อัปเดตข้อมูล DNS - ตัวจัดการ DNS ของ GoDaddy

เพิ่ม CNAME สําหรับการยืนยัน - GoDaddy

หากตัวจัดการ DNS สําหรับโดเมนของคุณถูกโฮสต์ไว้กับ GoDaddy ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่ม CNAME และยืนยันโดเมน

 1. เข้าสู่ระบบตัวจัดการ DNS ของ GoDaddy เลือกเมนู My Account (บัญชีของฉัน) และเลือก Domains (โดเมน)
 2. ขยายโดเมนและคลิกปุ่ม Manage DNS (จัดการ DNS) สําหรับโดเมนที่คุณต้องการยืนยัน
 3. หน้าตัวจัดการ DNS จะเปิดขึ้นพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับระเบียน DNS ที่มีอยู่ 
 4. เลื่อนลงไปที่ส่วน Records (ระเบียน) และคลิกปุ่ม Add (เพิ่ม) เพื่อเพิ่มระเบียน DNS
 5. เลือก CNAME จากเมนูดรอปดาวน์ Type (ประเภท)
 6. ในฟิลด์ Host (โฮสต์) ให้ป้อนรหัส zb ที่ไม่ซ้ำกัน (zb*******) ที่สร้างขึ้นสำหรับโดเมนของคุณใน Zoho Mail 
 7. ในฟิลด์ Points to (ชี้ไปยัง) ให้ป้อน zmverify.zoho.com 
 8. คลิก Save (บันทึก)
 9. ตอนนี้กลับมาที่หน้า mailadmin.zoho.com และคลิก 'Verify by CNAME (ยืนยันโดย CNAME)'
 10. โดเมนจะได้รับการยืนยัน หากมีการเผยแพร่ข้อมูล DNS อย่างถูกต้อง คุณสามารถดําเนินการขั้นตอนถัดไปเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ 

หมายเหตุ:

ขณะนี้คุณได้เพิ่มระเบียน CNAME เรียบร้อยแล้ว โดยปกติแล้ว การอัปเดตจะมีผลภายในสองสามนาที เมื่อผ่านไปสักครู่ ให้คลิกปุ่ม Verify by CNAME (ยืนยันโดย CNAME) ในตัวช่วยการตั้งค่า Zoho Mail เพื่อยืนยันโดเมนและดำเนินการขั้นตอนต่อไป

กําหนดค่าระเบียน MX สําหรับการนำส่งอีเมล - GoDaddy

หากตัวจัดการ DNS ของโดเมนถูกโฮสต์ไว้กับ Go Daddy ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่มระเบียน MX สําหรับโดเมนสำหรับการนำส่งอีเมล 

 1. เข้าสู่ระบบตัวจัดการ DNS ของ GoDaddy เลือกเมนู My Account (บัญชีของฉัน) และเลือก Domains (โดเมน)
 2. ขยาย Domains (โดเมน) และคลิกปุ่ม Manage DNS (จัดการ DNS) สําหรับโดเมนที่คุณต้องการยืนยัน
 3. หน้าตัวจัดการ DNS จะเปิดขึ้นพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับระเบียน DNS ที่มีอยู่ 
 4. เลื่อนลงไปที่ส่วน Records (ระเบียน) และคลิกปุ่ม Add (เพิ่ม) เพื่อเพิ่มระเบียน DNS
 5. เลือก MX จากเมนูดรอปดาวน์ Type (ประเภท)
 6. ในฟิลด์ Host (โฮสต์) ให้ป้อน @ เพื่อบ่งชี้โดเมนเริ่มต้นสำหรับการนำส่งอีเมล
 7. ในฟิลด์ Points to (ชี้ไปยัง) ให้ป้อน mx.zoho.com
 8. ในฟิลด์ Priority (ลำดับความสำคัญ) ให้เลือก 10
 9. คลิก Save (บันทึก) 
 10. คลิก Add (เพิ่ม) อีกครั้งเพื่อเพิ่มระเบียน MX อีกระเบียนด้วยค่า mx2.zoho.com ภายใต้ Points to (ชี้ไปยัง) และตั้งค่า Priority (ลำดับความสำคัญ) เป็น 20
 11. ทำซ้ำขั้นตอนเพื่อเพิ่มระเบียน MX ที่สามด้วยค่า mx3.zoho.com และ Priority (ลำดับความสำคัญ) ที่ตั้งค่าเป็น 50 

ค่า MX ที่ระบุข้างต้นจะอิงตามข้อมูลการกําหนดค่าทั่วไป สำหรับการกำหนดค่าเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับโดเมนของคุณ โปรดดูส่วนนี้ในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ

คุณได้เพิ่มระเบียน MX สำหรับโดเมนที่โฮสต์กับ GoDaddy เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถตรวจสอบระเบียน MX ด้วยเครื่องมือของบุคคลที่สาม www.mxtoolbox.com

ประเด็นสําคัญ:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลบระเบียน MX ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการอีเมลก่อนหน้าของคุณ ระเบียน MX อื่นๆ ที่มีอยู่ทั้งหมดจะขัดแย้งกับ Zoho Mail ซึ่งมีผลกระทบกับการนำส่งอีเมล และทำให้อีเมลที่นำส่งสูญหายอย่างถาวร 
 • ระเบียน MX ที่ควรแสดงขึ้นเมื่อคุณตรวจดูใน www.mxtoolbox.com ได้แก่ 
  • mx.zoho.com
  • mx2.zoho.com 

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com