Xây dựng hiệu quả. Vận chuyển tốt hơn.

Chất lượng không thể đạt được trong một sớm một chiều. Đó là một quá trình liên tục đòi hỏi sự chú ý cao độ và không để xảy ra lỗi nào. Zoho Projects tích hợp các tính năng theo dõi vấn đề mạnh mẽ để giúp các nhà phân tích chất lượng trong sứ mệnh của họ là bàn giao các sản phẩm hoàn hảo.

Đăng ký miễn phí

Các nhà phân tích chất lượng cần gì

Một giải pháp toàn diện

Công việc của một nhà phân tích chất lượng không kết thúc ở việc tìm lỗi, đó chỉ mới là bắt đầu. Người kiểm tra cần một vị trí trung tâm để có thể theo dõi lỗi từ khi gửi đến khi đóng, phân công đúng người, đặt ưu tiên, theo dõi sự chậm trễ, quản lý các bản dựng đã sẵn sàng để vận chuyển và theo dõi tiến độ chung.

Thông tin là tài sản

Khi các vấn đề được đưa ra, điều quan trọng là phải có hình ảnh và phương tiện hỗ trợ khác để các nhà phát triển có thể hiểu rõ hơn và khắc phục nhanh hơn. Người kiểm tra cũng cần một nơi để ghi lại tất cả các trường hợp sử dụng, điều kiện kiểm tra, ghi chú phát hành và kết quả tự động hóa.

Theo dõi sự cố tự động

Khi có vấn đề nghiêm trọng được ghi lại, việc theo dõi thủ công có thể trở nên rườm rà. Các quy tắc và quy trình tự động giúp quy trình của các nhà phân tích dễ dàng hơn. Và ai là người kiểm tra một ứng dụng phù hợp hơn người dùng? Khiếu nại của khách hàng và các sự cố gián đoạn trong thời gian thực của ứng dụng phải được theo dõi và tự động ghi lại dưới dạng sự cố.

Báo cáo chi tiết

Một cái nhìn tổng hợp về tất cả các vấn đề đang mở được nhóm theo các yếu tố quan trọng như tình trạng, mức độ nghiêm trọng, người được phân công, các mốc thời gian và nhiều yếu tố khác giúp người kiểm tra biết về các lỗi đã ghi lại, tiến độ tính đến hiện tại và giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên những thông tin chuyên sâu này.

Tại sao các nhà phân tích chất lượng nên sử dụng Zoho Projects

 • Bản ghi rõ ràng về tiến độ
 • Hỗ trợ API và tích hợp theo ngữ cảnh
 • Theo dõi sự cố tùy chỉnh
 • Hành động tự động và tăng cấp kịp thời
 • Giao tiếp rõ ràng hơn
 • Thông tin chuyên sâu trực quan với báo cáo
Xây dựng hiệu quả

Zoho Projects cung cấp hệ thống phân cấp rõ ràng và chi tiết, trong đó các vấn đề có thể được ghi lại dưới các mốc thời gian và mỗi vấn đề có thể được liên kết với các vấn đề khác hoặc với các nhiệm vụ liên quan. Mỗi bản dựng có thể là một cột mốc hoặc mỗi tính năng mà bạn muốn phát hành có thể trở thành một cột mốc. Ghi chú phát hành trên cột mốc để có cái nhìn rõ ràng về tất cả các nhiệm vụ và vấn đề đã từng xảy ra khi phát hành.

Xây dựng hiệu quả

Các nhà phân tích chất lượng thường kết hợp các phương pháp kiểm tra thủ công và tự động. Bạn có thể truy cập API của Zoho Projects và biến kết quả trong nền tảng tự động hóa thành các vấn đề trong Projects. Tích hợp với các ứng dụng như Zoho Desk và Crashlytics giúp chuyển đổi khiếu nại của khách hàng và sự cố ứng dụng thành vấn đề trong dự án của bạn, tiết kiệm thời gian và giúp tăng tốc độ giải quyết.

