Có cái nhìn rõ ràng hơn về tiến độ dự án với sơ đồ Gantt.

Phần mềm sơ đồ Gantt trực tuyến của Zoho không chỉ mạnh mẽ mà còn dễ sử dụng. Phần mềm sẽ cung cấp cho bạn hình ảnh trực quan về trạng thái hiện tại của dự án và những cột mốc cần hoàn thành phía trước dưới dạng sơ đồ Gantt đơn giản. Sơ đồ cũng cho thấy quan hệ phụ thuộc giữa các nhiệm vụ: Hoàn thành để Bắt đầu, Bắt đầu để Bắt đầu, Bắt đầu để Hoàn thành hoặc Hoàn thành để Hoàn thành. Nếu cần thay đổi kế hoạch, bạn có thể thêm nhiệm vụ, chỉnh sửa nhiệm vụ hiện có và thiết lập quan hệ phụ thuộc mới ngay tại đây. Ngoài ra, bạn có thể in sơ đồ Gantt hoặc xuất ra định dạng PDF.

Zoho's online Gantt chart software is powerful, yet easy to use. It gives you a visual of the current status of your project and the milestones that lay ahead in the form of simple Gantt charts. It also shows you the dependencies between tasks, be it Finish to Start, Start to Start, Start to Finish or Finish to Finish. If your plans need to be changed, you can add tasks, edit existing ones, and set new dependencies right here. You can also print the Gantt chart diagram or export as a PDF.

Đừng bỏ lỡ dù chỉ một chi tiết nhỏ.

Mọi chi tiết dự án của bạn sẽ được phân biệt rõ ràng, nhờ đó, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ: cột mốc, danh sách nhiệm vụ, nhiệm vụ, phần trăm hoàn thành và chưa hoàn thành; tất cả quan hệ phụ thuộc đều có mã màu riêng, mục quá hạn sẽ được đánh dấu màu đỏ. Khi bạn tạo sơ đồ Gantt, các cột ngày nghỉ và cuối tuần cũng sẽ được làm nổi bật để bạn không bỏ lỡ.

Online Gantt chart diagrams

Andrew Lester, Spaghetti.tv

“Sơ đồ Gantt cung cấp cho khách hàng chế độ xem giống như giao diện mà họ đã từng tương tác. Gần đây, chúng tôi đã hoàn thành một dự án có sự tham gia của chúng tôi, khách hàng và 6 công ty dịch vụ. Zoho Projects thực sự là một tài nguyên vô giá.”

Chỉnh sửa quan hệ phụ thuộc mà không cần rời khỏi sơ đồ.

Khi di chuột qua tên nhiệm vụ, bạn sẽ có thêm nhiều thông tin như chủ sở hữu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc, phần trăm hoàn thành và quan hệ phụ thuộc đã được thiết lập. Bạn có thể thêm nhiệm vụ tiền nhiệm hoặc nhiệm vụ theo sau mới, chỉnh sửa nhiệm vụ hiện có và điều chỉnh độ trễ thời gian giữa các nhiệm vụ phụ thuộc, tất cả ngay trong trình tạo sơ đồ Gantt.

Create free Gantt charts

Phân tích đường găng và hành động thận trọng.

Sự trì trệ của nhiệm vụ nằm trên đường găng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời hạn hoàn thành dự án. Các nhiệm vụ tạo nên đường găng được đánh dấu màu đỏ, nhờ đó, bạn có thể lập kế hoạch và ưu tiên những nhiệm vụ này. Nhiệm vụ không nằm trên đường găng vẫn có thời gian dự trữ, có nghĩa là được phép có độ trễ. Nếu những nhiệm vụ này kéo dài vượt quá độ trễ cho phép, chúng sẽ trở thành nhiệm vụ nằm trên đường găng.

Gantt chart template - Critical path for tasks

Luôn theo dõi chuyển hướng của lịch trình

Tạo đường cơ sở trong sơ đồ Gantt để so sánh thay đổi trong lịch trình dự án trong những khoảng thời gian khác nhau. Loại bỏ được những so khớp đó giúp bạn nhanh chóng xác định nhiệm vụ bị trì trệ cần được đặc biệt chú ý. Độ trễ giúp theo dõi những nhiệm vụ chưa được tiến hành và cả những nhiệm vụ đã bị trì trệ từ ngày cuối cùng của đường cơ sở.

Project Management Software reports

Bạn cần sắp xếp lại lịch trình? Chỉ cần kéo và thả.

Việc điều chỉnh kế hoạch trở nên dễ dàng hơn với giao diện trực quan. Kéo và thả thanh nhiệm vụ để sắp xếp lại lịch trình nhiệm vụ hoặc kéo từ thanh nhiệm vụ này sang thanh nhiệm vụ khác để thiết lập quan hệ phụ thuộc giữa hai nhiệm vụ. Chỉnh sửa nhiệm vụ và cột mốc ngay trên sơ đồ.

Manage tasks with Gantt chart tool

Nhiều chế độ xem cho các yêu cầu khác nhau.

Sơ đồ có nhiều chế độ xem biểu diễn thanh nhiệm vụ dựa trên cấu trúc dự án hoặc ngày bắt đầu nhiệm vụ. Mọi chi tiết nhiệm vụ, bao gồm phần trăm hoàn thành, thời lượng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và chủ sở hữu đều sẽ hiển thị ngay tại đây.

Gantt chart software

Tiết kiệm thời gian bằng cách tận dụng lại mẫu sơ đồ Gantt.

Bạn có thể phải chạy nhiều dự án tương tự nhau lặp đi lặp lại cho công ty. Thiết lập dự án lại từ đầu có thể là gánh nặng với bạn. Tạo mẫu dự án mới hoặc chuyển đổi dự án hiện có thành mẫu và sử dụng lại dòng thời gian Gantt như mẫu sơ đồ Gantt bao nhiêu lần tùy ý. 

save-time-reusing-templates