•  Trường tùy chỉnh
 •  Hàm tùy chỉnh
 •  Xác thực từ xa
 •  API
 •  SDK di động
 •  Kho ứng dụng
 •  Tích hợp
 • Trường tùy chỉnh

  Tùy chỉnh Zoho Desk cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp bằng cách thêm các trường mới hoặc chỉnh sửa các trường hiện có. Ví dụ: nếu điều hành một công ty thương mại điện tử, bạn sẽ nhận thấy việc thêm trường ID đơn hàng trong Zoho Desk rất hữu ích.

 • Hàm tùy chỉnh

  Khi muốn cập nhật dữ liệu dịch vụ khách hàng trong Zoho Desk từ một ứng dụng bên ngoài và ngược lại, bạn có thể sử dụng các mã lệnh chương trình đơn giản được gọi là Hàm tùy chỉnh để thực hiện. Các chương trình này được viết bằng Deluge, ngôn ngữ lập trình thân thiện với người dùng mà chúng tôi đã tạo ra cho những người không phải là lập trình viên. Việc tìm hiểu và viết mã cũng đơn giản.

  Hàm tùy chỉnh
 • Xác thực từ xa

  Nếu các nhân viên của bạn sử dụng một ứng dụng web khác và phải đăng nhập vào Zoho Desk mỗi lần sử dụng có thể gây phiền toái cho họ. Xác thực từ xa có thể có ích trong những trường hợp như vậy bằng cách cho phép người dùng đăng nhập vào Zoho Desk bằng thông tin đăng nhập ứng dụng web họ đang sử dụng. Nói cách khác, họ sẽ không cần nhập thông tin đăng nhập tài khoản Zoho Desk.

 • API

  Khi bạn muốn tích hợp Zoho Desk với bất kỳ ứng dụng nào khác mà bạn đang sử dụng (nếu các ứng dụng đó không được liệt kê trong Kho ứng dụng hoặc Tích hợp), bạn có thể thực hiện điều đó bằng cách viết mã để gọi ra một loạt các hàm và quy trình. Tập hợp các hàm và quy trình này được gọi là Giao diện lập trình ứng dụng (API). Để tìm hiểu cách sử dụng API, bạn có thể sử dụng kỹ năng kỹ thuật riêng, hỗ trợ từ đội ngũ kỹ thuật trong công ty hoặc tham khảo ý kiến tư vấn.

 • SDK dành cho thiết bị di động

  Bộ công cụ phát triển phần mềm Zoho Desk (SDK) nhằm giúp bạn xây dựng một ứng dụng tùy chỉnh có chứa các tính năng và chức năng của Zoho Desk. Khi xây dựng một ứng dụng bằng SDK này, bạn có thể chọn mô-đun bộ phận trợ giúp nào muốn giữ lại và mô-đun nào muốn loại bỏ. Ngoài ra, bạn có thể thiết kế giao diện người dùng ứng dụng theo yêu cầu và hướng dẫn kiểu mẫu của mình, đồng thời hỗ trợ cho bộ phận phụ trợ (back-end) của ứng dụng bằng SDK.

 • Kho ứng dụng

  Đây là nơi trao đổi ứng dụng, là một tập hợp các tiện ích mở rộng (ứng dụng) mà bạn có thể cài đặt để thêm các chức năng trong Zoho Desk. Chọn từ một loạt các ứng dụng từ Trello, Jira đến TeamViewer và Slack.

 • Tích hợp

  Zoho Desk cung cấp một loạt tính năng tích hợp riêng với các ứng dụng từ bộ sản phẩm của Zoho. Các tính năng này rất dễ tích hợp và hoàn thành dễ dàng chỉ trong vài bước bằng cách sử dụng khóa ZSC là một mã gồm chữ và số mà bạn có thể tạo từ giao diện cài đặt của Zoho Desk.