แบ่งงานได้เหมาะสมมากขึ้นด้วยแผนผังการใช้ทรัพยากร

ค้นหาผู้เล่นในทีมของคุณที่ยอดเยี่ยมได้ง่ายๆ ขณะที่ความท้าทายหลักอยู่ที่ทำให้พวกเขาเล่นเป็นทีม นี่คือแผนผังที่ช่วยให้คุณมั่นใจว่างานถูกแบ่งเท่าๆ กันสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม แผนผังการใช้ทรัพยากรบอกให้คุณทราบว่าใครว่าง ใครติดงาน และใครมีงานมากเกินไป

เริ่มต้นใช้งาน

แผนภูมิการใช้ทรัพยากร - Zoho Projects

แผนผังการใช้ทรัพยากรคืออะไร

แผนผังการใช้ทรัพยากรไม่ใช่กราฟทั่วไปของคุณ แต่ทำให้คุณเห็นภาพความสมดุลระหว่างชั่วโมงทำงานของทีมของคุณและชั่วโมงที่ว่างจากงาน ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณจะเห็นได้จากแผนผังนี้:

 • โค้ดสี

  การทำงานอยู่ภายในเวลาทำการที่มี พนักงานอาจมีเวลาเหลือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าแถบสำหรับช่วงวันที่ที่เลือกเต็มหรือไม่

  ชั่วโมงทำงานของพนักงานที่เกินเวลาทำการที่กำหนด

 • แถบงาน

  สำหรับแต่ละงาน แถบงานแนวนอนแสดงระยะเวลาของงานทั้งหมด คุณสามารถเลื่อนแถบไปตามวันที่ต่างๆ เพื่อจัดกำหนดการทำงานใหม่ หรือลากและวางแถบนั้นเพื่อมอบหมายงานใหม่ให้กับผู้ใช้อื่นได้โดยตรงจากแผนภูมิ

 • มุมมอง

  มุมมองแบบแท่ง - สำหรับพนักงานแต่ละคน โดยแถบแนวนอนแสดงให้เห็นว่ากำหนดการของพวกเขามีความเหมาะสมกับชั่วโมงทำงานที่มีอยู่มากที่สุดอย่างไร

  มุมมอง Heatmap - Heatmap จะช่วยให้เห็นกำหนดการที่ไม่ได้เชื่อมต่อได้ดีขึ้น โดยการแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีงานตามชั่วโมงทำงานที่มีอยู่อย่างไร

ทราบเวลาว่างจากการทำงานได้ทันทีเพียงคลิกเดียว

ด้วยแผนผังการใช้ทรัพยากร คุณจะทราบว่าสมาชิกในทีมของคุณแต่ละคนใช้เวลาทำงานอย่างไรโดยไม่ต้องคำนวณชั่วโมงด้วยตนเอง รูปแบบแผนผังช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและจัดการได้ทันที

ทราบความพร้อม

การจัดสรรงานที่เหมาะสมที่สุด

บรรลุผลลัพธ์สูงสุดจากทีมของคุณโดยจัดสรรงานตามทรัพยากรและความพร้อมในการทำงาน เมื่อคุณมีงานที่ต้องการเพิ่ม แผนผังนี้ช่วยให้คุณตัดสินว่าใครว่างอยู่และสามารถรับงานได้

การจัดสรรงานที่เหมาะสมที่สุด

ดูตารางเวลาสำหรับระยะเวลาที่เลือก

หากคุณต้องการทราบกำหนดการของทีมในช่วงเวลาที่กำหนด เราได้เตรียมข้อมูลให้คุณแล้ว ดูกำหนดการการจัดสรรงานรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน หรือเลือกช่วงวันที่ที่กำหนดเองด้วยปฏิทิน

ดูตารางเวลาสำหรับระยะเวลาที่เลือก

เพิ่มและจัดการงาน

อย่าหยุดเพียงแค่มอง แต่ดำเนินการจากสิ่งที่คุณเห็นด้วย เพิ่มงานใหม่เพียงคลิกเดียว ลากแล้ววางงานเพื่อมอบหมายให้กับสมาชิกคนอื่น หรือเลื่อนตัวเลื่อนงานเพื่อปรับชั่วโมงทำงาน

เพิ่มและจัดการงาน