Tải xuống ứng dụng di động Notebook ngay bây giờ

Số SMS bạn nhập sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi trong ba năm, nhưng sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chỉ nhập số SMS của riêng bạn hoặc số mà bạn được phép liên hệ qua SMS. SMS không mong muốn có thể bị phân loại là thư rác

hoặc
Quét
Tải xuống ứng dụng Notebook Mobile

Ghi chú. Thẻ.

Các loại ghi chú khác nhau nên được xử lý bằng những cách thức khác nhau. Mỗi loại Thẻ ghi chú được thiết kế để bổ sung cho loại ghi chú bạn đang sử dụng.

  • Văn bản
  • Danh mục
  • Âm thanh
  • Hình ảnh
  • Tập tin
  • Bản phác thảo
  • Thông minh
INote. Thẻ.

Văn bản

Ghi nhanh, liệt kê, ghi chép, phác thảo và chụp những gì bạn cần nhớ bằng Thẻ văn bản. Tìm hiểu thêm

Ghi chú. Thẻ.

Danh mục

Kiểm soát mọi thứ với Thẻ danh mục chuyên dụng. Tìm hiểu thêm

Thẻ danh mục

Âm thanh

Ghi lại các cuộc họp, bài giảng và cuộc hội thoại bằng Thẻ âm thanh chuyên dụng. Tìm hiểu thêm

Thẻ âm thanh

Hình ảnh

Chụp lại những khoảnh khắc, quét tài liệu và lưu hình ảnh bạn cần sử dụng sau bằng Thẻ hình ảnh. Tìm hiểu thêm

Thẻ hình ảnh

Tập tin

Thêm tập tin PDF, tài liệu Word, bảng tính... bằng Thẻ tập tin chuyên dụng. Tìm hiểu thêm

Thẻ tập tin

Bản phác thảo

Ghi lại các ghi chú viết tay và phác thảo ý tưởng trực quan bằng Thẻ phác thảo chuyên dụng. Tìm hiểu thêm

Thẻ phác thảo

Thông minh

Lưu nội dung vào Notebook. Sau đó xem Thẻ thông minh định dạng nội dung đó một cách thông minh thành thẻ ghi chú tuyệt đẹp. Tìm hiểu thêm

Thẻ thông minh

Ghi nhanh, liệt kê, ghi chép, phác thảo và chụp những gì bạn cần nhớ bằng Thẻ văn bản. Tìm hiểu thêm

Kiểm soát mọi thứ với Thẻ danh mục chuyên dụng. Tìm hiểu thêm

Ghi lại các cuộc họp, bài giảng và cuộc hội thoại bằng Thẻ âm thanh chuyên dụng. Tìm hiểu thêm

Chụp lại những khoảnh khắc, quét tài liệu và lưu hình ảnh bạn cần sử dụng sau bằng Thẻ hình ảnh. Tìm hiểu thêm

Thêm tập tin PDF, tài liệu Word, bảng tính... bằng Thẻ tập tin chuyên dụng. Tìm hiểu thêm

Ghi lại các ghi chú viết tay và phác thảo ý tưởng trực quan bằng Thẻ phác thảo chuyên dụng. Tìm hiểu thêm

Lưu nội dung vào Notebook. Sau đó xem Thẻ thông minh định dạng nội dung đó một cách thông minh thành thẻ ghi chú tuyệt đẹp. Tìm hiểu thêm

Đồng bộ. Lưu trữ. Phân phối.

Đây là Notebook mà bạn sẽ không bao giờ mất vì Notebook được đồng bộ với đám mây và các thiết bị của bạn. Notebook luôn được sao lưu và cập nhật.

Đồng bộ. Lưu trữ. Phân phối

Notebook miễn phí. Và cũng không chứa quảng cáo.

Chúng tôi không bán thông tin của bạn. Chúng tôi không làm quảng cáo. Mô hình kinh doanh của chúng tôi đảm bảo khả năng hành động vì lợi ích tốt nhất của bạn khi lưu trữ và bảo mật dữ liệu.