Kết nối với các ứng dụng bạn sử dụng hàng ngày

Zoho Campaigns còn hỗ trợ nhiều dịch vụ khác để bạn có thể nhập danh sách địa chỉ liên lạc và nội dung từ các ứng dụng giúp bạn vận hành doanh nghiệp. Ngoài ra, bạn còn có thể tạo các tích hợp của riêng mình bằng Developer API và quản lý các chiến dịch tiếp thị qua email và danh sách gửi thư.

Yêu cầu bản demo miễn phí

  categories

   CRM

   • Tự động đồng bộ hóa dữ liệu giữa các tài khoản Zoho CRM và Zoho Campaigns. Xem kết quả chiến dịch email ngay trong tài khoản CRM.

   • Bigin hoạt động trên nền tảng Zoho CRM
    CRMTìm hiểu thêm

    Thiết lập đồng bộ tức thì hoặc định kỳ với cơ sở dữ liệu liên hệ của bạn và thu hút họ với các chiến dịch email tùy biến.

   • Salesforce
    CRMTìm hiểu thêm

    Gửi các chiến dịch email có mục tiêu đến khách hàng tiềm năng và địa chỉ liên hệ của bạn từ Salesforce. Tích hợp Zoho Campaigns với Salesforce để tương tác tốt hơn.

   • Nhập địa chỉ liên hệ và khách hàng tiềm năng từ SugarCRM vào tài khoản Zoho Campaigns để lên kế hoạch cho các chiến dịch email trong tương lai của bạn và thúc đẩy doanh số cao hơn.

   • MS Dynamics 365
    CRMTìm hiểu thêm

    Lập kế hoạch cho các chiến dịch email của bạn bằng cách nhập khách hàng tiềm năng và địa chỉ liên hệ từ tài khoản MS Dynamics 365. Đồng thời cài đặt đồng bộ hóa định kỳ các địa chỉ liên hệ hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.

   • Nhập chi tiết địa chỉ liên hệ từ các mô-đun HubSpot vào danh sách gửi thư Zoho Campaigns bằng cách cài đặt đồng bộ hóa hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Gửi email đến khách hàng tiềm năng và địa chỉ liên hệ trong HubSpot của bạn.

   E-commerce

   • Zoho Commerce
    E-commerceTìm hiểu thêm

    Kết nối cửa hàng trực tuyến với Zoho Campaigns để cài đặt tự động hóa email hoàn toàn, từ email theo dõi mua hàng và lời nhắc chương trình khuyến mãi ưu đãi và kích hoạt giỏ hàng bị bỏ lại v.v.

   • Shopify
    E-commerceTìm hiểu thêm

    Thông báo cho khách hàng về sản phẩm mới nhất trong cửa hàng của bạn. Thúc đẩy doanh số và theo dõi hoạt động mua hàng từ email của bạn.

   • BigCommerce
    E-commerceTìm hiểu thêm

    Tiếp thị qua email cho cửa hàng trực tuyến được thực hiện dễ dàng hơn với Zoho Campaigns. Bắt đầu gửi email tiếp thị lại bằng cách kết nối nền tảng BigCommerce với tài khoản Zoho Campaigns.

   • WooCommerce
    E-commerceTìm hiểu thêm

    Tích hợp cửa hàng thương mại điện tử với Zoho Campaigns để thuận lợi thu hút khách hàng và thúc đẩy bán hàng thông qua tiếp thị qua email.

   Integration Platforms

   • Zoho Flow
    Integration PlatformsTìm hiểu thêm

    Đưa email tiếp thị vào quy trình kinh doanh của bạn. Tích hợp tài khoản Zoho Campaigns của bạn với Zoho Flow và kết nối với hơn 300 ứng dụng bạn sử dụng cho doanh nghiệp của mình.

   • Zapier
    Integration PlatformsTìm hiểu thêm

    Bắt đầu tạo kết nối với Zoho Campaigns và kết nối tài khoản Zoho Campaigns của bạn với hơn 2000 ứng dụng để tự động hóa công việc của bạn và tăng năng suất

   Survey & Forms

   • Zoho Survey
    Survey & FormsTìm hiểu thêm

    Gửi khảo sát đã tạo trong Zoho Survey đến các địa chỉ liên lạc và theo dõi kết quả các chiến dịch khảo sát.

   • SurveyMonkey
    Survey & FormsTìm hiểu thêm

    Zoho Campaigns tích hợp với SurveyMonkey giúp bạn gửi khảo sát đến khách hàng.

   • Zoho Forms
    Survey & FormsTìm hiểu thêm

    Gửi các biểu mẫu đã tạo bằng Zoho Forms đến các địa chỉ liên lạc và theo dõi hiệu suất chiến dịch từ ngay trong Zoho Campaigns.

