Quản lý nhiệm vụ

Quản lý cả các dự án đơn giản và phức tạp bằng cách chia nhỏ dự án thành các mốc thời gian, danh sách nhiệm vụ, nhiệm vụ và nhiệm vụ con. Trực quan hóa kế hoạch dự án và theo dõi tiến độ một cách hiệu quả với sự trợ giúp của sơ đồ Gantt và bảng Kanban và thiết lập quan hệ phụ thuộc giữa các nhiệm vụ liên quan để đảm bảo bạn luôn theo đúng lịch trình.

bắt đầu

Nhiệm vụ

Gán nhiệm vụ cho người dùng, đặt giờ làm việc và theo dõi thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Đặt mức ưu tiên, thêm lời nhắc và bật lặp lại nếu cần. Bạn có thể chia nhỏ hơn nữa các nhiệm vụ phức tạp thành nhiệm vụ con và ghi lại thời gian dành cho mỗi nhiệm vụ bằng bảng chấm công hoặc công cụ tính giờ.

Mốc thời gian

Mốc thời gian là một điểm tiến trình quan trọng dọc theo dòng thời gian của dự án mà bạn cần vượt qua từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Bạn có thể đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc của mốc thời gian và chỉ định người chịu trách nhiệm hoàn thành mốc thời gian đó.

Chế độ xem Kanban

Bảng Kanban giúp bạn sắp xếp tất cả nhiệm vụ dưới dạng thẻ trong các cột khác nhau. Các cột này dựa trên các tiêu chí nhiệm vụ khác nhau như tỷ lệ phần trăm hoàn thành hoặc mức độ ưu tiên. Chỉ cần kéo và thả nhiệm vụ giữa các cột để cập nhật nhanh trạng thái nhiệm vụ.

Tìm hiểu thêm về chế độ xem Kanban

Sơ đồ Gantt

Lập kế hoạch kỹ lưỡng cho dự án của bạn và theo dõi sát tiến độ. Thiết lập quan hệ phụ thuộc, xác định các nhiệm vụ quan trọng và tạo đường cơ sở đều đặn để bạn có thể theo dõi và hoàn thành dự án đúng hạn.

Tìm hiểu thêm về phần mềm sơ đồ Gantt

Quan hệ phụ thuộc

Quan hệ phụ thuộc là mối quan hệ giữa các nhiệm vụ liên quan cho biết thứ tự thực hiện nhiệm vụ. Thiết lập bốn kiểu quan hệ phụ thuộc, tạo độ trễ giữa các nhiệm vụ phụ thuộc hoặc xác định quan hệ phụ thuộc cho cả những nhiệm vụ đột xuất.

Tìm hiểu thêm về quan hệ phụ thuộc nhiệm vụ

Lịch

Xem tất cả các mục công việc tại một nơi duy nhất để bạn biết kế hoạch của tuần tới hoặc tháng tới. Thêm nhiệm vụ hoặc lỗi mới và lên lịch sự kiện ngay trong lịch để cập nhật thông tin cho mọi người. Ngoài ra, bạn cũng sẽ biết những ai không thể nhận thêm việc trong một ngày cụ thể để lập kế hoạch làm việc phù hợp.

Tìm hiểu thêm về lịch dự án

Các tính năng Nhiệm vụ và Mốc thời gian trong Zoho Projects giúp cho các dự án và sản phẩm bàn giao được sắp xếp gọn gàng và dễ quản lý tại một vị trí duy nhất có thể truy cập dễ dàng.

Jan Hendrik Mensen ClearDrop