categories

   Zoho Apps

   • Zoho CRM

    Tạo và cập nhật hồ sơ CRM, kích hoạt workflow, gửi tập tin đính kèm và thu thập GCLID.

    Tìm hiểu thêm
   • Zoho Campaigns

    Thêm từng người trả lời dưới dạng địa chỉ liên hệ trong Zoho Campaigns ngay khi họ điền vào biểu mẫu.

    Tìm hiểu thêm
   • Zoho Desk

    Thêm lượt gửi Zoho Forms dưới dạng yêu cầu hỗ trợ trong Zoho Desk.

    Tìm hiểu thêm
   • Zoho SalesIQ

    Theo dõi chi tiết người truy cập website trong Zoho SalesIQ từ các lượt gửi Zoho Forms.

    Tìm hiểu thêm
   • Zoho Sheet

    Lưu các mục nhập biểu mẫu trong Zoho Sheet và lưu trữ tập tin đính kèm biểu mẫu trong Zoho Docs.

    Tìm hiểu thêm
   • Zoho Sign

    Gửi tài liệu kết hợp đến người trả lời biểu mẫu và ký số tài liệu.

    Tìm hiểu thêm
   • Zoho Recruit

    Lưu trữ các ứng viên và địa chỉ liên hệ được thu thập bằng Zoho Forms trong Zoho Recruit.

    Tìm hiểu thêm
   • Zoho Projects

    Tạo nhiệm vụ trong cổng thông tin Zoho Projects khi có lượt nộp biểu mẫu mới.

    Tìm hiểu thêm
   • Zoho Flow

    Quản lý các lượt gửi biểu mẫu tốt hơn bằng cách tích hợp với hơn 150 ứng dụng bằng Zoho Flow.

    Tìm hiểu thêm

   Other Apps

   • Office 365

    Thêm người dùng từ tài khoản Office 365 vào tổ chức Zoho Forms

    Tìm hiểu thêm
   • G Suite

    Lưu trữ lượt gửi biểu mẫu, phân công nhiệm vụ và quản lý toàn bộ quy trình công việc ngay từ tài khoản G Suite.

    Tìm hiểu thêm
   • Salesforce

    Thêm địa chỉ liên hệ và khách hàng tiềm năng mới vào Salesforce từ các lượt gửi Zoho Forms.

    Tìm hiểu thêm
   • Zapier

    Kích hoạt hành động trong hơn 1000 ứng dụng dựa trên phản hồi của khách hàng bằng Zapier.

    Tìm hiểu thêm
   • Microsoft Teams

    Nhận thông báo tức thì trong kênh Microsoft Teams khi có lượt gửi biểu mẫu mới.

    Tìm hiểu thêm
   • Google Sheets

    Lưu các mục nhập biểu mẫu trong Google Sheets và lưu trữ tập tin đính kèm biểu mẫu trong Google Drive.

    Tìm hiểu thêm
   • WordPress

    Sử dụng plugin của chúng tôi để nhúng biểu mẫu trong website ngay từ WordPress.

    Tìm hiểu thêm
   • WebMerge

    Kết hợp phản hồi biểu mẫu với mẫu và cài đặt workflow bằng WebMerge.

    Tìm hiểu thêm
   • Automate.io

    Tích hợp với hơn 100 ứng dụng bằng Automate.io và tự động hóa quy trình kinh doanh.

    Tìm hiểu thêm