S/MIME

Secure/ Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME)

S/MIME zorgt ervoor dat uw e-mails beveiligd zijn tijdens de overdracht. S/MIME maakt gebruik van asymmetrische cryptografie om uw e-mails digitaal te ondertekenen en versleutelen en zo te voorkomen dat ze door onbevoegden worden onderschept. 

S/MIME bestaat uit twee beveiligingsfuncties:

 • E-mailversleuteling - Hiermee versleutelt u de inhoud van de e-mail die wordt verzonden tussen twee S/MIME-gebruikers, zodat de e-mail onleesbaar is voor iemand anders dan de beoogde ontvanger. 
 • Digitale handtekening - Hiermee ondertekent u de e-mails digitaal die worden verzonden tussen twee S/MIME-gebruikers, om het risico op vervalsing weg te nemen.

Let op:

S/MIME is uitsluitend beschikbaar voor gebruikers van het Professional-abonnement van Zoho Workplace en het eerdere Zoho Workplace Enterprise-abonnement. S/MIME is ook verkrijgbaar als onderdeel van de Zoho One Suite.

Vereisten voor S/MIME

 • S/MIME moet zowel door de afzender als de ontvanger zijn ingeschakeld.
 • U moet beschikken over een geldig S/MIME-certificaat. Dit certificaat bestaat uit een openbare sleutel en een persoonlijke sleutel, toegewezen aan uw e-mailadres.
   
 • De afzender en de ontvanger moeten hun openbare sleutel met elkaar delen. Dit proces vindt automatisch plaats wanneer de afzender en ontvanger elkaar voor de eerste keer een e-mail sturen.

E-mailversleuteling

Waarom is het nodig?

S/MIME versleutelt de inhoud van een e-mail wanneer deze van de afzender naar de ontvanger wordt verzonden. Het versleutelen van uw bericht zorgt voor het volgende: 

 • Privacy van het bericht - Versleutelde e-mails zijn alleen leesbaar voor de beoogde ontvanger. Hierdoor zijn uw e-mails beveiligd wanneer een onbevoegde deze probeert te lezen. Alle inhoud of documenten die deel uitmaken van de e-mail worden strikt vertrouwelijk gehouden tussen de verzender en de ontvanger. 
 • Integriteit van het bericht - Omdat de versleutelde e-mails onleesbaar worden gemaakt voor buitenstaanders, kan het bericht niet worden onderschept en aangepast tijdens de overdracht. Hierdoor blijft de integriteit van het bericht behouden en wordt ervoor gezorgd dat het ontvangen bericht hetzelfde bericht is als het bericht dat oorspronkelijk is verzonden. 

Hoe werkt het?

Het proces begint met het uitwisselen van de openbare sleutel tussen de verzender en de ontvanger. De stappen van e-mailversleuteling zijn als volgt:

Versleutelingsproces

 1. Zodra de afzender op Verzenden klikt, wordt het originele, onversleutelde bericht vastgelegd.
 2. De openbare sleutel van de ontvanger wordt gebruikt om het oorspronkelijke bericht te versleutelen. Aan het einde van het proces wordt er een versleutelde versie van het oorspronkelijke bericht geproduceerd. 
 3. Het versleutelde bericht vervangt het oorspronkelijke bericht.
 4. De e-mail wordt verzonden naar de ontvanger.

Ontsleutelingsproces

 1. De ontvanger ontvangt de e-mail.
 2. Het versleutelde bericht wordt opgehaald.
 3. De persoonlijke sleutel van de ontvanger wordt gebruikt om het versleutelde bericht te ontsleutelen.
 4. Het oorspronkelijke bericht wordt hersteld en kan nu door de ontvanger worden weergegeven. 

Digitale handtekening

Waarom is het nodig?

S/MIME ondertekent e-mails digitaal om de afzender te valideren. Een digitale handtekening heeft de volgende voordelen: 

 • Validatie van de afzender - Digitale handtekeningen zijn uniek voor elke gebruiker. Hierdoor kan de ontvanger controleren of de e-mail daadwerkelijk is verzonden door de persoon van wie de e-mail afkomstig lijkt. Dit zorgt ervoor dat niemand uw e-mailadres kan misbruiken voor spoofing. 
 • Onweerlegbaarheid - De unieke digitale handtekening zorgt ervoor dat de auteur van de e-mail het eigendom niet kan weerleggen. Aanspraken van imitatie kunnen gemakkelijk worden weerlegd. 

