Bạn không cần phải là một lập trình viên

cliq-deluge-platform

Deluge

Nền tảng Cliq được cung cấp bởi Deluge - cùng ngôn ngữ với Zoho Creator, ứng dụng xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh.

Tạo tiện ích mở rộng

Định vị thông tin từ một ứng dụng khác và đưa vào sử dụng. Thực hiện thao tác với các lệnh, bot và còn nhiều hơn thế nữa.

cliq-create-extension
cliq-list-marketplace

Có mặt trên kho ứng dụng

Kết nối với 25 triệu người dùng của Zoho, những người đang tìm kiếm các sản phẩm và tích hợp tuyệt vời hơn.

Cung cấp các bản nâng cấp và chức năng bổ sung

Giúp cho cuộc sống của khách hàng tốt hơn bằng cách cung cấp các tiện ích mở rộng kèm theo và phiên bản nâng cấp sản phẩm của bạn.

cliq-offer-upgrades

Trở thành một phần của chương trình nhà phát triển Cliq

DÙNG THỬ NGAY