เครื่องมือจัดการโครงการคืออะไร

เกือบทุกอย่างที่เราทำ ตั้งแต่การสร้างปราสาททรายไปจนถึงการปรับปรุงเว็บไซต์หรือสร้างตึกระฟ้า ล้วนแต่เป็นโครงการที่มีเป้าหมาย โครงการที่เรียบง่ายไม่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือโครงการที่มีอะไรมากมายเพื่อให้เราวางแผนกำหนดการ แค่มีรายการสิ่งที่ต้องทำเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว แต่ในทางกลับกัน โครงการที่ซับซ้อนนั้นต้องมีความช่วยเหลือจากเครื่องมือการวางแผนโครงการ เพื่อแยกย่อยงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องทำ

เครื่องมือจัดการโครงการช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถระบุผลลัพธ์เป็นปริมาณ และช่วยให้มั่นใจว่าเป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เครื่องมือจัดการโครงการช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามปัญหาได้อย่างขันแข็ง ชั่งน้ำหนักความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และไม่พลาดข้อมูลอัปเดตที่สำคัญ

เครื่องมือจัดการโครงการ 5 อันดับแรกสำหรับทีมโครงการ

เครื่องมือจัดการโครงการ 5 อันดับแรกสำหรับทีมโครงการ

01. แผนภูมิแกนต์

แผนภูมิแกนต์คือการแสดงภาพไทม์ไลน์โครงการและความเชื่อมโยงระหว่างรายการงานต่างๆ ของคุณ

แผนภูมิแกนต์มีประโยชน์ในการติดตามกำหนดเวลาของโครงการ ตรวจสอบการเบี่ยงเบนจากแผนโครงการ และระบุความล่าช้า ธุรกิจสามารถใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดการและงบประมาณที่วางแผนไว้ และถ้าสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แผนภูมิแกนต์จะช่วยระบุงานสำคัญที่จะทำให้โครงการของคุณเสร็จทันเวลา

แผนภูมิแกนต์เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการจัดการโครงการ ซึ่งให้ภาพรวมทั้งหมดของโครงสร้างแยกย่อยงาน และช่วยในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเวลา เงิน หรือบุคลากร แผนภูมิเหล่านี้จะเชื่อมโยงรายการงานต่างๆ ที่พึ่งพากันและกัน ช่วยจัดลำดับความสำคัญของงาน และลดการเปลี่ยนแปลงของขอบเขต

แผนภูมิแกนต์ใน Zoho Projects เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ซึ่งทำให้การวางแผนและการจัดกำหนดการของคุณง่ายขึ้น อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายเพื่อปรับไทม์ไลน์ของคุณ, ความเชื่องโยงของงาน 4 ชนิด, เส้นทางวิกฤต, เส้นฐาน, มาตราส่วนของแผนภูมิ และความสามารถในการจัดการงานภายในแผนภูมิ ทำให้แผนภูมิประเภทนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ขาดไม่ได้ นอกจากนี้ ฟีเจอร์นี้ยังมีให้ใช้ในแผนฟรีของเรา! ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์ในแผนราคาต่างๆ ของเราได้ที่นี่

แผนภูมิแกนต์

02. โครงสร้างแยกย่อยงาน

ในบรรดาเครื่องมือจำนวนมากสำหรับการจัดการโครงการที่มีอยู่ในตลาด โครงสร้างแยกย่อยงาน (WBS) เป็นเครื่องมือที่ต้องมีเป็นอันดับแรก โครงสร้างแยกย่อยงานนำเสนอการแยกย่อยตามลำดับชั้นของเป้าหมายโครงการของคุณให้กลายเป็นรายการงานที่สามารถดำเนินการได้

โครงสร้างแยกย่อยงาน (WBS) จะดำเนินการตามลำดับความสำคัญ ที่ปลายทางของเป้าหมายนั้นแยกย่อยออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ซึ่งยังสามารถแยกออกเป็นงานหรืองานย่อยได้อีก ซึ่งจะช่วยในการวางแผนโครงการของคุณในทุกแง่มุมโดยไม่ทิ้งอะไรไว้ให้เป็นไปตามโอกาส การแยกย่อยจะช่วยให้เห็นเวลาและทรัพยากรที่จำเป็น และช่วยในการกำหนดข้อจำกัดที่วางแผนไว้สำหรับโครงการ

