Cộng tác nhóm

Phá vỡ tường ngăn giữa các nhóm trong công ty của bạn. Biến dịch vụ khách hàng trở thành một cam kết trong toàn công ty để mọi thành viên ở các nhóm có thể cùng nhau làm cho khách hàng hài lòng.

Không còn khoảng cách quá lớn, không còn tường ngăn quá mạnh, giờ đây các nhóm của bạn có thể cộng tác dễ dàng.

Sau đây là bảng thuật ngữ mà bạn có thể gặp. Chỉ cần di chuột trên thuật ngữ để tìm hiểu ý nghĩa của thuật ngữ đó.

Chế độ xem

Nhân viên của bạn có thể tạo các bộ lọc bổ sung để chỉ xem các yêu cầu phù hợp với một tiêu chí cụ thể. Để sử dụng thường xuyên, bạn có thể lưu tập hợp các tiêu chí như vậy dưới dạng Chế độ xem.

Nhận xét

Nhân viên của bạn có thể sử dụng nhận xét để cộng tác với nhau trong ngữ cảnh hoàn chỉnh của yêu cầu.

Bảng tin nhóm

Một nơi phổ biến để nhân viên của bạn có thể theo dõi các cập nhật mới nhất từ yêu cầu hoặc khách hàng cụ thể. Họ cũng có thể thêm nhận xét và trả lời các cuộc trò chuyện nội bộ.

Trung tâm thông báo

Tất cả các thông báo liên quan đến yêu cầu của bạn sẽ được tổng hợp và hiển thị trong Trung tâm thông báo.

Phát hiện xung đột nhân viên

Khi hai nhân viên mở cùng một yêu cầu, mỗi nhân viên sẽ nhận được thông báo về việc nhân viên kia đang xử lý yêu cầu đó. Tính năng này giúp tránh nhiều phản hồi cho cùng một yêu cầu.

Trung tâm trợ giúp

Trước khi nêu yêu cầu, khách hàng của bạn có thể tìm kiếm trong kho lưu trữ các câu hỏi thường gặp hoặc hỏi cộng đồng các đồng nghiệp. Trung tâm trợ giúp là trang web tự phục vụ của riêng bạn tạo điều kiện thuận lợi cho việc này.

Bài viết

Nhóm của bạn có thể liên kết câu trả lời tốt nhất có thể cho các câu hỏi thường gặp. Mỗi câu trả lời như vậy được gọi là Bài viết. Bài viết có thể được lưu trữ riêng tư hoặc được cung cấp công khai.

Bấm vào bài viết để đọc ngay. Hoặc nhận bài viết đã chọn gửi đến qua email của bạn và đọc sau.

Đã gửi đăng ký thành công!