Hoe werkt het?

Het proces begint met het uitwisselen van de openbare sleutel tussen de verzender en de ontvanger. Digitale ondertekening van een e-mail werkt als volgt:

Digitaal ondertekenen

 1. Zodra de afzender op Verzenden klikt, wordt het originele bericht vastgelegd.
 2. De persoonlijke sleutel van de afzender wordt gebruikt om een digitale handtekening te maken.
 3. De digitale handtekening wordt toegevoegd aan de e-mail.
 4. De e-mail wordt verzonden naar de ontvanger.

Verificatie van handtekening

 1. De ontvanger ontvangt de digitaal ondertekende e-mail.
 2. Het oorspronkelijke bericht wordt verkregen uit de e-mail.
 3. De openbare sleutel van de afzender(in bezit van de ontvanger) wordt gebruikt om een nieuwe digitale handtekening te produceren op het opgehaalde bericht.
 4. De digitale handtekening in de ontvangen e-mail en de nieuwe digitale handtekening worden met elkaar vergeleken. Als de handtekeningen overeenkomen, is de gebruiker geverifieerd. 

S/MIME configureren

U kunt S/MIME configureren voor uw e-mailadres via de instellingen E-mail verzenden als. Als u wilt beginnen met het configureren van S/MIME, moet u beschikken over een geldig certificaat dat is toegewezen aan een door een geverifieerde verstrekker van certificaten uitgegeven e-mailaccount.

 1. Meld u aan bij Zoho Mail
 2. Klik op het pictogram Instellingen.
 3. Ga naar de instelling E-mail verzenden als.
 4. Kies de optie S/MIME configureren naast het e-mailadres waarvoor u S/MIME wilt configureren. Het pop-upvenster voor S/MIME-versleuteling wordt geopend.
 5. Klik op de knop Certificaat toevoegen en selecteer het certificaat om het S/MIME-certificaat van het desbetreffende e-mailaccount te uploaden. 
 6. Voer het certificaatwachtwoord in en klik op Opslaan om het uploadproces te voltooien.
 7. Na het uploaden selecteert u het certificaat. Klik op de knop OK in het pop-upvenster van S/MIME dat verschijnt om het certificaat in te schakelen. 

De e-mails die verder worden verzonden vanaf het bijbehorende e-mailadres worden door middel van het geselecteerde certificaat versleuteld. U kunt het certificaat uitschakelen als u op het geselecteerde certificaat klikt en op OK klikt in het pop-upvenster dat wordt weergegeven. 

Verzenden van e-mails met S/MIME-versleuteling

Tijdens het opstellen van een e-mail wordt u gewaarschuwd als de e-mail die u wilt verzenden S/MIME-versleuteling heeft.

 • Het pictogram dat naast de naam van de ontvanger wordt weergegeven in het veld met de ontvanger (Aan) geeft aan dat de ontvanger S/MIME heeft ingeschakeld.
 • Het pictogram naast het adres van de afzender (Van) geeft aan dat de e-mail die u vanaf dit adres verzendt, digitaal wordt ondertekend.

Ontvangen van e-mails met S/MIME-versleuteling

 • Wanneer u een e-mail ontvangt, geeft de versleutelingsniveau-indicator de versleutelingsstatus van de e-mail aan. E-mails met S/MIME-versleuteling zijn gemarkeerd met de S/MIME-versleutelingsniveau-indicator.
 • Het pictogram naast de naam van de afzender in het e-mailvoorbeeld geeft aan dat de afzender de e-mail digitaal heeft ondertekend met S/MIME.

Let op:

 • U kunt S/MIME alleen voor uw e-mailadres configureren als de beheerder S/MIME heeft ingeschakeld voor uw bedrijf. Als u de S/MIME-optie niet ziet, neem dan contact op met uw beheerder. Voor meer informatie over S/MIME-instellingen in het Configuratiescherm, kunt u deze Help-pagina raadplegen.
 • U kunt meerdere certificaten toevoegen maar er kan er slechts één worden geactiveerd.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com