Thông tin chuyên sâu và tác động

Để siết chặt bu lông cho cỗ máy dịch vụ khách hàng, trước tiên bạn cần biết phải sửa những chiếc nào. Zoho Desk cho phép bạn làm chính xác việc đó. Theo dõi các số liệu quan trọng và nhận ra xu hướng tại chỗ theo thời gian thực bằng các báo cáo và bảng chỉ số có thể tùy chỉnh.

Hãy thử các tính năng này để biết không chỉ là cải thiện ở điểm nào mà còn cải thiện ở mức độ nào.

Sau đây là bảng thuật ngữ mà bạn có thể gặp. Chỉ cần di chuột trên thuật ngữ để tìm hiểu ý nghĩa của thuật ngữ đó.

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng

Khách hàng của bạn có thể đánh giá chất lượng dịch vụ mà họ nhận được sau mỗi lần tương tác hoặc khi kết thúc toàn bộ cuộc trò chuyện. Tính năng này được gọi là Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng.

HQ

Khi người quản lý cần tra cứu nhanh hiệu suất của nhóm mà vẫn có thể giám sát tiến trình của từng nhân viên, Headquarters là bảng chỉ số mà người quản lý đó cần tham khảo.

Tăng cấp

Khi yêu cầu không được trả lời hoặc không được giải quyết đúng hạn, yêu cầu đó có thể tự động được tăng cấp đến một người khác trong nhóm, chẳng hạn như người quản lý.

Quy tắc workflow

Bạn có thể tự động thực hiện các thao tác như gửi thông báo, phân công nhiệm vụ và cập nhật yêu cầu dựa trên một tập hợp các tiêu chí.

Macro

Nhân viên của bạn có thể thực hiện một loạt các thao tác trên yêu cầu chỉ bằng một cú nhấp chuột. Họ có thể lưu từng loạt thao tác dưới dạng Macro.

Quy tắc phân công yêu cầu

Với một bộ các quy tắc và tiêu chí, bạn có thể phân công yêu cầu khi có cho một nhân viên có khả năng trả lời tốt nhất.

Chế độ xem

Nhân viên của bạn có thể tạo các bộ lọc bổ sung để chỉ xem các yêu cầu phù hợp với một tiêu chí cụ thể. Để sử dụng thường xuyên, bạn có thể lưu tập hợp các tiêu chí như vậy dưới dạng Chế độ xem.

Thời gian phản hồi đầu tiên

Thời gian phản hồi đầu tiên là thời gian trung bình mà một nhân viên dành ra để gửi phản hồi đầu tiên đến một yêu cầu.

Thời gian phản hồi

Thời gian phản hồi là thời gian một nhân viên dành ra để gửi phản hồi cho thông tin giao tiếp từ khách hàng.

Thời gian giải quyết

Thời gian giải quyết là thời gian trung bình mà một nhân viên dành ra để giải quyết một yêu cầu từ khách hàng và đóng yêu cầu.

Thẻ điểm nhân viên

Nhân viên của bạn có thể xem số liệu thống kê hiệu suất tương ứng của họ như số lượng yêu cầu mở và đóng, điểm đánh giá mức độ hài lòng, thời gian phản hồi yêu cầu và thời gian giải quyết. Tất cả những số liệu này được cập nhật ngay lập tức.