สร้างผู้ใช้และบัญชีอีเมล

สร้างผู้ใช้และบัญชีอีเมล

เมื่อมีการยืนยันโดเมนแล้ว คุณสามารถตั้งค่าบัญชีอีเมลผู้ใช้โดยคลิก ‘เพิ่มผู้ใช้’ หรือ ‘นำเข้าผู้ใช้’ จากแผงควบคุม คุณสามารถเลือกเพิ่มผู้ใช้ครั้งละหนึ่งคนโดยใช้ที่อยู่อีเมลหรือใช้คุณลักษณะการอัปโหลดเป็นกลุ่มเพื่อนำเข้าผู้ใช้ได้ถึง 200 คนในครั้งเดียวด้วยไฟล์ .csv

ผู้ใช้ขั้นสูงและองค์กรขนาดใหญ่สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ ‘ตัวช่วยสร้างการนำเข้า Active Directory’ เพื่อสร้างฐานผู้ใช้จาก Active Directory ได้ที่ support@zohomail.com 

เปิดใช้งานการโฮสต์อีเมลสำหรับโดเมน

เมื่อมีการยืนยันโดเมนของคุณโดยใช้วิธีการ CNAME/ TXT หรือ HTML การโฮสต์อีเมลสำหรับโดเมนจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการโฮสต์อีเมลสําหรับโดเมนโดยการคลิกที่ไอคอนเมลสำหรับโดเมนดังกล่าวในหน้าโดเมน 

หากมีการเปิดใช้งานการโฮสต์เมลสำหรับโดเมน ระบบจะสร้างบัญชีสำหรับผู้ใช้เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้เท่านั้น หากมีการปิดใช้งานการโฮสต์เมล ระบบจะสร้างผู้ใช้โดยไม่มีบัญชีอีเมลที่อิงตามโดเมน 

เมื่อคุณปิดใช้งานการโฮสต์อีเมลของโดเมน นามแฝงทั้งหมดที่อิงตามโดเมนดังกล่าวจะถูกลบ  

เพิ่มรายละเอียดผู้ใช้

 1. เข้าสู่ระบบ แผงควบคุม (https://mailadmin.zoho.com/) ในฐานะ ผู้ดูแลระบบ หรือ ผู้ดูแลระบบขั้นสูง
 2. คลิก แผงควบคุม จากนั้นเลือก รายละเอียดผู้ใช้
 3. คลิก เพิ่มผู้ใช้ จากส่วนบนของหน้า
 4. ป้อนชื่อ นามสกุล และที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ในกล่องข้อความที่เหมาะสม แล้วเลือกโดเมนจากเมนูดรอปดาวน์ ที่อยู่อีเมลจะได้รับการกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยอิงตามการตั้งค่าของคุณใน รูปแบบอีเมลที่ต้องการ คุณยังสามารถแก้ไขได้ในฟิลด์ ID อีเมล
 5. ระบุรหัสผ่านสําหรับผู้ใช้ คุณจําเป็นต้องมีรหัสผ่านที่มีอักขระอย่างน้อย 8 ตัวโดยมีอักขระตัวเลขหนึ่งตัวและอักขระพิเศษหนึ่งตัว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ได้รับรหัสผ่านนี้ เนื่องจากพวกเขาจําเป็นต้องใช้ในการเข้าสู่ระบบบัญชีของตน
    
 6. คลิก สร้างนามแฝงอีเมล สําหรับตัวเลือกโดเมนอื่นๆ หากคุณต้องการสร้างนามแฝงสําหรับผู้ใช้คนนี้ในโดเมนที่กําหนดค่าด้วยบัญชีขององค์กรของคุณ เลือกโดเมนที่คุณต้องการสร้างนามแฝงจากป๊อปอัพและคลิกตกลง
 7. คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย 'บังคับให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านในระหว่างการเข้าสู่ระบบครั้งแรก' หากคุณต้องการให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านที่คุณตั้งค่าในครั้งแรกที่เข้าสู่ระบบ
 8. คลิกตกลง และผู้ใช้จะถูกสร้างขึ้น

