Tích hợp biểu mẫu để thu thập dữ liệu dễ dàng.

Tích hợp biểu mẫu trực tuyến và tận dụng tối đa dữ liệu biểu mẫu bằng cách gửi đến tất cả các công cụ của bạn. Kích hoạt hành động dựa trên phản hồi đã nhận được và tăng năng suất dễ dàng nhờ tính năng tích hợp ứng dụng của chúng tôi dành cho biểu mẫu trực tuyến.

  Zoho Apps

  • Zoho CRM

   Tạo và cập nhật hồ sơ CRM, kích hoạt workflow, gửi tập tin đính kèm và thu thập GCLID.

  • Zoho Campaigns

   Thêm từng người trả lời dưới dạng địa chỉ liên hệ trong Zoho Campaigns ngay khi họ điền vào biểu mẫu.

   Tìm hiểu thêm
  • Zoho Desk

   Thêm lượt gửi Zoho Forms dưới dạng yêu cầu hỗ trợ trong Zoho Desk.

   Tìm hiểu thêm
  • Zoho SalesIQ for Zoho Forms
   Zoho SalesIQ

   Theo dõi chi tiết người truy cập website trong Zoho SalesIQ từ các lượt gửi Zoho Forms.

   Tìm hiểu thêm
  • Zoho Sheet

   Lưu các mục nhập biểu mẫu trong Zoho Sheet và lưu trữ tập tin đính kèm biểu mẫu trong Zoho Docs. 

  • Zoho Sign

   Gửi tài liệu kết hợp đến người trả lời biểu mẫu và ký số tài liệu.

  • Zoho Recruit

   Lưu trữ các ứng viên và địa chỉ liên hệ được thu thập bằng Zoho Forms trong Zoho Recruit. 

   Tìm hiểu thêm
  • Zoho Flow for Zoho Forms
   Zoho Flow

   Quản lý các lượt gửi biểu mẫu tốt hơn bằng cách tích hợp với hơn 150 ứng dụng bằng Zoho Flow.

  Các ứng dụng khác

  • Office 365

   Thêm người dùng từ tài khoản Office 365 vào tổ chức Zoho Forms

   Tìm hiểu thêm
  • G Suite

   Lưu trữ lượt gửi biểu mẫu, phân công nhiệm vụ và quản lý toàn bộ quy trình công việc ngay từ tài khoản G Suite.

  • Salesforce

   Thêm địa chỉ liên hệ và khách hàng tiềm năng mới vào Salesforce từ các lượt gửi Zoho Forms.

  • Zapier

   Kích hoạt hành động trong hơn 1000 ứng dụng dựa trên phản hồi của khách hàng bằng Zapier.

  • Microsoft Teams

   Nhận thông báo tức thì trong kênh Microsoft Teams khi có lượt gửi biểu mẫu mới.

   Tìm hiểu thêm
  • WebMerge
   Google Sheets

   Lưu các mục nhập biểu mẫu trong Google Sheets và lưu trữ tập tin đính kèm biểu mẫu trong Google Drive. 

  • WebMerge
   WordPress

   Sử dụng plugin của chúng tôi để nhúng biểu mẫu trong website ngay từ WordPress.

  • WebMerge
   WebMerge

   Kết hợp phản hồi biểu mẫu với mẫu và cài đặt workflow bằng WebMerge.

   Tìm hiểu thêm
  • WebMerge
   Automate.io

   Tích hợp với hơn 100 ứng dụng bằng Automate.io và tự động hóa quy trình kinh doanh.