   Webinar & Event Management

   • Zoho Meeting
    Webinar & Event ManagementTìm hiểu thêm

    Tích hợp với Zoho Meeting để quảng bá hội thảo qua web và thu hút thêm người tham gia thông qua tiếp thị qua email. Đồng thời, theo dõi kết quả trong Zoho Campaigns.

   • GoToWebinar
    Webinar & Event ManagementTìm hiểu thêm

    Thêm các địa chỉ liên lạc đã tham gia hội thảo qua web vào Zoho Campaigns và gửi email tiếp thị lại một cách dễ dàng. 


   • Zoho Backstage
    Webinar & Event ManagementTìm hiểu thêm

    Gửi chiến dịch email đến các địa chỉ liên hệ trong tài khoản Zoho Backstage để thu hút thêm người tham dự cho các sự kiện sắp tới của bạn. Nhận phân tích chi tiết về các chiến dịch và thúc đẩy doanh nghiệp của bạn với Zoho Campaigns.

   • Eventbrite
    Webinar & Event ManagementTìm hiểu thêm

    Gửi chiến dịch email đến các địa chỉ liên lạc trong tài khoản Eventbrite.

   Phương tiện truyền thông xã hội

   • Facebook
    Phương tiện truyền thông xã hộiTìm hiểu thêm

    Quảng cáo các ưu đãi và giảm giá bằng cách tạo các chiến dịch trang Facebook. Bạn cũng có thể chia sẻ các chiến dịch email trên tài khoản Facebook của mình.

   • Twitter
    Phương tiện truyền thông xã hộiTìm hiểu thêm

    Chia sẻ hình ảnh, liên kết web hoặc thông báo trạng thái trên tài khoản Twitter. Bạn cũng có thể chia sẻ các chiến dịch email với người theo dõi Twitter của bạn.

   • LinkedIn
    Phương tiện truyền thông xã hộiTìm hiểu thêm

    Chia sẻ các chiến dịch email hoặc đăng tin, liên kết web và hình ảnh trên hồ sơ LinkedIn, các trang hoặc nhóm.

   • Tumblr
    Phương tiện truyền thông xã hộiTìm hiểu thêm

    Tạo một blog nhỏ từ ngay trong Zoho Campaigns. Bạn có thể lên lịch cho các chiến dịch hoặc đăng chiến dịch ngay lập tức trên Tumblr.

   Cloud Storage

   • Zoho Docs
    Cloud StorageTìm hiểu thêm

    Nhập nội dung và danh sách địa chỉ liên lạc cho chiến dịch email từ tài liệu đã lưu trong tài khoản Zoho Docs của bạn.

   • Google Drive
    Cloud StorageTìm hiểu thêm

    Tích hợp tài khoản Google Drive của bạn với Zoho Campaigns. Đưa nội dung của bạn được lưu trữ trên đám mây vào để dùng trong các chiến dịch tiếp thị qua email trong tương lai.

   • Dropbox
    Cloud StorageTìm hiểu thêm

    Nhập nội dung cho chiến dịch email từ tài liệu đã lưu trong tài khoản Dropbox của bạn.

   • OneDrive
    Cloud StorageTìm hiểu thêm

    Nhập nội dung cho chiến dịch email từ tài liệu đã lưu trong tài khoản OneDrive của bạn.

   • Box
    Cloud StorageTìm hiểu thêm

    Nhập nội dung cho chiến dịch email từ tài liệu đã lưu trong tài khoản Box của bạn.

   • Evernote
    Cloud StorageTìm hiểu thêm

    Nhập thông tin chi tiết địa chỉ liên lạc từ Evernote để thêm vào danh sách gửi thư của bạn dưới dạng các địa chỉ liên lạc. Ngoài ra, bạn còn có thể đưa các tập tin khác dưới dạng nội dung vào các chiến dịch email của mình.

   Image Hubs

   • Google Photos
    Image HubsTìm hiểu thêm

    Thêm hình ảnh đã lưu trong tài khoản Google Photos vào thư viện của Zoho Campaigns và sử dụng cho các chiến dịch email của bạn.

   • Flickr
    Image HubsTìm hiểu thêm

    Thêm hình ảnh đã lưu trong tài khoản Flickr vào thư viện của Zoho Campaigns và sử dụng cho các chiến dịch email của bạn.

   • Giphy
    Image HubsTìm hiểu thêm

    Thêm một số hình động thú vị vào email của bạn để thu hút sự chú ý của người đọc.

