Wat is gegevensvisualisatie?

Gegevensvisualisatie verwijst naar de technieken die worden toegepast bij het grafisch weergeven van gegevens, met behulp van visuele elementen zoals tabellen en grafieken. Het helpt u om trends, patronen en uitschieters te herkennen, biedt snel inzicht en helpt u om betere beslissingen te nemen. Het is in de hedendaagse wereld steeds belangrijker om inzicht te krijgen in de overweldigende hoeveelheid gegevens die bedrijven elke dag genereren.

Gratis aanmelden Wat is gegevensvisualisatie

Waarom is gegevensvisualisatie belangrijk?

Goede gegevensvisualisatie verwijdert ruis uit gegevens, benadrukt nuttige informatie en vertelt een verhaal. Edward R. Tufte, een pionier op het gebied van gegevensvisualisatie, zegt: "Een uitmuntende grafische weergave geeft de kijker in de kortste tijd het grootste aantal ideeën, met de minste inkt op de kleinste ruimte."

Gegevensvisualitiesatie software voor bedrijven

In dit tijdperk van big data hebben bedrijven behoefte aan veelzijdige tools voor de visualisatie van gegevens die in al hun behoeften kan voorzien. De effectiviteit van elke tool voor gegevensvisualisatie ligt in de rijkdom aan mogelijkheden voor visualisatie die deze biedt. Een tool voor gegevensvisualisatie die deze topprestatie biedt, wordt voor elk bedrijf en zijn processen een essentieel onderdeel.

Wat zijn de algemene doelen van gegevensvisualisatie?

In een bedrijfsomgeving is de snelheid waarmee beslissingen worden genomen van cruciaal belang. Het zou niet lang moeten duren om antwoorden te vinden voor bekende vragen en indicatoren. Maar ook wanneer men met onbekende scenario's te maken heeft, zou er voldoende ruimte moeten zijn om de beschikbare gegevens op minder tijdrovende manieren te onderzoeken.

Daarom zijn dit de twee belangrijkste doelen voor alle software voor gegevensvisualisatie:

Uitleg: visuals die gebruikers voorzien van relevante informatie voor standaard, dagelijkse behoeften (bijv. salesvolume per dag in verschillende regio's)

Onderzoek: Het bieden van een multidimensionaal beeld van een dataset aan de hand waarvan gebruikers op verkenning kunnen gaan, reflecteren en vragen stellen, en gaandeweg inzichten kunnen opdoen (bijv. prestaties van een bedrijf gemeten aan de hand van verschillende parameters gedurende een bepaalde periode)

Componenten van gegevensvisualisatie

De menselijke geest verwerkt visuals met een ongelooflijk hoge snelheid, en dat geldt ook voor gegevensvisualisaties. Dit komt doordat het minder dan een halve seconde duurt voordat het oog en de hersenen de zogenaamde pre-attentieve visuele eigenschappen van een beeld begrijpen: de kleur, vorm, ruimtelijke positionering en beweging die samen een gegevensvisualisatie vormen.

Met deze bouwstenen kan een breed scala aan visualisaties worden gecreëerd. Dit zijn onder meer:

  • Tijdseries-visualisaties, zoals lijndiagrammen en vlakdiagrammen die aangeven hoe een of meer variabelen in de loop van de tijd veranderen.
  • Rangschikking en vergelijking van verschillende soorten staafdiagrammen, zoals horizontaal/verticaal, gegroepeerd en gestapeld.
  • Gedeeltelijke weergave van gegevens op procentuele basis met behulp van cirkeldiagrammen.
  • De correlatie tussen twee of drie variabelen kan effectief worden begrepen met behulp van spreidingsdiagrammen en bellendiagrammen.
  • Geo-mapping visualisaties zoals een choropletenkaart — een kaart waarin de verschillende gebieden zijn gearceerd of met een patroon gevuld — zijn handig als het nodig is om een gegevensset per regio te vergelijken of te segmenteren.

