Zoho Connect สามารถจำกัดวิธีการทำงานของคุณใหม่

รวมคนและกระบวนการร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว

รวมข้อมูลที่มีมากมายไว้ในสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและเริ่มจัดการกับสิ่งที่น้อยลงในที่ทำงาน—เวลาในการจัดการกับปัญหาที่น้อยลง อีเมลที่น้อยลง ความวุ่นวายที่น้อยลง และความตึงเครียดที่น้อยลง

ปรับปรุงการสื่อสารของทีมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สร้างกลุ่ม ตามตำแหน่ง แผนก หรือคุณลักษณะอื่นๆ ของพนักงาน เพื่อให้ทีมของคุณพื้นที่ร่วมกันในการสร้างแนวความคิด

เรียนรู้เพิ่มเติม

รับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมในสถานที่ทำงาน

เพื่อนร่วมงานของคุณอาจทำงานในโปรเจ็คใหม่ หรือวิเคราะห์การส่งเสริมการขายล่าสุด — ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด การสนทนาจะยังดำเนินต่อไป และการติดตามทั้งหมดก็ทำได้ในตัวมันเอง รับรู้ในบทสนทนาอย่างต่อเนื่องหรือเริ่มฟีด ของคุณเองใน Zoho Connect

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประหยัดเวลาด้วยการทำแบบอัตโนมัติ

สร้าง แอปพลิเคชันที่มีแบบฟอร์มเป็นฐาน ที่รวบรวมข้อมูลให้แก่คุณ แบบฟอร์มอย่างง่ายที่ลงทะเบียนรายละเอียดของสมาชิกใหม่ในทีม แบบฟอร์มการลา และอีกมากมายที่สามารถทำได้ใน Zoho Connect

เรียนรู้เพิ่มเติม

ปรับปรุงการเรียนรู้และการพัฒนา

ใช้แพลตฟอร์มที่ให้พนักงานเข้าถึงข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ และโอกาสในความร่วมมือกันของทีม Zoho Connect สามารถช่วยให้การเรียนรู้แบบเป็นกันเอง และกำจัดอุปสรรคแก่ความรู้แบบดั้งเดิมออกไป

ทำให้ข้อมูลเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น

ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการมอบข้อมูลให้เข้าถึงได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว เก็บไฟล์ทั้งหมดของคุณไว้ใน Zoho Connect เพื่อให้ทีมของคุณสามารถอ้างถึงได้ยามต้องการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

จัดการความรู้ได้ในเพียงที่เดียว

คุณต้องการวางโครงร่างวิธีปฏิบัติการเขียนโค้ดให้กับทีมนักพัฒนา หรือแนวทางรูปแบบให้กับนักออกแบบของคุณหรือไม่ ให้ผู้เชี่ยวชาญภายในของคุณแบ่งปันทักษะความรู้และ สร้างฐานความรู้ ที่ทีมของคุณสามารถใช้เพื่อควบคุมข้อมูลใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติม

เพิ่มประสิทธิผล

ช่วยพนักงานให้ค้นพบเพื่อนร่วมงานที่มีแนวความคิดเหมือนกัน เพื่อให้พวกเขาสามารถรวบรวมพลังสมองและทำงานในโปรเจ็คที่มีความสำคัญได้ เมื่อคนฉลาดคิดร่วมกัน ก็จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

ร่วมมือกันเพื่อสร้างประสิทธิผล

สร้างกลุ่ม เพื่อให้คนได้ทำงานร่วมกัน กลุ่มมีชุดเครื่องมือที่ทำให้ความพยายามและการทำงานให้สำเร็จนั้นง่ายยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและรวดเร็วขึ้น

เร่งกระบวนการตัดสินใจของคุณโดย การสร้างช่องทาง เพื่อนำคนที่เหมาะสมมารวมกัน สื่อสารในเวลาจริง และรับรู้ความเป็นไปไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

เรียนรู้เพิ่มเติม

แก้ไขปัญหาร่วมกัน

ใช้ความพยายามของสมาชิกในทีมของคุณเพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ใช้กระดานสนทนาเพื่อระดมสมองหาคำตอบ จากภายในเครือข่ายของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นพบความเชี่ยวชาญ

ค้นหาผู้มีความสามารถพิเศษที่ซ่อนอยู่ในองค์กรของคุณ เปิดเผยความชาญฉลาดและทักษะที่ยังไม่ถูกนำมาใช้ในแรงงานของคุณ หยุดจ้างคนจากภายนอกและเริ่มใช้วิธีแก้ปัญหาจากภายใน

ฟังจากผู้เชี่ยวชาญภายใน

ทุกคนในองค์กรของคุณมีความสามารถเฉพาะ ใช้ฟีด และกระดานสนทนา ใน Zoho Connect เพื่อมอบแพลตฟอร์มในการแบ่งปัน เรียนรู้ และเติบโตเป็นทีมเดียวกัน

เรียนรู้เพิ่มเติม

สร้างฐานความรู้ให้กับทีมของคุณ

ให้ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายใน ของคุณแบ่งปันสิ่งที่พวกเขารู้และรวบรวมไว้ใน คู่มือ องค์กรของคุณจะมี ห้องสมุดเสมือนจริงเป็นแหล่งทรัพยากร ที่พวกเขาสามารถดึงมาใช้เมื่อใดก็ได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ผลักดันนวัตกรรม

