สำหรับการจัดการผู้สมัครที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อเป็นเรื่องการว่าจ้าง ผู้สรรหาจะต้องพิจารณามากกว่าทักษะหรือ หนังสือรับรองของผู้สมัคร พวกเขาต้องวิเคราะห์ว่าผู้ที่จะว่าจ้างนั้นสามารถเข้ากันได้กับวัฒนธรรมขององค์กรและเพื่อนร่วมงานหรือไม่ และพวกเขาจะปฏิบัติงานตามที่ได้รับการว่าจ้างได้ดีเพียงใด

รู้ว่าผู้สมัครของคุณมาจากที่ใด

อุตสาหกรรมการสรรหานั้นเปลี่ยนไป เนื่องจากตลาดได้กลายเป็นแบบมีผู้สมัครเป็นศูนย์กลางมากขึ้น ผู้สมัครสามารถสมัครงานได้จากทุกที่ ผู้สรรหาจึงจำเป็นต้องติดตามแหล่งของการสมัคร ตอนนี้ด้วยการติดตามแบบอัตโนมัติและกำหนดแหล่งที่ได้ผลที่สุด ช่วยให้คุณประหยัดเวลา เงิน และกำลังได้มาก

ติดตามผู้สมัครในทันที

การติดตามเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างประสบการณ์ผู้สมัครที่ดี การมีระบบติดตามผู้สมัครที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณมองเห็นการสัมภาษณ์ กำหนดการโทร การโพสต์ตำแหน่งงานใหม่ บันทึกย่ออื่นๆ ได้จากเพียงที่เดียว และทำให้เป็นอัตโนมัติ คุณจึงสามารถวางแผนวันของคุณได้ดียิ่งขึ้น และให้ความสนใจในสิ่งที่บริษัทต้องการมากที่สุดซึ่งก็คือผู้สมัครชั้นยอดและรายได้ดี

ติดตามสถานะของผู้สมัคร

ดูข้อมูลทั่วไปของผู้สมัครทั้งหมดเพียงแค่การชำเลือง และรู้ว่าผู้สมัครแต่ละคนอยู่ ณ จุดใดของกระบวนการ เปิดใช้งานกฎที่กำหนดล่วงหน้าและเริ่มปฏิบัติการเมื่อมีการอัปเดตค่าของฟิลด์ สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้สมัครรับรู้ และยังช่วยให้คุณเห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการสรรหาของคุณ และเรื่องที่คุณต้องให้ความสนใจ