• ancora education
 • TATA Chemicals Limited
 • vodafone
 • มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
 • Dell
 • bigbasket

ฟีเจอร์หลักของ
ระบบการจัดการโครงการ

 • การจัดการปัญหา
 • การจัดการงาน
 • การจัดการเวลา
 • การจัดการต้นทุน
 • การใช้ทรัพยากร
 • การทำงานร่วมกัน
 • การรายงาน

การจัดการปัญหา

ในระบบการจัดการโครงการ ปัญหาจะต้องถูกจัดการอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ความคืบหน้าของคุณหยุดชะงัก ใน Zoho Projects การจัดการปัญหาสมารถทำได้ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ข้อตกลงระดับบริการ กฎทางธุรกิจ และเว็บฮุค

เรียนรู้เพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด - Zoho Projects

การจัดการงาน

ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับโครงการของคุณในการเริ่มต้น ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างการวิเคราะห์งานและอยู่ภายใต้การจัดการขอบเขต โดยไม่คำนึงว่าโครงการของคุณอยู่ภายใต้ฟิลด์ใด ในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่างง่ายของเรา คุณสามารถแยกฟิลด์เหล่านั้นออกเป็นขั้นตอนที่คุณต้องการเข้าถึงในช่วงเวลาต่างๆ งานที่ต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อเข้าถึงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง และงานย่อยอื่นๆ ที่อาจอยู่ภายใต้งานใดงานหนึ่งได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด - Zoho Projectsrojects.

การจัดการเวลา

การติดตามกำหนดการของคุณจะไม่ทำงานเมื่อคุณไม่ได้รวมเวลาไว้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามโครงการ จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการแยกและจัดสรรเวลาที่ว่างสำหรับงานทั้งหมด Zoho Projects มีฟีเจอร์การติดตามเวลา เช่น โมดูลปฏิทินเพื่อดูตารางเวลาของคุณเพื่อติดตามจำนวนชั่วโมงที่วางแผนไว้และจำนวนชั่วโมงที่ใช้จริงในการทำงาน และออกใบแจ้งหนี้ตามตารางเวลาที่มีค่าอย่างยิ่ง

เรียนรู้เพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด - Zoho Projectswidth=

การจัดการต้นทุน

นอกจากขอบเขตและเวลาแล้ว ต้นทุนยังต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมเพราะการทำโครงการจำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งนี้อย่างมาก การติดตามต้นทุนโครงการของคุณเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ภายในงบประมาณของคุณ ใน Zoho Projects คุณสามารถเปรียบเทียบแผนงบประมาณตั้งต้นของคุณกับค่าใช้จ่ายจริงๆ เพื่อดูว่ามีการขาดทุนใดบ้างได้ ความสามารถในการสำรวจค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปของคุณยังเป็นฟีเจอร์ที่มีคุณค่าในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่นกัน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด - Zoho Projectsects

การใช้ทรัพยากร

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล ได้อย่างระมัดระวัง อาจมีบางครั้งที่คุณมีงานสำคัญที่พนักงานของคุณต้องให้ความสนใจ แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องให้พวกเขาทำงานหนักเกินไป ในทางกลับกัน ถ้ามีใครบางคนทำงานน้อยเกินไปก็จะเป็นอุปสรรคเหมือนกัน แม้ว่าจะเป็นเรื่องจำเป็นก็ตาม เครื่องมือการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมอย่าง Zoho Project สามารถช่วยในส่วนนี้ได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด - Zoho Projectsjects

การทำงานร่วมกัน

ในสถานที่ทำงานสมัยใหม่ การอภิปรายรายละเอียดเล็กๆ ทั้งหมดของงานแบบตัวต่อตัวไม่ใช่เรื่องที่มีประสิทธิภาพที่สุดหรือเป็นไปได้เสมอไป ความสามารถในการทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใช้เอกสารร่วมกันในรูปแบบเสมือนเป็นสิ่งจำเป็นที่มีเพียงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะมี

เรียนรู้เพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด - Zoho Projectsidth=

การรายงาน

ไม่ว่าโครงการของคุณจะประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ คุณก็ยังได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์จากประสบการณ์นั้น ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังจากที่โครงการเสร็จสมบูรณ์ จะมีรายงานจำนวนมากในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีที่คุณทำและสิ่งที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ การสร้างรายงานของคุณแบบกำหนดเองก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่เรามี

เรียนรู้เพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด - Zoho Projectsidth=

เหตุใดจึงต้องใช้ระบบการจัดการโครงการ

คุณอาจเคยพบกับตัวอย่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการต่างๆ แต่อะไรที่ทำให้ Zoho Projects โดดเด่น เรามาดูข้อดีของการมีโซลูชันการจัดการโครงการอย่าง Zoho Projects สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่กันเถอะ

ธุรกิจขนาดเล็ก

องค์กร

 • การทำงานหลายบทบาท:

  โดยทั่วไปลำดับชั้นที่แน่นอนนั้นไม่มีอยู่ในธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจเริ่มต้น ซึ่งอาจไม่มีบทบาทที่กำหนดไว้ให้พนักงานทุกคนด้วยซ้ำ บุคคลที่รับผิดชอบในการพัฒนาโมดูลใดโมดูลหนึ่งอาจมีโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการที่ทำงานพร้อมกันไปด้วย คุณจะต้องสามารถทำงานได้ในลักษณะเฉพาะกิจและยังต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการใช้ซอฟต์แวร์ในการติดตามงานดังกล่าวจะช่วยได้
 • การใช้งานแบบเคลื่อนที่:

  แม้ว่าจะมีการอภิปรายที่ดีเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการนำงานกลับบ้าน เราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในบางครั้ง นอกจากนี้ วัฒนธรรมการทำงานที่รวดเร็วยังหมายถึงการเปลี่ยนจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง และการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อคุณทำงานจากสถานที่หรือโซนเวลาที่แตกต่างกัน แอปพลิเคชันมือถือที่ช่วยให้คุณไม่กังวลในการขาดการติดต่อแม้จะอยู่นอกสำนักงาน
 • ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ:

  แม้ว่าจะมีความยืดหยุ่นในการทำงานอยู่บ่อยครั้ง แต่ธุรกิจขนาดเล็กก็มีงานที่ต้องทำซ้ำๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ งานจริงๆ อาจมีน้อยแต่ใช้เวลามาก และอาจต้องใช้ความพยายามอย่างมากจากผู้ที่ทำงานสำคัญอื่นๆ บ่อยครั้ง เวลาและโอกาสก็เป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถหาได้ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติเพื่อจัดการงานต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้บริษัทดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ไม่เหน็ดเหนื่อย:

  การใช้ทรัพยากรเป็นเรื่องที่ธุรกิจขนาดเล็กให้ความสำคัญอย่างยิ่ง จำนวนคนที่จำกัดหมายความว่ามีโอกาสมากขึ้นที่พวกเขาจะทำงานมากเกินไป ในบางครั้งฝ่ายบริหารก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้น การวางแผนว่าใครสามารถทำอะไรได้บ้างและทำได้เท่าไหร่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างมาก ซึ่งจะช่วยรักษาขวัญกำลังใจของพนักงานและทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 • เพราะโซเชียลคือทางเลือกที่ดี:

  มีเหตุผลว่าทำไมฟีดเครือข่ายโซเชียลจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ฟีดช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันแนวคิด ความคิดเห็น และอื่นๆ อีกมากมายได้ในทันทีกับกลุ่มของคุณ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้ติดตามทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีประโยชน์ทั้งกับพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงาน และคนจากแผนกอื่นที่เข้ามาเรียนรู้สิ่งที่แตกต่าง