การติดตามโปรเจคคืออะไร

การติดตามโปรเจคหมายถึงการติดตามความคืบหน้าที่แท้จริงของโปรเจค และเปรียบเทียบกับความคืบหน้าที่ได้วางแผนไว้ ความคืบหน้าอาจหมายถึงเงินที่ใช้จ่าย งานที่ทำเสร็จ ทรัพยากรที่ใช้ หรือเวลาที่ใช้ในการทำให้งานเสร็จในแต่ละขั้นตอน

เหตุใดการติดตามโปรเจคจึงสำคัญ

การติดตามโปรเจคเริ่มตั้งแต่ต้นโปรเจคในการวางแผนและไปจนถึงโปรเจคเสร็จสิ้น ช่วยให้คุณตรวจสอบความคืบหน้าของโปรเจคแบบเรียลไทม์ ให้คุณสามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไขได้ทันสถานการณ์ ประโยชน์หลักของระบบติดตามโปรเจคคือ การระบุตัวแปรจากแผนการจัดการโปรเจค เพื่อให้คุณตรวจสอบว่าโปรเจคของคุณดำเนินไปตามแผน

เหตุใดจึงเลือก Zoho Projects เป็นระบบติดตามโปรเจคของคุณ

Zoho Projects มีเครื่องมือติดตามโปรเจคในตัว เช่น การติดตามเวลาทำงาน การติดตามปัญหาและการรายงานโปรเจค ซึ่งช่วยให้คุณพิจารณาว่าคุณทำงานได้ตรงตามเวลาและภายในงบประมาณหรือไม่ และบอกให้คุณทราบว่าโปรเจคของคุณเสร็จสิ้นไปมากน้อยเพียงใดจนถึงปัจจุบัน และยังต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นอีกมากน้อยเพียงใด ด้วยคุณลักษณะนี้ทำให้คุณสามารถติดตามและทราบถึงงบประมาณ ทรัพยากรและปัญหาของคุณได้ตลอดเวลา

ประโยชน์สำหรับธุรกิจของซอฟต์แวร์ติดตามโปรเจค

  • ให้คุณเห็นว่าโปรเจคของคุณดำเนินไปอย่างไรตลอดเวลา
  • รายงานในตัวนำเสนอข้อมูลที่คุณต้องการเกี่ยวกับงานที่เปิด/ปิดและอื่นๆ
  • วางแผนงบประมาณโปรเจคของคุณ สร้างใบแจ้งหนี้ บันทึกค่าใช้จ่าย และติดตามการจ่ายเงินให้กับลูกค้าของคุณ
  • เข้าใจอย่างชัดเจนว่าใครทำสิ่งใด เมื่อใดและใช้เวลาและทรัพยากรเท่าใด
  • เรียกเก็บเงินลูกค้าของคุณตามเวลาและวัสดุและป้อนรายละเอียดกิจกรรมในไทม์ชีท

ติดตามความเคลื่อนไหวงานของคุณ

ระบบติดตามโปรเจคช่วยจัดการมุมมองทั้งหมดของโปรเจคจากส่วนกลางและช่วยให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุด

เรียนรู้เพิ่มเติม
ซอฟต์แวร์การติดตามโปรเจค : Zoho Projects
ระบบการติดตามโปรเจค : Zoho Projects

นับเวลาทุกชั่วโมง

ใช้ไทม์ชีทเพื่อบันทึกเวลา แยกชั่วโมงทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ และออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าตามบันทึกเวลา

เรียนรู้เพิ่มเติม

ตรงตามกำหนด

แผนภูมิแกนต์มอบข้อมูลสถานะของโปรเจคได้ในทันที โปรเจคที่กำลังดำเนินอยู่ งานที่ตรงตาม/ล่าช้ากว่ากำหนดเวลา ความเกี่ยวเนื่อง และผู้รับผิดชอบ

เรียนรู้เพิ่มเติม
ซอฟต์แวร์การติดตามโปรเจคที่ดีที่สุด : Zoho Projects
ซอฟต์แวร์ติดตามโปรเจค : Zoho Projects

ใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม

ด้วยแผนผังการใช้ทรัพยากร จะช่วยสร้างสมดุลให้กับภาระงานของทีมด้วยการมอบหมายงานใหม่ตามพนักงานที่มีงานหนักเกินไปหรือมีงานน้อยเกินไป

เรียนรู้เพิ่มเติม

เริ่มติดตามโปรเจคของคุณได้ทันที!

สมัครตอนนี้