แบ่งงานได้เหมาะสมมากขึ้นด้วยแผนผังการใช้ทรัพยากร

ค้นหาผู้เล่นในทีมของคุณที่ยอดเยี่ยมได้ง่ายๆ ขณะที่ความท้าทายหลักอยู่ที่ทำให้พวกเขาเล่นเป็นทีม นี่คือแผนผังที่ช่วยให้คุณมั่นใจว่างานถูกแบ่งเท่าๆ กันสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม แผนผังการใช้ทรัพยากรบอกให้คุณทราบว่าใครว่าง ใครติดงาน และใครมีงานมากเกินไป

แผนผังการใช้ทรัพยากรคืออะไร

แผนผังการใช้ทรัพยากรไม่ใช่กราฟทั่วไปของคุณ แต่ทำให้คุณเห็นภาพความสมดุลระหว่างชั่วโมงทำงานของทีมของคุณและชั่วโมงที่ว่างจากงาน ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณจะเห็นได้จากแผนผังนี้:

Resource Utilization chart

การออกแบบคานสมดุล See-Saw

สำหรับสมาชิกในทีมแต่ละคน มีคานสมดุล see-saw ที่รวบรวมเวลาที่จัดสรรให้ทำงานและเวลาว่าง

โค้ดสี

  การทำงานภายในเวลาทำการที่กำหนดและผู้ที่มีเวลาว่าง

  ผู้ที่ต้องทำงานเต็มเวลาและไม่มีเวลาว่าง

  ชั่วโมงทำงานของพนักงานที่เกินเวลาทำการที่กำหนด

แถบงาน

สำหรับแต่ละงาน แถบงานแสดงระยะเวลาของงานทั้งหมด และยังมีตัวระบุที่สามารถเลื่อนแสดงชั่วโมงงานต่อวันได้

ทราบเวลาว่างจากการทำงานได้ทันทีเพียงคลิกเดียว

ด้วยแผนผังการใช้ทรัพยากร คุณจะทราบว่าสมาชิกในทีมของคุณแต่ละคนใช้เวลาทำงานอย่างไรโดยไม่ต้องคำนวณชั่วโมงด้วยตนเอง รูปแบบแผนผังช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและจัดการได้ทันที

Resource Utilization chart

การจัดสรรงานที่เหมาะสมที่สุด

บรรลุผลลัพธ์สูงสุดจากทีมของคุณโดยจัดสรรงานตามทรัพยากรและความพร้อมในการทำงาน เมื่อคุณมีงานที่ต้องการเพิ่ม แผนผังนี้ช่วยให้คุณตัดสินว่าใครว่างอยู่และสามารถรับงานได้

Best fit allocation

ดูตารางเวลาสำหรับระยะเวลาที่เลือก

หากคุณต้องการทราบตารางเวลาของทีมของคุณในระยะยาวหรือเพียงระยะเวลาสั้นๆ เราก็สามารถแสดงให้คุณดูได้ ดูตารางเวลาการจัดสรรงานรายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยใช้ตัวกรองที่เหมาะสม

View team's schedule

เพิ่มและจัดการงาน

คุณไม่ต้องหยุดพิจารณา คุณก็สามารถดำเนินการจากสิ่งที่คุณสังเกตเห็นได้ เพิ่มงานใหม่เพียงคลิกเดียว ลากแล้ววางงานเพื่อมอบหมายให้กับสมาชิกคนอื่น หรือเลื่อนตัวเลื่อนงานเพื่อปรับชั่วโมงทำงาน

Add tasks