การจัดการงาน

สร้างแผนโครงการที่ครอบคลุมรายละเอียดที่ปลีกย่อยที่สุด บันทึกงานต่างๆ เมื่อเริ่มดำเนินโครงการ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น จงระบุและมุ่งเน้นไปที่ปัญหา

งาน

มอบหมายงานให้แก่ผู้คน และติดตามงานในขณะที่ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการให้สำเร็จ กำหนดวันส่งงาน ลำดับความสำคัญ และการเตือนความจำ หากงานประกอบไปด้วยการดำเนินการหลายอย่าง คุณสามารถแยกย่อยการดำเนินการเหล่านั้นเป็นงานย่อยได้ เจ้าของงานสามารถบันทึกเวลาที่ใช้ได้ด้วยตนเองหรือการใช้งานตัวจับเวลาได้

Learn More
Tasks

ระยะการดำเนินการ

ระยะการดำเนินการคือการดำเนินการหลักที่มีในไทม์ไลน์ของโครงการ ซึ่งจะต้องได้รับการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อความสำเร็จของโครงการ คุณสามารถแยกย่อยโครงการออกเป็นระยะการดำเนินการย่อยๆ กำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด และกำหนดผู้รับผิดชอบความสำเร็จของโครงการได้

รายการงานพึ่งพา

หากมีงานที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จก่อนหน้าอีกงานหนึ่ง นั่นหมายความว่างานรายการที่สองนั้นต้องพึ่งพิงรายการแรก รายการงานพึ่งพิงสามารถใช้เพื่อควบคุมลำดับงานในงานที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จได้ คุณสามารถสร้างรายการงานพึ่งพิงระหว่างงานต่างๆ  หรือดูงานผ่านแผนภูมิแกนต์หรือมุมมองสำหรับรายการงานพึ่งพิงได้

Learn More
Task Dependency

Kanban

กระดาน Kanban คือ การแสดงงานในรูปแบบการ์ดในคอลัมน์ต่างๆ คอลัมน์เหล่านั้นบ่งบอกถึงเปอร์เซ็นต์ ของงานที่สำเร็จแล้ว ลำดับความสำคัญของงาน หรือรายการงานที่เป็นหมวดหมู่ของงานเหล่านั้น ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมในการจัดระเบียบ งานใหม่อย่างรวดเร็วด้วยการลากและวาง และรับทราบสิ่งที่ผิดพลาดเมื่อโครงการดำเนินไปอย่างล่าช้ากว่าตารางเวลา

Kanban

ปฏิทิน

ดูระยะการดำเนินการ งาน และข้อผิดพลาดทั้งหมดที่ปฏิทินโครงการ จัดตารางกิจกรรมหรือการประชุม เพื่อให้ทุกคนรับทราบข้อมูลที่ตรงกัน

Learn More
Project Calendar

วางแผนด้วยรายละเอียด

เพิ่มความชัดเจนและควบคุมโครงการที่ซับซ้อนมากด้วยการแยกย่อยงาน ออกเป็นงานเล็กๆ