Rapporten over e-mail verzenden en ontvangen

Rapporten over e-mail verzenden en ontvangen

Statistische gegevens over het aantal verzonden en ontvangen e-mails binnen een bedrijf kunt u volgen via het configuratiescherm van Zoho Mail. Naast gegevens over de verzonden en ontvangen e-mails kunt u ook gegevens weergeven over verzonden spammails, de gebruikers die zijn gemarkeerd als spam, de spammails per categorie, de top-verzenders en -ontvangers, en de top-groepsdistributeurs in uw bedrijf. U kunt deze statistieken bekijken in het gedeelte Reports in het configuratiescherm.

E-mailverkeer

In het gedeelte Mail Traffic vindt u statistieken van inkomende e-mails, uitgaande e-mails, weigeringen en verificatie. 

Boven aan de pagina Reports kunt u het datumbereik selecteren waarvoor u deze statistieken wilt bekijken. Stel het vereiste datumbereik in en klik op de knop Get Reports.

 De statistieken voor inkomende en uitgaande e-mails, e-mailverificatie en e-mailweigering worden weergegeven.

Statistieken inkomende e-mails

De statistieken van inkomende e-mails hebben betrekking op de e-mails die zijn ontvangen door het bedrijf in de opgegeven periode.

Hier ziet u de statistische gegevens van de gebruikers van wie de e-mails niet zijn gemarkeerd als spam, gebruikers van wie de e-mails zijn gemarkeerd als spam, het aantal ingekomen spammails, het totale aantal inkomende e-mails, e-mails in een andere taal, e-mails die als spam zijn gemarkeerd als gevolg van een IP-adres dat op de zwarte lijst staat, en het totale aantal inkomende ontvangers. 

U kunt op een van de parameters van de grafieksleutel aan de rechterkant van de grafiek klikken als u gegevens over die specifieke parameter uit de grafiek wilt in- of uitschakelen. 

Statistieken uitgaande e-mails

Vergelijkbaar met de statistieken van inkomende e-mails ziet u hier statistieken van uitgaande e-mails, zoals het totaal aantal uitgaande e-mails, e-mails verzonden binnen het bedrijf, e-mails verzonden buiten het bedrijf, het totale aantal ontvangers aan wie e-mails zijn verzonden vanuit het domein, het aantal teruggestuurde e-mails en de voorlopige foutentelling. Deze gegevens worden weergegeven in het overzicht Outgoing Stats.

Statistieken verificatie

Het gedeelte Authentication Stats bevat statistische gegevens over e-mails die niet door de spamcontrole kwamen en de reden waarom. Ze zijn gegroepeerd in drie categorieën, namelijk DKIM Fail, SPF Fail en SPF Softfail. 

Statistieken weigeringen

Statistische gegevens over de e-mails die zijn herkend als spam en zijn geweigerd, kunt u bekijken in dit gedeelte. 

Top-verzenders en -ontvangers

Een uitgebreide grafiek die de verzonden en ontvangen e-mails door gebruikers in het bedrijf weergeeft, kunt u bekijken in het gedeelte Top Senders and Receivers onder Reports.

U kunt in deze weergave de Top Senders of Top Receivers selecteren en bekijken. Deze statistieken zijn ook beschikbaar in tabelvorm onder aan deze pagina.

Top-groepsdistributeurs

Het gedeelte Groepsdistributeurs bevat informatie over de e-mails die zijn ontvangen door de groepen in het bedrijf. Selecteer de maand waarvoor u de gegevens wilt weergeven. In de grafiek kunt u gegevens bekijken over de e-mailadressen en de desbetreffende aantallen.

Net als bij de top-verzenders en -ontvangers worden deze statistieken ook weergegeven in tabelvorm onder aan de pagina.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com