   • Unsplash
    Image HubsTìm hiểu thêm

    Nhập hình ảnh từ Unsplash vào thư viện của Zoho Campaigns và sử dụng các hình ảnh này trong chiến dịch email của bạn.

   Phân tích

   • Zoho Analytics
    Phân tíchTìm hiểu thêm

    Nhập địa chỉ liên lạc từ Zoho Analytics vào Zoho Campaigns, đồng thời thu thập thêm thông tin chuyên sâu về các hoạt động chiến dịch ngay trong Zoho Analytics.

   • Google Analytics
    Phân tíchTìm hiểu thêm

    Theo dõi kết quả các chiến dịch email ngay trong tài khoản Google Analytics của bạn.

   Video Marketing

   • Wistia
    Video MarketingTìm hiểu thêm

    Nhập video từ Wistia và thêm vào chiến dịch email của bạn. Nhận thông tin chi tiết về những địa chỉ liên hệ đã xem video và tương tác lại với họ qua email.

   • Youtube
    Video MarketingTìm hiểu thêm

    Liên kết video YouTube trong mẫu email của bạn và gửi các chiến dịch email sử dụng video.

   • Vimeo
    Video MarketingTìm hiểu thêm

    Liên kết video Vimeo trong mẫu email của bạn và gửi các chiến dịch email sử dụng video.

   Customer Service

   • Zoho Desk
    Customer ServiceTìm hiểu thêm

    Bây giờ, nhập người dùng cuối từ các tổ chức hoặc thẻ được chỉ định trong Zoho Desk thành địa chỉ liên hệ vào tài khoản Zoho Campaigns để gửi email.

   • Zendesk
    Customer ServiceTìm hiểu thêm

    Đăng nhập vào tài khoản Zendesk và tích hợp với Zoho Campaigns để nhập địa chỉ liên hệ và gửi chiến dịch email cho họ.

   Quản lý liên hệ

   • Zoho Recruit
    Quản lý liên hệTìm hiểu thêm

    Thu thập thông tin chi tiết ứng viên từ Zoho Recruit và tiếp cận họ bằng Zoho Campaigns.

   • Zoho Creator
    Quản lý liên hệTìm hiểu thêm

    Gửi chiến dịch email đến các địa chỉ liên lạc đã lưu trong tài khoản Zoho Creator của bạn.

   • Zoho Contacts
    Quản lý liên hệTìm hiểu thêm

    Thêm liên hệ trong Zoho Mail của bạn vào ứng dụng Zoho Contacts. Phát triển mối quan hệ kinh doanh với họ bằng cách gửi bản tin tiếp thị, cập nhật, v.v..

   • Zoho Invoice
    Quản lý liên hệTìm hiểu thêm

    Nhập thông tin chi tiết khách hàng từ Zoho Invoice vào Zoho Campaigns và gửi chi tiết hóa đơn, nhắc nhở thanh toán, hóa đơn điều chỉnh giảm và nhiều hơn nữa.

   • Zoho Books
    Quản lý liên hệTìm hiểu thêm

    Tích hợp Zoho Books với Zoho Campaigns để thu thập thông tin chi tiết khách hàng/đại lý/nhà cung cấp và gửi email tiếp thị lại.

   • PayPal
    Quản lý liên hệTìm hiểu thêm

    Tập hợp các địa chỉ liên lạc từ PayPal và gửi cho họ email thông báo và nhắc nhở thanh toán. 


   • Office 365
    Quản lý liên hệTìm hiểu thêm

    Nhập các địa chỉ liên lạc trong Office 365 vào một danh sách gửi thư trong Zoho Campaigns và chạy các chiến dịch email có mục tiêu.

   • Unbounce
    Quản lý liên hệTìm hiểu thêm

    Cài đặt đồng bộ hóa để nhập các địa chỉ liên hệ từ Unbounce vào danh sách gửi thư của bạn trong Zoho Campaigns và gửi các chiến dịch email đến các địa chỉ liên hệ này.

   More Integrations

   • Google Captcha
    More IntegrationsTìm hiểu thêm

    Ngăn chặn thư rác tự động gây ảnh hưởng đến danh sách gửi thư của bạn bằng cách kích hoạt Google Captcha trong khi bạn tạo biểu mẫu đăng ký trong Zoho Campaigns.

   • Wordpress
    More IntegrationsTìm hiểu thêm

    Chuyển đổi người truy cập blog thành địa chỉ liên hệ. Thêm các biểu mẫu Zoho Campaigns vào blog của bạn.

   • Litmus
    More IntegrationsTìm hiểu thêm

    Xem trước ngay lập tức email của bạn trông như thế nào trên nhiều thiết bị, trình duyệt và ứng dụng email.