หมายเหตุ:

คุณจะไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมล เช่น abuse@domainname.com และ postmaster@domainname.com เป็นบัญชีเดี่ยวหรือนามแฝงสำหรับบัญชีเดี่ยว ที่อยู่อีเมลเหล่านี้จะใช้ในการรายงานเหตุการณ์สแปม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างกลุ่มที่ชื่อ abuse และ postmaster และเพิ่มตัวคุณเองเป็นสมาชิกของกลุ่ม เรียนรู้เพิ่มเติม

เชิญผู้ใช้ผ่านที่อยู่อีเมลที่มีอยู่แล้วอื่นๆ

คุณสามารถเชิญผู้ใช้ให้เข้าร่วมบัญชีองค์กรของคุณโดยพิมพ์ที่อยู่อีเมลที่นี่ คําเชิญจะถูกส่งไปยังที่อยู่นี้ และเมื่อมีการตอบรับคำเชิญ ระบบจะเพิ่มผู้ใช้ในบัญชีขององค์กร คุณยังสามารถเชิญผู้ใช้ที่มีที่อยู่อีเมล​ที่อยู่กับผู้ให้บริการอีเมลอื่นๆ นอกเหนือจาก Zoho ได้ 

หากผู้ใช้มีบัญชีธุรกิจกับ Zoho แล้ว พวกเขาจะไม่สามารถเข้าร่วมองค์กรของคุณได้ ในกรณีนี้ ผู้ใช้จะต้องนำองค์กรที่มีอยู่ออกจากบัญชีของตน

เมื่อผู้ใช้กลายเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของคุณแล้ว ข้อมูลใดๆ ในบัญชีอีเมลของพวกเขาจะถือเป็นข้อมูลขององค์กร หากบัญชีผู้ใช้ถูกนำออกหรือลบออกจากองค์กรของคุณ ข้อมูลใดๆ ที่เชื่อมโยงกับบัญชีดังกล่าวจะถูกลบโดยถาวรและไม่สามารถกู้คืนได้

การเชิญผู้ใช้จะหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูล หากผู้ใช้มีแอปพลิเคชัน Zoho อื่นๆ อยู่แล้ว เช่น CRM, Recruit และอื่นๆ ที่ลิงก์กับบัญชีของพวกเขา

หมายเหตุ:

เมื่อคุณสร้างผู้ใช้ พวกเขาจะสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของตน​และ​ส่ง​อี​เมลได้ใน​ทันที อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะไม่ได้รับอีเมลใดๆ จนกว่ารายการ MX ของโดเมนจะถูกชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Zoho Mail สามารถตรวจยืนยันความถูกต้องของระเบียน MX ของโดเมนได้ที่ www.mxtoolbox.com ซึ่งเป็นเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ใช้ตรวจสอบระเบียน DNS ของโดเมน