WBS ยังช่วยในขั้นตอนการดำเนินการของโครงการของคุณ งานจะดำเนินการเป็นส่วนๆ และรวมกันเป็นความสำเร็จโดยรวม การจัดการชิ้นส่วนเหล่านี้ทำได้ง่ายกว่าในแง่ของการติดตามงานของคุณและในกรณีที่เกิดความล้มเหลว

สร้าง WBS ใน Zoho Projects โดยมีลำดับชั้นของหลักเป้าหมาย รายการงาน งาน และงานย่อย ด้วยความช่วยเหลือของการตั้งค่าที่กำหนดเองได้ มุมมองที่หลากหลาย เทมเพลต การแจ้งเตือน และการเกิดซ้ำ โครงการของคุณจะสามารถตั้งค่าได้อย่างรวดเร็ว

โครงสร้างแยกย่อยงาน

03. เส้นฐานของโครงการ

เส้นฐานของโครงการเป็นวิธีแสดงภาพที่แสดงค่าโครงการของคุณโดยการเปรียบเทียบเส้นฐานซึ่งเป็นมาตรฐานที่คุณกำหนดไว้สำหรับโครงการของคุณกับสิ่งที่คุณทำได้จริง เส้นฐานของโครงการเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ประกอบไปด้วยเส้นฐานของขอบเขต เส้นฐานของงบประมาณ และเส้นฐานของกำหนดเวลา เส้นฐานของคุณยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือติดตามโครงการที่ช่วยในการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตได้โดยการควบคุมงานที่ไม่ได้วางแผนไว้

งานที่ไม่ได้วางแผนไว้เป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่องบประมาณ เวลา และขอบเขตของโครงการ ซึ่งเป็นผลกระทบที่สืบต่อเนื่องกัน ก่อนอื่น มีความเสี่ยงว่าโครงการจะออกนอกขอบเขตที่กำหนดไว้เนื่องจากการเพิ่มงานเหล่านี้ แม้ไม่เป็นเช่นนั้น เวลาและงบประมาณของโครงการก็จะเพิ่มขึ้น หากคุณไม่ต้องการที่จะประนีประนอมกับข้อจำกัดเหล่านั้น คุณภาพของโครงการของคุณอาจไม่เป็นที่พึงพอใจ

วัดประสิทธิภาพของคุณโดยการเปรียบเทียบความคืบหน้าแบบเรียลไทม์กับเส้นฐานที่ตั้งไว้ในแผนภูมิแกนต์ของ Zoho Projects เส้นฐานใน Zoho Projects ที่ตั้งค่าและวิเคราะห์ได้ง่าย จะทำงานร่วมกับ Slack เพื่อติดตามการสูญเสียเวลา

แผนตั้งต้นของโครงการ

04. กิจกรรมสร้างทีมสัมพันธ์

กิจกรรมสร้างทีมสัมพันธ์เป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มขวัญกำลังใจและเพิ่มประสิทธิผล ตั้งแต่กิจกรรมเรียนโต้คลื่นเป็นกลุ่ม ไปจนถึงปาร์ตี้รับประทานอาหารที่สมาชิกทีมนำมาจากบ้าน มีกิจกรรมสนุกๆ มากมายที่คุณสามารถนำมาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ในทีมได้

การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องมือสร้างทีมสัมพันธ์และเครื่องมือ PM อาจไม่ชัดเจน แต่ความสัมพันธ์ระหว่างทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นมีส่วนสำคัญในการวางแผนและดำเนินโครงการเป็นอย่างมาก และนี่เป็นวิธีง่ายๆ ในการกระชับความสัมพันธ์เหล่านี้

กิจกรรมสร้างทีมสัมพันธ์อาจรวมถึงการแข่งขันเพื่อสุขภาพที่จัดในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม งานเหล่านี้เป็นการหยุดชะงักเชิงบวกต่อวัฒนธรรมในที่ทำงานในแต่ละวัน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นถึงความสามารถต่างๆ ของสมาชิกทีม และกระตุ้นให้ผู้คนทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาโซลูชันที่ดีที่สุด

กิจกรรมสร้างทีมสัมพันธ์

05. แผนจัดการการสื่อสาร

แผนการสื่อสารของโครงการช่วยให้มั่นใจว่ามีการไหลเวียนของข้อมูลที่เป็นปกติและเกี่ยวข้องกันระหว่างสมาชิกโครงการ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ แม้ว่าเครื่องมือการวางแผนโครงการจำนวนมากจะมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนรับทราบข้อมูล แต่เครื่องมือเฉพาะนี้จะช่วยรักษาความสัมพันธ์และระบุรายละเอียดว่าใครสื่อสารอะไร กับใคร และบ่อยแค่ไหน การแจ้งให้ผู้ถือหุ้นของคุณรับทราบข้อมูลต่างๆ นั้นมีข้อดีมากมาย เนื่องจากการทำงานอย่างเป็นไปตามความต้องการของพวกเขาเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จของโครงการ แผนการสื่อสารจะช่วยกำจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งเสริมการร่วมงานกันของสมาชิกในทีม

