Zoho Mail - POP-configuratiegegevens

Zoho Mail - POP-configuratiegegevens

Met POP of Post Office Protocol kunt u de e-mails in elke e-mailclient openen. POP haalt e-mails in één richting op en er is geen synchronisatie tussen de e-mailclients en de e-mailserver. Zoho Mail kan worden geconfigureerd op elke standaard POP-e-mailclient met behulp van POP- en SMTP-serverinstellingen.

U moet POP-toegang inschakelen in het account voordat u het Zoho Mail-account configureert in een e-mailclient. De stapsgewijze instructies voor enkele van de populairste e-mailclients kunnen worden geopend via de onderstaande links. 

Outlook | Thunderbird | Apple Mac Mail | Blackberry

Voordelen van IMAP ten opzichte van POP

IMAP of Internet Message Access Protocol kan in plaats van POP worden gebruikt. IMAP en POP zijn beide e-mailprotocollen waarmee u uw e-mails kunt lezen in applicaties van derden, zoals Outlook, Thunderbird, enzovoort.

Zoho Mail ondersteunt zowel IMAP als POP, maar IMAP heeft meer voordelen dan de POP-methode.

POP

IMAP

POP kan alleen worden gebruikt voor één apparaat.

IMAP kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot e-mails op meerdere apparaten.

Communicatie in één richting:

 • E-mails worden opgehaald van de server zonder verder te worden gesynchroniseerd tussen de server en client.
 • De status Gelezen/Ongelezen van e-mails wordt niet behouden.
 • Acties die op e-mails worden uitgevoerd (verwijderen, verplaatsen enzovoort), worden uitsluitend in die specifieke client weergegeven.

Communicatie in twee richtingen:

 • E-mails worden voortdurend in beide richtingen gesynchroniseerd tussen de server en verschillende e-mailclients. 
 • De status Gelezen/Ongelezen van e-mails wordt behouden.
 • Acties die op e-mails worden uitgevoerd (verwijderen, verplaatsen enzovoort), worden op alle apparaten weergegeven.

E-mails worden gedownload en van de server verwijderd, tenzij er een optie is om een kopie op de server te bewaren.

E-mails staan altijd op de server en kunnen daardoor op elk moment worden geopend.

Er wordt geen back-up gemaakt van e-mails, tenzij u handmatig een back-up van uw e-mails maakt.

Er wordt automatisch een back-up van e-mails gemaakt om ze later te kunnen ophalen.

POP gebruikt lokale opslagruimte omdat e-mails op het apparaat worden gedownload.

IMAP bespaart lokale opslagruimte omdat e-mails op een externe server worden opgeslagen.

Klik hier als u meer wilt weten over IMAP.

 POP-toegang inschakelen

U moet POP-toegang inschakelen voor het Zoho Mail-account om het account in andere POP-clients te kunnen openen. U kunt POP-toegang inschakelen voor alle e-mails vanaf het begin of vanaf een bepaalde dag. 

 1. Meld u aan bij Zoho Mail.
 2. Ga naar Instellingen.
 3. Navigeer naar E-mailaccounts>> POP-toegang. 
 4. U kunt de POP-toegang in twee modi inschakelen
  • Alle e-mails: als u POP-toegang wilt inschakelen voor alle e-mails in het account (alle e-mails worden gedownload door de POP-client die u configureert).
  • E-mails die vanaf nu binnenkomen: als u POP-toegang wilt inschakelen voor e-mails die binnenkomen vanaf het moment dat u POP-toegang inschakelt (alleen de nieuwere e-mails worden gedownload naar de POP-client die u configureert).

 Instellingen voor POP-configuratie met Zoho Mail

U kunt uw Zoho Mail-account op elke standaard POP-client configureren met de POP-gegevens hieronder. U dient het complete e-mailadres van het Zoho-account op te geven in de velden voor e-mailadres en voor gebruikersnaam. Als u tweestapsverificatie hebt ingeschakeld, genereert en gebruikt u een applicatiespecifiek wachtwoord in de e-mailclient. 

