode kunnen gebruikers gemakkelijker doorgaan waar ze gebleven waren.

U kunt de migratie ook uitvoeren door uw e-mails via POP op te halen. Als u gegevens op Exchange Server (zonder IMAP) hebt of in de vorm van PST-bestanden, kunt u gebruikmaken van de Exchange-migratiewizard om de e-mails te migreren. De Exchange-migratiewizard migreert e-mails uit PST/ EML of rechtstreeks van de in-house of gehoste Exchange-omgeving. 

 Voordelen van IMAP-migratie ten opzichte van POP

Als uw e-mails in een cloudmailservice staan, zoals Google Apps of Yahoo, of een andere cloudmailserver die IMAP-toegang ondersteunt, kunt u in het configuratiescherm server-naar-server-migratie uitvoeren via IMAP. 

Zoho Mail ondersteunt zowel IMAP- als POP-migratie. IMAP-migratie heeft echter meer voordelen dan POP-migratie.

IMAP-migratiePOP-migratie
Details van de map zijn gemigreerd.POP biedt geen ondersteuning voor op mappen gebaseerde migratie. Alle e-mails worden gemigreerd naar Postvak IN.

De e-mailstatus (Gelezen/Ongelezen) blijft behouden.

 

De e-mails die zijn opgehaald als 'Ongelezen' via POP .

Ondersteuning voor meerdere clients:

 • E-mails worden gemigreerd, ook als deze toegankelijk zijn voor andere clients.
 • De e-mails worden gesynchroniseerd in meerdere clients met de status In onderhoud.
 • De e-mails in het postvak van de bron worden samen met map- en statusgegevens gesynchroniseerd.
 • De e-mails die door andere clients zijn verzonden, worden via IMAP gesynchroniseerd.

Ondersteuning voor één client:

 • In het geval van meerdere clientverzoeken wordt de e-mail slechts aan één client geleverd.
 • De e-mails die al via POP zijn opgehaald, zijn niet beschikbaar om te migreren 
 • De e-mails die door andere clients zijn verzonden, worden niet gemigreerd, omdat dit niet wordt ondersteund door POP-servers
De migratie is over het algemeen snel en de migratie-info is gedetailleerd.Migratie via POP is trager dan IMAP-migratie.
Specifieke fouten tijdens de migratie kunnen nauwkeurig worden gevolgd en gecorrigeerd.De storingsinformatie in POP is niet specifiek en volledig.

 

Benodigde gegevens voorafgaand aan migratie:

Voor zowel POP- als IMAP-migratie hebt u de volgende gegevens nodig. 

 • Naam van de server - hostnaam van de IMAP-server of de POP-server vanwaaruit de migratie moet worden gestart
 • Serverpoort - voor standaardpoorten van de bronserver worden SSL en niet-SSL ondersteund.
  • Ondersteunde poorten voor IMAP - 143 (niet-SSL), 993 (SSL) 
  • Ondersteunde poorten voor POP - 110 (niet-SSL), 995 (SSL) 
 • SSL-type - alleen vertrouwde certificaten worden ondersteund. Zelf-ondertekende SSL-certificaten worden niet ondersteund vanwege veiligheidsredenen
 • Gebruikersnamen en wachtwoorden van de gebruikersaccounts op de bron - Zorg ervoor dat voor bronaccounts de IMAP-toegang is ingeschakeld. 
 • Mappenlijst uitsluiten - de beheerder kan bepaalde mappen, zoals de spammap, uitsluiten om het migratieproces te versnellen. Verder kan een beheerder de gebruikers vragen een gemeenschappelijke map te maken en de e-mails die niet moeten worden gemigreerd, hierin te plaatsen. Deze map kan in de algemene lijst met uitsluitingen worden opgenomen, die geldt voor alle gebruikers. 
 • Maximale verbindingslimiet - de maximale verbindingslimiet is het maximale aantal verbindingen dat door de server op een bepaald moment wordt geaccepteerd. Als u bijvoorbeeld vijf als maximale verbindingslimiet opgeeft wanneer de migratie wordt gestart, wordt het migratieproces voor vijf gebruikers tegelijkertijd gestart. Het migratieproces verloopt sneller wanneer er parallelle migraties plaatsvinden tussen de servers. 
 • IMAP-padvoorvoegsel: sommige IMAP-servers verwachten padvoorvoegselgegevens om verbinding te maken en e-mails via IMAP op te halen. 
 • Black-outtijd - als er sprake is van bekende downtime van de server of bepaalde tijden van de week waarop de server overbelast is, geef dan de dag van de week, de tijdsduur in 24-uursnotatie (van 'x' uur tot 'y' uur) en de bijbehorende tijdzone op. De migratie wordt onderbroken tijdens de opgegeven tijdsduur om te voorkomen dat eventuele migraties mislukken. De black-outtijd en tijdzone zijn alleen van toepassing als er vooraf bepaalde tijdsintervallen zijn waarbinnen de migratie moet worden gepauzeerd. 