Xây dựng hiệu quả

Mặc dù các tùy chọn mặc định của Projects khá phong phú, nhưng bạn vẫn có thể có các yêu cầu dành riêng cho doanh nghiệp hoặc nhóm của bạn. Một loạt các tính năng tùy chỉnh như trường tùy chỉnh và workflow giúp bạn điều chỉnh ứng dụng theo nhu cầu cụ thể của mình. Bạn cũng có thể thiết lập mẫu email cho các email thông báo mà bạn gửi, sắp xếp lỗi từ các ứng dụng bên ngoài bằng cách sử dụng biểu mẫu Web đến lỗi hoặc theo dõi quan hệ phụ thuộc giữa các vấn đề bằng cách liên kết.

Xây dựng hiệu quả

Phần mềm quản lý dự án cho đội ngũ QA phải có khả năng phân tích mẫu và thiết lập các hành động tự động cho bạn. Liên kết với các ứng dụng bên thứ ba bằng webhook, gửi email tự động khi một hành động cụ thể diễn ra hoặc thiết lập toàn bộ workflow dựa trên các tiêu chí đã xác định trước. Bạn thậm chí có thể viết mã cho các chức năng riêng của mình để thực hiện cùng với các quy tắc kinh doanh. Zoho Projects cũng hỗ trợ tạo SLA cho khách hàng và kích hoạt tăng cấp khi cần thiết.

Xây dựng hiệu quả

Zoho Projects được tích hợp với Zoho Docs để cho phép dễ dàng chia sẻ ảnh và video nhằm giải thích tốt hơn trường hợp sử dụng. Bạn cũng có thể tải lên tập tin từ các ứng dụng bên thứ ba khác như Google Drive, Dropbox và nhiều ứng dụng khác. Đối với các nhiệm vụ cần giải thích thêm, bạn có thể lên lịch họp trực tuyến và chia sẻ màn hình bằng cách tích hợp Zoho Meeting.

Xây dựng hiệu quả

Zoho Projects cung cấp hàng loạt báo cáo cung cấp thông tin chuyên sâu quan trọng như số lượng lỗi dưới các cột mốc, trạng thái, cấp độ bảo mật khác nhau, bao nhiêu lỗi có thể tái tạo và nhiều thông tin khác. Để có thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tạo và lưu báo cáo nâng cao và tùy chỉnh. Bạn cũng có thể tạo báo cáo bảng chấm công hàng tháng về số giờ được ghi lại dưới các mục công việc khác nhau.

 • Bản ghi rõ ràng về tiến độ

  Xây dựng hiệu quả

  Zoho Projects cung cấp hệ thống phân cấp rõ ràng và chi tiết, trong đó các vấn đề có thể được ghi lại dưới các mốc thời gian và mỗi vấn đề có thể được liên kết với các vấn đề khác hoặc với các nhiệm vụ liên quan. Mỗi bản dựng có thể là một cột mốc hoặc mỗi tính năng mà bạn muốn phát hành có thể trở thành một cột mốc. Ghi chú phát hành trên cột mốc để có cái nhìn rõ ràng về tất cả các nhiệm vụ và vấn đề đã từng xảy ra khi phát hành.

 • Hỗ trợ API và tích hợp theo ngữ cảnh

  Xây dựng hiệu quả

  Các nhà phân tích chất lượng thường kết hợp các phương pháp kiểm tra thủ công và tự động. Bạn có thể truy cập API của Zoho Projects và biến kết quả trong nền tảng tự động hóa thành các vấn đề trong Projects. Tích hợp với các ứng dụng như Zoho Desk và Crashlytics giúp chuyển đổi khiếu nại của khách hàng và sự cố ứng dụng thành vấn đề trong dự án của bạn, tiết kiệm thời gian và giúp tăng tốc độ giải quyết.

 • Theo dõi sự cố tùy chỉnh

  Xây dựng hiệu quả

  Mặc dù các tùy chọn mặc định của Projects khá phong phú, nhưng bạn vẫn có thể có các yêu cầu dành riêng cho doanh nghiệp hoặc nhóm của bạn. Một loạt các tính năng tùy chỉnh như trường tùy chỉnh và workflow giúp bạn điều chỉnh ứng dụng theo nhu cầu cụ thể của mình. Bạn cũng có thể thiết lập mẫu email cho các email thông báo mà bạn gửi, sắp xếp lỗi từ các ứng dụng bên ngoài bằng cách sử dụng biểu mẫu Web đến lỗi hoặc theo dõi quan hệ phụ thuộc giữa các vấn đề bằng cách liên kết.