Instellingen voor inkomende server: (persoonlijke gebruikers met een e-mailadres zoals gebruikersnaam@zoho.com)

Naam inkomende server: pop.zoho.com
Poort: 995
SSL vereist: ja
Gebruikersnaam: gebruikersnaam@zoho.com

Instellingen inkomende server: (zakelijke gebruikers met een domeingebaseerd e-mailadres zoals u@uwdomein.com)

Naam inkomende server: poppro.zoho.com
Poort: 995
SSL vereist: ja
Gebruikersnaam: u@uwdomein.com 

Instellingen uitgaande server: 

Naam uitgaande server: smtp.zoho.com
Poort: 465, SSL of
Poort: 587, TLS
Verificatie vereist: ja

Gebruikersnaam: het complete e-mailadres van uw Zoho Mail-account. Als uw domein wordt gehost door Zoho, geeft u hier u@uwdomein.com op.

E-mailadres: het complete e-mailadres van uw Zoho Mail-account. Als uw domein wordt gehost door Zoho, geeft u u@uwdomein.com op.

Wachtwoord: het wachtwoord van uw Zoho-account

U hebt misschien een applicatiespecifiek wachtwoord nodig om het account voor andere apparaten in te stellen als u tweestapsverificatie hebt ingeschakeld voor uw account. 

Let op:

Als u zich aanmeldt via een andere provider, hebt u geen Zoho-wachtwoord voor uw account. Gebruik de link 'Wachtwoord vergeten' op de pagina accounts.zoho.com om een wachtwoord specifiek voor Zoho te genereren voor uw account bij Zoho. De aanmeldgegevens van een andere provider werken niet voor toegang via POP/IMAP/Actief synchroniseren. 

 Spamberichten opnemen in POP-download

U kunt ervoor kiezen om spamberichten in POP te laten ophalen. Zoho Mail biedt opties om spamberichten op te nemen of alleen spamberichten op te halen voor POP. Als u volledig op uw e-mailclient vertrouwt en sommige e-mails van uw bekende contacten om verschillende redenen als spam worden geclassificeerd, kunt u spamberichten opnemen voor ophalen door POP. 

 1. Meld u aan bij Zoho Mail.
 2. Ga naar Instellingen.
 3. Navigeer naar E-mailaccounts>> POP-toegang. 
 4. Zodra de POP-toegang is ingeschakeld, kunt u de optie voor het opnemen van spamberichten selecteren.
  • Schakel Spammappen opnemen in als u spamberichten in POP-clients wilt ophalen.
  • Schakel Spammappen opnemen uit als geen spamberichten in POP-clients wilt ontvangen.

 POP-instellingen voor verwijderen in Zoho Mail

U kunt ervoor kiezen om e-mails van de server te verwijderen of de berichten op de server te laten staan wanneer de e-mail die is gedownload via POP, is gemarkeerd om te worden verwijderd. Wanneer u kiest voor E-mails van de server verwijderen in de POP-client, markeert de client de e-mail voor verwijdering op de server en verwijdert deze uit de POP-wachtrij. U kunt er in Zoho Mail echter voor kiezen om de e-mail op de server te behouden, zelfs als de client de e-mail voor verwijdering markeert.  

 1. Meld u aan bij Zoho Mail.
 2. Ga naar Instellingen.
 3. Navigeer naar E-mailaccounts>> POP-toegang. 
 4. Zodra de POP-toegang is ingeschakeld, kunt u de verwijderinstellingen voor POP selecteren.
  • Schakel Automatisch e-mails verwijderen in om de oorspronkelijke e-mails in uw account te verwijderen wanneer de POP-client de e-mails ophaalt.
  • Schakel Automatisch e-mails verwijderen uit om de oorspronkelijke e-mails in uw account te behouden wanneer de POP-client de e-mails ophaalt.

 POP-toegang uitschakelen

U kunt POP-toegang tot uw account op elk moment uitschakelen door ophalen via POP te stoppen. 

 1. Meld u aan bij Zoho Mail.
 2. Ga naar Instellingen.
 3. Navigeer naar E-mailaccounts>> POP-toegang. 
 4. Klik in het gedeelte voor POP-toegang op Uitschakelen om POP-toegang uit te schakelen.
Let op:

Voor nieuwe gebruikers (gratis abonnement) is POP-toegang niet beschikbaar. Bekijk hier meer informatie.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com