นําเข้าผู้ใช้จากไฟล์ .csv

ในการตั้งค่าผู้ใช้ใน Zoho Mail โดยนำเข้าจากไฟล์ .csv 

 1. เข้าสู่ระบบ แผงควบคุม (https://mailadmin.zoho.com/) ในฐานะผู้ดูแลระบบ/ ผู้ดูแลระบบขั้นสูง
 2. คลิก แผงควบคุม จากนั้นเลือก รายละเอียดผู้ใช้
 3. เลือกตัวเลือก นําเข้าจาก CSV
 4. ดาวน์โหลดไฟล์ CSV ตัวอย่างจากบานหน้าต่างด้านขวา 
 5. ในไฟล์ CSV ตัวอย่าง ให้ป้อนชื่อและนามสกุลของผู้ใช้ในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง ‘ชื่อผู้ใช้’ ในคอลัมน์ชื่อ และ ‘รหัสผ่าน’ ในคอลัมน์ที่เหมาะสม
 6. คอลัมน์อื่นๆ จะระบุหรือไม่ก็ได้ และคุณอาจระบุค่าที่อิงจากความต้องการของคุณได้ เมื่อคุณป้อนข้อมูลที่เหมาะสมทั้งหมดแล้ว ให้บันทึกไฟล์นั้นในรูปแบบ .csv 
 7. คลิก เลือกไฟล์ เพื่อเลือกไฟล์ที่คุณเลือกนําเข้า
 8. เลือกโดเมนหลักที่จะมีการสร้างบัญชี
 9. คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย 'บังคับให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านในระหว่างการเข้าสู่ระบบครั้งแรก' หากคุณต้องการให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านที่คุณตั้งค่าในครั้งแรกที่เข้าสู่ระบบ
 10. หากคุณมีหลายโดเมนและต้องการมีนามแฝงที่อิงตามโดเมน ให้คลิก ‘เพิ่มเติม’ เพื่อดูและเลือกโดเมนเพิ่มเติมในองค์กรของคุณ 

เชิญผู้ใช้หลายคนผ่านที่อยู่อีเมลที่มีอยู่แล้วอื่นๆ ของพวกเขา:

คุณสามารถเชิญผู้ใช้หลายคนให้สร้างบัญชีกับ Zoho Mail โดยการนำเข้าไฟล์ .txt ไฟล์นี้ควรจะมีที่อยู่อีเมลของผู้ใช้เหล่านั้นที่คุณกำลังเชิญมายังองค์กร ป้อนที่อยู่อีเมลที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเชิญผู้ใช้สองคน ได้แก่ paula@zoho.com และ justinc@zoho.com ให้ป้อนค่าเหล่านี้ในไฟล์ ดังนี้: paula@zoho.com, justinc@zoho.com

คลิก เลือกไฟล์ ในตัวเลือกเชิญผู้ใช้ ภายใต้ไฟล์ CSV และเลือกไฟล์ข้อความนี้ แล้วคลิก ตกลง 

หากผู้ใช้มีบัญชีธุรกิจกับ Zoho แล้ว พวกเขาจะไม่สามารถเข้าร่วมองค์กรของคุณได้ ในกรณีนี้ ผู้ใช้จะต้องนำองค์กรที่มีอยู่ออกจากบัญชีของตน

เมื่อผู้ใช้กลายเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของคุณแล้ว ข้อมูลใดๆ ในบัญชีอีเมลของพวกเขาจะถือเป็นข้อมูลขององค์กร หากบัญชีผู้ใช้ถูกนำออกหรือลบออกจากองค์กรของคุณ ข้อมูลใดๆ ที่เชื่อมโยงกับบัญชีดังกล่าวจะถูกลบโดยถาวรและไม่สามารถกู้คืนได้

การเชิญผู้ใช้จะหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูล หากผู้ใช้มีแอปพลิเคชัน Zoho อื่นๆ อยู่แล้ว เช่น CRM, Recruit และอื่นๆ ที่ลิงก์กับบัญชีของพวกเขา

นําเข้าผู้ใช้จาก CRM

หากองค์กรของคุณมีบัญชี CRM หรือหากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ Zoho CRM และต้องการตั้งค่าการโฮสต์เมลสำหรับทั้งโดเมน คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้ที่คุณมีอยู่แล้วใน Zoho CRM ด้วย Zoho Mail Suite โดยตรง โดยใช้ตัวเลือก ‘นำเข้าจาก CRM’ นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบขั้นสูงใน CRM จะต้องเป็นผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูแลระบบขั้นสูงใน Zoho Mail เพื่อใช้ตัวเลือกนี้ ตัวเลือก ‘เชิญจาก CRM’ จะทำงานก็ต่อเมื่อผู้ดูแลระบบ CRM เข้าสู่ระบบ Zoho Mail และใช้ตัวเลือกนำเข้าจาก CRM