Gegevens van bronserver

Om een nieuwe migratie toe te voegen, moet u de bronserver toevoegen waarvan de e-mails moeten worden gemigreerd. U kunt de migratie ook in batches en vanaf verschillende servers uitvoeren als u meerdere domeinen hebt die worden gehost door verschillende providers en alles wilt migreren naar Zoho Mail. 

 1. Meld u aan bij http://www.zoho.com/mail
 2. Open Configuratiescherm >> E-mailbeheer >> E-mailmigratie
 3. Selecteer Migratie toevoegen om de servergegevens voor de migratie op te geven
 4. Geef een titel voor de migratie op
 5. Selecteer IMAP of POP als migratieprotocol, afhankelijk van uw voorkeur.
   
 6. Geef de hostnaam van de server op, het SSL-type en het poortnummer voor de migratie. 
 7. Geef de maximale verbindingslimiet voor uw server op.
 8. Lijst met uitgesloten mappen - De lijst met mappen die niet hoeven te worden gemigreerd tijdens de migratie. 
 9. Selecteer Migratie toevoegen om de servergegevens op te slaan. 
 10. U keert terug naar de migratiestartpagina. 
 11. In de volgende stap voegt u de accountgegevens toe die moeten worden gemigreerd. 

 Gegevens van de bron voor migratie 

Nadat u de servergegevens hebt toegevoegd, keert u terug naar de migratiestartpagina. Klik op de migratie om de bronaccounts die moeten worden gemigreerd toe te voegen. 

U kunt de accounts handmatig toevoegen of de gegevens uit een CSV-bestand importeren. Zorg ervoor dat u de gegevens van de bron- en doelaccounts bij de hand hebt. Voor elke toegevoegde gebruiker worden de bronreferenties gecontroleerd met de server. De gebruiker wordt pas toegevoegd als de bronverificatie is geslaagd. 

Stappen om gebruikersaccounts toe te voegen voor migratie:

 1. Selecteer de migratienaam waaraan u de gegevens over de bron en het doel wilt toevoegen. 
 2. Selecteer Accounts toevoegen om de accountgegevens handmatig toe te voegen
 3. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord van de bron en het doel op waarnaar de e-mails moeten worden gemigreerd. 
 4. In het geval van IMAP-migratie kunt u ervoor kiezen om mappen naar keuze over te slaan tijdens de migratie. 
 5. De instellingen worden geverifieerd bij de opgegeven bronserver zodra u op Toevoegen klikt.

Stappen om gebruikers te importeren vanuit een csv-bestand:

 1. Bereid een Excel-bestand of een Zoho Sheet voor met de kopteksten Bron, Wachtwoord, Doel. U kunt optioneel een kolom Prioriteit toevoegen, waarmee u de volgorde aangeeft waarin gebruikersaccounts moeten worden gemigreerd.
 2. Vul de gegevens in onder de kolommen voor de gebruikersaccounts die moeten worden gemigreerd.
 3. Sla het bestand als csv-bestand op.
 4. Klik op de link Accounts uploaden op de pagina Migratieaccounts.
   
 5. Kies het desbetreffende bestand en klik op OK om de accounts te uploaden.
 6. De toegevoegde accounts worden in het gedeelte weergegeven.
 7. U kunt, voordat u begint met de migratie, de servergegevens aanpassen indien er wijzigingen nodig zijn.
 8. Controleer of alle accounts die moeten worden gemigreerd, worden vermeld in deze sectie

 Begin de migratie

In het configuratiescherm gaat u naar Migratie onder E-mailbeheer. Zorg ervoor dat de bronwachtwoorden niet worden gewijzigd nadat de gebruikers voor migratie zijn toegevoegd. Het wachtwoord moet hetzelfde zijn tot het gehele migratieproces is voltooid.

 1. De migraties die u hebt toegevoegd, worden weergegeven op de migratiepagina. 
 2. Klik op 'Start' om te beginnen met de vermelde migratie
 3. De migratie wordt gepland en de status is beschikbaar. 
 4. U kunt klikken op de migratie om de migratievoortgang van elk van de accounts te bekijken. 
 5. Indien u IMAP gebruikt, zijn er gedetailleerde migratiestatistieken beschikbaar, evenals de mapgegevens en de foutgegevens, als die er zijn. 
 6. Als er fouten zijn opgetreden tijdens het migratieproces, worden deze weergegeven op de statusbalk. U kunt meer informatie vinden op de pagina Migratieaccounts.
 7. Bij een geslaagde voltooiing van de migratie, wordt er een e-mail gestuurd naar de gebruikers op het door hen opgegeven e-mailadres.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com