Typen gegevensvisualisaties

Diagrammen

Of het nu om afzonderlijke of continue metingen gaat, diagrammen kunnen elk type gegevens visualiseren voor een effectieve analyse en interpretatie. Er is een breed scala aan diagramtypen, zoals vlak, lijn, staaf, gestapeld, cirkel, spreiding, combinatie, trechter, web etc. Elk diagram biedt een breed scala aan opties voor gebruikersinteractie voor verdere diepgaande en contextuele analyse.

Enkele belangrijke en veelgebruikte diagramtypen zijn:

Lijndiagram

Dit kan worden gebruikt om trends in een willekeurige tijdsperiode te visualiseren. Er zijn twee varianten van het lijndiagram: Vloeiende lijn en stappen.

Gegevensvisualisatie met behulp van een lijndiagram

Vlakdiagram

Bij vlakdiagrammen wordt het gebied onder de lijnen gearceerd, waardoor u sneller gegevenshoeveelheden kunt vergelijken.

Gegevensvisualisatie met behulp van een vlakdiagram
Visualisatie van het vlakdiagram

Staafdiagram

Hiermee worden gegevens weergegeven als afzonderlijke staven waarvan de hoogte evenredig is aan de uitgezette waarde. Een staafdiagram is handig om gegevens te vergelijken die in afzonderlijke groepen zijn geclassificeerd.

Gegevensvisualisatie in staafdiagram
Visualisatie in staafdiagram
Staafdiagram

Gestapeld staafdiagram

Voer een vergelijkende analyse uit van een gedeeltelijke weergave in een gegevensset met behulp van een gestapeld diagram. Daarmee wordt de waarde van elke waarde ten opzichte van het totaal over alle categorieën uitgezet.

Visualisatie in gestapelde staafdiagrammen - Zoho Analytics

Cirkeldiagram

Dit diagram is geschikter om procentuele of proportionele gegevens weer te geven. Gebruik dit diagram om de bijdrage van onderdelen aan een gehele set te bekijken.

Gegevensvisualisatie in cirkeldiagram
Gegevensvisualisatie met behulp van een cirkeldiagram

Ringdiagram

Dit diagram staat ook wel bekend als donutdiagram en is ook nuttig bij het presenteren van gegevens als som van de delen, in procentuele waarden.

Gegevensvisualisatie met behulp van een ringdiagram
Gegevensvisualisatie in ringdiagram

Spreidingsdiagram

Het spreidingsdiagram wordt over het algemeen gebruikt om sporadische gegevens met onregelmatige intervallen uit te zetten. Het wordt gebruikt voor de vergelijking tussen twee numerieke assen, in tegenstelling tot een lijndiagram, waar één as nooit in cijfers wordt aangegeven.

Gegevensvisualisatie met behulp van een spreidingsdiagram

Bellendiagram

Deze zijn nuttig om gegevens te visualiseren door de omvang van de gegevenswaarde te benadrukken met een evenredig formaat. Ook kan een bellendiagram door elkaar worden gebruikt met uitgezette spreidingen.

Gegevensvisualisatie in bellendiagram
Visualisatie in bellendiagram
Gegevensvisualisatie met behulp van een bellendiagram

Combinatiediagram

Als u gemengde typen gegevensreeksen hebt en u beide tegelijkertijd moet vertegenwoordigen, kiest u een geschikte combinatiegrafiek. De mogelijke grafiektypen voor combinatie zijn balk-, lijn-, gebieds-, bellen- en spreidingsdiagram.

Visualisatie in combinatiediagram

Trechterdiagram

Dit diagram wordt gebruikt voor het weergeven van de toe- of afname van een bedrijfsmeetgegeven in verschillende fasen.

Gegevensvisualisatie met trechterdiagram

Radardiagram

Kies dit diagram voor de vergelijking van verschillende gegevensreeksen. Dit helpt de waarden te vergelijken in een gegevensreeks die wordt weergegeven door gegevensmarkeringen, ten opzichte van een middelpunt.

Gegevensvisualisatie met behulp van een radardiagram

Warmtekaart

Dit tweedimensionale rasterdiagram is handig voor het weergeven van waarden met kleuren van verschillende intensiteiten, wat helpt bij het eenvoudig visualiseren, categoriseren en filteren van gegevens.

