Quản lý hộp thư của tổ chức, cấu hình chính sách thư rác, thiết lập các giới hạn và tùy chỉnh thông tin người dùng từ

Bảng điều khiển.

Chi tiết tên miền và bảng điều khiển

Kiểm soát tất cả các cài đặt liên quan đến tên miền và cài đặt chung của tổ chức từ Bảng điều khiển.

 • Xác thực hai yếu tố

  Thêm một lớp bảo mật bổ sung cho tài khoản của bạn bằng tính năng Xác thực hai yếu tố. Mã OTP do Zoho tạo, kết hợp với mật khẩu của bạn, sẽ đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn.

 • Chi tiết tên miền

  Mua tên miền mới theo sự lựa chọn của bạn, thiết lập nhiều tên miền, theo dõi trạng thái lưu trữ email, thêm bí danh tên miền và quản lý tất cả các tên miền từ một cửa sổ duy nhất.

 • URL đăng nhập và logo tùy chỉnh

  Tùy chỉnh URL đăng nhập để người dùng có thể đăng nhập vào mail.yourdomain.com và tùy chỉnh logo công ty trên màn hình đăng nhập và Bảng điều khiển.

Quản lý người dùng

Kiểm soát tất cả tài khoản người dùng và thiết lập dữ liệu liên quan đến người dùng từ phần Chi tiết người dùng.

 • Nhập/Thêm người dùng

  Di chuyển người dùng từ nhà cung cấp email cũ sang Zoho Mail bằng cách nhập tập tin .csv hoặc thêm theo cách thủ công trong một vài bước đơn giản.

 • Đặt lại mật khẩu

  Bạn không cần lo sẽ quên mật khẩu nữa. Hãy yên tâm rằng mật khẩu của bạn có thể được một trong những Quản trị viên hoặc Siêu quản trị viên đặt lại theo yêu cầu.

 • Thêm bí danh người dùng

  Tạo nhiều hơn một địa chỉ email cho mỗi người dùng bằng cách thiết lập bí danh email.

 • Chuyển tiếp email

  Ủy quyền hoặc sao lưu email bằng cách chuyển tiếp đến một địa chỉ email trong hoặc ngoài tổ chức của bạn.

 • Trả lời khi đi nghỉ

  Bạn lo lắng rằng kỳ nghỉ cấp thiết của mình sẽ khiến khách hàng tiềm năng phải trông đợi? Thiết lập trả lời khi đi nghỉ dành riêng cho người dùng để cập nhật cho khách hàng ngay cả khi bạn đi vắng.

 • Chính sách mật khẩu

  Đảm bảo người dùng của bạn tạo mật khẩu an toàn bằng cách thực hiện chính sách mật khẩu và thời gian hết hạn mật khẩu.

Quản lý nhóm

Tạo địa chỉ email nhóm cho các kênh cụ thể, như hỗ trợ, bán hàng và tiếp thị, với các chính sách và quyền liên quan.

 • Các loại nhóm

  Zoho cung cấp bốn loại nhóm: Nhóm công khai, Nhóm tổ chức, Nhóm riêng tư và Nhóm được kiểm duyệt. Chọn một nhóm phù hợp nhất theo yêu cầu kênh.

 • Đặt người kiểm duyệt nhóm

  Chọn số lượng người kiểm duyệt cần thiết cho mỗi nhóm và phân bổ vai trò thành viên tùy chỉnh cho mỗi người dùng.

 • Cài đặt nâng cao

  Quản lý tùy chọn nhóm nâng cao, như quyền gửi email cho nhóm, tùy chỉnh thông báo nhóm và kiểm soát thư rác ở cấp độ nhóm.

 • Email thông báo

  Sử dụng Bảng điều khiển để tùy chỉnh email thông báo hoặc cảnh báo để gửi đến các thành viên trong nhóm hoặc người kiểm duyệt.

 • Kiểm duyệt nội dung email

  Tất cả nội dung email của nhóm cần kiểm duyệt đều được lưu trong Bảng điều khiển, giúp việc xác minh và xử lý sau này dễ dàng hơn.

 • Tìm hiểu thêm về Các nhóm trong Zoho Mail.

Chính sách thư rác

Các chính sách thư rác của Zoho Mail giúp tránh thư rác, đảm bảo email chuẩn xác sẽ đến được hộp thư của bạn.

 • Xác thực email

  Với các giao thức xác thực như SPF và DKIM, bạn không còn phải thắc mắc về tính xác thực của email nữa.

 • Cách ly

  Các email không thể xác thực được bằng các giao thức SPF hoặc DKIM có thể được cách ly và bạn có thể quyết định xem các thư này có được gửi đến tài khoản người dùng hay không.

 • Lập danh sách trắng và danh sách đen

  Sắp xếp thư rác và email thực bằng cách thêm vào Danh sách trắng và Danh sách đen của bạn.

 • Báo cáo thư rác

  Tự cập nhật email bị trả lại và các danh mục thư rác đã từ chối thư bằng cách theo dõi Báo cáo phân loại thư rác.

Đặc quyền quản trị viên

Chính sách của Zoho Mail cho phép quản trị viên có toàn quyền kiểm soát tài khoản của tổ chức

 • Chính sách email

  Sử dụng các chính sách email để kiểm soát các tên miền mà bạn gửi/nhận email, thiết lập giới hạn truy cập vào hộp thư từ máy khách POP/IMAP, sao lưu tất cả email gửi đi, v.v.

 • Quản lý tài khoản người dùng

  Kiểm soát tất cả các tài khoản người dùng từ Bảng điều khiển. Bạn có thể quản lý tất cả trong Bảng điều khiển từ vô hiệu hóa email gửi đến/gửi đi đến đặt lại mật khẩu đã quên.

 • Cài đặt vai trò và đặc quyền

  Phân bổ các mức đặc quyền khác nhau cho mỗi người dùng bằng cách chỉ định vai trò Người dùng hoặc Quản trị viên.

 • Giới hạn IP

  Thêm các địa chỉ IP đáng tin cậy để ngăn chặn truy cập bên ngoài phạm vi IP này.

 • Theo dõi nhật ký kiểm tra

  Giám sát các hoạt động quản trị bằng cách theo dõi nhật ký kiểm tra chi tiết. Sắp xếp nhật ký dựa trên danh mục, thao tác thực hiện, khoảng thời gian thực hiện hoặc quản trị viên đã thực hiện.

 • Cài đặt tổ chức

  Cài đặt tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trên toàn tên miền, cấu hình các địa chỉ nối tiếp và địa chỉ thông báo cho toàn bộ tổ chức.

 • Xuất dữ liệu tài khoản

  Sao lưu dữ liệu email từ toàn bộ các tài khoản hoặc email nằm trong phạm vi ngày đã chỉ định.

Di chuyển

Di chuyển tất cả dữ liệu của bạn từ nhà cung cấp dịch vụ trước đó sang Zoho Mail bằng cách sử dụng di chuyển POP/IMAP hoặc trình hướng dẫn di chuyển Exchange.

Tải xuống Trình hướng dẫn di chuyển Exchange.

Truy cập Bảng điều khiển khi đang di chuyển bằng ứng dụng Quản trị Zoho Mail.