 • Hành động tự động và tăng cấp kịp thời

  Xây dựng hiệu quả

  Phần mềm quản lý dự án cho đội ngũ QA phải có khả năng phân tích mẫu và thiết lập các hành động tự động cho bạn. Liên kết với các ứng dụng bên thứ ba bằng webhook, gửi email tự động khi một hành động cụ thể diễn ra hoặc thiết lập toàn bộ workflow dựa trên các tiêu chí đã xác định trước. Bạn thậm chí có thể viết mã cho các chức năng riêng của mình để thực hiện cùng với các quy tắc kinh doanh. Zoho Projects cũng hỗ trợ tạo SLA cho khách hàng và kích hoạt tăng cấp khi cần thiết.

 • Giao tiếp rõ ràng hơn

  Xây dựng hiệu quả

  Zoho Projects được tích hợp với Zoho Docs để cho phép dễ dàng chia sẻ ảnh và video nhằm giải thích tốt hơn trường hợp sử dụng. Bạn cũng có thể tải lên tập tin từ các ứng dụng bên thứ ba khác như Google Drive, Dropbox và nhiều ứng dụng khác. Đối với các nhiệm vụ cần giải thích thêm, bạn có thể lên lịch họp trực tuyến và chia sẻ màn hình bằng cách tích hợp Zoho Meeting.

 • Thông tin chuyên sâu trực quan với báo cáo

  Xây dựng hiệu quả

  Zoho Projects cung cấp hàng loạt báo cáo cung cấp thông tin chuyên sâu quan trọng như số lượng lỗi dưới các cột mốc, trạng thái, cấp độ bảo mật khác nhau, bao nhiêu lỗi có thể tái tạo và nhiều thông tin khác. Để có thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tạo và lưu báo cáo nâng cao và tùy chỉnh. Bạn cũng có thể tạo báo cáo bảng chấm công hàng tháng về số giờ được ghi lại dưới các mục công việc khác nhau.

Ghi nhật ký lỗi và sự cố - Zoho Projects
Ghi lại các trường hợp sử dụng trong diễn đàn - Zoho Projects
Cộng tác với nhóm của bạn qua cuộc họp trực tuyến - Zoho Projects
Theo dõi sự cố - Zoho Projects
Phần mềm quản lý dự án cho đội ngũ QA - Zoho Projects
Công cụ quản lý dự án thử nghiệm QA - Zoho Projects

Đạt chất lượng tốt hơn với Zoho Projects

Ghi nhật ký sự cố với các chi tiết quan trọng và gán sự cố cho đúng người.

Tìm hiểu thêm về theo dõi vấn đề
Ghi lại các trường hợp sử dụng và điều kiện kiểm tra trong các Trang hoặc bắt đầu thảo luận trong Diễn đàn.
Giải thích mọi thứ bằng ảnh chụp màn hình, video hoặc qua cuộc họp trực tuyến.
Tùy chỉnh Công cụ theo dõi sự cố cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh cụ thể của bạn.
Thiết lập các quy tắc kinh doanh được thực hiện tự động khi đáp ứng các điều kiện nhất định.
Đáp ứng kỳ vọng của khách hàng bằng cách tạo SLA kích hoạt tăng cấp khi cần thiết.

Tích hợp

Nhận được tiện ích bổ sung của một số ứng dụng Zoho và các ứng dụng bên thứ ba khác.

Thêm tích hợp
 • Zoho Desk
 • Zoho Docs
 • Zoho Analytics
 • + + + ++ +
 • GitHub
 • Bitbucket
 • Crashlytics
Thêm tích hợp

Zoho Projects đã được chứng minh là công cụ theo dõi lỗi và theo dõi dự án dựa trên đám mây hiệu quả nhất đối với chúng tôi. Chúng tôi đã khuyến khích một số khách hàng sử dụng Zoho Projects.

Rajesh Rao HCL, IT Services

Tạo ra các sản phẩm không có lỗi gây ấn tượng với khách hàng của bạn.

Bắt đầu