วางแผนโครงการให้ไร้ที่ติด้วยแผนภูมิแกนต์แบบออนไลน์ของเรา

How to create a gantt chart?

แผนภูมิแกนต์ใน Zoho Projects ทำให้ การกำหนดตารางงานออนไลน์ นั้นง่ายดายขึ้นด้วยการนำเสนอภาพของระยะการดำเนินการ รายการงาน งาน และรายการงานพึ่งพิงระหว่างงานต่างๆ คุณสามารถดูงานโดยการแยกประเภทตามระยะการดำเนินการด้วยแผนภูมิแกนต์แสดงระยะการดำเนินการ หรือตามลำดับการเกิดงานด้วยแผนภูมิแกนต์ตามลำดับเวลา อีกทั้งคุณยังสามารถเพิ่มงานใหม่ สร้างรายการงานพึ่งพิง ปรับเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุด ทั้งหมดภายในแผนภูมิแกนต์ ซึ่งจะทำให้ประสบการณ์การวางแผนโครงการนั้นดำเนินไปอย่างมองเห็นได้เป็นภาพจริงและง่ายดาย

Gantt chart software

ดูและจัดการรายการงานพึ่งพิง

Zoho Projects รองรับทุกประเภทรายการงานพึ่งพิง เช่น สิ้นสุดสู่เริ่มต้น เริ่มต้นสู่เริ่มต้น เริ่มต้นสู่สิ้นสุด และสิ้นสุดสู่สิ้นสุด เพียงลากและวางระหว่างแถบงาเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างงานทั้งสอง การกำหนดสีที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณทราบสถานะของ งานที่เลยกำหนดเวลา สถานะของงาน งานที่เสร็จสิ้นแล้ว ประเภทการพึ่งพิง และอีกมากมายได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มงานใหม่

คุณสามารถเพิ่มงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วจากแผนภูมิแกนต์แล้วตอนนี้ โดยสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมอย่างคำอธิบายงาน เจ้าของงาน วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดจากป๊อปอัพที่จะปรากฏขึ้นมา งานที่เพิ่มเข้าไปจะถูกเพิ่มไปยังระดับเดียวกับงานอื่นๆ หรืองานย่อย

Make a Gantt chart
Gantt chart tool

ดูข้อมูลงานเพิ่มเติม

การนำเมาส์ไปวางไว้เหนือชื่องานจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมอย่างชื่อเจ้าของงาน เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด รายชื่อผู้รับผิดชอบก่อนหน้าและผู้รับผิดชอบ คุณสามารถสร้างรายการงานพึ่งพิงใหม่หรือแก้ไขรายการงานพึ่งพิงที่มีอยู่เดิมจากที่นี่โดยตรง

แบ่งปันแผนภูมิแกนต์ของคุณ

หากคุณต้องการคัดลอกแผนภูมิแกนต์เพื่อส่งทางอีเมลหรือใช้ในการนำเสนอ คุณสามารถทำดังกล่าวได้ด้วยการนำออกแผนภูมิเป็น pdf. คุณยังสามารถพิมพ์แผนภูมิเพื่อเป็นข้อมูลในกระดาษได้อีกด้วย ตัวเลือกขยาย/พับรายการงานช่วยให้คุณสามารถเลือกระหว่างมุมมองรายการงานภายใต้งานแต่ละอย่างโดยละเอียด หรือมุมมองที่แสดงเพียงชื่อของรายการงาน

ปรับขนาดแผนภูมิแกนต์ของคุณ

สามารถปรับแต่งขนาดเพื่อกำหนดแผนภูมิแกนต์ให้มากขึ้น หรือขยายเพื่อความชัดในการดูแผนภูมิแกนต์ ปรับขนาดแผนภูมิแกนต์ด้วยไอคอนพอดีและใหญ่สุด