โซเชียลมีเดียได้เปลี่ยนการสื่อสารในพื้นที่ส่วนบุคคล และตอนนี้ก็กำลังทำแบบเดียวกันนี้ในสถานที่ทำงาน การส่งเสริมความร่วมมือช่วยส่งเสริมนวัตกรรม และบ่อยครั้งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจ แสดงความคิดของคุณออกมาและเริ่มสร้างความประทับใจแก่เพื่อนร่วมงานของคุณ

นำการโต้ตอบของทีมมาไว้บนหน้าจอของคุณ

สร้างกลุ่ม Connect เพื่อมอบเวทีให้กับทีมของคุณได้แสดงความคิด และมอบทางออกที่สร้างสรรค์ให้กับความท้าทาย

เรียนรู้เพิ่มเติม

แบ่งปันความเชี่ยวชาญฃ

ไม่มีใครที่เหมือนกันในทีม ใช้ทักษะเฉพาะที่คุณมีเพื่อช่วยผลักดันกันและกัน แบ่งปันความรู้ ในเรื่องที่คุณมีความคุ้นเคย และช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถควบคุมข้อมูลใหม่ได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

เริ่มบทสนทนา

เข้าถึง ศักยภาพร่วมกันขององค์กร ของคุณ โดยการเริ่มพูดคุย ในกระดานสนทนา รวบรวมทัศนะ กลั่นกรองแนวความคิด และสร้างนวัตกรรม

เรียนรู้เพิ่มเติม

ทำให้กระบวนการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น

ให้พนักงานใหม่ได้มีส่วนร่วมโดยเร็วที่สุด ใช้ Zoho Connect เพื่อเร่งให้ผู้ที่มาใหม่คุ้นเคยกับบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของบริษัท และก้าวไปสู่ความสำเร็จ

ให้พนักงานใหม่ได้รับข้อมูลล่าสุด

การเพิ่มพนักงานใหม่เข้ามานั้นง่ายมากเมื่อคุณ เพิ่มสมาชิกใหม่เข้าไปในกลุ่มของ Zoho Connect ที่เกี่ยวข้อง พวกเขาจะเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าทีมกำลังทำงานอะไรอยู่และสามารถเข้าถึงเอกสารที่ต้องการได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

เชื่อมต่อกับสมาชิกใหม่ในทีม

ทำให้สมาชิกใหม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมในทันที ส่งข้อความยินดีต้อนรับ และกระตุ้นให้พวกเขาแบ่งปันแนวความคิดและความคิดเห็นกับกลุ่มของคุณ

ลดระเบียบที่วุ่นวายแล้วสร้างความเป็นกันเอง

บางครั้งทางออกที่ดีที่สุดมาจากสถานที่ที่คาดไม่ถึง Zoho Connect ให้คุณระดมการแก้ปัญหาจากกลุ่มใหญ่ แทนที่จะใช้ความคิดส่วนตัวมากมายที่คุณมี ถอดกรอบที่แบ่งแยกทีมออกจากกัน และให้พนักงานทั่วทั้งบริษัทร่วมแสดงความคิด

ทุกคนเข้าใจตรงกัน

โครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนและมีหลายระดับสามารถทำให้เกิดความยุ่งยากแก่พนักงานในการสื่อสารถึงกันและกัน Zoho Connect ทำให้คุณสามารถ สนทนากับใครก็ได้ในองค์กร ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

เรียนรู้เพิ่มเติม

ให้แนวความคิดลื่นไหลออกมาโดยอิสระ

แรงบันดาลใจสามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้: นักวิเคราะห์ในสำนักงานของคุณอาจมีการออกแบบที่ยอดเยี่ยม คำแนะนำอย่างง่ายจากผู้ฝึกงานอาจเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ Zoho Connect ทำให้วิธีการทำงานของคุณง่ายยิ่งขึ้นโดยการนำคนมารวมกันทั้งภายในทีมและต่างทีม

ขยายความร่วมมือ

คน—ไม่เฉพาะเพียงในองค์กรของคุณ แต่รวมถึงนอกองค์กรด้วย เช่น หุ้นส่วน ผู้จำหน่าย และที่ปรึกษา—ได้เพิ่มคุณค่าให้แก่งานของคุณ ใช้เครือข่ายภายนอก เพื่อทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ และแจ้งความคืบหน้าให้พวกเขาทราบ

สร้างวัฒนธรรมแห่งอิสระ

นโยบายแบบเสรีในที่ทำงานช่วยพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรแบบเป็นมิตรและโปร่งใส เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำความรู้จักกันและกัน ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานในทีมหรือสถานที่เดียวกันหรือไม่

ให้เวลากับการสนทนาที่สร้างความเบิกบานใจ

การพูดคุยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเรื่องงานเสมอไป สร้างกลุ่มและช่องทาง หรือเริ่มการโพสต์ในกระดานสนทนาเกี่ยวกับความสนใจร่วมกัน เช่น เพลง กีฬา หรืองานประพันธ์ เพิ่มความสนุกสนานให้กับสถานที่ทำงานและเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน

การแสดงออกอย่างง่ายสามารถสร้างความสุขในวันทำงานให้กับเพื่อนร่วมงานได้

ส่งข้อความแสดงความขอบคุณให้กับเพื่อนร่วมงานที่ช่วยเหลือคุณ ยอมรับในแนวความคิดที่ยอดเยี่ยม แสดงความยินดีเมื่อมีผู้ทำงานได้ดี อวยพรให้พวกเขามีความสุขในวันเกิด - สิ่งเล็กๆ เหล่านี้สามารถช่วยทำให้พวกคุณมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นได้

รู้จักวิธีที่ Zoho Connect สามารถช่วยเหลือองค์กรของคุณ

พูดคุยกับเรา