•  Chế độ làm việc
 •  Chế độ xem
 •  Màn hình yêu cầu hợp nhất
 •  Trình chỉnh sửa phản hồi
 •  Bài viết gợi ý
 •  Trợ lý trả lời
 •  Mẫu phản hồi
 •  Macro
 •  Mục nhập thời gian
 •  Bình luận
 •  Phát hiện xung đột nhân viên
 •  Trung tâm thông báo
 • Chế độ làm việc

  Tốn ít thời gian hơn để quyết định loại yêu cầu nào sẽ hiệu quả khi sử dụng Các chế độ làm việc. Có 4 chế độ để chọn như Chế độ trạng thái, Chế độ bắt tay, Chế độ đếm ngược và Chế độ ưu tiên. Mỗi chế độ sẽ sắp xếp lại danh sách yêu cầu thành các cột tương ứng dựa trên trạng thái, loại khách hàng, thời hạn và mức độ ưu tiên. Nhờ đó, bạn sẽ biết cách ưu tiên khối lượng công việc của mình.

  Chế độ làm việc
 • Chế độ xem

  Chế độ xem cho phép lọc yêu cầu theo tiêu chí đã chọn. Có nhiều chế độ xem tích hợp như Yêu cầu đã đóng, Yêu cầu được mở của tôi hoặc Yêu cầu quá hạn của tôi và bạn cũng có thể thêm các chế độ xem của riêng mình. Các chế độ này rất hữu ích khi tạo danh sách yêu cầu để kiểm tra mỗi ngày, chẳng hạn như yêu cầu mở đã được phân công cho bạn với mức độ ưu tiên cao.

  chế độ xem
 • Màn hình yêu cầu hợp nhất

  Màn hình yêu cầu hợp nhất là giao diện mà bạn nhìn thấy khi mở một yêu cầu. Các nội dung của yêu cầu được đặt ở phía bên trái và cuộc trò chuyện về yêu cầu và các tab phụ nằm ở bên phải.

  Màn hình yêu cầu hợp nhất
 • Trình chỉnh sửa phản hồi 

  Khi nhấp vào nút Trả lời, bạn sẽ thấy trình chỉnh sửa phản hồi cho phép soạn câu trả lời cho khách hàng. Trình chỉnh sửa hỗ trợ định dạng văn bản phong phú để bạn áp dụng các kiểu định dạng cho phản hồi của mình.

  Trình chỉnh sửa phản hồi
 • Bài viết gợi ý

  Đây là một tính năng nâng cao năng suất được gọi tự động khi bạn nhấp vào nút Trả lời. Tính năng này hiểu được nội dung các cuộc trò chuyện về yêu cầu và liệt kê bài viết mà nhân viên có thể dễ dàng thêm vào nội dung trả lời của họ.

  Bài viết gợi ý
 • Trợ lý trả lời

  Trợ lý trả lời cũng tương tự như tính năng Bài viết gợi ý. Không chỉ hiểu ngữ cảnh cuộc trò chuyện và chọn ra bài viết có liên quan, trợ lý trả lời còn soạn thảo câu trả lời cho bạn. Không giống như các Bài viết gợi ý đòi hỏi bạn sẽ phải gõ câu trả lời bằng các bài viết mà được gợi ý, ở đây bạn chỉ cần sử dụng đoạn mã mà trợ lý cung cấp để làm câu trả lời của bạn.

  Trợ lý trả lời
 • Mẫu phản hồi

  Các mẫu này có sẵn để sử dụng, giúp bạn tiết kiệm thời gian trả lời. Zoho Desk có một loạt các mẫu tích hợp sẵn cho phép bạn sử dụng khi soạn thảo trả lời. Bạn cũng có thể tạo các mẫu của riêng mình để phù hợp với ngữ điệu mà tổ chức của bạn sử dụng trong tất cả các email.

  Mẫu phản hồi
 • Macro

  Một macro là tập hợp các thao tác mà bạn gọi ra theo cách thủ công. Tính năng tự động hóa thủ công này rất hữu ích trong trường hợp cần có đặc quyền của nhân viên để thực hiện tự động hóa. Ví dụ: nhân viên có thể chọn yêu cầu macro gửi thẻ khách hàng thân thiết cho khách hàng, cập nhật trường và đóng yêu cầu cùng một lúc.

  Macro
 • Mục nhập thời gian

  Mô-đun Mục nhập thời gian cho phép các nhân viên ghi lại thời gian họ làm việc trên một yêu cầu. Điều này giúp người quản lý tra cứu tổng số giờ phải trả lương mà một nhân viên đã bỏ ra để giải quyết yêu cầu và tổng chi phí hỗ trợ cho mỗi nhân viên hoặc mỗi khách hàng. Bạn có thể cài đặt mục nhập thời gian để tự động thực hiện hoặc yêu cầu nhân viên tự ghi lại thời gian.

  Mục nhập thời gian
 • Bình luận

  Bình luận là ghi chú riêng tư nội bộ của công ty và trong phạm vi của một yêu cầu. Các bình luận được sử dụng để thêm các chi tiết quan trọng về tương tác của khách hàng và hợp tác giữa các nhóm.

  Bình luận
 • Phát hiện xung đột nhân viên

  Đây là cơ chế thông báo được kích hoạt khi hai hoặc nhiều nhân viên cùng mở một yêu cầu. Tính năng này cũng bao gồm tùy chọn chat cho phép nhân viên sử dụng để nói chuyện với các nhân viên khác cũng đang giải quyết cùng một yêu cầu để họ có thể lọc ra người thực sự được phân công giải quyết yêu cầu đó.

  Phát hiện xung đột nhân viên
 • Trung tâm thông báo

  Trung tâm thông báo cho phép các nhân viên và người quản lý luôn đi trước một bước trong dịch vụ khách hàng bằng cách thông báo cho họ theo thời gian thực khi yêu cầu của họ được cập nhật. Nhờ đó, họ có thể xem cập nhật theo thời gian thực về yêu cầu