Tools voor beheerders

Tools voor beheerders

De beheerder kan de tools in het configuratiescherm gebruiken om de MX-records van het domein te verifiëren of de e-mailkopteksten te converteren naar een leesbare indeling. 

MX opzoeken

Beheerders kunnen de MX-records opzoeken van de domeinen die zij beheren vanuit de MX-opzoek-tool.

 1. Aanmelden bij mailadmin.zoho.com.
 2. Selecteer de optie Tools in het menu links.
 3. Ga naar het tabblad Check MX.
 4. Selecteer de betreffende domeinnaam in de vervolgkeuzelijst. 
 5. Klik op Check MX om de MX-gegevens van het domein te bekijken. 
 6. De MX-records van het geselecteerde domein worden weergegeven samen met de prioriteitsgegevens. 

Berichtkopteksten analyseren

Alle e-mails die u verzendt en ontvangt via internet, zijn voorzien van kopteksten. De kopteksten bevatten uniek identificeerbare bericht-ID's, de afzender, ontvangers en het onderwerp, en ook diverse diagnostische gegevens die handig zijn voor de identificatie van spam, berichttrajecten, vertragingen, enzovoort. U kunt de berichtkopteksten in deze tool kopiëren en plakken om de diagnostische gegevens op te halen.

De tool is handig om de e-mailkopteksten van elk e-mailbericht te analyseren, en om te weten te komen of er vertragingen waren met behulp van het trajectgedeelte onderaan.

 1. Aanmelden bij mailadmin.zoho.com.
 2. Selecteer de optie Tools in het menu links.
 3. Ga naar het tabblad Message Header Analyzer.
 4. Kopieer de kopteksten van de e-mail die u wilt bekijken.
  1. Als de e-mail die u wilt bekijken zich in Zoho Mail bevindt, bekijkt u hier de instructies om de e-mailkopteksten op te halen. 
  2. Voor andere e-mailservices/e-mailclients gaat u naar deze link van derden om de e-mailkopteksten op te halen. 
 5. Plak de kopteksten in het daarvoor bestemde tekstvak en klik op Analyze Header.
 6. De gegevens in de kopteksten worden geanalyseerd en aan u aangeboden in een leesbare indeling. 
 7. Wanneer er zich vertragingen voordoen in het e-mailverkeer, kunt u de trajecten bekijken om uit te zoeken waar de vertraging is ontstaan. 

De trajecten bestaan uit verschillende e-mailservers die deel uitmaken van het e-mailoverdracht en de vertragingstijd in elk traject, wat u een algemeen idee geeft van de locatie waar de e-mail vertraging opliep. 

Domeingegevens

DNS-records van een domein zijn verschillende naamrecords die de gegevens bevatten met betrekking tot verschillende aspecten van het domein.

Geef een domeinnaam op of selecteer uw domein in de vervolgkeuzelijst om de DNS-records die er betrekking op hebben, weer te geven.

Met een DNS-zoekactie kunt u onder andere gegevens bekijken over de host, het betreffende IP-adres en de TTL (Time To Live) die betrekking hebben op het domein. De TTL is de tijd die nodig is voor wijzigingen om live te gaan, en die na elke wijziging effectief wordt. Hoe hoger de TTL-waarde, des te langer het duurt totdat de nieuwe waarde wordt bijgewerkt en wordt gelezen door de andere servers.

Daarnaast kunt u ook zoeken naar CNAME, naamservers, TXT of SOA voor het geselecteerde domein. Als u alle gegevens in één keer wilt ophalen, selecteert u de optie 'Get all Records'.

 1. Aanmelden bij mailadmin.zoho.com.
 2. Selecteer de optie Tools in het menu links.
 3. Ga naar het tabblad Domain Details.
 4. Selecteer de betreffende domeinnaam in de vervolgkeuzelijst. 
 5. Klik in de vervolgkeuzelijst naast de knop DNS Lookup en selecteer de domeingegevens die u wilt bekijken.
 6. Klik op de betreffende knop naast de vervolgkeuzelijst.
 7. De gevraagde domeingegevens worden weergegeven.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com