ปรับปรุงแผนการสื่อสารของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ครอบคลุมของ Zoho Projects Zoho Projects มีช่องทางการสื่อสารที่ครอบคลุมทั้งหมด ตั้งแต่โมดูลอภิปรายที่มีแชท การโทรเสมือน และความสามารถในการประชุมในตัวไปจนถึงฟีดโซเชียลมีเดียเพื่อใช้พูดคุยถึงแนวคิด คำติชม และสื่อ

แผนจัดการการสื่อสาร

ฟีเจอร์หลักของเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุด

ฟีเจอร์ที่สำคัญของเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการโครงการ นอกเหนือจากการจัดการงานขั้นพื้นฐานคือ

01. การประมาณโครงการ

เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการของคุณประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญไม่ได้มีแต่การติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์เท่านั้น ต้องประเมินข้อจำกัดของโครงการตามประสิทธิภาพการทำงานในปัจจุบันของคุณได้ด้วย ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการคาดการณ์งบประมาณ, EVM หรือเส้นฐาน

02. การจัดทำงบประมาณ

จัดการต้นทุนของคุณให้อยู่ภายในงบประมาณที่วางแผนไว้ ติดตามค่าใช้จ่าย ติดตามต้นทุนจริงเพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าและจ่ายเงินให้กับพนักงาน เปรียบเทียบต้นทุนที่วางแผนและต้นทุนจริง ประมาณการงบประมาณ และวิเคราะห์สภาพงบประมาณของคุณ

03. การจัดสรรทรัพยากร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่เหมาะสมได้งานที่เหมาะสม ไม่ให้พนักงานทำงานหนักเกินไปหรือน้อยเกินไปโดยใช้แผนผังการใช้ทรัพยากร เครื่องมือจัดการโครงการเหล่านี้ยังช่วยในการมอบหมายงานตามปริมาณและความพร้อมของพนักงานด้วย

04. การทำงานร่วมกัน

ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลตรงกัน การทำงานร่วมกันที่ง่ายดายเป็นส่วนสำคัญของเครื่องมือจัดการโครงการแบบออนไลน์ เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเสมือน เช่น แชท การประชุมผ่านเว็บ และฟอรัมเป็นฟีเจอร์ดีๆ ที่ควรมี

05. การจัดการคุณภาพ

ทำให้งานออกมาดีที่สุดโดยการตรวจสอบคุณภาพของโครงการของคุณอย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการติดตามปัญหาและการแก้ไขเป็นส่วนสำคัญในเครื่องมือติดตามโครงการ การดำเนินการอัตโนมัติเพื่อยกระดับและจัดการกับข้อผิดพลาดเป็นโบนัสเสริม

06. การบริหารจัดการโครงการ

การเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน ลูกค้า และโครงสร้างองค์กรของคุณสำหรับเครื่องมือจัดการโครงการเป็นสิ่งสำคัญ ตั้งแต่เทมเพลตเฉพาะอุตสาหกรรมไปจนถึงการรวมกับบริษัทอื่น มีหลายวิธีที่เครื่องมือการจัดการโครงการสามารถช่วยคุณได้ในการจัดการโครงการ

07. การจัดการความเสี่ยง

ผู้คนยังใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออนไลน์เพื่อจัดการกับความไม่แน่นอนในระยะเวลาโดยประมาณของงานแต่ละงาน จัดเรียงงานให้ตรงตามกำหนดเวลาต่างๆ และจัดการหลายโครงการพร้อมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์โดยรวม

การจัดการความเสี่ยง

ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ

 • บริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม

  ในบรรดาเครื่องมือการจัดการโครงการต่างๆ ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการกับความล่าช้าได้ดีที่สุด ความเชื่อมโยงของงานและผลกระทบที่เกิดกับเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานนั้นสามารถบันทึกและจัดการได้ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ของ Zoho Projects

 • หลีกเลี่ยงขอบเขตที่มีการเบี่ยงเบน

  WBS เป็นหนึ่งในเครื่องมือวางแผนโครงการที่ช่วยในการคิดและได้รับการพึ่งพาอย่างมากในการวางแผน สิ่งนี้จะช่วยร่างงบประมาณ กำหนดเวลา และเวลาการทำงานโดยคร่าว และยังช่วยระบุความเสี่ยงด้วย

