Zoho Desk cho các nhóm nhỏ

với yêu cầu về dịch vụ khách hàng không hề nhỏ.

Sử dụng Zoho Desk để hỗ trợ khách hàng giúp bạn đối phó với những thách thức phát sinh từ việc mở rộng công ty mà không ảnh hưởng đến khía cạnh dịch vụ khách hàng. Dù đó là lượng lớn yêu cầu hoặc theo dõi hiệu suất nhân viên, giờ đây nhân viên và người quản lý có thể xử lý tất cả một cách dễ dàng.

Hãy để công việc làm việc thay cho bạn.

Tăng năng suất của nhóm ngay khi họ đăng nhập với Các chế độ làm việc. Dựa trên tiêu chí mà nhân viên của bạn chọn, mức độ khẩn cấp, loại khách hàng hoặc trạng thái yêu cầu, mỗi Chế độ tổ chức yêu cầu để họ có thể tham gia vào và trả lời những yêu cầu cần họ trước.

 • Theo dõi nhóm của bạn.

  HQ đặt những số liệu quan trọng nhất như lưu lượng truy cập yêu cầu, hoạt động của nhân viên, đánh giá mức độ hài lòng tổng thể trước mặt người quản lý để họ có thể liên tục theo dõi và cải thiện hiệu suất của nhóm.

 • Nhóm của bạn nằm trong tầm tay.

  Với Bảng tin nhóm, nhân viên có thể gắn thẻ đồng nghiệp trên một yêu cầu và yêu cầu trợ giúp, người quản lý có thể theo dõi tiến trình về yêu cầu từ các tổ chức chính. Dịch vụ khách hàng tuyệt vời là kết quả nỗ lực của cả nhóm!

 •  

  Điện thoại điện toán đám mây

  Thực hiện và nhận cuộc gọi ngay trong trình duyệt của bạn bằng cách tích hợp Zoho Desk với các đối tác điện thoại điện toán đám mây của chúng tôi. Xem ai gọi đến, ghi lại cuộc trò chuyện và liên kết các cuộc gọi đến yêu cầu.

 •  

  Trung tâm trợ giúp

  Giúp khách hàng tìm câu trả lời cho câu hỏi của họ với Kho kiến thức có thể tìm kiếm. Xây dựng và phát triển Cộng đồng, ở đó khách hàng có thể đặt câu hỏi, nói lên ý kiến của mình và nghe thông tin của bạn thường xuyên.

 •  

  Tích hợp với Zoho CRM

  Nhận toàn bộ về ngữ cảnh khách hàng trong khi trả lời yêu cầu bằng cách tích hợp Zoho Desk với Zoho CRM. Giờ đây bạn có thể cung cấp cho mỗi khách hàng loại chú ý mà họ cần.

Quản lý workflow.

Hợp lý hóa nỗ lực dịch vụ khách hàng khi doanh nghiệp của bạn tăng quy mô với tính năng Tự động hóa quy trình làm việc.

Đáp ứng thời hạn giải quyết bằng cách thiết lập SLA. Xác định quy tắc workflow tự động phân công yêu cầu và nhiệm vụ cho các nhân viên, gửi cảnh báo và cập nhật các trường.

Theo dõi số liệu bằng Báo cáo.

Nhìn thoáng qua mức hiệu suất của bạn bằng Báo cáo. Theo dõi số liệu thống kê quan trọng giúp bạn xác định những thông tin chuyên sâu có thể hành động cho doanh nghiệp. Chọn trong danh sách báo cáo có sẵn trên các mô-đun hoặc tự xây dựng báo cáo tùy chỉnh.

Theo dõi xu hướng bằng Bảng chỉ số.

Trực quan hóa số liệu thống kê của bạn liên quan đến Yêu cầu, Tổ chức, Liên hệ, Sản phẩm và Bài viết với bảng chỉ số tích hợp. Bạn cũng có thể xây dựng bảng chỉ số của riêng mình, dưới dạng biểu đồ thanh, biểu đồ hình phễu, biểu đồ hình tròn hoặc biểu đồ dạng đường bằng cách chọn các số liệu quan trọng với bạn.

Bạn muốn tìm nhiều tính năng hơn?

Bấm ở đây để biết thêm về các tính năng của Zoho Desk có thể có ích cho doanh nghiệp của bạn.

Trải nghiệm Desk cho các nhóm nhỏ.

Dùng thử miễn phí Gói Enterprise của Zoho Desk.

Đăng ký dùng thử miễn phí

Không yêu cầu thẻ tín dụng. Không phải tải phần mềm xuống.