Hoàn thành công việc nhanh hơn nhờ có mẫu dự án

Làm việc theo nhóm cho nhiều dự án bất cứ khi nào. Ngoài một số dự án có tính đặc thù, đa số các dự án rất giống nhau và có cùng các mốc và danh sách nhiệm vụ. Bạn thấy mệt mỏi vì phải tạo lại các mục công việc cho những dự án như vậy hết lần này đến lần khác? Các mẫu dự án trong Zoho Projects sẽ giúp bạn thiết kiệm thời gian trong ngày!

Bắt đầu

Lý do bạn cần mẫu dự án

Mục tiêu quan trọng nhất của mẫu dự án chính là trong phạm vi tối đa có thể tổng hợp toàn bộ hành động cần được thực hiện từ khi dự án bắt đầu đến khi kết thúc. Khi bạn có hàng trăm việc phải hoàn thành, cách duy nhất để khiến mọi thứ hoàn hảo là làm việc thông minh. Khi điền tất cả các thông tin cần thiết vào một mẫu, từ các mốc và nhiệm vụ đến các diễn đàn và biểu đồ gantt, bạn nên sử dụng các thông tin này để tạo lại các dự án nhằm tiết kiệm thời gian và công sức.

Tại sao chọn Zoho Projects?

Bên cạnh khả năng giúp công việc trở nên dễ dàng nhờ các mẫu hữu ích, Zoho Projects còn có nhiều tính năng và tích hợp giúp thúc đẩy tăng năng suất.

Lên kế hoạch trước

Chia các dự án phức tạp thành các mục công việc nhỏ hơn như cột mốc, danh sách công việc và nhiệm vụ. Lập kế hoạch công việc và thể hiện công việc bằng biểu đồ Gantt.

Chinh phục mọi thời hạn

Đảm bảo rằng dự án của bạn đang đi đúng hướng nhờ các quan hệ phụ thuộc, đường cơ sở dự án và đánh giá hành trình quan trọng.

Theo dõi thời gian

Nắm được thời lượng dành cho các nhiệm vụ và sử dụng các bảng chấm công này để tạo hóa đơn thanh toán cho khách hàng và bảng lương.

Tùy chỉnh dự án

Các dự án khác nhau sẽ có những yêu cầu khác nhau tùy thuộc vào công việc liên quan. Thêm các trường và blueprints tùy chỉnh để điều chỉnh các dự án của bạn cho phù hợp.

Báo cáo cụ thể

Theo dõi số liệu dự án với sự trợ giúp của bảng chỉ số và báo cáo tùy chỉnh. Sử dụng add-on Zoho Analytics để nhận báo cáo nâng cao.

Hợp tác dễ dàng

Duy trì kết nối với đội ngũ của bạn dù bạn đang ở đâu. Nắm rõ mọi việc đang diễn ra trong các dự án của bạn nhờ có bảng tin tương tác, diễn đàn và tính năng chat.

Chúng tôi sử dụng gần như tất cả sản phẩm của Zoho để vận hành doanh nghiệp và Zoho thật sự đã giúp chúng tôi tăng doanh số lên 4 lần chỉ trong 5 năm.

- Jo Englesson Gratitude Training

Sử dụng Zoho để làm việc thông minh. 

Bắt đầu