การจัดการงาน

จัดการทั้งโครงการที่เรียบง่ายและซับซ้อนโดยการแยกย่อยเป็นระยะการดำเนินการ รายการงาน งาน และงานย่อย แสดงภาพแผนของโครงการและติดตามความคืบหน้าอย่างทีประสิทธิภาพด้วยความช่วยเหลือของแผนภูมิแกนต์และกระดาน Kanban รวมถึงตั้งค่าความเกี่ยวเนื่องระหว่างงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดการ

เริ่มต้นใช้งาน

งาน

มอบหมายงานให้กับผู้ใช้ กำหนดชั่วโมงงาน และติดตามงานเมื่องานเสร็จ กำหนดลำดับความสำคัญ เพิ่มการแจ้งเตือน และเปิดใช้งานการเกิดซ้ำหากจำเป็น คุณสามารถแยกย่อยงานที่ซับซ้อนเป็นงานย่อย และบันทึกเวลาที่ใช้ไปในแต่ละงานด้วยไทม์ชีทหรือเครื่องจับเวลา

ระยะการดำเนินการ

ระยะการดำเนินการคือจุดความคืบหน้าสำคัญตลอดไทม์ไลน์ของโครงการที่คุณต้องผ่านตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ คุณสามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดให้กับระยะการดำเนินการ และกำหนดผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้

Kanban

กระดาน Kanban ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานทั้งหมดเป็นการ์ดในคอลัมน์ต่างๆ ได้ คอลัมน์เหล่านี้จะอิงตามเกณฑ์ต่างๆ ของงาน เช่น ลำดับความสำคัญและเปอร์เซ็นต์ที่งานเสร็จสิ้นไป เพียงลากและวางงานในคอลัมน์เพื่ออัปเดตสถานะของงานอย่างรวดเร็ว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kanban

แกนต์

วางแผนโครงการอย่างละเอียดและติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด ตั้งค่าความเกี่ยวเนื่อง ระบุงานที่สำคัญ และสร้างเส้นฐานในช่วงเวลาปกติเพื่อให้คุณทำงานอย่างตรงตามกำหนดการ รวมถึงทำให้โครงการเสร็จได้ตรงเวลา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์

ความเกี่ยวเนื่อง

ความเกี่ยวเนื่องคือความสัมพันธ์ระหว่างงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นตัวควบคุมลำดับที่ต้องทำงานให้เสร็จ ตั้งค่าความเกี่ยวเนื่อง 4 ประเภท แสดงความล่าช้าระหว่างงานที่เกี่ยวเนื่องกัน หรือกำหนดความเกี่ยวเนื่องสำหรับงานที่ไม่มีการกำหนดเวลา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเกี่ยวเนื่องของงาน

ปฏิทิน

ดูรายการงานทั้งหมดในที่เดียวเพื่อให้คุณทราบสิ่งที่วางแผนไว้สำหรับสัปดาห์หรือเดือนที่กำลังจะมาถึง เพิ่มงานใหม่หรือข้อผิดพลาด และกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ในปฏิทินเพื่อให้ทุกคนรับรู้ทุกความเคลื่อนไหว นอกจากนี้ก็จะได้ทราบถึงผู้ที่ไม่สะดวกในวันใดวันหนึ่งเพื่อให้คุณวางแผนงานได้อย่างเหมาะสม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิทินโครงการ

ฟีเจอร์งานและระยะการดำเนินการใน Zoho Projects ช่วยให้โครงการและผลงานเป็นระเบียบและจัดการได้ในตำแหน่งเดียวที่เข้าถึงได้ง่าย

Jan Hendrik Mensen ClearDrop