ในการนําเข้าผู้ใช้จาก CRM:

 1. เข้าสู่ระบบ แผงควบคุม (https://mailadmin.zoho.com/) ในฐานะผู้ดูแลระบบขั้นสูงของ CRM
 2. เปิด แผงควบคุม และคลิก รายละเอียดผู้ใช้
 3. คลิก นําเข้าผู้ใช้จาก CRM
 4. ผู้ใช้ในองค์กร CRM (ที่มีที่อยู่อีเมลที่อิงตามโดเมนที่ตรงกัน) จะถูกเพิ่มใน Zoho Mail Suite โดยตรง
 5. คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้รายอื่นๆ ในองค์กรของคุณโดยใช้ไฟล์ CSV หรือตัวเลือกเพิ่มผู้ใช้

คุณสามารถนำเข้าผู้ใช้ CRM ที่มีที่อยู่อีเมลจากโดเมนเดียวกันไปยัง Zoho Mail โดยตรงเท่านั้น ผู้ใช้ที่มีที่อยู่ที่อิงตามโดเมนอื่นต้องได้รับคำเชิญมายังองค์กร 

ข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้น หากผู้ใช้ CRM ที่จําเป็นต้องนำเข้าได้ตั้งค่าองค์กรอื่นแล้ว ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบบัญชีของตน และลบองค์กรดังกล่าวออกเพื่อเข้าร่วมองค์กรของคุณ จากนั้นผู้ใช้จึงจะสามารถเข้าร่วมองค์กรนี้ได้ ดูคําแนะนําโดยละเอียดเกี่ยวกับการลบองค์กรได้ที่หน้าวิธีใช้นี้ ผู้ใช้เหล่านั้นไม่ควรปิดบัญชีของตนเนื่องจากอาจทำให้ข้อมูลสูญหาย

นําเข้าผู้ใช้จากบริการอื่นๆ

หากองค์กรของคุณใช้บริการอื่นๆ ของ Zoho คุณสามารถนำเข้าผู้ใช้ที่ถูกเพิ่มในบริการเหล่านั้นใน Zoho Mail ได้โดยตรง ทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อนําเข้าผู้ใช้จากบริการอื่นๆ ของ Zoho ใน Zoho Mail

 1. เข้าสู่ระบบ แผงควบคุม ของ Zoho Mail
 2. ไปที่ส่วน รายละเอียดผู้ใช้
 3. เลือกตัวเลือก นําเข้าผู้ใช้ และเลือก จากบริการอื่นๆ ในรายการดรอปดาวน์
 4. ระบบจะแสดงรายการผู้ใช้ที่มีบัญชีในบริการอื่นๆ ของ Zoho แต่ไม่มีบัญชีใน Zoho Mail 
 5. ค้นหาผู้ใช้ที่คุณต้องการนำเข้าใน Zoho Mail, และคลิกตัวเลือก นำเข้าในเมล ระหว่างผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
 6. ป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการสร้างสําหรับบัญชีนี้ และเลือกชื่อโดเมนจากรายการดรอปดาวน์ (ในกรณีที่มีหลายโดเมน)
 7. คลิก นําเข้าผู้ใช้นี้ในเมล
 8. ผู้ใช้ที่เลือกจะถูกเพิ่มในบัญชีองค์กร Zoho Mail ของคุณ

การจัดเตรียมผู้ใช้จาก Active Directory

Zoho Mail จะให้เครื่องมือในการค้นหาและสร้างผู้ใช้และบัญชีที่เกี่ยวข้องใน Zoho Mail โดยอัตโนมัติ