 • รัดกุมงบประมาณ

  แผนตั้งต้นด้านงบประมาณนั้นเป็นสิ่งที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างงบประมาณการตั้งต้น และงบประมาณจริงที่ใช้ในโครงการ สิ่งนี้เกี่ยวเนื่องกับแผนตั้งต้นด้านกำหนดเวลาและขอบเขตงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้เชื่อมโยงกัน และสามารถทำให้ต้นทุนของโครงการเบี่ยงเบนจากแผนได้ง่าย

 • ร่วมมือกันเพื่อก้าวข้ามทุกอุปสรรค

  ส่งเสริมการสื่อสารกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีมจะสนับสนุนให้ผู้คนถามคำถาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณงานมีความสมดุล ตั้งคำถามเกี่ยวกับแนวคิดที่อาจใช้ไม่ได้ผล และบรรลุความสำเร็จในการทำงาน

 • ปิดช่องโหว่ที่ทำให้คุณไม่รู้ความเห็นของผู้อื่น

  การช่วยให้การสื่อสารข้ามสายงานนี้เป็นไปอย่างลื่นไหลด้วยเครื่องมือการวางแผนโครงการที่เหมาะสม จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายเข้าใจวิธีรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือ PM ทำให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจสำคัญต่างๆ ไม่ล่าช้า และกิจกรรมโครงการทั้งหมดดำเนินไปอย่างลื่นไหล

วิธีเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุด

ต้องยอมรับว่า มีเครื่องมือการจัดการโครงการมากมายที่มีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อรองรับธุรกิจที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน กระบวนการทั้งหมดในการเลือกแอปการจัดการโครงการที่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความสับสนได้ แต่เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณในเรื่องนี้ ต่อไปนี้เป็นรายการคำถามที่คุณควรถามตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจครั้งสำคัญ:

ความต้องการของคุณคืออะไร

ทุกธุรกิจมีประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไข และแน่นอนว่าคุณเองก็มีส่วนร่วมเช่นกัน จดประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดไว้ในรูปแบบของรายการ ซึ่งอาจมีลักษณะดังนี้:

 • มีอีเมลที่ไม่ได้เปิดอ่านมากเกินไป
 • การทำงานไม่ทันกำหนดเวลา
 • การประชุมที่ไม่สอดคล้องกัน
 • ปริมาณงานที่ไม่ได้สัดส่วน
 • เสียเวลาไปกับงานที่ไม่จำเป็น
 • ปัญหาการกระจายข้อมูลภายในทีม

หากดูคุ้นเคยอยู่บ้าง แสดงว่าการค้นหาเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดของคุณก็มีความคืบหน้าไปบ้างแล้ว คุณสามารถเพิ่มปัญหาเหล่านี้ลงในรายการ รวมถึงปรึกษากับทีมของคุณได้เช่นกัน เนื่องจากพวกเขาจะต้องใช้เครื่องมือนี้เป็นประจำทุกวัน

เครื่องมือจัดการโครงการอื่นๆ มีอะไรบ้าง

หาคำตอบด้วยตนเอง บางสิ่งที่คุณสามารถทำได้:

 • เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์บนไซต์รีวิว
 • ขอความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมคนอื่นๆ และผู้จัดการของพวกเขา
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
 • ถามทีมของคุณเองว่าพวกเขาเคยใช้เครื่องมือจัดการโครงการตัวไหนมาก่อนหรือเปล่า หรือมีเครื่องมือใดแนะนำหรือไม่

เครื่องมือนั้นใช้งานได้ดีกับคุณและทีมของคุณหรือไม่ แล้วงบประมาณของคุณอยู่ที่เท่าใด

ณ จุดนี้ คุณน่าจะเลือกเครื่องมือสำหรับการจัดการโครงการได้สักสองหรือสามรายการที่คุ้มค่ากับการลงทุน ทดสอบเครื่องมือเหล่านั้นด้วยตัวเอง แล้วทดสอบกับทีมนำร่อง รวบรวมความคิดเห็นโดยการถามผู้ใช้ว่า:

 • เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายหรือไม่
 • การสนับสนุนลูกค้ามีประโยชน์หรือไม่
 • ใช้เวลาในการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหน
 • มีฟีเจอร์ไหนบ้างที่พวกเขาชอบหรือไม่ชอบ

