แผนภูมิและ รายงาน

ภาพรายละเอียดของ ความคืบหน้าของทีม จะช่วยให้คุณทราบว่ามีความติดขัดอยู่ที่ขั้นตอนใดเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้

charts and reports

แผนภูมิแกนต์

ดูว่าแผนงานของคุณแตกต่างจากสถานะปัจจุบันของโครงการอย่างไร.. หากมีการเปลี่ยนแปลงแผน โปรดดูที่รายการงานพึ่งพาระหว่างงานต่างๆ เช่นกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงแผน คุณสามารถ แก้ไขได้ในแผนภูมิ ได้โดยตรง

Learn More
Gantt chart

แผนภูมิการใช้ทรัพยากร

ในพริบตา คุณสามารถทราบได้ว่าใครในทีมยังคงมีเวลาเหลือ ใครที่มี งานแน่น และใครที่มีงานล้น ดำเนินการให้แน่ใจว่าทรัพยากรบุคคลของคุณได้มีส่วนในการดำเนินงานอย่างเหมาะสมตลอดเวลา

Learn More
Resource Utilization chart

การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Reports

ส่วนเสริมด้านการวิเคราะห์ระดับสูงมาพร้อมรับรายงาน 50 รูปแบบที่จะมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการของคุณ  หากยังไม่เพียงพอ คุณยังสามารถออกแบบและดูรายงานที่คุณกำหนดเองได้อีกด้วย

Learn More
Zoho Reports