Dịch vụ khách hàng đa kênh

Giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với bạn dù ở bất cứ nơi đâu. Có thể là qua email, điện thoại, trò chuyện, phương tiện truyền thông xã hội, biểu mẫu web hoặc cộng đồng, giúp bạn hiện diện trên tất cả các kênh.

Luôn giữ kết nối với khách hàng của bạn bằng mọi cách.

Sau đây là bảng thuật ngữ mà bạn có thể gặp. Chỉ cần di chuột trên thuật ngữ để tìm hiểu ý nghĩa của thuật ngữ đó.

Yêu cầu

Khi khách hàng cần giúp đỡ, họ sẽ liên lạc với bạn. Mỗi cuộc trò chuyện như vậy được gọi là một yêu cầu.

Nhân viên

Nhân sự từ đội ngũ dịch vụ khách hàng lắng nghe và trả lời yêu cầu được gọi là Nhân viên.

Kênh

Khách hàng có thể sử dụng bất kỳ phương tiện nào để liên lạc với bạn như email, điện thoại, trò chuyện và trang web của bạn. Mỗi phương tiện này được gọi là Kênh.

Bộ phận

Nỗ lực dịch vụ khách hàng có thể được phân loại thành các nhóm chức năng như hỗ trợ kỹ thuật, hoàn tiền và thanh toán hoặc phân loại thành các nhóm sản phẩm. Mỗi nhóm trong số này là một bộ phận. Mỗi bộ phận có thể có cấu hình tinh chỉnh của riêng mình.

Trạng thái yêu cầu

Mỗi yêu cầu trải qua quá trình từ được tạo ra đến được giải quyết qua một loạt các giai đoạn. Mỗi giai đoạn như vậy được gọi là Trạng thái yêu cầu.

Cam kết chất lượng dịch vụ

Nhóm của bạn có thể quyết định giải quyết từng yêu cầu trong một khoảng thời gian cụ thể dựa trên xuất xứ từ ai, loại vấn đề gì, kênh nào hoặc các tiêu chí khác. Khoảng thời gian này được gọi là SLA.

Điện thoại

Điện thoại là một trong những kênh trong Zoho Desk cho phép bạn thực hiện và nhận cuộc gọi trên web mà không phải sử dụng hệ thống điện thoại thông thường với sự trợ giúp của các dịch vụ bên thứ ba như Trilio và RingCentral.

Người liên hệ

Người liên hệ là những người trong một công ty mà bạn tương tác để theo đuổi một cơ hội kinh doanh.

Tổ chức

Đây là một tổ chức mà bạn thực hiện giao dịch.