การติดตามเวลา

เวลาหายไปไหนหมด ค้นหาคำตอบด้วยคุณลักษณะการติดตามเวลาของเรา บันทึกเวลาที่ทีมของคุณใช้ในการดำเนินงานลงในไทม์ชีท กำหนดชั่วโมงการทำงานที่ได้รับค่าจ้างและไม่ได้รับค่าจ้าง และส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้า

ไทม์ชีท

ชั่วโมงการทำงานของสมาชิกทีมแต่ละรายได้รับการบันทึกไว้ที่นี่ ไทม์ชีทมีประโยชน์ในการ เรียกเก็บเงินจากลูกค้าอย่างถูกต้องแม่นยำ  การบันทึกความคืบหน้าของโครงการ  และ การระบุหาช่วงการดำเนินการที่ติดขัด 

Learn More
Timesheets

ออกใบแจ้งหนี้อย่างง่ายดาย

การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Invoice ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนไทม์ชีทเป็นใบแจ้งหนี้และส่งให้กับลูกค้าได้ทันที

Invoicing

การวางแผนโดยเปรียบเทียบ

ปรับแก้การประมาณเวลาโดยการเปรียบเทียบ กับเวลาที่ใช้จริงในการดำเนินงานให้สำเร็จ ด้วยการแยกย่อยโครงการออกเป็นงานต่างๆ คุณสามารถระบุได้ว่าจุดใดในการประมาณการณ์ของคุณที่แม่นยำและไม่แม่นยำ

Planned Vs Actual

ปฏิทิน

นี่ไม่ใช่เป็นเพียงที่สำหรับวางแผนกิจกรรม คุณสามารถดูการกระจายงาน ระยะการดำเนินการ และข้อผิดพลาดในวันต่อๆ ไปได้ 

Learn More
Calendar