รายงานการส่งและรับอีเมล

รายงานการส่งและรับอีเมล

สามารถติดตามสถิติเกี่ยวกับจำนวนอีเมลที่ส่งและรับภายในองค์กรได้จากแผงควบคุมของ Zoho Mail นอกจากข้อมูลการส่งและรับข้อมูลอีเมลแล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับอีเมลสแปมที่ส่ง และผู้ใช้ที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นผู้ส่งสแปมอีเมลสแปมตามประเภท ผู้ส่งและผู้รับอันดับสูงสุด และกลุ่มผู้ส่งอันดับสูงสุดในองค์กรของคุณ คุณสามารถดูสถิติเหล่านี้ได้จากส่วนรายงานในแผงควบคุม

ปริมาณการรับส่งเมล

ในส่วนปริมาณการรับส่งเมล สามารถดูสถิติอีเมลขาเข้า สถิติอีเมลขาออก สถิติการปฏิเสธ และสถิติการตรวจสอบสิทธิ์ 

คุณสามารถเลือกช่วงวันที่โดยรวมที่คุณต้องการดูสถิติเหล่านี้จากด้านบนของหน้ารายงาน ตั้งค่าช่วงวันที่ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม รับรายงาน

 สถิติสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์อีเมลขาเข้า อีเมลขาออก และการปฏิเสธอีเมลจะปรากฏขึ้น

สถิติขาเข้า

สถิติขาเข้า หมายถึงสถิติเกี่ยวกับอีเมลที่องค์กรได้รับในช่วงเวลาที่กำหนด

ที่นี่ คุณจะสามารถดูสถิติของผู้ใช้ที่อีเมลยังไม่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปม ผู้ใช้ที่อีเมลถูกทำเครื่องหมายเป็นสแปม จำนวนอีเมลสแปมที่เข้ามา จำนวนรวมของอีเมลที่เข้ามา อีเมลภาษาอื่น อีเมลที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมเนื่องจากบัญชีดำของ IP และจำนวนรวมของผู้รับขาเข้า 

คุณสามารถคลิกที่พารามิเตอร์ใดๆ จากปุ่มกราฟทางด้านขวาของกราฟ เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานข้อมูลเกี่ยวกับพารามิเตอร์เฉพาะดังกล่าวจากกราฟ 

สถิติขาออก

เช่นเดียวกับสถิติขาเข้า สถิติขาออก เช่น อีเมลขาออกทั้งหมด อีเมลที่ส่งภายในองค์กร อีเมลที่ส่งออกนอกองค์กร จำนวนรวมของผู้รับที่มีการส่งอีเมลจากโดเมน จำนวนการตีกลับอีเมลที่ส่ง และจำนวนการล้มเหลวชั่วคราว จะปรากฏในข้อมูลสรุปสถิติขาออก

สถิติการตรวจสอบสิทธิ์

ส่วนสถิติการตรวจสอบสิทธิ์จะแสดงสถิติเกี่ยวกับอีเมลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสแปม พร้อมด้วยสาเหตุ ข้อมูลจะถูกจัดกลุ่มเป็นสามประเภท ได้แก่ DKIM Fail, SPF Fail และ SPF Softfail 

สถิติการปฏิเสธ

สามารถดูสถิติเกี่ยวกับอีเมลที่ถูกพิจารณาว่าเป็นสแปมและถูกปฏิเสธได้ในส่วนนี้ 

ผู้ส่งและผู้รับอันดับสูงสุด

สามารถดูกราฟโดยละเอียดที่แสดงถึงอีเมลที่ผู้ใช้ในองค์กรได้ในส่วนผู้ส่งและผู้รับอันดับสูงสุด ภายใต้รายงาน

คุณสามารถเลือกและดูผู้ส่งอันดับสูงสุดหรือผู้รับอันดับสูงสุดได้จากมุมมองนี้ สถิติเหล่านี้มีให้ดูในรูปแบบตารางที่ด้านล่างของหน้านี้ด้วย

กลุ่มผู้ส่งอันดับสูงสุด

ส่วนกลุ่มผู้ส่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับอีเมลที่กลุ่มต่างๆ ในองค์กรได้รับ สามารถดูข้อมูลของเดือนที่คุณต้องการดูรายละเอียด และข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อีเมลและจำนวนที่เกี่ยวข้องได้ในกราฟ

เช่นเดียวกับส่วนผู้ส่งและผู้รับอันดับสูงสุด สถิติเหล่านี้จะแสดงในรูปแบบตารางที่ด้านล่างของหน้าด้วย

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com