 1. ติดตั้งตัวช่วยสร้างการจัดเตรียม Zoho Mail Active Directory ในระบบของคุณ
 2. เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้าง ระบบจะขอให้คุณระบุข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบขั้นสูง
 3. คุณต้องระบุเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้ง Active Directory
 4. คุณควรมีรายละเอียดของคำค้นหา LDAP ที่จะใช้ในการแสดงรายการผู้ใช้ขององค์กร
 5. คุณจําเป็นต้องแมปแอททริบิวต์ของ Active Directory กับฟิลด์ที่มีไว้สำหรับผู้ใช้ Zoho Mail
 6. ผลลัพธ์จะแสดงขึ้นโดยยึดตามคำค้นหา LDAP และการเลือกแอททริบิวต์
 7. หลังจากตรวจสอบผลลัพธ์กับรายละเอียดผู้ใช้ขององค์กร แล้ว ให้คลิก ‘เสร็จสิ้น’ เพื่อจัดเตรียมผู้ใช้ใน Zoho Mail

คุณสามารถขอเครื่องมือ LDAP สำหรับการจัดเตรียมผู้ใช้โดยส่งอีเมลไปที่ support@zohomail.com พร้อมรายละเอียดองค์กรของคุณ

การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้

เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้แล้ว ให้ส่งข้อมูลการเข้าสู่ระบบให้ผู้ใช้เหล่านั้นและให้พวกเขาทดสอบบัญชีของตนเพื่อทำให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าบัญชีอย่างเหมาะสม

คําแนะนําการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้

 1. จากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ให้ไปที่ www.zoho.com/mail
 2. ระบุชื่อผู้ใช้ของคุณ (เช่น user@yourdomain.com)
 3. ระบุรหัสผ่านของคุณ และคลิกเข้าสู่ระบบ

ขณะนี้คุณสามารถเข้าถึงบัญชีและอีเมลของคุณได้ คุณสามารถส่งอีเมลได้ในทันที แต่การจะรับอีเมลได้นั้นคุณต้องกำหนดค่าบัญชีสำหรับการนำส่งอีเมล

การแสดงรายการรายละเอียดผู้ใช้

คุณสามารถดูรายการของผู้ใช้ทั้งหมดที่สร้างขึ้นในองค์กรของคุณได้โดยการเข้าสู่ระบบ mailadmin.zoho.com และไปยังส่วน รายละเอียดผู้ใช้  หรือคุณยังสามารถเข้าถึงเมนูรายละเอียดผู้ใช้โดยใช้ลิงก์นี้

คุณสามารถค้นหาผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้แถบเครื่องมือการค้นหาที่มุมบนขวาของหน้ากลุ่ม

คุณยังสามารถกรองผู้ใช้ตามบทบาทที่มอบหมายให้พวกเขาโดยใช้ตัวเลือกตัวกรองที่มุมบนขวาของหน้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูรายการของผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับโดเมนใดโดเมนหนึ่งจากรายการตัวกรอง

ตัวเลือกการแสดงรายการผู้ใช้

Zoho Mail ให้ตัวเลือกจํานวนมากในหน้าการแสดงรายการกลุ่ม ซึ่งทำให้การดำเนินการฟังก์ชันบางฟังก์ชันในกลุ่มเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ใหม่ นําเข้าผู้ใช้ ส่งออกรายละเอียดผู้ใช้ นำนโยบายอีเมลไปใช้ จัดสรรตำแหน่งที่ตั้ง และลบผู้ใช้

ส่งออกผู้ใช้:

ในกรณีที่คุณจําเป็นต้องส่งออกรายละเอียดผู้ใช้ คุณสามารถใช้ตัวเลือกส่งออกผู้ใช้จากหน้าการแสดงรายการผู้ใช้ คุณจะพบตัวเลือกสามตัวเลือกในเมนูส่งออก