Gegevensvisualisatie met behulp van warmtekaarten

Geokaart

Deze diagrammen zijn nuttig voor het visualiseren van geografische ruimtelijke gegevens door middel van interactieve visualisaties binnen en tussen steden, staten, landen en continenten van het hele mondiale landschap.

Gegevensvisualisatie in geokaarten
Gegevensvisualisatie op geokaart
Geokaart

Draaitabellen

Met een draaitabel kunt u grote gegevenssets dynamisch herschikken, groeperen, samenvatten en in tabelvorm rangschikken voor eenvoudigere analyse en weergave. Er is een breed scala aan opties beschikbaar om de weergave en presentatie van de gegevens in de tabel te filteren, te sorteren en aan te passen.

Gegevensvisualisatie met behulp van een draaitabel

KPI-widgets

Widgets zijn een heel handige functie om belangrijke parameters in dashboards te markeren, zodat ze gemakkelijk te begrijpen zijn. De parameters kunnen vergezeld gaan van vergelijkingsindicatoren om de trend te accentueren. Handige soorten KPI-widgets zijn:

Widgets voor diagramtype

Hiermee kunt u een gegevensparameters markeren met behulp van grafische afbeeldingen zoals Dial en Bullet.

Widgets voor diagramtype

Widgets met één cijfer

Gebruik dit om enkelvoudige numerieke waarden weer te geven, vergezeld van vergelijkingsindicatoren

Widgets met één cijfer

Dashboards

Met Dashboards kunt u meerdere rapporten en KPI-widgets op één pagina combineren voor een snel overzicht. De rapporten en widgets kunnen eenvoudig worden geordend met flexibele lay-outs. Bovendien maakt de dynamische filterfunctie het mogelijk om alle vereiste en specifieke informatie te bekijken.

Visualisatie van e-commercegegevens
Gegevensvisualisatie met slimme dashboards

Real-time zakelijke gebruiksscenario's

Snellere besluitvorming in het bedrijfsleven kan worden vergemakkelijkt door precies de context aan te bieden die belanghebbenden nodig hebben. Dashboards bereiken dit door het verzamelen van gegevensvisualisaties die essentiële KPI's meten en bijhouden. De effectiviteit van een dashboard ligt echter in het aanbieden van de nieuwste beschikbare gegevens.

De keuze voor de juiste gegevensvisualisaties voor bedrijven kan worden gemaakt op basis van 1) het type gebruikers, 2) het detailniveau dat ze zoeken, en 3) hun gebruiksfrequentie. Gegevensvisualisaties hebben hun specifieke nut in verschillende disciplines en industrieën. Hier volgen enkele voorbeelden:

Pictogram

Sales

Visualisaties helpen bij het evalueren van de effectiviteit van verschillende kanalen bij het bereiken van de grotere salesdoelstellingen door het communiceren van gegevens die vanuit meerdere tools en bronnen zijn verzameld. Meer informatie over visualisatie van salesgegevens.

Visualisatie van salesgegevens - Zoho Analytics
Pictogram

Marketing

Volg de impact van uw marketinginitiatieven met betrekking tot betrokkenheid en conversiepercentages met behulp van inzichtelijke visualisaties. Ze kunnen vanwege hun actuele karakter ook gemakkelijk worden gedeeld tussen de betrokken belanghebbenden. Meer informatie over visualisatie van marketinggegevens.

Visualisatie van marketinggegevens - Zoho Analytics
Pictogram

Financiën

De opsomming en presentatie van diepgaande financiële gegevens maakt het mogelijk om de prestaties van de organisatie beter te volgen en te voorspellen, en om onzekerheden het hoofd te bieden. Het bespaart ook een aanzienlijke hoeveelheid tijd aan gegevensvoorbereiding die beter kan worden gebruikt voor andere waardevolle activiteiten. Meer informatie over visualisatie van financiële gegevens.

Visualisatie van financiële gegevens - Zoho Analytics

Klaar om met Zoho Analytics te werken?

Zoho Analytics is al meer dan tien jaar een pionier op het gebied van cloud-BI en wordt nu wereldwijd gebruikt door meer dan 10 miljoen zakelijke gebruikers en 100.000 bedrijven in meer dan 120 landen.

Wilt u met ons samenwerken? Ga nu aan de slag!

Gratis aanmelden