Lập kế hoạch dự án một cách hoàn hảo.

Phần mềm sơ đồ Gantt của Zoho giúp việc lên lịch trình dự án trực tuyến trở nên dễ dàng hơn với hình ảnh hiển thị trực quan của cột mốc, danh sách nhiệm vụ, nhiệm vụ và quan hệ phụ thuộc giữa các nhiệm vụ. Bạn có thể xem nhiệm vụ được lọc theo cột mốc trong sơ đồ Gantt Cột mốc hoặc theo thứ tự thực hiện trong sơ đồ Gantt Niên biểu. Ngoài ra, bạn có thể thêm nhiệm vụ mới, thiết lập quan hệ phụ thuộc, điều chỉnh ngày bắt đầu và ngày kết thúc ngay trong sơ đồ Gantt, cho trải nghiệm lập kế hoạch dự án trực quan và dễ dàng.

How to create a gantt chart?
Gantt chart software

Xem và quản lý quan hệ phụ thuộc

Tạo sơ đồ Gantt với Zoho Projects để được hỗ trợ cả bốn loại quan hệ phụ thuộc nhiệm vụ: Hoàn thành để Bắt đầu, Bắt đầu để Bắt đầu, Bắt đầu để Hoàn thành và Hoàn thành để Hoàn thành. Chỉ cần kéo và thả giữa các thanh nhiệm vụ để xác định quan hệ giữa các nhiệm vụ. Sự phân biệt về màu sắc rõ ràng giúp bạn nhanh chóng xác định nhiệm vụ đã trễ tiến độ, trạng thái nhiệm vụ, nhiệm vụ đã hoàn thành, loại quan hệ phụ thuộc, v.v.

Thêm nhiệm vụ mới

Giờ đây, bạn có thể nhanh chóng thêm nhiệm vụ mới ngay trong công cụ sơ đồ Gantt. Xem nhiều thông tin hơn bao gồm mô tả nhiệm vụ, chủ sở hữu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc trong pop-up. Nhiệm vụ được thêm vào sẽ được giữ nguyên cấp độ nhiệm vụ hoặc nhiệm vụ con.

Make a Gantt chart
Gantt chart tool

Xem thông tin nhiệm vụ bổ sung

Di chuột trên tên nhiệm vụ để xem toàn bộ thông tin bổ sung như chủ sở hữu, phần trăm hoàn thành, ngày bắt đầu và ngày kết thúc và danh sách tất cả nhiệm vụ tiền nhiệm và nhiệm vụ theo sau. Bạn có thể tạo quan hệ phụ thuộc mới trực tiếp trong trình tạo sơ đồ Gantt trực tuyến hoặc chỉnh sửa quan hệ phụ thuộc hiện tại.

Chia sẻ sơ đồ Gantt của bạn

Nếu bạn cần gửi sơ đồ Gantt qua email hoặc sử dụng trong bài thuyết trình, bạn có thể tạo bản sao sơ đồ bằng cách xuất ra dưới dạng pdf. Ngoài ra, bạn có thể in sơ đồ để có bản cứng. Tùy chọn danh sách nhiệm vụ Mở rộng/Thu gọn cho phép chọn chế độ xem đầy đủ các nhiệm vụ có trong mỗi danh sách nhiệm vụ hoặc chế độ xem thu gọn chỉ liệt kê tên danh sách nhiệm vụ.

Thay đổi tỷ lệ sơ đồ Gantt

Bạn có thể thay đổi tỷ lệ sơ đồ để hiển thị nhiều thanh Gantt hơn hoặc phóng to tối đa để có thể quan sát rõ hơn các thanh Gantt. Thay đổi tỷ lệ sơ đồ Gantt với biểu tượng Vừa khít và Cực đại.