 1. หากคุณคลิกตัวเลือก ส่งออกผู้ใช้ ผู้ใช้ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับองค์กรของคุณจะถูกส่งออกเป็นไฟล์ .csv
 2. หากคุณเลือกบางกลุ่มโดยใช้ช่องทำเครื่องหมาย และคลิกตัวเลือก ส่งออกผู้ใช้ คุณจะพบตัวเลือก ส่งออกผู้ใช้ที่เลือก เพิ่มเติม การดําเนินการนี้จะส่งออกเฉพาะผู้ใช้ที่คุณเลือก
 3. หากคุณกรองกลุ่มตามโดเมน แล้วเลือกตัวเลือก ส่งออกผู้ใช้ คุณจะพบตัวเลือก ส่งออกผู้ใช้ที่กรองทั้งหมด เพิ่มเติม การดําเนินการนี้จะส่งออกผู้ใช้ที่สร้างสำหรับโดเมนที่เลือก

การเข้ารหัสด้วยรหัสผ่าน

รายชื่อติดต่อที่ส่งออกจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ .csv ในขณะส่งออก คุณสามารถเลือกเข้ารหัสไฟล์ .csv ด้วยรหัสผ่านสําหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณ หลังจากที่คุณคลิกส่งออก ป็อปอัป เข้ารหัสด้วยรหัสผ่านจะปรากฏขึ้น เลือกกล่องทำเครื่องหมาย เข้ารหัสด้วยรหัสผ่าน ในป็อปอัปเพื่อเพิ่มการปกป้องด้วยรหัสผ่านให้กับไฟล์ของคุณ

หมายเหตุ:

ไฟล์ .csv จะถูกส่งออกเป็นไฟล์ Zip คุณจะต้องแตกไฟล์ที่ส่งออกเพื่อเข้าถึงไฟล์ .csv

นำนโยบายไปใช้:

คุณสามารถนำนโยบายอีเมลไปใช้กับผู้ใช้จากรายการ เมื่อคุณคลิกตัวเลือกนี้ ระบบจะแสดงรายการนโยบายที่กำหนดค่าทั้งหมด คุณสามารถเลือกนโยบายที่ต้องการ และนําไปใช้กับกลุ่มในรายการของคุณได้ คุณยังสามารถเพิ่มนโยบายใหม่โดยคลิกตัวเลือก เพิ่มรายการใหม่ ในรายการ

ลบ:

คุณสามารถเลือกผู้ใช้โดยใช้ช่องทําเครื่องหมาย และคลิกตัวเลือก ลบ จากเมนูด้านบน

เปลี่ยน ID อีเมลการเข้าสู่ระบบ:

คุณสามารถใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบบัญชี Zoho Mail ซึ่งสามารถกําหนดค่าได้จากส่วนรายละเอียดผู้ใช้ 

 1. เข้าสู่ระบบ mailadmin.zoho.com
 2. ไปที่ รายละเอียดผู้ใช้ และเลือกผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
 3. คลิกแท็บ เปลี่ยน ID อีเมลการเข้าสู่ระบบ
 4. ระบบจะแสดงรายการที่อยู่อีเมลทั้งหมดที่คุณเพิ่มเป็นนามแฝงลงในบัญชีของคุณ 
 5. เลือกตัวเลือก แก้ไข ระหว่างที่อยู่อีเมลที่ต้องการ
 6. ในบานหน้าต่างด้านขวา ที่อยู่อีเมลที่คุณเลือกไว้จะปรากฏในฟิลด์ ID อีเมล
 7. หากคุณต้องการทําให้บัญชีนี้เป็นบัญชีหลักของคุณ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย เป็นบัญชีหลัก
 8. ป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงนี้ แล้วคลิก ตกลง

หรือคุณยังสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลการเข้าสู่ระบบโดยการป้อนที่อยู่ในบานหน้าต่างด้านขวา ป้อนที่อยู่ที่นี่ และระบุรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ คุณจะสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ที่อยู่นี้หลังจากได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้น 

ในกรณีที่ที่อยู่อีเมลที่คุณป้อนไม่ได้รับการยืนยัน คุณจะสามารถทําให้เป็นรายการหลักหลังจากมีการยืนยันที่อยู่อีเมลแล้วเท่านั้น

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com