ต่อไป ดูว่าเครื่องมือดังกล่าวเหมาะกับงบประมาณของคุณหรือไม่ แม้ว่าจะอยู่ในงบ แต่คุณคงไม่อยากทุ่มเงินไปกับเครื่องมือวางแผนที่คุณได้รับประโยชน์เพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีประโยชน์เลย คุณยังสามารถขอรับการสาธิตฟรีเพื่อทำความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น ดูว่าเครื่องมือการจัดการโครงการเหล่านี้เป็นโซลูชันสำหรับปัญหาที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุด

ทำไม Zoho Projects จึงเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด

หากการสร้างโครงการให้สำเร็จคือความต้องการของคุณ เราก็มีหน้าที่ในการเติมเต็มสิ่งนี้ให้กับคุณ ลองดูว่าทำไม Zoho Projects จึงเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ:

 • บริการแบบครบวงจร

  Zoho Projects จะคอยสนับสนุนคุณตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงการปิดโครงการ ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เหตุการณ์สำคัญเพื่อระบุทุกความคืบหน้าในโครงการ งานและงานย่อยที่แบ่งโครงการของคุณออกเป็นส่วนๆ อย่างเรียบง่ายขึ้น และแผนภูมิแกนต์ที่ช่วยให้เห็นภาพและติดตามโครงการของคุณ เท่านี้คุณก็พร้อมที่จะบรรลุเป้าหมายโครงการแล้ว

 • การติดตามข้อบกพร่อง

  ไม่มีใครอยากเจอข้อบกพร่องในจุดที่ไม่ควรอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข้อบกพร่องนั้นก่อให้เกิดความวุ่นวาย แอปการจัดการโครงการของเรามาพร้อมกับตัวติดตามปัญหาที่ให้การติดตามอัตโนมัติ ตั้งแต่ตอนที่คุณสร้าง จนถึงจุดที่ไม่เป็นภัยคุกคามอีกต่อไป

 • การทำให้งานเป็นแบบอัตโนมัติ

  ลดความซับซ้อนในการติดตาม การจัดการ และการทำงานให้เสร็จสิ้นด้วยกฎเวิร์กโฟลว์ที่ดำเนินการกฎของคุณด้วยทริกเกอร์, Webhook ที่ส่งการแจ้งเตือนไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม, กฎมาโครที่อัปเดตรายการงานของคุณจำนวนมากด้วยเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และพิมพ์เขียวที่ทำให้ขั้นตอนการทำงานทั้งหมดของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ

 • ทำให้คุณทันข้อมูลข่าวสารทุกอย่างของโครงการ

  รายงานต่างๆ เช่น ไทม์ชีทและการจัดสรรทรัพยากร แดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอ แผนภูมิแกนต์ และวิดเจ็ต จะให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับงานที่สำคัญ ปัญหา การกระจายงาน การประมาณงบประมาณ และอื่นๆ อย่างทันท่วงที คุณสามารถส่งออกในรูปแบบไฟล์ XLS หรือ PDF เพื่อให้ลูกค้าของคุณเห็นได้อย่างง่ายดาย

 • เตรียมพร้อม ระวัง และผสานรวม

  เชื่อมต่อกับชุดโปรแกรมภายในของเราได้อย่างราบรื่น ซึ่งจะแนะนำคุณเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ การออกตั๋ว ใบแจ้งหนี้ การส่งอีเมล การทำงานร่วมกัน และอื่นๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถผสานรวมกับแอปภายนอกที่คุณใช้งานอยู่แล้วได้ ทำให้ไม่มีสิ่งใดมารบกวนขั้นตอนการทำงานของคุณ

 • ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างและเฉลิมฉลอง

  รับแนวคิดต่างๆ ได้ทันทีด้วยโมดูลการทำงานร่วมกันของเรา เช่น การแชทและการโทรเป็นกลุ่ม ฟอรัม และฟีด

แอปการจัดการโครงการ

Zoho Projects ประกอบไปด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น และเป็นแอปการจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการแยกโครงสร้างโครงการของคุณออกเป็นชิ้นเล็กๆ ของรายการงานตามลำดับชั้น การแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการอย่างชัดเจน การเพิ่มเป็นเครื่องมือติดตามโครงการเป็นสองเท่า หรือการร่างแผนการสื่อสารสำหรับทีม Zoho Projects ก็พร้อมช่วยเหลือคุณตลอดเวลา เริ่มสนใจเราแล้วหรือยัง เราขอเชิญชวนให้คุณทดลองใช้งานแอป Zoho Projects ตอนนี้เลย!