Tại sao lại sử dụng Zoho Meeting để giảng dạy trực tuyến?

Zoho Meeting cung cấp nhiều tính năng giúp thiết lập lớp học tương tác trong môi trường học tập trực tuyến. Xem nguồn cấp dữ liệu video của tối đa 50 học viên cùng một lúc và chia sẻ màn hình của bạn để thu hút họ tốt hơn bằng hội nghị qua video cho công tác giáo dục. Sử dụng tính năng phát biểu, chia sẻ tập tin, bảng trắng, ghi chú cuộc họp và quyền kiểm soát của người kiểm duyệt để có trải nghiệm học tập toàn diện và an toàn.

Zoho Meeting

Tổ chức các lớp học trực tuyến cho trường học

Lên lịch lớp học trước

Lên kế hoạch và lên lịch trước các buổi học trực tuyến. Đưa chủ đề chính và mô tả nội dung sẽ giảng dạy vào nội dung chương trình. Sử dụng tính năng cuộc họp định kỳ để dễ dàng lên lịch nhiều lớp học.

Nhúng liên kết vào website của bạn

Nhúng liên kết đăng ký khóa học vào website của tổ chức giáo dục. Làm vậy sẽ giúp học viên dễ dàng đăng ký và tham dự lớp học. Bạn cũng có thể chia sẻ liên kết phiên với học viên thông qua email, tin nhắn SMS hoặc tin nhắn tức thì.

Lập nhóm và giảng dạy

Khi giảng dạy các môn học có chủ đề phức tạp, hai hoặc nhiều giáo viên có thể lập nhóm và tổ chức các lớp học cùng nhau bằng hội nghị qua video cho trường học. Mời các giáo viên thỉnh giảng dạy học viên của bạn và thêm họ làm người đồng tổ chức trong Zoho Meeting cho buổi học đó.

Thiết lập email tự động

Cấu hình email tự động cần gửi đến học viên trước mỗi lớp học. Bạn có thể thiết lập một hoặc nhiều email nhắc nhở vào những thời điểm khác nhau trước khi lớp học bắt đầu. Những lời nhắc này sẽ giúp học viên dễ dàng có mặt đúng giờ.

Ghi lại các lớp học

Bật tính năng ghi tự động các lớp học từ Cài đặt trong tài khoản Zoho Meeting. Tính năng này giúp đảm bảo ghi lại lớp học ngay cả khi bạn quên nhấp nút ghi. Chia sẻ bản ghi lớp học với những học viên không thể tham dự để họ có thể nắm được những bài học đã bỏ lỡ.

Tổ chức lớp học trực tiếp để giảng dạy

Dạy các lớp học nhỏ và lớn

Cho dù bạn đang dạy một lớp nhỏ hay một nhóm lớn nhiều học viên, Zoho Meeting giúp dễ dàng mở rộng lớp học trực tuyến bằng cách giảng dạy bằng hội nghị qua video. Phần mềm họp trực tuyến dành cho giáo dục của chúng tôi có thể cho phép tối đa 250 học viên trong một buổi và bạn có thể xem nguồn cấp dữ liệu video trực tiếp từ tối đa 50 học viên trong buổi học.

Zoho Meeting Zoho Meeting
Zoho Meeting

Chia sẻ màn hình và video của bạn

Tăng tính tương tác cho lớp học bằng cách chia sẻ màn hình, kể cả chia sẻ sơ đồ, ảnh, ghi chú và bài thuyết trình. Chia sẻ video của bạn để kết nối và tương tác với học viên tốt hơn bằng nền tảng hội nghị video của chúng tôi cho việc giảng dạy.

Dạy học bằng bảng trắng

Giải thích các chủ đề phức tạp và để buổi học hấp dẫn hơn bằng cách sử dụng bảng trắng cộng tác. Ghi lại các điểm chính, chuẩn bị lưu đồ và thêm hình ảnh để thể hiện các khái niệm quan trọng. Liệt kê bản tóm tắt nhanh về lớp học và cho phép học viên tải xuống bảng trắng chỉ bằng một nút bấm.

Zoho Meeting
Zoho Meeting Zoho Meeting

Chia sẻ tập tin và gửi tin nhắn

Chia sẻ tài liệu học tập dưới dạng tập tin với học viên. Gửi tin nhắn và liên kết tham khảo hữu ích cho các chủ đề trong tính năng chat tích hợp của buổi học. Tải xuống bản ghi chat sau mỗi buổi học để học viên có thể tham khảo lại.

Phát biểu

Giống như trong lớp học bên ngoài, học viên có thể giơ tay phát biểu để thu hút sự chú ý của giáo viên bằng cách dùng hội thảo qua video cho trường học. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Phát biểu để tiến hành thăm dò tức thì trong lớp học trực tuyến. Ví dụ: bạn có thể yêu cầu những học sinh đồng ý với một phát biểu bằng tính năng Phát biểu.

Zoho Meeting Zoho Meeting
Zoho Meeting Zoho Meeting

Ghi chú cuộc họp

Học viên có thể sử dụng tính năng Ghi chú cuộc họp để tạo ghi chú nhanh về bài giảng trong lớp học trực tuyến. Họ có thể xem ghi chú đã tạo trong các buổi học khác và thậm chí có thể liên kết các ghi chú cụ thể với nhau.

Quyền kiểm soát của người điều hành

Đảm bảo an toàn cho lớp học trực tuyến và bảo vệ khỏi những kẻ xâm nhập bằng tính năng Khóa cuộc họp. Với quyền kiểm soát của người kiểm duyệt của Zoho Meeting, bạn cũng có thể tắt tiếng micrô của học viên để loại bỏ tạp âm có thể ảnh hưởng đến lớp học.

Zoho Meeting Zoho Meeting

Dự án, Hội thảo
và họp phụ huynh

Cuộc họp trực tiếp

Sử dụng cuộc họp trực tuyến để gặp riêng những học viên cần được quan tâm đặc biệt trong các lĩnh vực học tập khác nhau. Lên lịch họp riêng cho học viên chậm tiếp thu một cách thuận tiện và mời thêm phụ huynh nếu cần. Đính kèm và chia sẻ báo cáo tiến độ cá nhân và tài liệu bổ sung để học tập dưới dạng tập tin.

Họp phụ huynh

Sử dụng hội nghị qua video cho trường học và tổ chức họp phụ huynh trực tuyến. Cho phép các giáo viên bộ môn khác đồng tổ chức cuộc họp. Cho phép mỗi phụ huynh một lượt phát biểu để chia sẻ quan ngại hoặc đưa ra đề xuất. Sử dụng Ghi chú cuộc họp để dễ dàng ghi lại những điểm quan trọng đã thảo luận mà không cần rời ứng dụng.

Hội nghị và hội thảo nhóm

Lên lịch họp cho các nhóm nhỏ học viên để thực hiện dự án lớp học. Mỗi học viên có thể phát biểu và thậm chí chia sẻ màn hình và video của mình để đóng góp ý tưởng và đề xuất của họ. Thậm chí bạn còn có thể cho phép một học viên đồng tổ chức buổi học để họ có thể thuyết trình với cả lớp.

Duy trì kết nối và hỗ trợ học viên. Giảng dạy trực tuyến với Zoho Meeting.

Đăng ký ngay